Podpora Internet Exploreru 11 skončila

Podpora pro Internet Explorer 11 skončila 15. června 2022. Pokud některý web, který navštívíte, potřebuje Internet Explorer 11, můžete ho znovu načíst v režimu Internet Exploreru v Microsoft Edge. Doporučujeme vám používat Microsoft Edge pro rychlejší, zabezpečenější a modernější procházení webu.

Začínáme s Microsoft Edge

Pomocí klávesových zkratek Internet Exploreru můžete rychle provádět spoustu různých úkolů nebo pracovat bez použití myši. Ne všechny klávesové zkratky fungují jak v Internet Exploreru, tak v dektopové aplikaci Internet Explorer.

Nejpoužívanější klávesové zkratky

Akce

Stiskněte toto tlačítko v části
Internet Explorer 11

Stiskněte toto tlačítko v části
Internet Explorer pro plochu

Přidání aktuálního webu k oblíbeným položkám

CTRL + D

Crtl + D

Zavření záložky

CTRL + W

CTRL + W

Přechod na domovskou stránku

(není k dispozici)

ALT + HOME

Odstranění historie procházení

(není k dispozici)

CTRL+SHIFT+DELETE

Získání nápovědy a podpory

F1

F1

Otevření historie procházení

(není k dispozici)

CTRL + H

Otevření nové záložky

CTRL + T

CTRL + T

Otevření nového okna Procházení InPrivate

CTRL + SHIFT + P

CTRL + SHIFT + P

Tisk aktuální stránky

CTRL + P

CTRL + P

Aktualizace stránky

F5

F5

Přepnutí mezi záložkami

CTRL + TAB

CTRL + TAB

Zobrazení příkazů aplikace (panel Adresa, často navštěvované weby atd.)

ALT + D

(není k dispozici)

Zobrazení stahovaných souborů

CTRL + J

CTRL + J

Hledání

Akce

Použijte v Internet Exploreru 11

Stiskněte toto tlačítko v části
Internet Explorer pro plochu

Otevření vyhledávacího dotazu v panelu Adresa

CTRL + E

CTRL + E

Otevření vyhledávacího dotazu na nové záložce

(Není k dispozici)

ALT + ENTER

Otevření panelu Adresa (k zobrazení historie, oblíbených položek a poskytovatelů vyhledávání)

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Vyhledávání pomocí zkopírovaného textu

CTRL + SHIFT + L

CTRL + SHIFT + L

Změna velikosti zobrazení

Akce

Stiskněte toto tlačítko v části
Internet Explorer 11

Stiskněte toto tlačítko v části
Internet Explorer pro plochu

Přiblížení (+10 %)

Ctrl + znaménko plus

Ctrl + znaménko plus

Oddálení (−10 %)

Ctrl + znaménko mínus

Ctrl + znaménko mínus

Zobrazení ve 100% velikosti

CTRL + 0

CTRL + 0

Klávesové zkratky pro desktopový Internet Explorer

Tyto klávesové zkratky budou fungovat jenom v desktopové prohlížeči.

Akce

Kombinace kláves

Přidání www. na začátek a .com na konec textu na panelu Adresa

CTRL + ENTER

Zobrazení seznamu zadaných adres

F4

Přesunutí kurzoru doleva na další část adresy

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru doprava na další část adresy

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Procházení seznamu Automatického dokončování směrem vzad

Šipka dolů

Procházení seznamu Automatického dokončování směrem vzad

Šipka nahoru

Výběr textu v panelu Adresa

ALT + D

Akce

Kombinace kláves

Aktivace vybraného odkazu

Enter

Zobrazení místní nabídky pro odkaz

SHIFT + F10

Hledání na aktuální stránce

CTRL + F

Přechod na domovskou stránku

ALT + HOME

Přechod na další stránku

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přechod na předchozí stránku

BACKSPACE nebo ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod k předchozím položkám webové stránky (funguje jen při vypnutém procházení na záložkách)

CTRL + SHIFT + TAB

Přechod k dalším položkám webové stránky (funguje jen při vypnutém procházení na záložkách)

Ctrl + Tab nebo F6

Přechod na začátek dokumentu

Domovská stránka

Přechod na konec dokumentu

End

Otevření nového dokumentu v Internet Exploreru

CTRL + O

Otevření nového okna

CTRL + N

Uložení aktuální stránky

CTRL + S

Posun směrem k začátku dokumentu

Šipka nahoru

Posun směrem ke konci dokumentu

Šipka dolů

Zastavení stahování stránky

ESC

Přepnutí mezi normálním a celoobrazovkovým režimem

F11

Spuštění Procházení pomocí kurzoru

F7

Akce

Kombinace kláves

Zkopírování vybraných položek do schránky

CTRL + C

Vyjmutí vybraných položek a jejich zkopírování do schránky

CTRL + X

Vložení vybraných položek ze schránky

CTRL + V

Výběr všech položek na aktuální webové stránce

CTRL + A

Akce

Kombinace kláves

Přidání webu k oblíbeným položkám

CTRL + D

Přesunutí vybrané položky nahoru v seznamu oblíbených položek (v dialogu Uspořádat oblíbené položky)

ALT + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybrané položky dolů v seznamu oblíbených položek (v dialogu Uspořádat oblíbené položky)

Alt + šipka dolů

Otevření nabídky Přidat k oblíbeným položkám

Alt + Z

Otevření nabídky Oblíbené položky z řádku nabídek

ALT + A

Otevření dialogu Uspořádat oblíbené položky

Ctrl + B

Připnutí Centra oblíbených položek a zobrazení historie

Ctrl + Shift + H

Zobrazení oblíbených položek

Ctrl + I a Alt + C

Zobrazení informačních kanálů

CTRL + G

Zobrazit historii

CTRL + H

Akce

Kombinace kláves

Otevření nabídky Soubor

Alt + F

Otevření nabídky Úpravy

Alt + E

Otevření nabídky Zobrazit

ALT + V

Otevření nabídky Oblíbené položky

ALT + A

Otevření nabídky Nástroje

ALT + T

Otevření nabídky Nápověda

Alt + H

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí fokusu na Oznamovací pruh

ALT+N

Kliknutí na Oznamovací pruh

Mezerník

Akce

Kombinace kláves

Zavření záložky

CTRL + W

Zavření záložek na pozadí

CTRL + F4

Otevření odkazů na nové záložce na pozadí

CTRL+kliknutí

Otevření odkazů na nové záložce v popředí

CTRL+SHIFT+kliknutí

Duplikování záložky

CTRL + K

Otevření nové záložky

CTRL + T

Opětovné otevření naposledy zavřené záložky

CTRL + SHIFT + T

Přepnutí mezi záložkami

Crtl + Tab nebo Crtl + Shift + Tab

Přepnutí na poslední záložku

CTRL+9

Přepnutí na konkrétní číslo záložky

Ctrl + n (kde n je číslo mezi 1 a 8)

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×