Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Náklady projektu

Pokud plánujete sledovat informace o nákladech, jste na správném místě. Zjistíte, jak a kam zadávat různé podrobnosti nákladů, abyste mohli během postupu projektu občas zobrazit a analyzovat celkové náklady.

Pokud budete vědět, kam jdou vaše peníze, budete moct přijímat lepší rozhodnutí pro dokončení projektu v rámci rozpočtu.

Tipy pro řízení nákladů, než začnete

Tento článek je jedním z mnoha cílů řízení projektu v Průvodci řízením projektů.

 • Vytvoření odhadu nákladů projektu:    Pro začátek může být důležitá historie nákladů projektů, které jsou podobné plánovanému projektu. Pomůže vám vyvarovat se nákladných chyb. Pokud má vaše organizace oddělení správy projektů (PMO), můžete s ním taky projít plány nákladů a rozpočtu nebo požádat zkušeného a informovaného člena týmu o kontrolu vašich odhadů nákladů na úkoly a zdroje. Odhady nákladů jsou záludné – větší organizace postupují podle pokynů odborníka PMO nebo si najímají profesionály na vytváření odhadů nákladů.

 • Znalost typů nákladů v Projectu:    Většina nákladů projektu pochází od pracovních zdrojů – lidí pracujících na přiřazených úkolech nebo materiálů a vybavení potřebných k dokončení projektu. Náklady na zdroje jsou obvykle založené na hodinových mzdových sazbách nebo jednotkových sazbách, ale můžou to být i jednorázové náklady jako honoráře pro konzultanty, náklady dodavatelů nebo náklady na cestovné. Náklady nepřiřazené ke zdrojům se obvykle zadávají jako pevné náklady pro konkrétní úkoly nebo celý projekt.

 • Zadávání nákladů:    Náklady na zdroje se zadávají do zobrazení Seznam zdrojů u pracovníků s hodinovou mzdou, pracovníků s pevným platem, smluvních pracovníků, nákladů na materiál nebo jiných jednorázových nákladů na zdroje, například nákladů na pojištění nebo obligace. Náklady na úkoly se zadávají do tabulky nákladů, kterou můžete přidat ke kterékoli tabulce úkolů.

 • Získání celkových nákladů:    Project vypočítá celkové náklady pro jakékoli náklady, které zadáte, takže můžete rychle zjistit, jak náklady projektu stoupají. Tyto informace sdílejte se zúčastněnými stranami projektu, které na ně pravděpodobně čekají.

 • Nastavení rozpočtu:    Když se celkové náklady podobají rozpočtu, který jste si společně se zúčastněnými stranami pro projekt představovali, uložením směrného plánu stanovíte tyto celkové náklady jako rozpočet projektu. Obvykle to uděláte po zadání všech informací pro projekt a před zahájením jakékoli práce. Rozpočet podle směrného plánu je nutný, pokud plánujete sledovat a řídit náklady, zejména pokud budete provádět jakoukoli analýzu vytvořené hodnoty pro analýzu odchylek nákladů v rámci projektu. Další informace najdete v tématu Nastavení a uložení směrného plánu.

 • Provádění analýzy nákladů:    Data nákladů můžete exportovat do Excelu pro hloubkovou analýzu dat pomocí excelových kontingenčních tabulek, diagramů a dalších funkcí, jako jsou podmíněné formátování a minigrafy (jak ukazuje následující obrázek).

  EVM v Excelu pomocí minigrafů
  Nebo použijte vizuální sestavy v Projectu k zobrazení kontingenčního grafu vytvořené hodnoty (běžně známého jako křivka S).
  Tabulka vytvořené hodnoty v Excelu
  Data projektu můžete dokonce využít podrobněji a vytvořit pokročilou analýzu pomocí funkce analýzy ANOVA v doplňku Analytické nástroje v Excelu. Co se týče analýzy nákladů v Projectu, jsou vaše možnosti téměř neomezené.

Zadávání nákladů v projektu

Zadání nákladů pro zdroje

Všechno popořádku – začněte zadáváním mzdových sazeb pro lidi, kteří odvedou práci, a jednotkových sazeb pro materiály potřebné k dokončení projektu. Pak zadáte pevné náklady na zdroje pro vybavení společně s jednorázovými náklady, které chcete v projektu sledovat. Project automaticky vypočítá skutečné náklady na základě skutečné vytvořené práce nebo spotřebovaného materiálu u úkolů, ale pokud je potřeba, můžete zadat skutečné náklady u kteréhokoli přiřazeného úkolu, který je dokončený.

Zobrazení celkových nákladů projektu

Po zadání nákladů na zdroje, úkoly nebo obojí zkontrolujte celkové náklady a zjistěte, jestli je potřeba je upravit, abyste splnili cíl z hlediska nákladů.

Výběr správné sestavy

V určitém okamžiku budete chtít informovat o nákladech na projekt jiné lidi v organizaci. Použijte předdefinovanou sestavu nákladů, například sestavu finančního toku nebo vytvořené hodnoty, nebo můžete okamžitě zobrazit data nákladů ve vizuální sestavě, třeba v excelovém kontingenčním grafu nebo v kontingenčním diagramu ve Visiu.

Řízení nákladů na projekt

Nastavení a uložení směrného plánu

Po zadání odhadů nákladů je uložte se směrným plánem pro vytvoření rozpočtu. To vám umožní porovnat plánované náklady se skutečnými náklady vzniklými během prostupu projektu a předpovědět, jestli náklady na projekt dodrží rozpočet nebo ne.

Sledování průběhu plánu, od jednoduchého po odborné

Sledujte, jak pokračuje práce na úkolech a jak rostou skutečné náklady, abyste mohli určit, jestli projekt dodrží rozpočet nebo jestli existuje riziko překročení rozpočtu.

Analýza vytvořené hodnoty pro nás ostatní

Provedením analýzy vytvořené hodnoty kdykoli během projektu zjistíte, jestli dosud utracené peníze odpovídají odvedené práci a shodují se s náklady podle směrného plánu nastavenými pro úkoly, zdroje a přiřazení.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×