Přesunutí ukazatele myši pomocí funkce Myš klávesnicí

Díky funkci Myš klávesnicí můžete místo použití myši k ovládání ukazatele používat numerickou klávesnici na klávesnici.

Zapnutí funkce Myš klávesnicí

  1. Otevřete Centrum usnadnění přístupu tak, že kliknete na tlačítko Startikona tlačítka Start, kliknete na Ovládací panely,kliknete na Usnadnění přístupu a potom kliknete na Centrum usnadnění přístupu.

  2. Klikněte na Usnadnit používání myši.

  3. V části Ovládání myši klávesnicí zaškrtněte políčko Zapnout funkci Myš klávesnicí.

Posouvání ukazatele pomocí funkce Myš klávesnicí

Po zapnutí funkce Myš klávesnicí můžete myš ovládat pomocí numerické klávesnice.
 

Přesunutí ukazatele myši směrem dolů

Stisknutí

Nahoru a doleva

7

Nahoru

8

Nahoru a doprava

9

Levé

4

Pravé

6

Dolů a doleva

1

Dolů

2

Dolů a doprava

3

Výběr tlačítka myši

Před použitím funkce Myš klávesnicí ke klikání na položky na obrazovce je potřeba vybrat, které tlačítko má být aktivní: levé tlačítko, pravé tlačítko nebo obě tlačítka.

Akce

Stisknutí

Výběr levého tlačítka myši

Lomítko (/)

Výběr obou tlačítek

Hvězdička (✲)

Výběr pravého tlačítka myši

Symbol mínus (−)

Poznámka: Pokud chcete jako aktivní nastavit levé tlačítko myši, zůstane aktivní tak dlouho, dokud nevyberete jiné tlačítko. Po výběru tlačítka myši nemusíte tlačítko znova vybírat, dokud je nebudete chtít změnit.

Klikání na položky pomocí funkce Myš klávesnicí

Po výběru tlačítka můžete klikat na položky na obrazovce.

Akce

Kroky

Kliknutí na položku

S levým tlačítkem vybraným jako aktivním přejděte na položku a stiskněte 5

Kliknutí pravým tlačítkem na položku

S pravým tlačítkem vybraným jako aktivním přejděte na položku a stiskněte 5

Poklikání na položku

S levým tlačítkem vybraným jako aktivním přejděte na položku a stiskněte znak plus (+)

Přetahování položek pomocí funkce Myš klávesnicí

Ke stisknutí a podržení aktivního tlačítka myši a jeho uvolnění můžete používat numerickou klávesnici. To je užitečné, pokud chcete položku přetáhnout.

Akce

Kroky

Přetažení položky

Přejděte na položku a stiskněte klávesu nula (0).

Umístění přetahované položky

Přejděte na místo, kam chcete položku přesunout, a potom stiskněte klávesu desetinná čárka (,).

Poznámky: 

  • Ke stisknutí a podržení aktivního tlačítka myši a jeho uvolnění můžete používat numerickou klávesnici. To je užitečné, pokud chcete položku přetáhnout.

  • Pokud chcete změnit možnosti, třeba jak rychle se ukazatel myši přesune a jestli počítač při zapnutí funkce Klávesy myši zapnete zvuk, klikněte v Centru usnadnění přístupu v části Ovládání myši pomocí klávesnice na Nastavit klávesy myši.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×