Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí alternativní způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak použili myš. Pokud se pokoušíte pořídit snímek obrazovky nebo obrazovku uložit, podívejte se na informace v tématu Jak pořizovat snímky obrazovky a dělat poznámky.

Klikněte na některou z možností níže a zobrazí se tabulka souvisejících zkratek:

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + X

Vyjme vybranou položku.

CTRL + C (nebo CTRL + INSERT)

Zkopíruje vybranou položku.

CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT)

Vloží vybranou položku.

CTRL + Z

Vrátí akci.

ALT + TAB

Přepíná mezi spuštěnými aplikacemi.

ALT + F4

Zavře aktivní položku nebo ukončí aktivní aplikaci.

Klávesa s logem Windows  + L

Zamkne váš počítač.

Klávesa s logem Windows  + D

Zobrazí a skryje plochu.

F2

Přejmenuje vybranou položku.

F3

Umožní vyhledat soubor nebo složku v Průzkumníkovi souborů.

F4

Zobrazí seznam panelu Adresa v Průzkumníkovi souborů.

F5

Aktualizuje aktivní okno.

F6

Prochází cyklicky prvky na obrazovce v okně nebo na ploše.

F10

Aktivuje řádek nabídek v aktivní aplikaci.

ALT + F8

Zobrazí heslo na přihlašovací obrazovce.

ALT + ESC

Přepíná mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny.

ALT + podtržené písmeno

Provede příkaz pro toto písmeno.

ALT + ENTER

Zobrazí vlastnosti pro vybranou položku.

ALT + MEZERNÍK

Otevře místní nabídku pro aktivní okno.

ALT + ŠIPKA VLEVO

Přejděte zpět.

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přejde vpřed.

ALT + PAGE UP

Přejde o jednu obrazovku směrem nahoru.

ALT + PAGE DOWN

Přejde o jednu obrazovku směrem dolů.

CTRL + F4

Zavře aktivní dokument (v aplikacích, které jsou zobrazené na celou obrazovku a umožňují otevřít současně více dokumentů).

CTRL + A

Vybere všechny položky v dokumentu nebo okně.

CTRL + D (nebo DELETE)

Odstraní vybranou položku a přesune ji do koše.

CTRL + E

Otevře hledání (ve většině aplikací).

CTRL + R (nebo F5)

Aktualizuje aktivní okno.

CTRL + Y

Zopakuje akci.

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přesune kurzor na začátek dalšího slova.

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesune kurzor na začátek předchozího slova.

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přesune kurzor na začátek dalšího odstavce.

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přesune kurzor na začátek předchozího odstavce.

CTRL + ALT + TAB

Pomocí kláves se šipkami můžete přepínat mezi všemi otevřenými aplikacemi.

ALT + SHIFT + klávesy se šipkami

Pokud se fokus nachází na skupině nebo dlaždici v nabídce Start, přesunou se v určeném směru.

CTRL + SHIFT + klávesy se šipkami

Pokud se fokus nachází na dlaždici v nabídce Start, přesune se tato dlaždice na další dlaždici a vytvoří se složka.

CTRL + klávesy se šipkami

Změní velikost nabídky Start, když je otevřená.

CTRL + šipka (pro přesun na položku) + MEZERNÍK

Vybere více jednotlivých položek v okně nebo na ploše.

CTRL + SHIFT a klávesa se šipkou

Vybere blok textu.

CTRL + ESC

Otevře nabídku Start.

CTRL + SHIFT + ESC

Otevře Správce úloh.

CTRL + SHIFT

Přepne rozložení klávesnice, když je k dispozici více rozložení klávesnice.

CTRL + MEZERNÍK

Zapne nebo vypne editor IME pro čínštinu.

SHIFT + F10

Zobrazí místní nabídku pro vybranou položku.

SHIFT a jakákoli klávesa se šipkou

Vybere více než jednu položku v okně nebo na ploše nebo text v dokumentu.

SHIFT + DELETE

Odstraní vybranou položku bez předchozího přesunutí do koše.

ŠIPKA VPRAVO

Otevře vedlejší nabídku vpravo nebo otevře podnabídku.

ŠIPKA VLEVO

Otevře vedlejší nabídku vlevo nebo zavře podnabídku.

ESC

Zastaví nebo opustí aktuální úkol.

PrtScn

Pořídí snímek obrazovky celé obrazovky a ho zkopíruje do schránky. 

Poznámka

  • Tuto zkratku můžete změnit tak, aby otevírala i výstřižky obrazovky, což vám umožní upravit snímek obrazovky. Vyberte Start  > Nastavení > Usnadnění přístupu > Klávesnice a zapněte přepínač Zkratka s klávesou Print Screen.

Používat klávesu Print Screen k otevírání výstřižků obrazovky

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows

Otevře nebo zavře nabídku Start.

Klávesa s logem Windows +A

Otevře rychlé Nastavení. Aktualizováno ve Windows 11.

Klávesa s logem Windows  + B

Nastavte fokus na první ikonu v rohu hlavního panelu.

Klávesa s logem Windows  + C

Otevře Chat z Microsoft Teams. Aktualizováno ve Windows 11.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + C

Otevře nabídku ovládacích tlačítek.

Klávesa s logem Windows  +CTRL+C

Zapne barevné filtry (tuto zkratku nejdřív povolte v nastaveních Barevný filtr).

Klávesa s logem Windows  + D

Zobrazí a skryje plochu.

Klávesa s logem Windows  + E

Otevřete Průzkumníka souborů.

Klávesa s logem Windows  + F

Otevře Centrum Feedback a pořídí snímek obrazovky.

Klávesa s logem Windows  + G

Otevře Xbox Game Bar, když je spuštěná hra.

Klávesa s logem Windows + ALT + B

Zapne nebo vypne HDR.

Poznámka: Platí pro aplikaci Xbox Game Bar verze 5.721.7292.0 nebo novější. Pokud chcete Xbox Game Bar aktualizovat, přejděte do aplikace Microsoft Store a vyhledejte aktualizace.

Klávesa s logem Windows  + H

Spustí psaní hlasem. Aktualizováno ve Windows 11.

Klávesa s logem Windows  + I

Otevře Nastavení.

Klávesa s logem Windows  + J

Nastaví fokus na tip k Windows, pokud je k dispozici.

Jakmile se zobrazí tip k Windows, přenese fokus na tento tip.  Dalším stisknutím této klávesové zkratky přenesete fokus k prvku na obrazovce, ke kterému je ukotvený tip k Windows.

Klávesa s logem Windows  + K

Otevře Vysílání z Rychlých nastavení. Aktualizováno ve Windows 11.

Klávesa s logem Windows  + L

Uzamkne osobní počítač nebo přepne účty.

Klávesa s logem Windows  + M

Minimalizuje všechna okna.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + M

Obnoví minimalizovaná okna na ploše.

Klávesa s logem Windows  + N

Otevřete centrum oznámení a kalendář. Aktualizováno ve Windows 11.

Klávesa s logem Windows  + O

Uzamkne orientaci zařízení.

Klávesa s logem Windows  + P

Zvolí režim zobrazení prezentace.

Klávesa s logem Windows + CTRL + Q

Otevře Rychlého pomocníka.

Klávesa s logem Windows  + R

Otevře dialogové okno Spustit.

Klávesa s logem Windows  + ALT + R

Nahraje video s oknem hry, na kterém je fokus (prostřednictvím Xbox Game Bar).

Klávesa s logem Windows  + S

Otevře hledání.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + S

Pořídí snímek obrazovky části obrazovky.

Klávesa s logem Windows  + T

Přepíná mezi aplikacemi na hlavním panelu.

Klávesa s logem Windows  + U

Otevře Nastavení přístupnosti.

Klávesa s logem Windows  + V

Otevře historii schránky. 

Poznámka

  • Historie schránky není ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud ji chcete zapnout, použijte tuto klávesovou zkratku a pak vyberte výzvu k zapnutí historie. Nebo vyberte Start > Nastavení > Systém  > Schránka a zapněte přepínač Historie schránky.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + V

Nastaví fokus na oznámení.

Klávesa s logem Windows  + W

Otevře widgety. Aktualizováno ve Windows 11.

Klávesa s logem Windows  + X

Otevře nabídku rychlých odkazů.

Klávesa s logem Windows  + Y

Přepíná vstup mezi Windows Mixed Reality a plochou.

Klávesa s logem Windows  + Z

Otevře rozložení přichycení. Aktualizováno ve Windows 11.

Klávesa s logem Windows  + tečka (.) nebo středník (;)

Otevře panel emoji.

Klávesa s logem Windows  + čárka (,)

Umožňuje dočasné nahlédnutí na plochu.

Klávesa s logem Windows  + Pause

Otevře Nastavení  > Systém   > O produktu.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + F

Vyhledá počítače (pokud jste v síti).

Klávesa s logem Windows  + číslo

Otevření plochy a spuštění aplikace připnuté na hlavním panelu v pozici indikované číslem. Pokud je aplikace už spuštěna, přepne do této aplikace.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + číslo

Otevře plochu a spustí novou instanci aplikace připnuté na hlavním panelu v pozici indikované číslem.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + číslo

Otevře plochu a přepne na poslední aktivní okno aplikace připnuté na hlavním panelu v pozici indikované číslem.

Klávesa s logem Windows  + ALT + číslo

Otevře plochu a otevře Seznam přímých přístupů pro aplikaci připnutou na hlavním panelu v pozici indikované číslem.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + SHIFT + číslo

Otevře plochu a spustí jako správce novou instanci aplikace umístěnou na dané pozici na hlavním panelu.

Klávesa s logem Windows  + TAB

Otevře Zobrazení úkolů.

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA NAHORU

Maximalizuje okno.

Klávesa s logem Windows  + ALT + ŠIPKA NAHORU

Přichytit okno ve fokusu na horní polovinu obrazovky. Nové s Windows 11.

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA DOLŮ

Odebere z obrazovky aktuální aplikaci nebo minimalizuje okno plochy.

Klávesa s logem Windows  + ALT + ŠIPKA DOLŮ

Přichytí okno ve fokusu na dolní polovinu obrazovky. Nové s Windows 11.

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA VLEVO

Maximalizuje aplikaci nebo okno plochy k levé straně obrazovky.

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA VPRAVO

Maximalizuje aplikaci nebo okno plochy k pravé straně obrazovky.

Klávesa s logem Windows  + HOME

Minimalizuje všeho kromě aktivního okna plochy (všechna okna se obnoví při dalším stisknutí).

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA NAHORU

Roztáhne okno plochy k horní a dolní části obrazovky.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ

Obnoví nebo minimalizuje aktivní okna na ploše ve svislém směru se zachováním šířky.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesune aplikaci nebo okno na ploše z jednoho monitoru do jiného.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + MEZERNÍK

Přepne cyklicky zpět jazyk a rozložení klávesnice.

Klávesa s logem Windows  + MEZERNÍK

Přepne jazyk zadávání a rozložení klávesnice.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + MEZERNÍK

Umožňuje změnu na dříve vybraný vstup.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + ENTER

Zapne program Předčítání.

Klávesa s logem Windows  + PLUS (+)

Otevře Lupu a zvětší zobrazení.

Klávesa s logem Windows  + MINUS (-)

Provede oddálení pomocí nástroje Lupa.

Klávesa s logem Windows + ESC

Zavře Lupu.

Klávesa s logem Windows  + lomítko (/)

Zahájí zpětný převod IME.

Klávesa s logem Windows + CTRL + SHIFT + B

Probudí počítač z prázdné nebo černé obrazovky.

Klávesa s logem Windows + PRTSCN

Uloží snímek celé obrazovky do souboru.

Klávesa s logem Windows  + ALT + PRTSCN

Uloží snímek obrazovky s oknem hry, na kterém je fokus, do souboru (prostřednictvím Xbox Game Bar).

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + C (nebo CTRL + INSERT)

Zkopíruje vybraný text.

CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT)

Vloží vybraný text.

CTRL + M

Vstoupí do režimu označení.

ALT + klávesa pro výběr

Zahájí výběr v režimu bloku.

Klávesy se šipkami

Přesune kurzor v určeném směru.

PAGE UP

Posune kurzor o jednu stránku nahoru.

PAGE DOWN

Posune kurzor o jednu stránku dolů.

CTRL + HOME (režim označení)

Přesune kurzor na začátek vyrovnávací paměti.

CTRL + END (režim označení)

Přesune kurzor na konec vyrovnávací paměti.

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Umožňuje se přesunout o jeden řádek nahoru v historii výstupu.

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Umožňuje se přesunout o jeden řádek dolů v historii výstupu.

CTRL + HOME (navigace v historii)

Pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na konec vyrovnávací paměti. V opačném případě odstraní všechny znaky nalevo od kurzoru na příkazovém řádku.

CTRL + END (navigace v historii)

Pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na příkazový řádek. V opačném případě odstraní všechny znaky napravo od kurzoru na příkazovém řádku.

Stisknutá klávesa

Akce

F4

Zobrazení položek v aktivním seznamu

CTRL + TAB

Přechod vpřed mezi kartami

CTRL + SHIFT + TAB

Přechod zpět mezi kartami

CTRL + číslo (číslo 1–9)

Přechod na n-tou kartu

TAB

Přechod vpřed mezi možnostmi

SHIFT + TAB

Přechod zpět mezi možnostmi

ALT + podtržené písmeno

Provedení příkazu (nebo výběr možnosti) používaného s tímto písmenem

Mezerník

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktivní možnost zaškrtávací políčko

BACKSPACE

Otevření složky o jednu úroveň výše, pokud je složka vybraná v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít

Klávesy se šipkami

Výběr tlačítka, pokud aktivní možnost představuje skupinu přepínačů

Stisknutá klávesa

Akce

ALT + D

Výběr panelu Adresa

CTRL + E

Výběr vyhledávacího pole

CTRL + F

Výběr vyhledávacího pole

CTRL + N

Otevření nového okna

CTRL + W

Zavření aktivního okna

CTRL+rolovací kolečko myši

Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek

CTRL + SHIFT + E

Zobrazení všech složek nad vybranou složkou

CTRL + SHIFT + N

Vytvoření nové složky

NUM LOCK + hvězdička (*)

Zobrazení všech podsložek pod vybranou složkou

NUM LOCK + plus (+)

Zobrazení obsahu vybrané složky

NUM LOCK + minus (-)

Sbalení vybrané složky

ALT + P

Zobrazení panelu náhledu

ALT + ENTER

Otevření dialogového okna Vlastnosti pro vybranou položku

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení další složky

ALT + ŠIPKA NAHORU

Zobrazení složky, ve které byla tato složka

ALT + ŠIPKA VLEVO

Zobrazení předchozí složky

BACKSPACE

Zobrazení předchozí složky

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení aktuálního výběru (pokud je sbalený) nebo výběr první podsložky

ŠIPKA VLEVO

Sbalení aktuálního výběru (pokud je rozbalený) nebo výběr složky, ve které byla tato složka

END

Zobrazení spodní části aktivního okna

HOME

Zobrazení horní části aktivního okna

F11

Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + TAB

Otevře Zobrazení úkolů.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + D

Přidání virtuální plochy

Klávesa s logem Windows  + CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přepínání mezi vytvořenými virtuálními plochami na pravé straně

Klávesa s logem Windows  + CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přepínání mezi vytvořenými virtuálními plochami na levé straně

Klávesa s logem Windows  + CTRL + F4

Zavření virtuální plochy, kterou právě používáte

Stisknutá klávesa

Akce

SHIFT + kliknutí na tlačítko na hlavním panelu

Otevření aplikace nebo rychlé otevření další instance aplikace

CTRL + SHIFT + kliknutí na tlačítko na hlavním panelu

Otevření aplikace jako správce

SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním panelu

Zobrazení nabídky oken pro aplikaci

SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupené tlačítko na hlavním panelu

Zobrazení nabídky okna pro skupinu

CTRL + kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním panelu

Přepínání mezi okny ve skupině

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + I

Otevření Nastavení

BACKSPACE

Návrat na domovskou stránku nastavení

Psaní na libovolné stránce s vyhledávacím polem

Hledání v nastavení

Další klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí alternativní způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak použili myš. Klikněte na některou z možností níže a zobrazí se tabulka souvisejících zkratek:

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + X

Vyjme vybranou položku.

CTRL + C (nebo CTRL + INSERT)

Zkopíruje vybranou položku.

CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT)

Vloží vybranou položku.

CTRL + Z

Vrátí akci.

ALT + TAB

Přepíná mezi spuštěnými aplikacemi.

ALT + F4

Zavře aktivní položku nebo ukončí aktivní aplikaci.

Klávesa s logem Windows  + L

Zamkne váš počítač.

Klávesa s logem Windows  + D

Zobrazí a skryje plochu.

F2

Přejmenuje vybranou položku.

F3

Umožní vyhledat soubor nebo složku v Průzkumníkovi souborů.

F4

Zobrazí seznam panelu Adresa v Průzkumníkovi souborů.

F5

Aktualizuje aktivní okno.

F6

Prochází cyklicky prvky na obrazovce v okně nebo na ploše.

F10

Aktivuje řádek nabídek v aktivní aplikaci.

ALT + F8

Zobrazí heslo na přihlašovací obrazovce.

ALT + ESC

Přepíná mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny.

ALT + podtržené písmeno

Provede příkaz pro toto písmeno.

ALT + ENTER

Zobrazí vlastnosti pro vybranou položku.

ALT + MEZERNÍK

Otevře místní nabídku pro aktivní okno.

ALT + ŠIPKA VLEVO

Přejděte zpět.

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přejde vpřed.

ALT + PAGE UP

Přejde o jednu obrazovku směrem nahoru.

ALT + PAGE DOWN

Přejde o jednu obrazovku směrem dolů.

CTRL + F4

Zavře aktivní dokument (v aplikacích, které jsou zobrazené na celou obrazovku a umožňují otevřít současně více dokumentů).

CTRL + A

Vybere všechny položky v dokumentu nebo okně.

CTRL + D (nebo DELETE)

Odstraní vybranou položku a přesune ji do koše.

CTRL + R (nebo F5)

Aktualizuje aktivní okno.

CTRL + Y

Zopakuje akci.

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přesune kurzor na začátek dalšího slova.

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesune kurzor na začátek předchozího slova.

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přesune kurzor na začátek dalšího odstavce.

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přesune kurzor na začátek předchozího odstavce.

CTRL + ALT + TAB

Pomocí kláves se šipkami můžete přepínat mezi všemi otevřenými aplikacemi.

ALT + SHIFT + klávesy se šipkami

Pokud se fokus nachází na skupině nebo dlaždici v nabídce Start, přesunou se v určeném směru.

CTRL + SHIFT + klávesy se šipkami

Pokud se fokus nachází na dlaždici v nabídce Start, přesune se tato dlaždice na další dlaždici a vytvoří se složka.

CTRL + klávesy se šipkami

Změní velikost nabídky Start, když je otevřená.

CTRL + šipka (pro přesun na položku) + MEZERNÍK

Vybere více jednotlivých položek v okně nebo na ploše.

CTRL + SHIFT a klávesa se šipkou

Vybere blok textu.

CTRL + ESC

Otevře nabídku Start.

CTRL + SHIFT + ESC

Otevře Správce úloh.

CTRL + SHIFT

Přepne rozložení klávesnice, když je k dispozici více rozložení klávesnice.

CTRL + MEZERNÍK

Zapne nebo vypne editor IME pro čínštinu.

SHIFT + F10

Zobrazí místní nabídku pro vybranou položku.

SHIFT a jakákoli klávesa se šipkou

Vybere více než jednu položku v okně nebo na ploše nebo text v dokumentu.

SHIFT + DELETE

Odstraní vybranou položku bez předchozího přesunutí do koše.

ŠIPKA VPRAVO

Otevře vedlejší nabídku vpravo nebo otevře podnabídku.

ŠIPKA VLEVO

Otevře vedlejší nabídku vlevo nebo zavře podnabídku.

ESC

Zastaví nebo opustí aktuální úkol.

PrtScn

Pořídí snímek obrazovky celé obrazovky a ho zkopíruje do schránky. 

Poznámka

  • Tuto zkratku můžete změnit tak, aby otevírala i výstřižky obrazovky, což vám umožní upravit snímek obrazovky. Vyberte Start  > Nastavení > Usnadnění přístupu > Klávesnice a zapněte přepínač Zkratka s klávesou Print Screen.

Používat klávesu Print Screen k otevírání výstřižků obrazovky

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows 

Otevře nebo zavře nabídku Start.

Klávesa s logem Windows  +A

Otevře Centrum akcí.

Klávesa s logem Windows  + B

Nastaví fokus do oznamovací oblasti.

Klávesa s logem Windows  + C

Otevře Cortanu v režimu naslouchání.

Poznámky

  • Tato zkratka je ve výchozím nastavení vypnutá. Pokud ji chcete zapnout, vyberte Start  > Nastavení  > Cortana a zapněte přepínač pod položkou Ať Cortana poslouchá mé povely, když stisknu klávesu s logem Windows + C.

  • Cortana je dostupná jenom v některých zemích nebo oblastech a některé její funkce nemusí být dostupné všude. Pokud Cortana není dostupná nebo je vypnutá, můžete stále používat vyhledávání.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + C

Otevře nabídku ovládacích tlačítek.

Klávesa s logem Windows  + D

Zobrazí a skryje plochu.

Klávesa s logem Windows  + ALT + D

Zobrazí a skryje datum a čas na ploše.

Klávesa s logem Windows  + E

Otevřete Průzkumníka souborů.

Klávesa s logem Windows  +F

Otevře Centrum Feedback a pořídí snímek obrazovky.

Klávesa s logem Windows  + G

Otevře Herní panel, když je spuštěná hra.

Klávesa s logem Windows  + H

Spustí diktování.

Klávesa s logem Windows  + I

Otevře Nastavení.

Klávesa s logem Windows  + J

Nastaví fokus na tip k Windows, pokud je k dispozici.

Jakmile se zobrazí tip k Windows, přenese fokus na tento tip.  Dalším stisknutím této klávesové zkratky přenesete fokus k prvku na obrazovce, ke kterému je ukotvený tip k Windows.

Klávesa s logem Windows  + K

Otevře rychlou akci Připojit.

Klávesa s logem Windows  + L

Uzamkne osobní počítač nebo přepne účty.

Klávesa s logem Windows  + M

Minimalizuje všechna okna.

Klávesa s logem Windows  + O

Uzamkne orientaci zařízení.

Klávesa s logem Windows  + P

Zvolí režim zobrazení prezentace.

Klávesa s logem Windows + CTRL + Q

Otevře Rychlého pomocníka.

Klávesa s logem Windows  + R

Otevře dialogové okno Spustit.

Klávesa s logem Windows  + S

Otevře hledání.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + S

Pořídí snímek obrazovky části obrazovky.

Klávesa s logem Windows +T

Přepíná mezi aplikacemi na hlavním panelu.

Klávesa s logem Windows  + U

Otevře Centrum usnadnění přístupu.

Klávesa s logem Windows  + V

Otevře schránku. 

Poznámka

  • Pro aktivaci této zkratky vyberte Start  > Nastavení  > Systém  > Schránka a zapněte Historie schránky.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + V

Přepíná cyklicky mezi oznámeními.

Klávesa s logem Windows  +X

Otevře nabídku rychlých odkazů.

Klávesa s logem Windows  + Y

Přepíná vstup mezi Windows Mixed Reality a plochou.

Klávesa s logem Windows  + Z

Zobrazuje příkazy, které jsou k dispozici v aplikaci v režimu zobrazení na celou obrazovku.

Klávesa s logem Windows  + tečka (.) nebo středník (;)

Otevře panel emoji.

Klávesa s logem Windows  + čárka (,)

Umožňuje dočasné nahlédnutí na plochu.

Klávesa s logem Windows  + Pause

Umožňuje otevření dialogového okna Vlastnosti systému.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + F

Vyhledá počítače (pokud jste v síti).

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + M

Obnoví minimalizovaná okna na ploše.

Klávesa s logem Windows  + číslo

Otevře plochu a spustí aplikaci připnutou na hlavním panelu v pozici indikované číslem. Pokud je aplikace už spuštěna, přepne do této aplikace.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + číslo

Otevře plochu a spustí novou instanci aplikace připnuté na hlavním panelu v pozici indikované číslem.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + číslo

Otevře plochu a přepne na poslední aktivní okno aplikace připnuté na hlavním panelu v pozici indikované číslem.

Klávesa s logem Windows  + ALT + číslo

Otevře plochu a otevře Seznam přímých přístupů pro aplikaci připnutou na hlavním panelu v pozici indikované číslem.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + SHIFT + číslo

Otevře plochu a spustí jako správce novou instanci aplikace umístěnou na dané pozici na hlavním panelu.

Klávesa s logem Windows  +TAB

Otevře Zobrazení úkolů.

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA NAHORU

Maximalizuje okno.

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA DOLŮ

Odebere z obrazovky aktuální aplikaci nebo minimalizuje okno plochy.

Klávesa s logem Windows  +ŠIPKA VLEVO

Maximalizuje aplikaci nebo okno plochy k levé straně obrazovky.

Klávesa s logem Windows  +ŠIPKA VPRAVO

Maximalizuje aplikaci nebo okno plochy k pravé straně obrazovky.

Klávesa s logem Windows  + HOME

Minimalizuje všeho kromě aktivního okna plochy (všechna okna se obnoví při dalším stisknutí).

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA NAHORU

Roztáhne okno plochy k horní a dolní části obrazovky.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ

Obnoví nebo minimalizuje aktivní okna na ploše ve svislém směru se zachováním šířky.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesune aplikaci nebo okno na ploše z jednoho monitoru do jiného.

Klávesa s logem Windows  + MEZERNÍK

Přepne jazyk zadávání a rozložení klávesnice.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + MEZERNÍK

Umožňuje změnu na dříve vybraný vstup.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + ENTER

Zapne program Předčítání.

Klávesa s logem Windows  + PLUS (+)

Spustí nástroj Lupa.

Klávesa s logem Windows  + lomítko (/)

Zahájí zpětný převod IME.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + V

Otevře poklepání na rameno.

Klávesa s logem Windows + CTRL + SHIFT + B

Probudí počítač z prázdné nebo černé obrazovky.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + C (nebo CTRL + INSERT)

Zkopíruje vybraný text.

CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT)

Vloží vybraný text.

CTRL + M

Vstoupí do režimu označení.

ALT + klávesa pro výběr

Zahájí výběr v režimu bloku.

Klávesy se šipkami

Přesune kurzor v určeném směru.

PAGE UP

Posune kurzor o jednu stránku nahoru.

PAGE DOWN

Posune kurzor o jednu stránku dolů.

CTRL + HOME (režim označení)

Přesune kurzor na začátek vyrovnávací paměti.

CTRL + END (režim označení)

Přesune kurzor na konec vyrovnávací paměti.

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Umožňuje se přesunout o jeden řádek nahoru v historii výstupu.

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Umožňuje se přesunout o jeden řádek dolů v historii výstupu.

CTRL + HOME (navigace v historii)

Pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na konec vyrovnávací paměti. V opačném případě odstraní všechny znaky nalevo od kurzoru na příkazovém řádku.

CTRL + END (navigace v historii)

Pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na příkazový řádek. V opačném případě odstraní všechny znaky napravo od kurzoru na příkazovém řádku.

Stisknutá klávesa

Akce

F4

Zobrazení položek v aktivním seznamu

CTRL + TAB

Přechod vpřed mezi kartami

CTRL + SHIFT + TAB

Přechod zpět mezi kartami

CTRL + číslo (číslo 1–9)

Přechod na n-tou kartu

TAB

Přechod vpřed mezi možnostmi

SHIFT + TAB

Přechod zpět mezi možnostmi

ALT + podtržené písmeno

Provedení příkazu (nebo výběr možnosti) používaného s tímto písmenem

Mezerník

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktivní možnost zaškrtávací políčko

BACKSPACE

Otevření složky o jednu úroveň výše, pokud je složka vybraná v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít

Klávesy se šipkami

Výběr tlačítka, pokud aktivní možnost představuje skupinu přepínačů

Stisknutá klávesa

Akce

ALT + D

Výběr panelu Adresa

CTRL + E

Výběr vyhledávacího pole

CTRL + F

Výběr vyhledávacího pole

CTRL + N

Otevření nového okna

CTRL + W

Zavření aktivního okna

CTRL+rolovací kolečko myši

Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek

CTRL + SHIFT + E

Zobrazení všech složek nad vybranou složkou

CTRL + SHIFT + N

Vytvoření nové složky

NUM LOCK + hvězdička (*)

Zobrazení všech podsložek pod vybranou složkou

NUM LOCK + plus (+)

Zobrazení obsahu vybrané složky

NUM LOCK + minus (-)

Sbalení vybrané složky

ALT + P

Zobrazení panelu náhledu

ALT + ENTER

Otevření dialogového okna Vlastnosti pro vybranou položku

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení další složky

ALT + ŠIPKA NAHORU

Zobrazení složky, ve které byla tato složka

ALT + ŠIPKA VLEVO

Zobrazení předchozí složky

BACKSPACE

Zobrazení předchozí složky

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení aktuálního výběru (pokud je sbalený) nebo výběr první podsložky

ŠIPKA VLEVO

Sbalení aktuálního výběru (pokud je rozbalený) nebo výběr složky, ve které byla tato složka

END

Zobrazení spodní části aktivního okna

HOME

Zobrazení horní části aktivního okna

F11

Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + TAB

Otevře Zobrazení úkolů.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + D

Přidání virtuální plochy

Klávesa s logem Windows  + CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přepínání mezi vytvořenými virtuálními plochami na pravé straně

Klávesa s logem Windows  + CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přepínání mezi vytvořenými virtuálními plochami na levé straně

Klávesa s logem Windows  + CTRL + F4

Zavření virtuální plochy, kterou právě používáte

Stisknutá klávesa

Akce

SHIFT + kliknutí na tlačítko na hlavním panelu

Otevření aplikace nebo rychlé otevření další instance aplikace

CTRL + SHIFT + kliknutí na tlačítko na hlavním panelu

Otevření aplikace jako správce

SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním panelu

Zobrazení nabídky oken pro aplikaci

SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupené tlačítko na hlavním panelu

Zobrazení nabídky okna pro skupinu

CTRL + kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním panelu

Přepínání mezi okny ve skupině

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + I

Otevření Nastavení

BACKSPACE

Návrat na domovskou stránku nastavení

Psaní na libovolné stránce s vyhledávacím polem

Hledání v nastavení

Další klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí alternativní způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak použili myš. Klikněte na některou z možností níže a zobrazí se tabulka souvisejících zkratek:

Následující tabulka obsahuje běžné klávesové zkratky pro Windows 8.1 a Windows RT 8.1.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + C (nebo CTRL + INSERT)

Zkopírování vybrané položky

CTRL + X

Vyjmutí vybrané položky

CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT)

Vložení vybrané položky

CTRL + Z

Vrácení akce zpět

ALT + TAB

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

ALT + F4

Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivní aplikace

Klávesa s logem Windows  + L

Uzamčení počítače nebo přepnutí účtů

Klávesa s logem Windows  + D

Zobrazení a skrytí plochy

Následující tabulka obsahuje nové klávesové zkratky, které můžete používat ve Windows.

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + začněte psát

Hledání na počítači

CTRL + plus (+) nebo CTRL + minus (-)

Zvětšení nebo zmenšení velkého počtu položek, jako jsou aplikace připnuté na obrazovku Start

CTRL + kolečko myši

Zvětšení nebo zmenšení velkého počtu položek, jako jsou aplikace připnuté na obrazovku Start

Klávesa s logem Windows  + C

Otevření ovládacích tlačítek

Otevření příkazů aplikace v otevřené aplikaci

Klávesa s logem Windows  + F

Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro vyhledání souborů

Klávesa s logem Windows  + H

Otevření ovládacího tlačítka Sdílet

Klávesa s logem Windows  + I

Otevření ovládacího tlačítka Nastavení

Klávesa s logem Windows  + K

Otevření ovládacího tlačítka Zařízení

Klávesa s logem Windows  + O

Uzamčení orientace obrazovky (na výšku nebo na šířku)

Klávesa s logem Windows‌  + Q

Otevření ovládacího tlačítka Hledat k vyhledávání všude nebo v otevřené aplikaci (pokud aplikace podporuje vyhledávání v aplikaci)

Klávesa s logem Windows + S

Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro vyhledávání ve Windows a na webu

Klávesa s logem Windows‌  + W

Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro vyhledávání v nastavení

Klávesa s logem Windows  + Z

Zobrazení dostupných příkazů aplikace

Poznámka: Některá nastavení a možnosti uvidíte taky při přechodu na ovládací tlačítko Nastavení v otevřené aplikaci.

Klávesa s logem Windows‌  + MEZERNÍK

Přepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice

Klávesa s logem Windows‌  + CTRL + MEZERNÍK

Změna na dříve vybraný vstup

Klávesa s logem Windows  + TAB

Cyklické procházení naposledy použitých aplikací (kromě desktopových aplikací)

Klávesa s logem Windows‌  + CTRL + TAB

Cyklické procházení naposledy použitých aplikací (kromě desktopových aplikací)

Klávesa s logem Windows‌  + SHIFT + TAB

Cyklické procházení naposledy použitých aplikací (kromě desktopových aplikací) v obráceném pořadí

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + tečka (.)

Přichycení aplikace doleva

Klávesa s logem Windows  + tečka (.)

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

ESC

Zastavení nebo ukončení aktuální úlohy

Klávesa s logem Windows  + CTRL + SHIFT + B

Probudí počítač z černé nebo prázdné obrazovky.

Následující tabulka obsahuje obecné klávesové zkratky ve Windows.

Stisknutá klávesa

Akce

F1

Zobrazení nápovědy

F2

Přejmenovat vybranou položku

F3

Vyhledání souboru nebo složky

F4

Zobrazení seznamu panelu Adresa v Průzkumníkovi souborů

F5

Aktualizace aktivního okna

F6

Prochází cyklicky prvky na obrazovce v okně nebo na ploše.

F10

Aktivace panelu nabídek v aktivní aplikaci

ALT + F4

Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivní aplikace

ALT + ESC

Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny

ALT + podtržené písmeno

Provedení příkazu pro toto písmeno.

ALT + ENTER

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

ALT + MEZERNÍK

Otevření místní nabídky pro aktivní okno

ALT + ŠIPKA VLEVO

Zpět

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Dopředu

ALT + PAGE UP

Přechod o jednu obrazovku směrem nahoru

ALT + PAGE DOWN

Přechod o jednu obrazovku směrem dolů

ALT + TAB

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi (s výjimkou desktopových aplikací)

CTRL + F4

Zavření aktivního dokumentu (v aplikacích, které jsou na celé obrazovce a umožňují otevřít současně více dokumentů)

CTRL + A

Výběr všech položek v dokumentu nebo okně

CTRL + C (nebo CTRL + INSERT)

Zkopírování vybrané položky

CTRL + D (nebo DELETE)

Odstranění vybrané položky a její přesunutí do koše

CTRL + R (nebo F5)

Aktualizace aktivního okna

CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT)

Vložení vybrané položky

CTRL + X

Vyjmutí vybrané položky

CTRL + Y

Zopakovat akci

CTRL + Z

Vrácení akce zpět

CTRL + plus (+) nebo CTRL + minus (-)

Zvětšení nebo zmenšení velkého počtu položek, jako jsou aplikace připnuté na obrazovku Start

CTRL+rolovací kolečko myši

Změna velikosti ikon na ploše nebo přiblížení či oddálení velkého počtu položek, jako jsou aplikace připnuté na obrazovku Start

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přesune kurzor na začátek dalšího slova.

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesune kurzor na začátek předchozího slova.

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přesune kurzor na začátek dalšího odstavce.

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přesune kurzor na začátek předchozího odstavce.

CTRL + ALT + TAB

Pomocí kláves se šipkami můžete přepínat mezi všemi otevřenými aplikacemi.

CTRL + šipka (pro přesun na položku) + MEZERNÍK

Umožňuje vybrat více jednotlivých položek v okně nebo na ploše.

CTRL + SHIFT a klávesa se šipkou

Vybere blok textu.

CTRL + ESC

Otevření nabídky Start

CTRL + SHIFT + ESC

Otevření Správce úloh

CTRL + SHIFT

Přepne rozložení klávesnice, když je k dispozici více rozložení klávesnice.

CTRL + MEZERNÍK

Zapne nebo vypne editor IME pro čínštinu.

SHIFT + F10

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

SHIFT a jakákoli klávesa se šipkou

Umožňuje vybrat více než jednu položku v okně nebo na ploše nebo text v dokumentu.

SHIFT + DELETE

Odstraní vybranou položku bez předchozího přesunutí do koše.

ŠIPKA VPRAVO

Otevře vedlejší nabídku vpravo nebo otevře podnabídku.

ŠIPKA VLEVO

Otevře vedlejší nabídku vlevo nebo zavře podnabídku.

ESC

Zastaví nebo opustí aktuální úlohu.

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které používají klávesu s logem Windows .

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows + F1

Otevření Nápovědy a podpory pro Windows

Klávesa s logem Windows

Zobrazení nebo skrytí obrazovky Start

Klávesa s logem Windows  + B

Nastavení fokusu v oznamovací oblasti

Klávesa s logem Windows  + C

Otevření ovládacích tlačítek

Klávesa s logem Windows  + D

Zobrazení a skrytí plochy

Klávesa s logem Windows  + E

Otevření Průzkumníka souborů

Klávesa s logem Windows  + F

Otevření ovládacího tlačítka Hledat a hledání souborů

Klávesa s logem Windows  + H

Otevření ovládacího tlačítka Sdílet

Klávesa s logem Windows  + I

Otevření ovládacího tlačítka Nastavení

Klávesa s logem Windows  + K

Otevření ovládacího tlačítka Zařízení

Klávesa s logem Windows  + L

Zamknutí počítače nebo přepnutí uživatelů

Klávesa s logem Windows  + M

Minimalizace všech oken

Klávesa s logem Windows  + O

Uzamčení orientace zařízení

Klávesa s logem Windows  + P

Zvolit režim zobrazení prezentace

Klávesa s logem Windows  + Q

Otevření ovládacího tlačítka Hledat k vyhledávání všude nebo v otevřené aplikaci (pokud aplikace podporuje vyhledávání v aplikaci)

Klávesa s logem Windows  + R

Otevření dialogového okna Spustit

Klávesa s logem Windows  + S

Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro vyhledávání ve Windows a na webu

Klávesa s logem Windows  + T

Přepínání mezi aplikacemi na hlavním panelu

Klávesa s logem Windows  + U

Otevření Centra usnadnění přístupu

Klávesa s logem Windows  + V

Přepínání mezi oznámeními

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + V

Přepínání mezi oznámeními v obráceném pořadí

Klávesa s logem Windows  + X

Otevření nabídky rychlých odkazů

Klávesa s logem Windows  + Z

Zobrazení příkazů dostupných v aplikaci

Poznámka: Některá nastavení a možnosti uvidíte taky při přechodu na ovládací tlačítko Nastavení v otevřené aplikaci.

Klávesa s logem Windows  + ,

Dočasné nahlédnutí na plochu

Klávesa s logem Windows  + Pause

Otevření dialogu Vlastnosti systému

Klávesa s logem Windows  + CTRL + F

Vyhledávání počítačů (pokud jste v síti)

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + M

Obnovení minimalizovaných oken na ploše

Klávesa s logem Windows  + číslo

Otevření plochy a spuštění aplikace připnuté na hlavním panelu v pozici indikované číslem. Pokud je aplikace už spuštěna, přepne do této aplikace.

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + číslo

Otevření plochy a spuštění nové instance aplikace připnuté na hlavním panelu v pozici indikované číslem

Klávesa s logem Windows  + CTRL + číslo

Otevře plochu a přepne na poslední aktivní okno aplikace připnuté na hlavním panelu v pozici indikované číslem.

Klávesa s logem Windows  + ALT + číslo

Otevře plochu a otevře Seznam přímých přístupů pro aplikaci připnutou na hlavním panelu v pozici indikované číslem.

Klávesa s logem Windows  + CTRL + SHIFT + číslo

Otevře plochu a spustí jako správce novou instanci aplikace umístěnou na dané pozici na hlavním panelu.

Klávesa s logem Windows  + TAB

Cyklické procházení naposledy použitých aplikací (kromě desktopových aplikací)

Klávesa s logem Windows  + CTRL + TAB

Cyklické procházení naposledy použitých aplikací (kromě desktopových aplikací)

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + TAB

Cyklické procházení naposledy použitých aplikací (kromě desktopových aplikací) v obráceném pořadí

Klávesa s logem Windows  + CTRL + B

Přepnutí na aplikaci, která zobrazí zprávu v oznamovací oblasti

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA NAHORU

Maximalizace okna

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA DOLŮ

Odebrání aktuální aplikace z obrazovky nebo minimalizace okna plochy

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA VLEVO

Maximalizace aplikace nebo okna plochy k levé straně obrazovky

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA VPRAVO

Maximalizace aplikace nebo okna plochy k pravé straně obrazovky

Klávesa s logem Windows  + HOME

Minimalizace všeho kromě aktivního okna plochy (obnovení všech oken při dalším stisknutí)

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA NAHORU

Roztažení okna plochy v horní a dolní části obrazovky

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ

Obnovení nebo minimalizace aktivních oken na ploše ve svislém směru se zachováním šířky

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí aplikace nebo okna na ploše z jednoho monitoru do jiného

Klávesa s logem Windows  + MEZERNÍK

Přepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice

Klávesa s logem Windows  + CTRL + MEZERNÍK

Změna na dříve vybraný vstup

Klávesa s logem Windows  + ENTER

Otevřít Předčítání

Klávesa s logem Windows  + SHIFT + tečka (.)

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

Klávesa s logem Windows  + tečka (.)

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

Klávesa s logem Windows  + /

Spuštění zpětné konverze v editoru IME

Klávesa s logem Windows   + ALT + ENTER

Otevření aplikace Windows Media Center

Klávesa s logem Windows   + PLUS (+) nebo MINUS (-)

Přiblížení nebo oddálení pomocí nástroje Lupa

Klávesa s logem Windows + ESC

Ukončení Lupy

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které můžete používat v dialogových oknech.

Stisknutá klávesa

Akce

F1

Zobrazení nápovědy

F4

Zobrazení položek v aktivním seznamu

CTRL + TAB

Přechod vpřed mezi kartami

CTRL + SHIFT + TAB

Přechod zpět mezi kartami

CTRL + číslo (číslo 1–9)

Přechod na kartu číslo n v pořadí karet

TAB

Přechod vpřed mezi možnostmi

SHIFT + TAB

Přechod zpět mezi možnostmi

ALT + podtržené písmeno

Provedení příkazu (nebo výběr možnosti) používaného s tímto písmenem

Mezerník

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktivní možnost zaškrtávací políčko

BACKSPACE

Otevření složky o jednu úroveň výše, pokud je složka vybraná v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít

Klávesy se šipkami

Výběr tlačítka, pokud aktivní možnost představuje skupinu přepínačů

Stisknutá klávesa

Akce

ALT + D

Výběr panelu Adresa

CTRL + E

Výběr vyhledávacího pole

CTRL + F

Výběr vyhledávacího pole

CTRL + N

Otevření nového okna

CTRL + W

Zavření aktuálního okna

CTRL+rolovací kolečko myši

Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek

CTRL + SHIFT + E

Zobrazení všech složek nad vybranou složkou

CTRL + SHIFT + N

Vytvoření nové složky

NUM LOCK + hvězdička (*)

Zobrazení všech podsložek pod vybranou složkou

NUM LOCK + plus (+)

Zobrazení obsahu vybrané složky

NUM LOCK + minus (-)

Sbalení vybrané složky

ALT + P

Zobrazení podokna náhledu

ALT + ENTER

Otevření dialogového okna Vlastnosti pro vybranou položku

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení další složky

ALT + ŠIPKA NAHORU

Zobrazení složky, ve které byla tato složka

ALT + ŠIPKA VLEVO

Zobrazení předchozí složky

BACKSPACE

Zobrazení předchozí složky

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení aktuálního výběru (pokud je sbalený) nebo výběr první podsložky

ŠIPKA VLEVO

Sbalení aktuálního výběru (pokud je rozbalený) nebo výběr složky, ve které byla tato složka

END

Zobrazení spodní části aktivního okna

HOME

Zobrazení horní části aktivního okna

F11

Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s položkami na hlavním panelu plochy.

Stisknutá klávesa

Akce

SHIFT + kliknutí na tlačítko na hlavním panelu

Otevření aplikace nebo rychlé otevření další instance aplikace

CTRL + SHIFT + kliknutí na tlačítko na hlavním panelu

Otevření aplikace jako správce

SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním panelu

Zobrazení nabídky oken pro aplikaci

SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupené tlačítko na hlavním panelu

Zobrazení nabídky okna pro skupinu

CTRL + kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním panelu

Přepínání mezi okny ve skupině

Stisknutá klávesa

Akce

ALT + PAGE UP

Přesunutí mezi aplikacemi zleva doprava

ALT + PAGE DOWN

Přesunutí mezi aplikacemi zprava doleva

ALT + INSERT

Procházení aplikací v pořadí, v jakém byly spuštěny

ALT + HOME

Zobrazení obrazovky Start

CTRL + ALT + BREAK

Přepnutí mezi oknem a celou obrazovku

CTRL + ALT + END

Zobrazení dialogového okna Zabezpečení Windows

CTRL + ALT + HOME

Aktivace panelu připojení v režimu celé obrazovky

ALT + DELETE

Zobrazení systémové nabídky

CTRL + ALT + minus (-) na numerické klávesnici

Vložení kopie aktivního okna na klientovi do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako stisknutí kláves ALT + Print Screen na místním počítači)

CTRL + ALT + plus (+) na numerické klávesnici

Vložení kopie celé oblasti okna na klientovi do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako stisknutí klávesy Print Screen na místním počítači)

CTRL + ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přechod pomocí klávesy TAB z ovládacích prvků Vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelské aplikaci (například na tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, pokud jsou ovládací prvky Vzdálené plochy vložené do jiné (hostitelské) aplikace.

CTRL + ALT + ŠIPKA VLEVO

Přechod pomocí klávesy TAB z ovládacích prvků Vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelské aplikaci (například na tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, pokud jsou ovládací prvky Vzdálené plochy vložené do jiné (hostitelské) aplikace.

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s prohlížečem nápovědy.

Stisknutá klávesa

Akce

F3

Přesunutí kurzoru do vyhledávacího pole

F10

Zobrazení nabídky Možnosti

HOME

Přechod na začátek tématu

END

Přechod na konec tématu

ALT + ŠIPKA VLEVO

Návrat k předchozímu zobrazenému tématu

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přechod na další (dříve zobrazené) téma

ALT + HOME

Zobrazení domovské stránky Nápověda a podpora

ALT + A

Zobrazení stránky zákaznické podpory

ALT + C

Zobrazení obsahu

ALT+N

Zobrazení nabídky nastavení připojení

CTRL + F

Hledání v aktuálním tématu

CTRL + P

Tisk tématu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro změnu uspořádání moderních aplikací.

Poznámka: Držte klávesu s logem Windows stisknutou po celou dobu, kdy měníte uspořádání aplikací – od okamžiku, kdy vstoupíte do režimu změny uspořádání, a při všech různých příkazech pro změnu uspořádání. Po dokončení změn uspořádání uvolněte prst z klávesy s logem Windows , čímž aktuální uspořádání vyberete.

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows  + . (tečka)

Přechod do režimu změny uspořádání a výběr aplikací nebo oddělovačů pro monitory

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí oddělovače aplikací doleva

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí oddělovače aplikací doprava

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA NAHORU

Maximalizace aplikace

Klávesa s logem Windows  + ŠIPKA DOLŮ

Zavření aplikace

Klávesa s logem Windows + ESC

Ukončení režimu změny uspořádání

Další klávesové zkratky

Podpora pro Windows 7 skončila 14. ledna 2020.

Pokud budete chtít dál dostávat aktualizace zabezpečení od Microsoftu, doporučujeme, abyste přešli na Windows 11.

Další informace

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí alternativní způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak použili myš. Klikněte na některou z možností níže a zobrazí se tabulka souvisejících zkratek:

Stisknutá klávesa

Akce

F1

Zobrazení nápovědy

CTRL + C (nebo CTRL + INSERT)

Zkopírování vybrané položky

CTRL + X

Vyjmutí vybrané položky

CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT)

Vložení vybrané položky

CTRL + Z

Vrácení akce zpět

CTRL + Y

Zopakovat akci

DELETE (nebo CTRL + D)

Odstranění vybrané položky a její přesunutí do koše

SHIFT + DELETE

Odstranění vybrané položky bez předchozího přesunutí do koše

F2

Přejmenovat vybranou položku

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru na začátek dalšího slova

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na začátek předchozího slova

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek dalšího odstavce

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na začátek předchozího odstavce

CTRL + SHIFT a klávesa se šipkou

Výběr bloku textu

SHIFT a jakákoli klávesa se šipkou

Výběr více než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v dokumentu

CTRL s libovolnou šipkou + MEZERNÍK

Výběr více jednotlivých položek v okně nebo na ploše

CTRL + A

Výběr všech položek v dokumentu nebo okně

F3

Vyhledání souboru nebo složky

ALT + ENTER

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

ALT + F4

Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivního programu

ALT + MEZERNÍK

Otevření místní nabídky pro aktivní okno

CTRL + F4

Zavření aktivního dokumentu (v programech, které umožňují otevřít současně více dokumentů)

ALT + TAB

Přepínání mezi otevřenými položkami

CTRL + ALT + TAB

Přepínání mezi otevřenými položkami pomocí kláves se šipkami

CTRL + kolečko myši

Změna velikosti ikon na ploše

Klávesa s logem Windows  Obrázek klávesy s logem Windows +TAB

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí funkce Aero Flip 3-D

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + TAB

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí kláves se šipkami a funkce Aero Flip 3-D

ALT + ESC

Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny

F6

Procházení prvků na obrazovce v okně nebo na ploše v cyklu

F4

Zobrazení seznamu panelu Adresa v Průzkumníkovi Windows

SHIFT + F10

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

CTRL + ESC

Otevření nabídky Start

ALT + podtržené písmeno

Zobrazení odpovídající nabídky

ALT + podtržené písmeno

Provádění příkazu nabídky (nebo jiného podtrženého příkazu)

F10

Aktivace panelu nabídek v aktivním programu

ŠIPKA VPRAVO

Otevření vedlejší nabídky vpravo nebo otevření podnabídky

ŠIPKA VLEVO

Otevření vedlejší nabídky vlevo nebo zavření podnabídky

F5 (nebo CTRL + R)

Aktualizace aktivního okna

ALT + ŠIPKA NAHORU

Zobrazení složky o úroveň výš v Průzkumníkovi Windows

ESC

Zrušení aktuálního úkolu

CTRL + SHIFT + ESC

Otevření Správce úloh

SHIFT při vkládání disku CD

Zabránění automatickému přehrávání disku CD

Levý ALT + SHIFT

Přepnutí jazyka zadávání, když je povolených více jazyků

CTRL + SHIFT

Přepnutí rozložení klávesnice, když je povolených více rozložení klávesnice

Pravé nebo levé CTRL + SHIFT

Změna směru čtení textu v jazycích čtených zprava doleva

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro použití v dialogových oknech.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + TAB

Přechod vpřed mezi kartami

CTRL + SHIFT + TAB

Přechod zpět mezi kartami

TAB

Přechod vpřed mezi možnostmi

SHIFT + TAB

Přechod zpět mezi možnostmi

ALT + podtržené písmeno

Provedení příkazu (nebo výběr možnosti) používaného s tímto písmenem

ENTER

Nahrazuje kliknutí myší u mnoha vybraných příkazů.

Mezerník

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktivní možnost zaškrtávací políčko

Klávesy se šipkami

Výběr tlačítka, pokud aktivní možnost představuje skupinu přepínačů

F1

Zobrazení nápovědy

F4

Zobrazení položek v aktivním seznamu

BACKSPACE

Otevření složky o jednu úroveň výše, pokud je složka vybraná v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které používají klávesu s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows.

Stisknutá klávesa

Akce

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows

Umožňuje otevření nebo zavření nabídky Start.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + Pause

Umožňuje otevření dialogového okna Vlastnosti systému.

Klávesa s logem Windows  Obrázek klávesy s logem Windows + D

Zobrazí plochu.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + M

Minimalizuje všechna okna.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows+ SHIFT + M

Obnoví minimalizovaná okna na ploše.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + E

Otevře zobrazení obsahu počítače.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows +F

Vyhledá počítače (pokud jste v síti).

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + L

Uzamkne počítače nebo přepne uživatele.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + R

Otevře dialogové okno Spustit.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows +T

Přepíná mezi programy na hlavním panelu.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + číslo

Spustí program připnutý na hlavním panelu na pozici indikované číslem. Pokud už program běží, přepne na něho.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + číslo

Spustí novou instanci programu připnutého na hlavním panelu na pozici indikované číslem.

CTRL + klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + číslo

Přepne do posledního aktivního okna programu připnutého na hlavním panelu na pozici indikované číslem.

ALT+ klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + číslo

Otevře Seznam přímých přístupů pro program připnutý na hlavním panelu na pozici indikované číslem.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows+TAB

Přepne mezi programy na hlavním panelu pomocí funkce Aero Flip 3-D.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + TAB

Přepne mezi programy na hlavním panelu pomocí kláves se šipkami a funkce Aero Flip 3-D.

CTRL + Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + B

Přepne na program, který zobrazil zprávu v oznamovací oblasti.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + MEZERNÍK

Zobrazí náhled plochy.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + ŠIPKA NAHORU

Maximalizuje okno.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows +ŠIPKA VLEVO

Maximalizuje okno k levé straně obrazovky.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows +ŠIPKA VPRAVO

Maximalizuje okno k pravé straně obrazovky.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + ŠIPKA DOLŮ

Minimalizuje okno.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + HOME

Minimalizuje všechna okna kromě aktivního okna.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + SHIFT + šipka nahoru

Roztáhne okno k horní a dolní části obrazovky.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + SHIFT + ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesune okno z jednoho monitoru na druhý.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + P

Zvolí režim zobrazení prezentace.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + G

Přepne mezi miniaplikacemi.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + U

Otevře Centrum usnadnění přístupu.

Klávesa s logem Windows Obrázek klávesy s logem Windows + X

Otevře Centrum nastavení mobilních zařízení Windows.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + N

Otevření nového okna

CTRL + W

Zavření aktuálního okna

CTRL + SHIFT + N

Vytvoření nové složky

END

Zobrazení spodní části aktivního okna

HOME

Zobrazení horní části aktivního okna

F11

Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna

CTRL + tečka (.)

Otočení obrázku po směru hodinových ručiček

CTRL + čárka (,)

Otočení obrázku proti směru hodinových ručiček

NUM LOCK + hvězdička (*) na numerické klávesnici

Zobrazení všech podsložek pod vybranou složkou

NUM LOCK + znaménko plus (+) na numerické klávesnici

Zobrazení obsahu vybrané složky

NUM LOCK + znaménko minus (-) na numerické klávesnici

Sbalení vybrané složky

ŠIPKA VLEVO

Sbalení aktuálního výběru (pokud je rozbalený) nebo výběr nadřazené složky

ALT + ENTER

Otevření dialogového okna Vlastnosti pro vybranou položku

ALT + P

Zobrazení podokna náhledu

ALT + ŠIPKA VLEVO

Zobrazení předchozí složky

BACKSPACE

Zobrazení předchozí složky

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení aktuálního výběru (pokud je sbalený) nebo výběr první podsložky

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení další složky

ALT + ŠIPKA NAHORU

Zobrazení nadřazené složky

CTRL + SHIFT + E

Zobrazení všech složek nad vybranou složkou

CTRL + kolečko myši

Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek

ALT + D

Výběr panelu Adresa

CTRL + E

Výběr vyhledávacího pole

CTRL + F

Výběr vyhledávacího pole

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s položkami na hlavním panelu plochy.

Stisknutá klávesa

Akce

SHIFT + kliknutí na tlačítko na hlavním panelu

Otevření programu nebo rychlé otevření další instance programu

CTRL + SHIFT + kliknutí na tlačítko na hlavním panelu

Spuštění programu jako správce

SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním panelu

Zobrazení nabídky okna pro program

SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupené tlačítko na hlavním panelu

Zobrazení nabídky okna pro skupinu

CTRL + kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním panelu

Přepínání mezi okny ve skupině

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Připojením ke vzdálené ploše.

Stisknutá klávesa

Akce

ALT + PAGE UP

Přesunutí mezi aplikacemi zleva doprava

ALT + PAGE DOWN

Přesunutí mezi aplikacemi zprava doleva

ALT + INSERT

Přepínání mezi programy v pořadí, v jakém byly spuštěny

ALT + HOME

Zobrazení nabídky Start

CTRL + ALT + BREAK

Přepnutí mezi oknem a celou obrazovku

CTRL + ALT + END

Zobrazení dialogového okna Zabezpečení systému Windows

ALT + DELETE

Zobrazení systémové nabídky

CTRL + ALT + znaménko minus (-) na numerické klávesnici

Vložení kopie aktivního okna na klientovi do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako stisknutí kláves ALT+Print Screen na místním počítači)

CTRL + ALT + znaménko plus (+) na numerické klávesnici

Vložení kopie celé oblasti okna na klientovi do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako stisknutí klávesy Print Screen na místním počítači)

CTRL + ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přechod pomocí klávesy TAB z ovládacích prvků Vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelském programu (například na tlačítko nebo textové pole). Užitečné, pokud jsou ovládací prvky Vzdálené plochy vložené do jiného (hostitelského) programu.

CTRL + ALT + ŠIPKA VLEVO

Přechod pomocí klávesy TAB z ovládacích prvků Vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelském programu (například na tlačítko nebo textové pole). Užitečné, pokud jsou ovládací prvky Vzdálené plochy vložené do jiného (hostitelského) programu.

Poznámka: CTRL + ALT + BREAK a CTRL + ALT + END jsou k dispozici ve všech relacích Vzdálené plochy, i když jste nastavili vzdálený počítač na rozpoznávání klávesových zkratek Windows.

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Malováním.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + N

Vytvoření nového obrázku

CTRL + O

Otevření existujícího obrázku

CTRL + S

Uložení změn v obrázku

F12

Uložení obrázku jako nového souboru

CTRL + P

Tisk obrázku

ALT + F4

Zavření obrázku a okna programu Malování

CTRL + Z

Vrácení změny

CTRL + Y

Opakování změny

CTRL + A

Výběr celého obrázku

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + C

Zkopírování výběru do schránky

CTRL + V

Vložení výběru ze schránky

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru

ESC

Zrušení výběru

DELETE

Odstranění výběru

CTRL + B

Nastavení tučného písma u vybraného textu

CTRL + +

Zvětšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel

CTRL + -

Zmenšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel

CTRL + U

Podtržení vybraného textu

CTRL + E

Otevření dialogového okna Vlastnosti

CTRL + W

Otevření dialogového okna Změnit velikost a zkosit

CTRL + PAGE UP

Přiblížení

CTRL + PAGE DOWN

Oddálení

F11

Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce

CTRL + R

Zobrazení nebo skrytí pravítka

CTRL + G

Zobrazení nebo skrytí mřížky

F10 nebo ALT

Zobrazení klávesových zkratek

SHIFT + F10

Zobrazení aktuální místní nabídky

F1

Otevření nápovědy k Malování

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s WordPadem.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + N

Vytvoření nového dokumentu

CTRL + O

Otevření existujícího dokumentu

CTRL + S

Uložení změn v dokumentu

F12

Uložení dokumentu jako nového souboru

CTRL + P

Tisk dokumentu

ALT + F4

Zavření WordPadu

CTRL + Z

Vrácení změny

CTRL + Y

Opakování změny

CTRL + A

Výběr celého dokumentu

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + C

Zkopírování výběru do schránky

CTRL + V

Vložení výběru ze schránky

CTRL + B

Nastavení tučného písma u vybraného textu

CTRL + I

Nastavení kurzívy u vybraného textu

CTRL + U

Podtržení vybraného textu

CTRL + =

Nastavení písma dolního indexu u vybraného textu

CTRL + SHIFT + =

Nastavení horního indexu u vybraného textu

CTRL + L

Zarovnání textu doleva

CTRL + E

Zarovnání textu na střed

CTRL + R

Zarovnání textu doprava

CTRL + J

Zarovnání textu do bloku

CTRL + 1

Nastavení jednoduchého řádkování (s hodnotou 1)

CTRL + 2

Nastavení dvojnásobného řádkování (s hodnotou 2)

CTRL + 5

Nastavení řádkování s hodnotou 1,5

CTRL + SHIFT + >

Zvětšení velikosti písma

CTRL + SHIFT + <

Zmenšení velikosti písma

CTRL + SHIFT + A

Změna znaků na všechna velká písmena

CTRL + SHIFT + L

Změna stylu odrážek

CTRL + D

Vložení kresby Microsoft Malování

CTRL + F

Hledání textu v dokumentu

F3

Nalezení dalšího výskytu textu v dialogu Najít

CTRL + H

Nahrazení textu v dokumentu

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doleva

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doprava

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru do řádku nahoře

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru do řádku dole

CTRL + HOME

Přechod na začátek dokumentu

CTRL + END

Přechod na konec dokumentu

CTRL + PAGE UP

Přechod o jednu stránku směrem nahoru

CTRL + PAGE DOWN

Přechod o jednu stránku směrem dolů

CTRL + DELETE

Odstranění následujícího slova

F10

Zobrazení klávesových zkratek

SHIFT + F10

Zobrazení aktuální místní nabídky

F1

Otevření nápovědy WordPadu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Kalkulačkou.

Stisknutá klávesa

Akce

ALT + 1

Přepnutí do standardního režimu

ALT + 2

Přepnutí do vědeckého režimu

ALT + 3

Přepnutí do programátorského režimu

ALT + 4

Přepnutí do statistického režimu

CTRL + E

Otevření výpočtů s kalendářními daty

CTRL + H

Zapnutí nebo vypnutí historie výpočtů

CTRL + U

Otevření převodu jednotek

ALT + C

Výpočet nebo řešení výpočtů s kalendářními daty a listy

F1

Otevření nápovědy ke Kalkulačce

CTRL + Q

Stisknutí tlačítka M-

CTRL + P

Stisknutí tlačítka M-

CTRL + M

Stisknutí tlačítka MS

CTRL + R

Stisknutí tlačítka MR

CTRL + L

Stisknutí tlačítka MC

%

Stisknutí tlačítka %

F9

Stisknutí tlačítka +/-

/

Stisknutí tlačítka /

*

Stisknutí tlačítka *

+

Stisknutí tlačítka +

-

Stisknutí tlačítka

R

Stisknutí tlačítka 1/×

@

Stisknutí tlačítka druhé odmocniny

0–9

Stisknutí tlačítek čísel (0–9)

=

Stisknutí tlačítka =

.

Stisknutí tlačítka , (desetinná čárka)

BACKSPACE

Stisknutí tlačítka BACKSPACE

ESC

Stisknutí tlačítka C

DEL

Stisknutí tlačítka CE

CTRL + SHIFT + D

Vymazání historie výpočtů

F2

Úprava historie výpočtů

Klávesa ŠIPKA NAHORU

Pohyb v historii výpočtů směrem nahoru

Klávesa ŠIPKA DOLŮ

Pohyb v historii výpočtů směrem dolů

ESC

Zrušení úprav historie výpočtů

ENTER

Přepočet historie výpočtů po provedení úprav

F3

Výběr možnosti Stupně ve vědeckém režimu

F4

Výběr možnosti Radiány ve vědeckém režimu

F5

Výběr možnosti Grady ve vědeckém režimu

I

Stisknutí tlačítka Inv ve vědeckém režimu

D

Stisknutí tlačítka Mod ve vědeckém režimu

CTRL + S

Stisknutí tlačítka sinh ve vědeckém režimu

CTRL + O

Stisknutí tlačítka cosh ve vědeckém režimu

CTRL + T

Stisknutí tlačítka tanh ve vědeckém režimu

(

Stisknutí tlačítka ( ve vědeckém režimu

)

Stisknutí tlačítka ) ve vědeckém režimu

N

Stisknutí tlačítka ln ve vědeckém režimu

;

Stisknutí tlačítka Int ve vědeckém režimu

S

Stisknutí tlačítka sin ve vědeckém režimu

O

Stisknutí tlačítka cos ve vědeckém režimu

T

Stisknutí tlačítka tan ve vědeckém režimu

M

Stisknutí tlačítka dms ve vědeckém režimu

P

Stisknutí tlačítka pi ve vědeckém režimu

V

Stisknutí tlačítka F-E ve vědeckém režimu

X

Stisknutí tlačítka Exp ve vědeckém režimu

Q

Stisknutí tlačítka x^2 ve vědeckém režimu

Y

Stisknutí tlačítka x^y ve vědeckém režimu

#

Stisknutí tlačítka x^3 ve vědeckém režimu

L

Stisknutí tlačítka log ve vědeckém režimu

!

Stisknutí tlačítka n! ve vědeckém režimu

CTRL + Y

Stisknutí tlačítka y√x ve vědeckém režimu

CTRL + B

Stisknutí tlačítka 3√x ve vědeckém režimu

CTRL + G

Stisknutí tlačítka 10x ve vědeckém režimu

F5

Výběr funkce HEX v programátorském režimu

F6

Výběr funkce DEC v programátorském režimu

F7

Výběr funkce OCT v programátorském režimu

F8

Výběr funkce BIN v programátorském režimu

F12

Výběr funkce Qword v programátorském režimu

F2

Výběr funkce DWORD v programátorském režimu

F3

Výběr funkce WORD v programátorském režimu

F4

Výběr funkce Byte v programátorském režimu

K

Stisknutí tlačítka RoR v programátorském režimu

J

Stisknutí tlačítka RoL v programátorském režimu

<

Stisknutí tlačítka Lsh v programátorském režimu

>

Stisknutí tlačítka Rsh v programátorském režimu

%

Stisknutí tlačítka Mod v programátorském režimu

(

Stisknutí tlačítka ( v programátorském režimu

)

Stisknutí tlačítka ) v programátorském režimu

|

Stisknutí tlačítka Or v programátorském režimu

^

Stisknutí tlačítka Xor v programátorském režimu

~

Stisknutí tlačítka Not v programátorském režimu

&

Stisknutí tlačítka And v programátorském režimu

A–F

Stisknutí tlačítek AF v programátorském režimu

Mezerník

Přepínání hodnoty bitu v programátorském režimu

A

Stisknutí tlačítka Průměr ve statistickém režimu

CTRL + A

Stisknutí tlačítka Průměr druhých mocnin ve statistickém režimu

S

Stisknutí tlačítka Součet ve statistickém režimu

CTRL + S

Stisknutí tlačítka Součet druhých mocnin ve statistickém režimu

T

Stisknutí tlačítka Směrodatná odchylka ve statistickém režimu

CTRL+T

Stisknutí tlačítka Inverze směrodatné odchylky ve statistickém režimu

D

Stisknutí tlačítka CAD ve statistickém režimu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Windows Deník.

Stisknutá klávesa

Akce

CTRL + N

Vytvoření nové poznámky

CTRL + O

Otevření naposledy použité poznámky

CTRL + S

Uložení změn v poznámce

CTRL + SHIFT + V

Přesunutí poznámky do zadané složky

CTRL + P

Tisk poznámky

ALT + F4

Zavření poznámky a příslušného okna Deníku

CTRL + Z

Vrácení změny

CTRL + Y

Opakování změny

CTRL + A

Výběr všech položek na stránce

CTRL + X

Vyjmutí výběru

CTRL + C

Zkopírování výběru do schránky

CTRL + V

Vložení výběru ze schránky

ESC

Zrušení výběru

DELETE

Odstranění výběru

CTRL + F

Spuštění základní funkce hledání

CTRL + G

Přechod na určenou stránku

F5

Aktualizace výsledků hledání

F5

Aktualizace seznamu poznámek

F6

Přepnutí mezi seznamem poznámek a poznámkou

CTRL + SHIFT + C

Zobrazení místní nabídky pro záhlaví sloupců v seznamu poznámek

F11

Zobrazení poznámky v režimu zobrazení na celé obrazovce

F1

Otevření nápovědy Deníku

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s prohlížečem nápovědy.

Stisknutá klávesa

Akce

ALT + C

Zobrazení obsahu

ALT+N

Zobrazení nabídky nastavení připojení

F10

Zobrazení nabídky Možnosti

ALT + ŠIPKA VLEVO

Návrat k předchozímu zobrazenému tématu

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přechod na další (dříve zobrazené) téma

ALT + A

Zobrazení stránky zákaznické podpory

ALT + HOME

Zobrazení domovské stránky Nápověda a podpora

HOME

Přechod na začátek tématu

END

Přechod na konec tématu

CTRL + F

Hledání v aktuálním tématu

CTRL + P

Tisk tématu

F3

Přesunutí kurzoru do vyhledávacího pole

Další klávesové zkratky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×