Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Historie aktivit vám pomáhá udržet si přehled o tom, co na svém zařízení děláte, například jaké používáte aplikace a služby, jaké otevíráte soubory nebo jaké procházíte weby. Historie aktivit se ukládá místně na vašem zařízení, a pokud jste se ke svému zařízení přihlásili pomocí pracovního nebo školního účtu a udělili jste vám oprávnění, systém Windows odešle historii vašich aktivit do Microsoftu. Microsoft pak použije data historie aktivit k tomu, aby vám poskytl přizpůsobené prostředí (například objednání vašich aktivit na základě doby používání) a relevantní návrhy (například odhad, jaké vaše potřeby mohou být založené na historii aktivit).

Můžete spravovat nastavení historie aktivit a zvolit, co se má uložit a sdílet.

Funkce, které používají historii aktivit

Historii aktivit používají následující funkce Windows. Po vydání a aktualizacích Windows se vraťte na tuto stránku a seznamte se s novými službami a funkcemi, které používají vaši historii aktivit:

 • Časová osa Podívejte se na časovou osu aktivit a zvolte, jestli se mají tyto aktivity obnovit ze zařízení. Řekněme například, že upravujete wordový dokument na svém zařízení, ale nemůžete to dokončit, než budete muset na tento den přestat pracovat. Pokud na stránce Nastavení historie aktivit zapnete možnost Uložit historii mých aktivit na tomto zařízení, zobrazí se tato aktivita Wordu na časové ose následujícího dne – a po dobu několika dalších dnů – a odtud na ní můžete pokračovat v práci. A pokud se přihlásíte pomocí pracovního nebo školního účtu, můžete pokračovat v práci na něm z jiného zařízení, pokud je nastavení Odeslat historii aktivit do Microsoftu na stránce Nastavení historie aktivit zapnuté v Windows 11 nebo pokud je v Windows 10 zapnuté nastavení Přizpůsobené prostředí na stránce Nastavení pro diagnostiku & zpětnou vazbu.

 • Microsoft Edge. Když použijete starší verze Microsoft Edge, historie procházení se zahrne do historie aktivit. Historie aktivit se při procházení s okny InPrivate neuloží.

Microsoft také používá historii vašich aktivit k vylepšování produktů a služeb Microsoftu, když je zapnuté nastavení pro odesílání historie aktivit do Microsoftu. K tomu využíváme techniky strojového učení, které nám umožňují lépe porozumět způsobu, jakým zákazníci obecně používají naše produkty a služby. Diagnostikujeme také, kde se zákazníci setkávají s chybami, a poté pomáháme tyto chyby odstraňovat.

Nastavení účtu Microsoft vám neumožňuje odesílat historii aktivit do Microsoftu, ale historie aktivit se uloží do vašeho zařízení, abyste měli přehled o tom, co děláte.

Historie aktivit pro více účtů

U více účtů se historie aktivit shromažďuje a ukládá místně pro každý místní účet, účet Microsoft nebo pracovní nebo školní účet, který jste k zařízení přidružili, v Nastavení > Účty > Email & účty. Když se rozhodnete odeslat historii aktivit pro svůj pracovní nebo školní účet do Microsoftu, odesílají se do Microsoftu aktivity z primárního pracovního nebo školního účtu na daném zařízení. Pokud máte k dispozici více zařízení a na jednom nebo více z nich máte více účtů, můžete historii aktivit z primárního účtu jednoho zařízení zobrazit na jiném zařízení (kde je stejný účet nastaven jako sekundární). Tyto účty můžete zobrazit také v Windows 10 v části Nastavení > Historie aktivit > ochrany osobních údajů a v Windows 11 v části Nastavení > Ochrana osobních údajů & zabezpečení > Historie aktivit, kde můžete filtrovat aktivity z konkrétních účtů tak, aby se nezobrazovaly na časové ose. Skrytí účtu nezpůsobí odstranění dat v zařízení, ani v cloudu.

Další informace o tom, jak produkty a služby Microsoftu používají tato data k přizpůsobení prostředí při respektování vašich osobních údajů, najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Správa nastavení historie aktivit

Historie aktivit je přizpůsobitelná – kdykoli se můžete rozhodnout ukončit ukládání historie aktivit nebo ji odeslat Do Microsoftu.

Zastavení místního ukládání historie aktivit na zařízení

 1. Vyberte Start a pak vyberte Nastavení > Ochrana osobních údajů & zabezpečení > Historie aktivit.

 2. Přepněte nastavení Uložit historii aktivit na tomto zařízení na Vypnuto.

Otevření nastavení historie aktivit

Poznámka: Pokud toto nastavení vypnete, nebudete moct používat žádnou z funkcí na zařízení, které spoléhají na historii aktivit, jako je vaše časová osa. Bude však nadále možné zobrazovat historii procházení v aplikaci Microsoft Edge.

Ukončení odesílání historie aktivit pracovního nebo školního účtu do Microsoftu

 1. Vyberte Start a pak vyberte Nastavení > Ochrana osobních údajů & zabezpečení > Historie aktivit.

 2. Přepněte nastavení Odeslat historii aktivit do Microsoftu na Vypnuto.

Poznámka: Systém Windows má další nastavení ochrany osobních údajů, které řídí, jestli se do Microsoftu odesílají data o aktivitách aplikací a historii procházení, například nastavení diagnostických dat .

Můžete vymazat a odstranit historii aktivit uloženou na vašem zařízení i historii aktivit odesílanou do cloudu Microsoftu. 

Vymazání historie aktivit

 1. Vyberte Start a pak vyberte Nastavení > Ochrana osobních údajů & zabezpečení > Historie aktivit.

 2. Vedle položky Vymazat historii aktivit pro tento účet vyberte Vymazat historii.

Pokud máte více účtů a váš pracovní nebo školní účet je primárním účtem v zařízení, vymazáním historie aktivit odstraníte některou z vašich pracovních nebo školních aktivit synchronizovaných s cloudem.

Na časové ose můžete vymazat jednotlivé aktivity (nebo všechny aktivity) od jednoho dne. K tomu je třeba kliknout pravým tlačítkem na aktivitu a vybrat upřednostňovanou možnost.

Zastavení místního ukládání historie aktivit na zařízení

 1. Vyberte Start a pak vyberte Nastavení > Historie aktivit > Ochrana osobních údajů.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Uložit historii aktivit na tomto zařízení .

Otevření nastavení historie aktivit

Poznámky: 

 • Pokud toto nastavení vypnete, nebudete moct používat žádnou z funkcí na zařízení, které spoléhají na historii aktivit, jako je vaše časová osa. Bude však nadále možné zobrazovat historii procházení v aplikaci Microsoft Edge.

 • V předchozích verzích Windows se toto nastavení nazývalo Umožnit Systému Windows shromažďovat moje aktivity z tohoto počítače.

Ukončení odesílání historie aktivit pracovního nebo školního účtu do Microsoftu

 1. Vyberte Start a pak vyberte Nastavení > Ochrana osobních údajů > Diagnostika & názory.

 2. Přepněte nastavení Přizpůsobené prostředí na Vypnuto.

Poznámky: 

 • V předchozích verzích Windows se toto nastavení nazývalo Umožnit Windows synchronizovat moje aktivity z tohoto počítače do cloudu.

 • Systém Windows má další nastavení ochrany osobních údajů, které řídí, jestli se do Microsoftu odesílají data o aktivitách aplikací a historii procházení, například nastavení diagnostických dat .

Můžete vymazat a odstranit historii aktivit uloženou na vašem zařízení i historii aktivit odesílanou do cloudu Microsoftu. 

Vymazání historie aktivit

 1. Vyberte Start a pak vyberte Nastavení > Historie aktivit > Ochrana osobních údajů.

 2. V části Vymazat historii aktivit vyberte Vymazat.

Pokud máte více účtů a váš pracovní nebo školní účet je primárním účtem v zařízení, vymazáním historie aktivit odstraníte některou z vašich pracovních nebo školních aktivit synchronizovaných s cloudem.

Na časové ose můžete vymazat jednotlivé aktivity (nebo všechny aktivity) od jednoho dne. K tomu je třeba kliknout pravým tlačítkem na aktivitu a vybrat upřednostňovanou možnost.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×