Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pocházejí

Soumitra Sengupta MVP

OMEZENÍ OBSAHU ŘEŠENÍ KOMUNITY

SPOLEČNOST MICROSOFT CORPORATION A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ DODAVATELÉ NESOUVISEJÍ SE SVÝMI INFORMACEMI O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍCH GRAFIK, KTERÉ TYTO INFORMACE OBSAHUJÍ. VŠECHNY TYTO INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ OBRÁZKY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST MICROSOFT A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ DISCLAIM VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍCH GRAFICKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, WORKMANLIKE ÚSILÍ, HLAVY A NEPORUŠENÍ PŘEDPISŮ. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ ZAHRNUJÍ, BEZ OMEZENÍ: ŠKODY ZA ZTRÁTU POUŽITÍ, DATA NEBO ZISKY, KTERÉ VZNIKLY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM A KTERÉ SOUVISÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍCH GRAFIK, KTERÉ TYTO INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ GRAFICKÉ PRVKY OBSAHUJÍ, AŤ UŽ JSOU ZALOŽENÉ NA SMLOUVĚ, NESPLNĚNÉ, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO NĚKTERÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ UVĚDOMIL MOŽNOST ŠKOD

ZNAKŮ

Při spouštění systému Win XP může dojít k chybě, která čte "nepřipojitelný spouštěcí svazek".

MÍT

1. systém souborů je poškozený a nedá se připojit. 2. k připojení jednotky UDMA na řadič namísto požadovaného 80 kabelu, 40-kolíku se používá standardní kabel konektoru 40.  3. nastavení systému BIOS (Basic Input/Output System) jsou nakonfigurována tak, aby vynutila rychlejší režimy UDMA.

IP

Pokud se jedná o problém kabelové spojnice konektoru, pak jej nahraďte kabelem 40 kabelem se 80. Pokud se nejedná o problém s nastavením systému BIOS, načtěte výchozí nastavení pro nebezpečnou konfiguraci a pak znovu aktivujte nejčastěji používané možnosti, jako je podpora sběrnice USB. Pokud je to poškozený systém souborů, pak: -1. Vložte disk CD-ROM systému Windows XP do jednotky CD-ROM a restartujte počítač. Pokud se zobrazí výzva, vyberte kliknutím všechny možnosti, které jsou nutné ke spuštění počítače z jednotky CD-ROM. 2. po zobrazení obrazovky Vítá vás instalační program spusťte konzolu pro zotavení stisknutím klávesy R. 3. Pokud máte počítač s možností spuštění dvou nebo více operačních systémů, vyberte instalaci, ke které potřebujete získat přístup z konzoly pro zotavení. 4. až budete vyzváni, zadejte heslo správce. Pokud je heslo správce prázdné, stiskněte ENTER. 5.At příkazovém řádku zadejte CHKDSK/r a pak stiskněte ENTER.  6.At příkazový řádek zadejte Exit a stisknutím klávesy ENTER restartujte počítač. Tento postup trvá déle, ale systém by se měl spouštět zpátky do systému Windows. 

DALŠÍ INFORMACE

Chybová zpráva "STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" při restartování počítače nebo upgradu na Windows XP s popisem konzoly pro zotavení systému Windows XP , pokud se předchozí proces obnovení systému neobnoví, pak v kroku číslo # 5 použijte příkaz fixboot místo příkazu chkdsk/r .

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×