Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto vám Windows umožňuje plnou kontrolu nad nastaveními ochrany soukromí pro rozpoznávání řeči online a funkce přizpůsobení rukopisu a psaní na klávesnici. Další informace o těchto funkcích najdete v následujících částech.

Řeč

Společnost Microsoft poskytuje funkci rozpoznávání řeči jak v zařízení, tak i v cloudových (online) technologiích. 

Zapnutím nastavení rozpoznávání řeči online umožníte aplikacím používat cloudové rozpoznávání řeči od Microsoftu. Kromě toho v Windows 10 umožňuje nastavení rozpoznávání řeči online používat diktování ve Windows.

Zapnutí řeči při nastavování zařízení HoloLens nebo při instalaci Windows Mixed Reality umožňuje používat hlas pro příkazy, diktování a interakce s aplikacemi. Zapne se rozpoznávání řeči na zařízení i nastavení rozpoznávání řeči online. Když jsou zapnutá obě nastavení a když je náhlavní souprava zapnutá, bude zařízení vždy naslouchat vašemu hlasovému vstupu a bude odesílat hlasová data do cloudových technologií Microsoftu pro rozpoznávání řeči. Tato nastavení můžete kdykoliv vypnout přechodem do nabídky Start > Nastavení > Soukromí > Řečna vašem zařízení HoloLens nebo do nabídky Start > Nastavení >Hybridní realita > Zvuk a řeč v případě, že používáte hybridní realitu na zařízení s Windows. Další informace o rozpoznávání řeči v prostředí Windows Mixed Reality

Když používáte cloudové technologie rozpoznávání řeči od společnosti Microsoft, ať už je to povoleno nastavením rozpoznávání řeči online, nebo při interakci s HoloLens nebo psaní hlasem, společnost Microsoft shromažďuje a používá vaše hlasové nahrávky k poskytování služby vytvořením přepisu textu mluveného slova v hlasových datech. Společnost Microsoft nebude ukládat, vzorkovat ani poslouchat vaše hlasové nahrávky bez vašeho svolení. Další informace najdete v tématu Jak Microsoft chrání moje soukromí a současně vylepšuje technologii rozpoznávání řeči? 

Rozpoznávání řeči přímo v zařízení můžete používat bez odesílání hlasových dat do společnosti Microsoft. Nicméně cloudová technologie společnosti Microsoft pro rozpoznávání řeči poskytuje přesnější rozpoznávání řeči než nabízí zařízení. Služby, které nespoléhají na cloud a využívají jen rozpoznávání řeči na zařízení, jako je program Předčítání nebo aplikace Windows Rozpoznávání řeči, budou fungovat, i když je nastavení Rozpoznávání řeči online vypnuté, a společnost Microsoft nebude shromažďovat žádná hlasová data.

Další informace o datech řeči, která se shromažďují při používání Cortany, najdete v článku Cortana a ochrana osobních údajů.

Pokaždé, když shromažďujeme data, i když to je proto, aby vaše zařízení fungovalo lépe, chceme mít jistotu, že máte informace potřebné k tomu, abyste se mohli rozhodnout, jak a kdy se vaše data budou používat. Tady je postup, jak můžete spravovat nastavení rozpoznávání řeči.

Správa rozpoznávání řeči online

 1. Proveďte jeden z těchto kroků:

  • V Windows 10 přejděte na Start > Nastavení  > Soukromí > Řeč. 

  • V Windows 11 přejděte na Start > Nastavení > Soukromí a zabezpečení >Řeč. 

 2. Změňte nastavení Rozpoznávání řeči online na Zapnuto nebo Vypnuto.

Nastavení, jestli se mají hlasové klipy ve Windows 10 používat ke zlepšení rozpoznávání řeči online

 1. Přejděte na Start > Nastavení  > Soukromí > Řeč. 

 2. V části Pomozte zlepšit rozpoznávání řeči onlinevyberte jednu z následujících možností:

  • Začít s přispíváním hlasových klipů

  • Přestat s přispíváním hlasových klipů

Poznámka: Toto nastavení není dostupné ve všech verzích systému Windows 10. Pokud není toto nastavení k dispozici, nebudou vaše hlasové klipy používány ke zlepšení rozpoznávání řeči. Další informace o přispívání hlasovými klipy najdete v tématu Jak společnost Microsoft chrání vaše soukromí a současně vylepšuje funkci rozpoznávání řeči?

Správa rozpoznávání řeči online na zařízení HoloLens

 1. Přejděte na Start > Nastavení> Soukromí > Řeč.

 2. V části Rozpoznávání řeči přepněte nastavení na Zapnuto nebo Vypnuto.

Správa rozpoznávání řeči u Hybridní reality

 1. Přejděte na Start> Nastavení > Hybridní realita > Zvuk ařeči.

 2. V části Řečzměňte nastavení Použít rozpoznávání řeči.

Psaní hlasem

Ve Windows 11 se diktování aktualizovalo a bylo přejmenováno na psaní hlasem. Stejně jako diktování používá psaní hlasem online technologie rozpoznávání řeči k zajištění služby přepisu řeči na text. Abyste mohli používat psaní hlasem, už nemusíte zapínat nastavení rozpoznávání řeči online. Můžete se také rozhodnout přispívat hlasovými klipy, které pomohou zlepšit psaní hlasem. Pokud se rozhodnete nepřispívat hlasovými klipy, můžete i nadále používat psaní hlasem. Nastavení můžete kdykoli změnit v nastavení psaní hlasem. Společnost Microsoft nebude ukládat, vzorkovat ani poslouchat vaše hlasové nahrávky bez vašeho svolení. Další informace najdete v Další informace o Microsoftu a vašich hlasových datech.    

Jak začít psát hlasem

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows + H nebo vyberte tlačítko mikrofonu na dotykové klávesnici.

 2. Vyberte tlačítko mikrofonu .

Nastavení, jestli se mají hlasové klipy používané k psaní hlasem ve Windows 11 používat ke zlepšení rozpoznávání řeči online

Pokud používáte hardwarovou klávesnici

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows + H otevřete psaní hlasem.

 2. Vyberte Nastavení  a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete začít přispívat hlasovými klipy, vyberte Zjistěte, jak začít přispívat hlasovými klipy

  • Pokud chcete přestat přispívat hlasovými klipy, vyberte Zjistěte, jak ukončit přispívání hlasovými klipy

Pokud používáte dotykovou klávesnici

 1. Stisknutím tlačítka mikrofonu na dotykové klávesnici otevřete psaní hlasem.

 2. Vyberte Nastavení  a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete začít přispívat hlasovými klipy, přejděte na Pomozte nám zlepšit psaní hlasem a pak vyberte Zjistěte, jak začít přispívat hlasovými klipy

  • Pokud chcete ukončit přispívání hlasovými klipy, přejděte na ’ Přispíváte hlasovými klipya pak vyberte Další informace o tom, jak ukončit přispívání hlasovými klipy

Poznámka: Pokud používáte pracovní nebo školní účet, možnost sdílet hlasová data není k dispozici, ale stále můžete používat psaní hlasem.

Aktivace hlasem

Systém Windows poskytuje podporované aplikace schopné reagovat a jednat na základě klíčových slov, která jsou pro danou aplikaci specifická. Například službě Cortana umožňuje poslouchat a reagovat na slova „Ahoj, Cortano“.

Pokud jste aplikaci poskytli oprávnění k poslechu hlasových klíčových slov, Windows bude aktivně poslouchat mikrofon, zda nerozpozná tato klíčová slova. Jakmile příslušné klíčové slovo rozpozná, aplikace bude mít přístup k vašemu hlasovému záznamu a bude jej moci zpracovat, provést odpovídající opatření a reagovat, například formou mluvené odpovědi. Aplikace může odeslat hlasový záznam do svých vlastních služeb v cloudu, které zpracují příkazy. Každá aplikace by měla před přístupem k mikrofonu požádat o oprávnění. Pomocná aplikace může odesílat hlasové nahrávky do svých služeb a shromažďovat tyto záznamy pro jiné účely, například ke zlepšování služeb. Podrobnější informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro pomocnou aplikaci. Společnost Microsoft neshromažďuje hlasové záznamy jménem žádných aplikací třetích stran, pro které jste povolili aktivaci hlasem.

Když je hlasový asistent aplikace připraven k aktivaci vyslovením klíčového slova, zobrazí se na hlavním panelu ikona mikrofonu. Ve Windows 11 to vypadá takto:

Snímek obrazovky s ikonou mikrofonu na hlavním panelu

Potom co je hlasový asistent aplikace aktivován a aktivně naslouchá, aby poskytl odpověď, informace na hlavním panelu se změní tak, aby vypadaly jako následující snímek obrazovky pro Windows 11, který v tomto případě ukazuje, že byla aktivována Cortana:

Snímek obrazovky s ikonou mikrofonu na tasskbaru

Aktivaci hlasem je také možné zapnout, když je zařízení zamknuté a obrazovka vypnutá. Jakmile je aplikace aktivována pomocí klíčového slova, bude moct pokračovat v poslouchání pomocí mikrofonu. I když je vaše zařízení zamknuté a vaše obrazovka je vypnutá, může se aplikace aktivovat pro každého, kdo mluví na zařízení nebo poblíž něj. Aplikace i v takovém případě získá přístup ke stejné sadě možností a informací, jako když je zařízení odemknuté.

Hlasový asistent se bude chovat různě v závislosti na nastavení režimu spánku, které jste zvolili pro vaše zařízení, anebo podle typu používaného zařízení. 

Pokud používáte přenosný počítač nebo tablet:

Nastavení režimu spánku

Dostupnost aktivace hlasem

Chování hlasové asistence

Přechod do režimu spánku po uplynutí určitého času

Při zapnuté obrazovce (výchozí nastavení)

Hlasový asistent nereaguje na přechod do režimu spánku.

Nikdy nepřecházet do režimu spánku

Když je zařízení napájené z elektrické sítě

Hlasový asistent bude reagovat vždy, když je zařízení napájené z elektrické sítě


Pokud máte účet All-in-One

Nastavení režimu spánku

Dostupnost aktivace hlasem

Chování hlasové asistence

Přechod do režimu spánku po uplynutí určitého času

Při zapnuté obrazovce

Hlasový asistent nebude moct reagovat, jakmile zařízení přejde do režimu spánku.

Nikdy nepřecházet do režimu spánku

Když je zařízení napájené z elektrické sítě (výchozí nastavení)

Hlasový asistent bude reagovat vždy, když je zařízení napájené z elektrické sítě


Pro výše popsané chování platí několik výjimek:

 • Pokud máte přenosný počítač nebo tablet a vaše zařízení je v režimu spořiče baterií, hlasový asistent nebude moct odpovědět.

 • Pokud máte přenosný počítač nebo tablet s integrovaným virtuálním asistentem, který podporuje rozpoznávání klíčových slov na úrovni hardware, jako je například Alexa nebo Cortana, bude hlasový asistent schopen reagovat vždy. V režimu spánku během napájení z baterie navíc dokonce zařízení probudí.

Poznámky: 

 • Pokud chcete zobrazit a změnit nastavení režimu spánku, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Ve Windows 10 přejděte na Start > Nastavení > Systém > Napájení a Režim spánku.

  • V Windows 11 přejděte na Start > Nastavení > Systém > Napájení & baterie.

 • Pokud chcete zobrazit a změnit nastavení aktivace hlasem, udělejte jednu z těchto věcí:

  • V Windows 10 přejděte na Start > Nastavení > Ochrana osobních údajů > Aktivace hlasem. 

  • V Windows 11 přejděte na Start > Nastavení > Ochrana osobních údajů & zabezpečení > aktivace hlasem.

 • Pokud chcete zjistit, jaká oprávnění byla udělena aplikaci, která by byla k dispozici, když je zařízení zamknuté, udělejte jednu z těchto věcí:

  • V Windows 10 přejděte na Start > Nastavení > Ochrana osobních údajů a zkontrolujte různá nastavení na stránkách Oprávnění aplikací.

  • V Windows 11 přejděte na Start > Nastavení > ochrana osobních údajů & zabezpečení a zkontrolujte různá nastavení na stránkách Oprávnění aplikací.

Změna nastavení určujícího, zda lze aplikace uvedené na této stránce nastavení aktivovat vyslovením klíčového slova 

 1. Přejděte na Start > Nastavení > Soukromí > Aktivace hlasem.

 2. Přepněte nastavení Povolit aplikacím používat aktivaci hlasem na Zapnuto nebo Vypnuto.

Změna nastavení určujícího, zda aplikace uvedené na této stránce nastavení můžou používat aktivaci hlasem, když je zařízení uzamčené 

 1. Přejděte na Start > Nastavení > Soukromí > Aktivace hlasem.

 2. Přepněte nastavení Povolit aplikacím používat aktivaci hlasem při zamknutém zařízení na Zapnuto nebo Vypnuto.

Změna nastavení určujícího, zda lze jednotlivou aplikaci aktivovat vyslovením klíčového slova 

 1. Přejděte na Start > Nastavení > Soukromí > Aktivace hlasem.

 2. Zapněte nebo vypněte toto nastavení u jednotlivých aplikací v části Zvolte  aplikace, které můžou používat aktivaci hlasem. Pokud je Povolit aplikacím používat aktivace hlasem pro váš uživatelský účet Vypnutý, budete ho muset před zapnutím nebo vypnutím tohoto nastavení Zapnout.

 3. V části Zvolte aplikace, které můžou používat aktivaci hlasem vyberte příslušnou aplikaci a nastavení, které jí umožňuje reagovat na klíčová slova, přepněte na Vypnuto.

Změna nastavení určujícího, zda jednotlivá aplikace může používat hlasovou aktivaci, když je zařízení uzamčené 

 1. Přejděte na Start > Nastavení > Soukromí > Aktivace hlasem.

 2. Zapněte nebo vypněte toto nastavení u jednotlivých aplikací v části Zvolte  aplikace, které můžou používat aktivaci hlasem. Pokud je Povolit aplikacím používat aktivace hlasem, když je toto zařízení uzamčené pro váš uživatelský účet Vypnuto, budete ho muset před zapnutím nebo vypnutím tohoto nastavení Zapnout

Změna nastavení určujícího, zda lze aplikace uvedené na této stránce nastavení aktivovat vyslovením klíčového slova 

 1. Přejděte na Start > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Aktivace hlasem.

 2. Přepněte nastavení Povolit aplikacím přístup ke službám aktivace hlasemna Zapnuto nebo Vypnuto.

Změna nastavení určujícího, zda aplikace uvedené na této stránce nastavení můžou používat aktivaci hlasem, když je zařízení uzamčené 

 1. Přejděte na Start > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Aktivace hlasem.

 2. Rozbalte nastavení Umožnit aplikacím přístup ke službám hlasové aktivace.

 3. Přepněte nastavení Povolit aplikacím používat aktivaci hlasem, když je zařízení uzamčené na Zapnuto nebo Vypnuto. Pokud Povolit aplikacím přístup ke službám aktivace hlasem, je Vypnuto, budete ho muset před zapnutím nebo vypnutím tohoto nastavení Zapnout

Změna nastavení určujícího, zda lze jednotlivou aplikaci aktivovat vyslovením klíčového slova 

 1. Přejděte na Start > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Aktivace hlasem.

 2. Zapněte nebo vypněte toto nastavení u jednotlivých aplikací v části Aplikace, které si vyžádaly přístup k aktivaci hlasem. Pokud je Povolit aplikacím přístup ke službám aktivace hlasem pro váš uživatelský účet Vypnuto, budete ho muset před zapnutím nebo vypnutím tohoto nastavení Zapnout.

 3. V části Aplikace, které si vyžádaly přístup k aktivaci hlasem, vyberte aplikaci a přepněte nastavení, které aplikaci umožňuje reagovat na klíčová slova na Zapnuto nebo Vypnuto.

Změna nastavení určujícího, zda jednotlivá aplikace může používat hlasovou aktivaci, když je zařízení uzamčené 

 1. Přejděte na Start > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Aktivace hlasem.

 2. Rozbalte aplikaci tam, kde se zobrazí v části Aplikace, které si vyžádaly přístup k aktivaci hlasem.

 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka aplikace Použít, i když je moje zařízení uzamčené. Aby bylo možné zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políčka, bude nutné nastavení aplikaceZapnout.

Přizpůsobení rukopisu a psaní

Jako součást rukopisu a psaní na vašem zařízení shromažďuje Systém Windows jedinečná slova – třeba jména, která píšete – do vlastního seznamu slov uloženého ve vašem účtu, což vám pomůže psát a psát přesněji. Tento seznam slov je k dispozici v jiných produktech Microsoftu, když se přihlásíte.

Vypnutí přizpůsobení rukopisu a psaní a vymazání vlastního seznamu slov

 • V Windows 10 přejděte na Start > Nastavení > Soukromí> Přizpůsobení rukopisu a psanía v části Seznámení přepněte nastavení na Vypnuto. 

 • V Windows 11 přejděte na Nastavení Start > > Ochrana osobních údajů & zabezpečení > Rukopis & přizpůsobení při psaní a přepněte nastavení Seznam slov vlastního rukopisu a zadávání na Vypnuto.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×