Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics AX pro oblast Norština (no).

Tato oprava hotfix bude zavést změny pro vrácené výkazu DPH pro rok 2017 jsou k dispozici v norské verze aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Další informace

Změny v opravě hotfix povolit změny DPH příkaz return pro rok 2017 v norské verze aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Důležité: Kódy vykazování představující pole výkazu DPH změnit jejich přiřazení od roku 2017, tedy před aktualizací přídavné kódy a nastavení kódů DPH podle pokynů níže, je nutné k dokončení zpravodajské činnosti pro rok 2016.

Například přídavné kódy 31:

Před CY 2017 slouží pro prodej, osvobození od daně.

Z CY 2017 bude použita jako zdanitelné prodeje nižší než 25 %.

Tímto se doporučuje přesunout aktualizovaná vykazování DPH:

1) vytvořte všechny potřebné kódy DPH ke shromáždění částky daně v souladu s obchodní činností a požadovaných itemization\details v roce 2017vykazování DPH. To je třeba provést před 1. den v lednu 2017.

2), generování sestavy DPH pro poslední období2016. To by mělo být provedeno pomocí aktuální DPH vykazování funkce a aktuální hlášení DPH kódy platné pro 2016.

3) spustíte denní účtování transakcí v 1 od ledna 2017, pomocí kódů DPH, které jsou platné pro 2017.

4) Create\update platné pro 2017 nové kódy vykazování DPH a DPH odkaz kódy pro tyto nové kódy vykazování DPH.

5) Generovat sestavu DPH pro období 1. 2017.

Poznámka: Je doporučeno uložit vykazování kódu nastavení platné před 2017 v případě, že oprava pro daňové záznamy starých období je povinné – pro podrobnosti naleznete v části oprava období dříve pak 2017 DPH

Kódy nastavení zasílání zpráv o chybách
Přejít do hlavní knihy -> Nastavení -> DPH externí -> -> Kódy vykazování DPH, vytvořte následující kódy vykazování nastavení
Norské rozmístění pro každý z nich:

Kód vykazování

Popis

Přihlášení

Výpočet

11

Celkový obrat není předmětem zákona o DPH

-

21

Celkový obrat a odběr podle zákona o DPH a dovoz, základ

+

31+41+51+61+71+81
+91+101+111+121

31

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 25 %, základ

-

32

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně

-

41

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 15 %, základ

-

42

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 15 %, výpočet daně

-

51

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 10 %, základ

-

52

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 10 %, výpočet daně

-

61

Nulové hodnocení domácí obrat a za stažení, základ

-

71

Předmět domácí obrat na stornovací poplatek (emisní obchodování a zlatá), základ

+

72

Domácí obrat za vratné (emisní obchodování a zlatá), výpočet daně

+

81

Celkem nula hodnocení splatnosti obratu exportu zboží a služeb, základ

-

91

Dovoz zboží a vypočtená DPH 25 %, základ

+

92

Dovoz zboží a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně

+

93

Posun 92

+

101

Dovoz zboží a vypočtená DPH 15 %, základ

+

102

Dovoz zboží a vypočtená DPH 15 %, výpočet daně

+

103

Posun 102

+

111

Dovoz zboží nepodléhá DPH, základ

+

121

Nákup nehmotného majetku společnosti v zahraničí a vypočtená DPH 25 %, základ

+

122

Nákup nehmotného majetku společnosti v zahraničí a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně

+

123

Posun 122

+

131

Domácí nákupy předmět vrátit poplatek a vypočtená DPH 25 %, základ

+

132

Domácí nákupy vratné a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně

+

133

Posun 132

+

142

Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH 25 %, výpočet daně

+

+72

152

Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH, 15 %, výpočet daně

+

162

Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH 10 %, výpočet daně

+

172

Nárok na odpočet daně importní DPH 25 %, výpočet daně

+

-93-123-133

182

Nárok na odpočet daně importní DPH, 15 %, výpočet daně

+

-103

Poznámka: nové ovládací prvky ve formuláři kódy vykazování:
Chcete-li změnit znaménko částky odpovídající kód vykazování umožní pole znak .
Výpočet celkového počtu oblast poskytuje možnost, chcete-li zahrnout další kódy vykazování kódu v horní části formuláře vybrána. V předchozím příkladu budou přidány hodnoty kódu 72 hodnotu pro kód 142nahromadila.

Všimněte si, že k sumarizaci záporné částky, znaménko "minus" má být použita, například pro kód vykazování 172.

Nastavení daňové období vyrovnání DPH období (platné pro aplikaci Microsoft Dynamics 2012 R3 pouze)
Přejděte do hlavní knihy > Nastavení > DPH > období vyrovnání DPH vytvořte seznam období. Poznámka: nové pole ve formuláři s názvem Kód období DPH. Nastavte kódy období podle období podávání a zarovnané s hodnotami podle finančních úřadů. Hodnoty z tohoto pole bude použit při generování souboru XML.

Přiřazení kódů vykazování kódů DPH
Přejděte do hlavní knihy > Nastavení > DPH > Kódy daně prodeje a přiřadit kódy vykazování DPH příslušné kódy podle nastavení v tabulce:

Kód vykazování

Popis

V tomto poli vybrat kód vykazování
na kartě nastavení sestavy \ nastavení sestavy - dobropis, karta

11

Celkový obrat není předmětem zákona o DPH

Zdanitelné prodeje nebo
Nezdanitelných prodejů
v závislosti na typu prodeje

31

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 25 %, základ

Zdanitelné prodeje

32

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně

DPH na výstupu

41

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 15 %, základ

Zdanitelné prodeje

42

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 15 %, výpočet daně

DPH na výstupu

51

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 10 %, základ

Zdanitelné prodeje

52

Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 10 %, výpočet daně

DPH na výstupu

61

Nulové hodnocení domácí obrat a za stažení, základ

Zdanitelné prodeje

71

Předmět domácí obrat na stornovací poplatek (emisní obchodování a zlatá), základ

Zdanitelného dovozu

72

Domácí obrat za vratné (emisní obchodování a zlatá), výpočet daně

Spotřební daň

81

Celkem nula hodnocení splatnosti obratu exportu zboží a služeb, základ

Nezdanitelných prodejů

91

Dovoz zboží a vypočtená DPH 25 %, základ

Zdanitelného dovozu

92

Dovoz zboží a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně

Spotřební daň

93

Posun 92

Protiúčet importní DPH

101

Dovoz zboží a vypočtená DPH 15 %, základ

Zdanitelného dovozu

102

Dovoz zboží a vypočtená DPH 15 %, výpočet daně

Spotřební daň

103

Posun 102

Protiúčet importní DPH

111

Dovoz zboží nepodléhá DPH, základ

Nákup bez daně

121

Nákup nehmotného majetku společnosti v zahraničí a vypočtená DPH 25 %, základ

Zdanitelného dovozu

122

Nákup nehmotného majetku společnosti v zahraničí a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně

Spotřební daň

123

Posun 122

Protiúčet importní DPH

131

Domácí nákupy předmět vrátit poplatek a vypočtená DPH 25 %, základ

Zdanitelného dovozu

132

Domácí nákupy vratné a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně

Spotřební daň

133

Posun 132

Protiúčet importní DPH

142

Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH 25 %, výpočet daně

Pohledávky DPH

152

Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH, 15 %, výpočet daně

Pohledávky DPH

162

Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH 10 %, výpočet daně

Pohledávky DPH

172

Nárok na odpočet daně importní DPH 25 %, výpočet daně

Protiúčet importní DPH
v případě, že nepoužíváte 93, 123, 133.

182

Nárok na odpočet daně importní DPH, 15 %, výpočet daně

Protiúčet importní DPH
v případě, že nepoužíváte 103.


Vytvořit / tisk sestavy
Přejít do hlavní knihy -> periodické DPH -> -> platby DPH platby, zadejte potřebná data v dialogovém okně a klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření souboru XML je pouze platné pro aplikaci Microsoft Dynamics 2012 R3:
V dalším dialogovém okně zadejte následující hodnoty pro XML, který má být vytvořen: xml souboru (cesta a název); Vyberte Typ zprávy: hlavní, přídavné nebo opravy; Zadejte číslo pro děti; Vyberte formulář v Typ průmyslu. Zadejte text do Vysvětlení.

Pokud chcete generovat soubor XML, pouze soubor XML pole ponechejte prázdné.

Klepněte na tlačítko OK a počkejte, dokud tato sestava se tiskne a je vytvořen soubor XML.

Vytištění poznámky , v případě od data v prvním dialogovém okně je rovna nebo větší než 1/1/2017 - nový formát sestavy a bude mít možnost Generovat soubor XML. Jinak starý formát sestavy budou vytištěny a pole v dialogovém okně týkající se generování souboru XML bude zakázána.

Tisk sestavy po aktualizaci platby DPH
Pokud platba DPH byl spuštěn v režimu aktualizace , lze ji vytisknout později z nabídky hlavní knihy -> zprávy -> Externí -> platby DPH

V souboru XML, který se zobrazí nastavení, klepněte na tlačítko vytisknout sestavua stejné dialogové okno. Pokud tak neučiníte potřebovat XML souboru, ale pouze chcete podívejte se na tisknutelnou verzi sestavy – stačí vymazat soubor XML pole.

Tento formulář poskytuje také možnost zkombinovat několik plateb DPH a tisk jedné kombinované sestavy/XML souboru, který bude obsahovat souhrnná data pro všechny vybrané záznamy. Pouze záznamy vztahující se k období vyrovnání jedné a se stejnými hodnotami od data a do data lze kombinovat, například jeho opravya původní verze nebonejnovější opravy.

Korekce období dříve pak 2017
Oprava je nutná v období před rokem 2017, nebude možné sdělovat je nastavení platné pro období od 2017 kódy vykazování. Musíte proto, aby bylo možné připravit sestavu oprav je nahradit "staré" kódy vykazování opraveného období platnosti.

Je doporučeno uložit a uložit dvou sad nastavení kódy platné před 2017 a dále z 2017vykazování DPH.
Nastavení můžete buď aktualizovat ručně nebo pomocí pravidelných postupy popsané níže.

Platné pro DAX 2012 RTM, DAX 2012 R1 a DAX 2012 R3
Vytvoření sady Office instalace doplňků a data

1. nejprve je třeba nainstalovat doplněk aplikace Excel. Toho lze dosáhnout přidáním odpovídající součásti aplikace Microsoft Dynamics AX pomocí standardní instalace Průvodce (klientské komponenty -> Doplňky sady Office)
2. po doplněk je nainstalován, otevřete MS Excel, vytvořte prázdný sešit a zobrazí se další kartu Dynamics AX
3. klepněte na tlačítko Přidat Data -> Přidat tabulky. V levém podokně vyberte TaxTable a přidejte ji do pravého podokna klepněte na odpovídající tlačítko.
Označení listu vytvořit v dolní části formuláře, klepněte na tlačítko OK a zavřete formulář.
4. nový sešit bude vytvořen obsahující vybranou tabulku. Zde je seznam všech polí TaxTable umístěné na levé straně listu. Přidejte pole, které obsahují nastavení pro kódy vykazování poklepáním na ně v seznamu:

Karta nastavení sestav

Karta Nastavení – dobropisu sestav

Prodej
- Zdanitelné prodeje
- Prodej bez daně
- DPH na výstupu

Prodej
- Zdanitelný prodejní dobropis
- Prodejní dobropis osvobozený od daně
- DPH na prodejním dobropisu

Nákup
- Zdanitelné nákupy
- Nákup bez daně
- DPH na vstupu

Nákup
- Zdanitelný nákupní dobropis
- Nákupní dobropis osvobozený od daně
- DPH na nákupní dobropis

Import
- Import k dani
- Protiúčet zdanitelného dovozu
- Spotřební daň
- Posun spotřební daň

Import
- Import dani dobropisu
- Protiúčet zdanitelných dovozních dobropisů
- DPH na dovozním dobropisu
- Protiúčet DPH na dovozním dobropisu

5. po všech nezbytných pole budou přidána do tabulky aplikace Excel, klepněte na tlačítko Možnosti a vyberte aplikace AX společnosti pro práci s. Klepněte na tlačítko Připojit a pak OK a zavřete formulář.
6. skryjte výběr polí klepnutím na odpovídající tlačítko pole. Bude povoleno tlačítko Obnovit .
7. klepněte na tlačítko Aktualizovat ke čtení dat z aplikace AX. Tabulka aplikace Excel bude naplněn daty z aplikace AX.
8. proveďte potřebné změny v nastavení kódu DPH. Můžete použít tlačítko vyhledávání Chcete-li zobrazit seznam dostupných hodnot pro kódy vykazování:
9. za všechny provedené změny, klepněte na tlačítko publikovat. Data budou uložena v AX

Poznámka: další list Stav aplikace Dynamics AX obsahuje podrobné informace o publikování

Přepínání mezi sadami kódů v kódy DPH hlášení
Můžete snadno přepínat mezi různými sadami kódů (platné před 2017 a 2017 počínaje) vykazování daně se doporučuje zvlášť uložit všechna nastavení pro hlášení kód kódy DPH, které jsou platné pro různé roky.

Proto pokud potřebujete nahlásit opravy pro "staré" období, přepnete na sadu nastavení kód vykazování kódů DPH platné před 2017, provedením následujících kroků:

-Aktualizace dat chcete-li získat aktuální nastavení aktuálního kódu vykazování z AX (platné od 2017).

-Nahradí celou sadu kód nastavení hlášení zkopírováním z dříve uloženého umístění (platné před 2017)

-Publikujte nahrazen data zpět do AX.

Nyní můžete spustit sestav pro "staré" období (před 2017).

Poznámka po hlášení opravy pro "staré" období (před 2017), proveďte kroky popsané výše, znovu přepnout vykazování kódu nastavení platné pro 2017.

Poznámka: Pokud chcete upravit název vykazování kódu můžete použít stejný postup pro tabulku TaxReportCollection.


Platné pro DAX 2009 SP1
Export/Import a definice skupiny dat

1. přejít na pro správu -> Periodické Data -> export/import-> tabulky aplikace Excel, spusťte Průvodce šablony, klepněte na tlačítko Další
Zadejte název souboru, kam chcete exportovat existující data (např. TaxTable2016.xls)
Klepněte na tlačítko Další.
2. Vyberte TaxTable seznam tabulek, které chcete exportovat a klepněte na tlačítko Další.
3. Vygenerujte se zobrazí stránka se seznamem polí
Klepněte na tlačítko Další.
4. není změnit nic na stránce Vyberte pole a klepněte na tlačítko Další.
5. Zkontrolujte, je-li vytvořit skupinu definice importu je označena na další stránce a klepněte na tlačítko Další
6. Označte Export dat a Vytvoření podpůrného listu tabulky na další stránce. Klepněte na Další a Dokončit.
7. data exportována do souboru.
8. Vytvořte kopii vytvořeného souboru (např. TaxTable2017.xls)
9. Otevřete zkopírovaný soubor a proveďte potřebné změny ve vykazování kódů, můžete použít vyhledávání. Uložte soubor.

Přepínání mezi sadami kódů v kódy DPH hlášení
Chcete-li importovat nové sady kódů hlášení

-Přejít na pro správu -> Periodické Data -> export/import-> skupiny definic.

-Dříve vytvořenou skupinu definici vyhledejte a klepněte na položku Nastavení tabulky. V otevřeném formuláři změňte Stav importu pro Import a zavřete formulář.

-Přejít na pro správu -> Periodické Data -> export/import-> tabulky aplikace Excel, klepněte na tlačítko importovat aplikace Microsoft Office Excel. Na kartě Obecné vyberte skupinu definic, která byla dříve vytvořena a soubor importovat sadu kódů z hlášení.
Na Upřesnit karta, vyberte pravidla importu = vložit nový a aktualizovat existující záznamy
Klepněte na tlačítko OK a počkejte, než jsou data importována. Ověřte, že byly kódy vykazování v AX aktualizovány podle změn provedených v souboru.

Přepnout do jiné sady kódů hlášení, postupujte podle kroků výše popsané znovu.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud dochází problému stahování, instalaci opravy hotfix nebo jiné odborné dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMůžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Partneři

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsZákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmVe zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.


Informace o instalaci

Pokud máte vlastní nastavení pro jednu nebo více metod nebo tabulek ovlivněných touto opravou hotfix, je třeba použít tyto změny v testovacím prostředí před instalací opravy hotfix ve výrobním prostředí.
Další informace o instalaci této opravy hotfix klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

893082 jak nainstalovat opravy hotfix produktu Microsoft Dynamics AX

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix po restartování služby aplikačního objektového serveru (AOS).

Informace o souborech

Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×