Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

ÚVOD

Tento článek obsahuje vysvětlení časově omezené podpory produktů .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 a .NET Framework 2.0.

Základní informace

Rozhraní .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 a .NET Framework 2.0 byla původně vydána jako samostatné produkty na platformách systému Windows nižších než verze Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Každá z těchto verzí produktu ve skutečnosti představuje vrstvy zásobníku funkcí. Interně každá z těchto vrstev obsahuje vzájemně se vylučující součásti. Součásti rozhraní .NET Framework 3.0 tedy staví na rozhraní .NET Framework 2.0 a součásti rozhraní .NET Framework 3.5 staví na rozhraních .NET Framework 2.0 a .NET Framework 3.0. Tato skutečnost je ukázána v následujícím příkladu:Jedním z důsledků této architektury je skutečnost, že rozhraní .NET Framework 3.5 nemůže fungovat bez rozhraní .NET Framework 2.0 a rozhraní .NET Framework 3.0, protože vrstva .NET Framework 3.5 neobsahuje žádný společný jazykový modul runtime (CLR). Proto je při instalaci rozhraní .NET Framework 3.5 rovněž nainstalován produkt .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) a produkt .NET Framework 3.0 SP1. Podobně je při instalaci rozhraní .NET Framework 3.5 SP1 rovněž nainstalován produkt .NET Framework 2.0 SP2 a produkt .NET Framework 3.0 SP2. Zákazníci, kteří používají systém Windows XP nebo Windows Server 2003, mohou tyto jednotlivé verze současně s odpovídajícími aktualizacemi zobrazit v ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy:
V systému Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2 jsou rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 a .NET Framework 3.0 SP2 integrována do operačního systému. Podobně jsou v systému Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 integrována rozhraní .NET Framework 2.0 SP1 a .NET Framework 3.0 SP1. Proto se zákazníkům v seznamu Programy a funkce zobrazí pouze rozhraní .NET Framework 3.5 (jako na následujícím obrázku):


Dopady časově omezené podpory produktů

Vzhledem k tomu, že rozhraní .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 a .NET Framework 2.0 byla vydána jako samostatné produkty, má každý z těchto produktů samostatnou časově omezenou podporu.

Jak již bylo v tomto článku uvedeno, rozhraní .NET Framework 3.5 nemůže fungovat bez rozhraní .NET Framework 2.0 a .NET Framework 3.0. Řešení funkčních potíží a ochrana zákazníků před chybami zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 3.5 v mnoha případech vyžaduje řešení potíží ve všech třech produktových vrstvách. Výsledkem mohou být situace, kdy je rozhraní .NET Framework 3.5 podporováno a vyžaduje aktualizaci týkající se produktových vrstev .NET Framework 2.0 a .NET Framework 3.0 a přitom dokumentace časově omezené podpory produktů uvádí, že tyto verze již nejsou podporovány. Příkladem může být verze .NET Framework 3.5 SP1, která je nyní podporována. U verze .NET Framework 3.0 SP2 je však v dokumentaci uvedeno, že její podpora byla ukončena ke dni 12. 7. 2011..


V těchto případech byla podpora samostatných instalací rozhraní .NET Framework 3.0 ukončena. Společnost Microsoft však bude poskytovat podporu pro součásti rozhraní .NET Framework 2.0 a .NET Framework 3.0 pro zákazníky, kteří si nainstalovali rozhraní .NET Framework 3.5, a to až do doby, než bude podpora rozhraní .NET Framework 3.5 ukončena.

Vzhledem k tomu, že rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 a .NET Framework 3.0 SP2 jsou integrována do systémů Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2 a rozhraní .NET Framework 2.0 SP1 a .NET Framework 3.0 SP1 jsou integrována do systémů Windows Vista SP1 a Windows Server 2008, budou tyto verze podporovány jako součást příslušných operačních systémů, a to po dobu, po niž bude pro tyto verze rozhraní .NET zachována podpora.

Poznámka: Rozhraní .NET Framework 3.5 je podporováno pouze na úrovni SP1 společně s rozhraním .NET Framework 2.0 SP2 a .NET Framework 3.0 SP2. Původní verze rozhraní .NET Framework 3.5 společně s rozhraním .NET Framework 2.0 SP1 a rozhraním .NET Framework 3.0 SP1 již nejsou podporovány. 

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×