Souhrn

Jako součást vydání systému SQL Server 2012 SP2 a SQL Server 2014 SP1 funkci protokolování na SQL Server Analysis Service dále zlepšovat jak je uvedeno v následující tabulce.

Typ zlepšení SQL Server Analysis Service protokolu

Podrobné informace o SQL Server Analysis Service protokolu zlepšení

Soubor protokolu

Verze produktu

Informace o SQL Server Analysis Service verze

Protokol služby SQL Server Analysis a v protokolu aplikace systému Windows

Informace o procesoru

Počet uzlů NUMA, SQL Server Analysis Service k dispozici

Protokol služby SQL Server Analysis

Informace o procesoru

Počet skupin spřažení SQL Server Analysis Service k dispozici

Protokol služby SQL Server Analysis

Informace o procesoru

Počet procesorů, které jsou k dispozici pro SQL Server Analysis Service

Protokol služby SQL Server Analysis

Informace o procesoru

Počet fyzických jader k dispozici pro SQL Server Analysis Service

Protokol služby SQL Server Analysis

Informace o procesoru

Počet logických jader k dispozici pro SQL Server Analysis Service

Protokol služby SQL Server Analysis

Informace o paměti

Fyzická paměť k dispozici SQL Server Analysis Service

Protokol služby SQL Server Analysis

Informace o připojení

Protokol TCP/IP, který naslouchá služba SQL Server Analysis

Protokol služby SQL Server Analysis

Informace o připojení

Název počítače nebo Netbios název, který je spojen s SQL Server Analysis Service

Protokol služby SQL Server Analysis

Informace o připojení

TCP IP a portů, které SQL Server Analysis Service naslouchá

Protokol služby SQL Server Analysis

Informace o připojení

Port a stav vazby, které SQL Server Analysis Services vytvoří vazbu

Protokol služby SQL Server Analysis

Informace o události blokování

Blokování události informace včetně zámku vypršel časový limit zablokování události a.

Pokud dojde k vypršení časového limitu zámku, protokoly, id databáze, zámek typ objektu a typ zámku do souboru. Pokud dojde k zablokování, zaznamená související databáze id, id transakce uzamčení oběti a SPID, který je vrácena zpět.

Protokol služby SQL Server AnalysisKaždé nové kumulativní aktualizace pro SQL Server obsahuje všechny opravy hotfix a všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozí kumulativní aktualizace. Rezervovat nejnovější kumulativní aktualizace pro SQL Server:


Další informace

Ukázka protokolování souboru protokolu SQL Server Analysis Services po instalaci aktualizace SSAS 2012 SP2 a kumulativní aktualizace 1 je následující:................................................
(<DateTime>) Message: Started listening on TCPIP: Status = ListenToPortSuccess, ComputerName = TestMachineName, PhysicalNetBIOSName = TestMachineName, ListenOnIP = [::]:2383, Port = 2383, ProtocolType = IP6 (Source: \\?\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS11.MSSQLSERVER\OLAP\Log\msmdsrv.log, Type: 1, Category: 289, Event ID: 0x41210040)
(<DateTime>) Message: Started listening on TCPIP: Status = ListenToPortSuccess, ComputerName = TestMachineName, PhysicalNetBIOSName = TestMachineName, ListenOnIP = 0.0.0.0:2383, Port = 2383, ProtocolType = IP4 (Source: \\?\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS11.MSSQLSERVER\OLAP\Log\msmdsrv.log, Type: 1, Category: 289, Event ID: 0x41210040)
(<DateTime>) Message: Processor Information: NumberOfNumaNodes = 2, NumberOfAffinityGroups = 1, NumberOfCPUs = 2, NumberOfPhysicalCores = 12, NumberOfLogicalCores = 12, PhysicalMemoryAvailable = 15 GB (Source: \\?\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS11.MSSQLSERVER\OLAP\Log\msmdsrv.log, Type: 1, Category: 289, Event ID: 0x41210041)
(<DateTime>) Message: Service started. Microsoft SQL Server Analysis Services 64 Bit Enterprise (x64) SP2 11.0.5049.0. (Source: \\?\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS11.MSSQLSERVER\OLAP\Log\msmdsrv.log, Type: 1, Category: 289, Event ID: 0x41210000)

(<DateTime>) Message: Lock manager detected a deadlock in Database ID 'DataBaseID'. Chosen victim lock transaction ID is AEE4922D-0753-4A74-89A8-B776A08B2F2B and SPID is XXXXX. (Source: \\?\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS11.MSSQLSERVER\OLAP\Log\msmdsrv.log, Type: 1, Category: 289, Event ID: 0x4121003E)
(<DateTime>) Message: Lock manager detected a lock timeout in database 'DataBaseID' for object of type 100002 and lock type Commit Write. (Source: \\?\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS11.MSSQLSERVER\OLAP\Log\msmdsrv.log, Type: 1, Category: 289, Event ID: 0x4121003D)
Poznámka: V protokolu SQL Server Analysis Services je textový soubor, který je obvykle pojmenován Msmdsrv.log. Výchozí umístění je složka program files pro instanci služby Analysis Services, například následující:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS11. \OLAP\Log < název_instance >

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×