Nastavení barev HDR a WCG ve Windows 10

S funkcí Windows HD Color ve Windows 10 naplno využijete potenciál vysokého dynamického rozsahu (HDR) vaší televize nebo počítačové obrazovky. Když připojíte televizor nebo monitor s podporou HDR10 k počítači s Windows 10, který podporuje HDR a široký barevný rozsah (WCG), získáte ve srovnání s monitorem se standardním dynamickým rozsahem (SDR) jasnější, živější a detailnější obraz.

V obchodě Microsoft Store najdete stále více HDR aplikací a her. Pokud chcete najít HDR hry, navštivte Microsoft Store online. Pokud chcete sledovat HDR filmy a videa od online poskytovatelů, pravděpodobně budete muset změnit některá nastavení. Pro hraní HDR her a používání HDR aplikací musí váš počítač a monitor splňovat určité hardwarové požadavky. Podrobné informace najdete v článku Požadavky na zobrazovací zařízení u HDR videa ve Windows 10.

Poznámka: Abyste mohli postupovat podle následujících kroků, musí váš počítač používat Windows 10 (verze 2004). Pokud chcete zjistit, jakou verzi máte na svém počítači, vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení  > Systém   > O systému . Podívejte se na údaj Verze v části Specifikace Windows.

Pokud váš počítač a monitor podporují HDR, zapněte je, abyste mohli začít.

 1. Vyberte tlačítko Start   a pak vyberte Nastavení > Systém  > Obrazovka .

 2. Pokud máte k počítači připojeno více monitorů, pak v části Změnit uspořádání obrazovek zvolte obrazovku s podporou HDR.

 3. Vyberte Nastavení Windows HD Color.

 4. V části Možnosti obrazovky zkontrolujte, že je u možnosti Používat HDR uvedeno Ano.

 5. Zapněte možnost Používat HDR.

Možnosti napájení u monitorů s podporou HDR

Pokud používáte přenosný počítač s napájením z baterie, může přehrávání obsahu HDR snížit výdrž baterie. Výrobce vašeho počítače proto mohl HDR ve výchozím nastavení vypnout, když budete používat napájení z baterie. Pokud chcete, můžete výchozí nastavení napájení změnit.

Pokud je HDR zapnuté, když máte přenosný počítač připojený k elektrické síti, a pak přenosný počítač od elektrické sítě odpojíte, HDR se vypne, aby se šetřila energie baterie. Pokud přenosný počítač znovu připojíte k elektrické síti, HDR se opět automaticky zapne.

Poznámka: Při zapnutí nebo vypnutí HDR nebo při připojení nebo odpojení přenosného počítače od elektrické sítě může obrazovka dočasně zčernat.

Přehrávání obsahu HDR při napájení z baterie

 1. Vyberte tlačítko Start   a pak vyberte Nastavení > Systém  > Obrazovka .

 2. V části Změnit uspořádání obrazovek vyberte obrazovku s podporou HDR.

 3. Vyberte Nastavení Windows HD Color.

 4. V části Možnosti baterie zrušte zaškrtnutí políčka Nepovolit hry a aplikace HDR při napájení z baterie.
  Pokud bylo HDR zapnuté už když byl váš přenosný počítač připojený k elektrické síti, zůstane HDR zapnuté, i když počítač od elektrické sítě odpojíte a budete ho používat s napájením z baterie.

Řešení běžných problémů

Řada dnešních HDR monitorů je určena hlavně ke sledování filmů a videí v režimu HDR. Pro dosažení co nejlepších výsledků při používání HDR monitoru ve Windows 10 budete pravděpodobně muset udělat několik věcí. Pokud přemýšlíte o nákupu HDR monitoru, doporučujeme ty s certifikací VESA Certified DisplayHDR. Tyto monitory jsou testovány a navrženy pro širokou řadu činností, které můžete chtít provádět s HDR na počítači, a to včetně hraní HDR her a používání HDR aplikací.

Pokud máte problémy se zobrazením HDR obsahu na počítači, můžete je zkusit vyřešit následujícím způsobem.

Problém

Možné řešení

Monitor nebo televize nezobrazuje rozlišení HDR.

 • Zkontrolujte, že je u monitoru nebo televize zapnuté HDR. Způsob, jakým se u televize nebo monitoru s podporou HDR dostanete k příslušné nabídce na obrazovce, se liší podle značky a modelu. Navštivte web výrobce a nahlédněte do dokumentace k vašemu monitoru nebo televizi.

 • Přejděte na Nastavení  > Systém  > Obrazovka  a ujistěte se, že je zapnutá možnost Používat HDR v části Windows HD Color.

 • Ujistěte se, že váš počítač se systémem Windows 10 splňuje hardwarové požadavky pro zobrazování HDR, a zkontrolujte, jestli váš monitor podporuje HDR10. Tady je postup, jak na to:

  1. Stiskněte klávesu s logem Windows  + R, zadejte dxdiag a pak vyberte OK.

  2. Při zobrazení výzvy vyberte Ano.

  3. V Nástroji pro diagnostiku rozhraní DirectX se na kartě Systém podívejte do části Systémové informace.

  4. Pokud chcete tyto informace uložit do souboru, vyberte Uložit všechny informace a potom pojmenujte a uložte příslušný textový soubor.

  5. Otevřete tento textový soubor a podívejte se na hodnotu u položky Advanced Color (Rozšířená správa barev). Najdete tam informace o konfiguraci HDR monitoru a jeho stavu. Hledejte tyto hodnoty:

   • AdvancedColorSupported. Tato hodnota označuje, že váš nainstalovaný ovladač monitoru a monitor podporují HDR10.

   • AdvancedColorEnabled. Tato hodnota označuje, že je pro váš monitor aktuálně HDR zapnuté.

  6. Hledejte hodnotu Monitor Capabilities (Možnosti monitoru). Tato hodnota poskytuje podrobnější informace o možnostech monitoru.

   • Hodnota HDR Supported znamená, že váš monitor podporuje HDR10. V závorkách můžou být další hodnoty.

    • BT2020RGB nebo BT2020YCC. Aby bylo možné monitor považovat za monitor s podporou HDR10, musí u něj být uveden jeden z těchto barevných prostorů.

    • Eotf2084Supported. Tato hodnota musí být uvedena, aby bylo možné monitor považovat za monitor s podporou HDR.

   • Pokud je uvedená hodnota HDR Not Supported (HDR není podporováno), znamená to, že monitor nesplňuje některé požadavky pro používání HDR10.

Na obrazovce Nastavení Windows HD Color je uvedeno Ano vedle možnosti Používat HDR, ale přepínač Používat HDR nejde zapnout ani vypnout.

Výchozí nastavení napájení u přenosných počítačů s podporou HDR vypíná HDR při napájení z baterie. Pokud chcete, aby bylo HDR zapnuté, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Doporučujeme připojit přenosný počítač k elektrické síti.

 • Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Systém  > Obrazovka  > Nastavení Windows HD Color. V části Možnosti baterie zrušte zaškrtnutí políčka Nepovolit hry a aplikace HDR při napájení z baterie.
  Upozorňujeme, že povolení HDR při napájení z baterie sníží životnost baterie.

K přenosnému počítači mám připojený monitor nebo televizi s podporou HDR. V části Možnosti obrazovky na obrazovce Nastavení Windows HD Color je však uvedeno Ne vedle možnosti Používat HDR a přepínač Používat HDR není zobrazený.

Když poprvé připojíte externí monitor k přenosnému počítači, provede výchozí nastavení systému Windows duplicitní zobrazení plochy na obou obrazovkách. V této konfiguraci však není podporováno zobrazení HDR. Když budete chtít zobrazit obsah v HDR na externím monitoru nebo televizi, použijte rozšíření zobrazení na obě obrazovky:

 1. Vyberte tlačítko Start   a pak vyberte Nastavení > Systém  > Obrazovka .

 2. V části Více obrazovek vyberte Rozšířit tato zobrazení.

Veškerý obsah a aplikace SDR (Standard Dynamic Range) se na monitoru s podporou HDR zobrazují příliš jasně nebo příliš tmavě.

Pravděpodobně budete muset u vaší obrazovky s podporou HDR upravit relativní jas obsahu SDR a HDR. Je to proto, že monitor interpretuje signály HDR a SDR odlišně. Výsledek se liší podle značky a modelu.

 1. Vyberte tlačítko Start   a pak vyberte Nastavení > Systém  > Obrazovka .

 2. Pokud máte k počítači připojeno více monitorů, vyberte příslušný monitor s podporou HDR v části Změnit uspořádání obrazovek a pak se v okně aplikace Nastavení přesuňte na HDR monitor, u kterého upravujete nastavení.

 3. V nastavení Obrazovka vyberte Nastavení Windows HD Color.

 4. V části Vyvážení jasu HDR/SDR nastavte posuvník tak, abyste získali správné vyvážení jasu mezi obsahem HDR a SDR.

Poznámky

 • Když u HDR monitoru změníte nastavení Vyvážení jasu HDR/SDR, závisí vliv této změny na obsah SDR na tom, jestli se jedná o externí monitor nebo integrovanou obrazovku s podporou HDR:

  • Na externím HDR monitoru změní toto nastavení jas obsahu SDR relativně vůči obsahu HDR.

  • Na integrované obrazovce s podporou HDR je jas obsahu SDR ovládán samostatným nastavením jasu nebo může být řízen automaticky. (Další informace najdete v článku Změna jasu obrazovky ve Windows 10.) Protože jas obsahu SDR je už nastavený, změní nastavení Vyvážení jasu HDR/SDR jas obsahu HDR relativně vůči jasu obsahu SDR.

 • U integrovaných obrazovek HDR, například u přenosných počítačů s podporou HDR, bude mít na vzhled obsahu HDR vliv nastavení jasu i nastavení Vyvážení jasu HDR/SDR.

  • Nastavení jasu. Při prohlížení obsahu HDR na jasně osvětleném místě možná budete muset zvýšit jas, abyste obsah na obrazovce viděli. To však sníží efektivní dynamický rozsah u obsahu HDR v aplikacích a celkový kontrast, protože tmavší pixely se budou zobrazovat jasněji. Chcete-li zlepšit vzhled obsahu HDR, prohlížejte si obsah HDR v místech, kde je méně světla, a používejte poměrně nízké nastavení jasu. Pokud máte jas nastavený na velmi nízkou úroveň, zvýší se celkový kontrast mezi nejjasnějšími a nejtmavšími částmi obsahu. V tmavších částech obsahu však bude vidět méně detailů. Například ve filmové scéně zobrazující slabě osvětlenou místnost v noci pravděpodobně uvidíte v této scéně méně detailů.

  • Nastavení Vyvážení jasu HDR/SDR. Ve většině případů by mělo použití výchozích hodnot nastavení Vyvážení jasu HDR/SDR nebo hodnot, které se od výchozího nastavení příliš neliší, fungovat dobře. Hodnoty nastavení Vyvážení jasu HDR/SDR můžete zvýšit, aby se zlepšil celkový kontrast mezi nejjasnějšími a nejtmavšími částmi obsahu. To by však omezilo detaily v tmavších částech obsahu, například ve scéně zobrazující temnou místnost v noci.

Některé aplikace plochy se na monitoru s podporou HDR zobrazují příliš tmavě.

Některé aplikace s rozlišením SDR se na obrazovce s podporou HDR zobrazují tmavěji ve srovnání s ostatními aplikacemi SDR zobrazenými na stejné obrazovce. K tomu může docházet u aplikací, které nepoužívají nastavení Vyvážení jasu HDR/SDR. Můžete to zkusit opravit pomocí následujících kroků:

 • Pokud máte více monitorů nastavených pro zobrazování SDR i HDR, přesuňte aplikaci na monitor s podporou SDR.

 • Pokud používáte externí monitor s podporou HDR, nastavte posuvník možnosti Vyvážení jasu HDR/SDR na nižší úroveň. Jasnější obsah SDR se tak bude zobrazovat tmavěji, takže se veškerý obsah SDR bude zobrazovat s podobnou úrovní jasu. Pak pomocí nabídky na obrazovce na vaší televizi nebo monitoru s podporou HDR zvyšte jas na požadovanou úroveň.

  Poznámka: Pokud upravíte nastavení Vyvážení jasu HDR/SDR, ale úroveň jasu obsahu SDR v některých aplikacích se nezmění, zkuste aplikaci restartovat.

 • Pokud používáte přenosný počítač s integrovanou obrazovkou s podporou HDR, nastavte posuvník možnosti Vyvážení jasu HDR/SDR na nižší úroveň. Aplikace, která se zobrazuje příliš tmavě, tak bude jasnější, takže se všechny aplikace SDR budou zobrazovat s podobnou úrovní jasu.

  Poznámka: Pokud změníte nastavení Vyvážení jasu HDR/SDR, ale úroveň jasu některých aplikací se nezmění, obsah SDR bude příliš jasný nebo nebude mít dostatečně syté barvy, zkuste aplikaci restartovat.

Barvy se nezobrazují správně (například se zobrazují barevné okraje u svislých čar při zobrazení černého textu na bílém pozadí).

 • Ověřte, že máte nainstalované nejnovější ovladače grafického adaptéru (WDDM). Pokud chcete získat nejnovější ovladače, přejděte do části Windows Update v Nastavení nebo zkontrolujte web výrobce vašeho počítače.

 • Pokud používáte připojení HDMI a váš monitor podporuje HDR přes připojení DisplayPort, použijte k připojení počítače a monitoru místo toho připojení DisplayPort.

 • Pokud je HDMI jediná možnost, kterou máte, použijte toto připojení. Potom proveďte jednu z následujících akcí:

  Snižte obnovovací frekvence

  1. Vyberte Nastavení >Systém >Obrazovka  >Pokročilá nastavení obrazovky.

  2. V Pokročilých nastavení obrazovky v části Obnovovací frekvence vyberte 30 Hz.

  – NEBO –

  Snižte rozlišení

  1. Vyberte Nastavení > Systém  > Obrazovka  > Pokročilá nastavení obrazovky a pak vyberte Zobrazit vlastnosti adaptéru.

  2. Na kartě Adaptér vyberte Zobrazit všechny režimy.

  3. V okně Zobrazit všechny režimy vyberte nastavení, které obsahuje 1920 x 1080, 60 Hz, a potom vyberte OK.

Na přenosném počítači s integrovanou obrazovkou s podporou HDR se nezobrazují správně barvy. Barvy můžou být například nedostatečně syté nebo příliš syté.

Výchozí nastavení napájení u přenosných počítačů s podporou HDR vypíná HDR při napájení z baterie. Po restartování počítače to může způsobit ztrátu sytosti barev. Pokud se tomu chcete vyhnout, připojte svůj přenosný počítač před restartováním k elektrické síti nebo změňte nastavení napájení tak, aby při napájení z baterie zůstalo HDR zapnuté.

Zachování HDR při napájení z baterie

 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Systém  > Obrazovka  > Nastavení Windows HD Color.

 2. V části Možnosti baterie zrušte zaškrtnutí políčka Nepovolit hry a aplikace HDR při napájení z baterie.

Na přenosných počítačích s podporou HDR se systémem Windows 10 verze 1809 se barvy na integrované obrazovce můžou zobrazovat nedostatečně sytě, příliš sytě nebo jinak nesprávně. K tomu může docházet, když máte k přenosnému počítači připojený externí monitor a máte na obou obrazovkách duplikované zobrazení plochy.

Tento problém řeší aktualizace systému Windows (více v Microsoft KB 4490481). Když si budete chtít stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace, přejděte na Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Windows Update  a vyberte Vyhledat aktualizace.

Na zařízeních s podporou HDR se při zapnutí nočního osvětlení zobrazují příliš syté barvy.

Při zapnutí nočního osvětlení může mít zbarvení na obrazovce červený nádech a obsah nemusí být čitelný. To záleží na nastavené intenzitě nočního osvětlení. Tady je postup, jak tento problém vyřešit.

Alternativní řešení:

 1. Přejděte do Nastavení  > Systém > Obrazovka  > Nastavení nočního osvětlení.

 2. V části Nastavení nočního osvětlení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud máte noční osvětlení zapnuté, snižte posunutím posuvníku Strength směrem doleva intenzitu červeného zbarvení obrazovky.

  • Výběrem tlačítka Vypnout nyní noční osvětlení vypněte.

Další informace o nočním osvětlení najdete v článku Nastavení obrazovky pro noční dobu v systému Windows 10..

Barvy na externím monitoru s podporou HDR se nezobrazují správně.

Mnoho monitorů s podporou HDR podporuje širší barevnou škálu než barevný prostor sRGB. Když je zapnutá možnost Používat HDR, měl by monitor s podporou HDR správně reprodukovat barvy barevného prostoru sRGB používané v aplikacích plochy. Některé monitory s podporou HDR to však nedělají správně. Při kupování monitoru s podporou HDR, hledejte monitory s certifikací VESA Certified DisplayHDR, a přečtěte si recenze, které se věnují přesnosti barev.

Při přehrávání HDR videa na celé obrazovce se neočekávaně změní jas nebo se spodní část obrazu zobrazuje černě nebo jinak nesprávně.

Při přehrávání HDR videa na celé obrazovce v systému Windows 10 verze 1809:

 • Na přenosném počítači s integrovanou obrazovkou s podporou HDR se při přehrávání HDR videa na celé obrazovce může neočekávaně změnit jas videa. K tomu může docházet i v jiných případech, například při změně velikosti okna s videem.

 • Na externím monitoru s podporou HDR se nemusí HDR video přehrávat správně, když je externí monitor připojený k počítači, který má diskrétní grafickou kartu. Například spodní část obrazu se může zobrazovat černě nebo jinak nesprávně.

Tyto problémy řeší aktualizace systému Windows (více v Microsoft KB 4490481). Když si budete chtít stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace, přejděte na Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Windows Update  a vyberte Vyhledat aktualizace.

Video při přehrávání na celou obrazovku se zapnutým HDR v aplikaci Filmy a TV pořady bliká.

Video při přehrávání na celou obrazovku se zapnutým HDR v aplikaci Filmy a TV pořady ve Windows 10 verze 2004 bliká. 

Alternativní řešení: 

Vypněte HDR a pak v aplikaci Filmy a TV pořady spusťte přehrávání videa na celou obrazovku. 

 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Systém  > Obrazovka  > Nastavení Windows HD Color.

 2. Vypněte Používat HDR.

Tento problém řeší aktualizace systému Windows (více v Microsoft KB 4568831). Když si budete chtít stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace, přejděte na Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Windows Update  a vyberte Vyhledat aktualizace.

Na přenosném počítači s integrovanou obrazovkou s podporou HDR se při zapnutí spořiče baterie neočekávaně změní jas.

Na přenosném počítači s podporou HDR se systémem Windows 10 verze 1809 se může neočekávaně změnit úroveň jasu integrované obrazovky při zapnutí spořiče baterie. Může nastat například jedna nebo více z následujících situací:

 • Při zapnutí spořiče baterie se může obraz na integrované obrazovce zobrazit jasněji místo tmavěji.

 • Úroveň jasu integrované obrazovky se může změnit, když se počítač při napájení z baterie probudí ze spánku. K tomu dochází, pokud je zaškrtnuté políčko Zapnout Spořič baterie automaticky, když nabití baterie klesne pod.

Alternativní řešení:

 • Pokud se obraz na integrované obrazovce zobrazí při zapnutí spořiče baterie jasněji, snižte nastavení jasu ručně v Nastavení > Systém  > Obrazovka  .. Pak by obrazovka měla mít znovu správnou úroveň jasu. Další informace o tom, jak změnit jas obrazovky, najdete v článku Změna jasu obrazovky ve Windows 10.

 • Pokud se úroveň jasu neočekávaně změní, když se počítač probudí ze spánku, můžete tento problém obejít tím, že vypnete spořič baterie. Když budete chtít změnit nastavení spořiče baterie, přejděte do Nastavení  > Systém  > Baterie a pak zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout Spořič baterie automaticky, když nabití baterie klesne pod.

Poznámka:

Na přenosných počítačích se systémem Windows 10 verze 1809 nedochází ke správnému použití nastavení Snížit jas obrazovky, když je zapnutý spořič baterie v Nastavení  > Systém  > Baterie . Výsledkem je, že se jas obrazovky při zapnutém spořiči baterie změní. K tomu může docházet jak u přenosných počítačů s podporou HDR tak i u těch, které HDR nepodporují.

Pokud chcete tento problém obejít, změňte při zapnutém spořiči baterie nastavení jasu ručně v Nastavení  > Systém  > Obrazovka . Další informace o tom, jak změnit jas obrazovky, najdete v článku Změna jasu obrazovky ve Windows 10.

Na přenosném počítači s integrovanou obrazovkou s podporou HDR se jas neočekávaně změní při změně nastavení napájení na Při zavření víka neprovádět žádnou akci.

Na přenosném počítači s podporou HDR se systémem Windows 10 verze 1809 se může neočekávaně změnit jas, pokud bylo nastavení napájení změněno na Při zavření víka neprovádět žádnou akci. Když zavřete víko a znovu ho otevřete, nastavení jasu bude stejné, ale skutečný jas obrazovky může být nižší.

Kde najdete nastavení napájení pro režim zavřeného víka

 1. Vyberte tlačítko Start , zadejte ovládací panely a vyberte příslušnou položku ze seznamu výsledků.

 2. V Ovládacích panelech vyberte Hardware a zvuk > Možnosti napájení > Nastavení pro zavření víka.

Alternativní řešení:

Po otevření víka změňte nastavení jasu ručně v Nastavení > Systém  > Obrazovka . Pak by obrazovka měla mít znovu správnou úroveň jasu. Další informace o tom, jak změnit jas obrazovky, najdete v článku Změna jasu obrazovky ve Windows 10.

Na přenosném počítači s integrovanou obrazovkou s podporou HDR se neočekávaně změní jas, když přejdete mezi napájením z baterie a napájením ze sítě při zapojení počítače do elektrické zásuvky nebo při zapnutí spořiče baterie.

Na přenosném počítači s podporou HDR se systémem Windows 10 verze 1809 se může změnit skutečný jas integrované obrazovky a může se změnit i samotné nastavení jasu, když přepnete mezi napájením z baterie a z elektrické sítě.

Alternativní řešení:

Po přepnutí mezi napájením z baterie a napájením z elektrické sítě u přenosného počítače změňte nastavení jasu ručně v Nastavení > Systém  > Obrazovka . Další informace o tom, jak změnit jas obrazovky, najdete v článku Změna jasu obrazovky ve Windows 10.

Na přenosném počítači s integrovanou obrazovkou s podporou HDR a vypnutou možností Přehrávat hry a aplikace HDR není správně nastavený jas obrazovky po restartování nebo vypnutí počítače nebo po probuzení počítače z režimu spánku.

Na přenosném počítači s podporou HDR se systémem Windows 10 verze 1809 se nenastaví správně jas obrazovky po restartování, když je vypnutá možnost Přehrávat hry a aplikace HDR.

Tento problém se vám může podařit vyřešit aktualizací ovladače zobrazení. Zjistěte u výrobce zařízení, jestli je k dispozici aktualizovaný ovladač. Informace o aktualizaci ovladačů najdete v článku Aktualizace ovladačů ve Windows 10. Pokud to problém nevyřeší nebo není k dispozici aktualizovaný ovladač, můžete vyzkoušet následující alternativní řešení.

Alternativní řešení:

Po restartování počítače změňte nastavení jasu ručně v Nastavení  > Systém  > Obrazovka . I malá změna může obnovit požadovanou úroveň jasu na vaší obrazovce. Další informace o tom, jak změnit jas obrazovky, najdete v článku Změna jasu obrazovky ve Windows 10.

 

 

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×