Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.


Tento článek pomáhá řešit různé problémy, se kterými se můžete setkat při používání kláves na klávesnici.

Vyzkoušejte následující:

 • Zkuste klávesnici vyčistit. Informace o čištění klávesnice najdete v článku Jak si můžu vyčistit zařízení?

 • Nainstalujte software Centrum myši a klávesnice Microsoft. Některé klávesy tento software vyžadují.

 • Pokud klávesa vyžaduje software, nainstalujte ho. Některé příkazy kláves vyžadují instalaci určitého programu, například podporovaný e-mailový program, webový prohlížeč, přehrávač médií, program pro rychlé zasílání zpráv nebo program pro úpravu grafiky.

 • Klávesové zkratky nemusí fungovat podle očekávání, pokud je současně stisknutá modifikační klávesa (například Shift, Control, Alt nebo Windows).

  Tip: Pokud nemáte nainstalovaný příslušný podporovaný program, můžete klávese přiřadit jinou funkci a dále ji používat.

Pokud máte k počítači připojené dva bezdrátové přijímače a na bezdrátové klávesnici stisknete jednu klávesu, na obrazovce se můžou objevit znaky dvakrát. Například když napíšete jedno písmeno „a“, na obrazovce se zobrazí „aa“.

Pokud jste používali starší klávesnici Microsoft s bezdrátovým přijímačem a koupili jste si nový, odpojte starý přijímač.

Některé klávesy jsou navrženy tak, aby při stisknutí a podržení opakovaly zadání. U některých modelů klávesnice tyto klávesy opakují zadání jenom v případě, že je klávesnice připojená k počítači pomocí portu USB. Následující klávesy mohou být navrženy tak, aby opakovaly zadání: Back, Forward, Next, Prev Track, Next Track, Volume-, Volume+, Zoom- a Zoom+.

Tyto klávesy se nacházejí na horním řádku klávesnice. U některých modelů klávesnice jsou tyto klávesy citlivé na dotyk.

Pokud má klávesnice klávesu F-Lock, jejím stisknutím se přepíná mezi režimy funkčních kláves.

Alternativní funkční klávesy mají dva možné příkazy podle toho, jestli je klávesa F-Lock zapnutá nebo není. V závislosti na modelu klávesnice na klávesnici nebo na bezdrátovém přijímači svítí indikátor (F), který označuje, že je klávesa F-Lock zapnutá. Pokud je příkaz klávesy vytištěn na její přední straně klávesy (například F5) a nikoli na horní (například Open), musí být klávesa F-Lock zapnutá, aby příkaz klávesy fungoval.

Vyzkoušejte následující:

 • Pokud má klávesnice klávesu F-Lock, jejím stisknutím se přepíná mezi režimy funkčních kláves.

 • Alternativní funkční klávesy mají dva možné příkazy podle toho, jestli je klávesa F-Lock zapnutá nebo není. V závislosti na modelu klávesnice na klávesnici nebo na bezdrátovém přijímači svítí indikátor (F), který označuje, že je klávesa F-Lock zapnutá. Pokud je příkaz klávesy vytištěn na její přední straně klávesy (například F5) a nikoli na horní (například Open), musí být klávesa F-Lock zapnutá, aby příkaz klávesy fungoval.

 • Pokud máte na klávesnici klávesu Fn, stisknutím a podržením Fn při stisknutí klávesy získáte přístup k alternativním příkazům.

Klávesa Print Screen zkopíruje obraz obrazovky do schránky (nikoliv tiskárny). Pokud chcete obrázek použít, spusťte aplikaci, která používá grafiku, například Microsoft Malování a použijte funkci Vložit. Pokud má klávesnice klávesu F-Lock, jejím stisknutím se přepíná mezi režimy funkčních kláves. Na některých klávesnicích funguje klávesa Print Screen jenom v případě, že je zapnutá klávesa F-Lock.

Klávesa Windows Media Center funguje jenom s aplikací Windows Media Center. Funkci tohoto tlačítka nejde změnit.

 • Proces přiřazení souboru nebo webové stránky ke klávesám oblíbených položek můžou narušit skrytá rozšíření v Průzkumníku Windows. Informace o vypnutí skrytých přípon názvů souborů najdete v nápovědě k Windows.

 • Na některých klávesnicích jsou klávesy oblíbených položek alternativní klávesy. Pokud chcete použít tyto klávesy, podržte stisknutou klávesu Fn a současně stiskněte klávesu oblíbených položek.

Klávesa Sleep převede počítač do režimu řízení spotřeby (například úsporný režim, pozastavení nebo hibernace) jenom v případě, že počítač řízení spotřeby podporuje a je povolené. Pokud není řízení spotřeby povolené, nebude tato klávesa fungovat. Funkci tohoto tlačítka nejde změnit. Informace o nastavení řízení spotřeby ve Windows najdete v nápovědě pro Windows.

Možná budete moct tuto funkci obnovit, když vyzkoušíte jednu z následujících možností:

 • Stiskněte klávesu Sleep.

 • Stiskněte standardní klávesu na klávesnici.

 • Posuňte myší.

 • Krátce stiskněte tlačítko napájení na počítači.

  Pokud v některé z těchto metod nemůžete pokračovat v práci, pravděpodobně se vyskytly potíže se systémem. Další informace o tom, jak obnovit provoz počítače, najdete v dokumentaci dodané s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače.

  Pokud používáte klávesnici Bluetooth®, nemusí bezdrátový vysílač během režimu spánku přijímat klíčové příkazy. Možná budete moct obnovit provoz počítače z hibernace stisknutím tlačítka napájení na počítači.

  Informace o nastavení řízení spotřeby v systému Windows najdete v nápovědě k systému Windows.

Program Centrum myši a klávesnice Microsoft automaticky přiřadí klávesu Home výchozímu internetovému prohlížeči na počítači, pokud je tento prohlížeč podporovaný. Většinu prohlížečů můžete během instalace nastavit jako výchozí.

Pokud Centrum myši a klávesnice Microsoft nainstalovaný prohlížeč podporuje a ten se po stisknutí klávesy Home nespustí, vyzkoušejte toto:

 • Stiskněte jednou klávesu Home a počkejte několik minut. Potom ji stiskněte znovu. Po instalaci nového prohlížeče může Centrum myši a klávesnice Microsoft potřebovat několik minut, aby ho rozpoznalo.

 • Restartujte počítač a potom stiskněte klávesu Home.

 • Možná budete muset ručně změnit přiřazení klávesy Home na nainstalovaný prohlížeč. Vyberte klávesu, kterou chcete přiřadit, vyberte Otevřít program, webovou stránku nebo soubor, vyberte Dosud nepřiřazeno, zadejte cestu k internetovému prohlížeči nebo vyberte Procházet, vyhledejte ho a potom výběrem Zpět změnu uložte.

Program Centrum myši a klávesnice Microsoft automaticky přiřadí klávesu Media výchozímu přehrávači médií na počítači, pokud je tento přehrávač podporovaný. Většinu přehrávačů médií můžete během instalace nastavit jako výchozí.

Pokud Centrum myši a klávesnice Microsoft nainstalovaný přehrávač médií podporuje a ten se po stisknutí klávesy Media nespustí, vyzkoušejte toto:

 • Stiskněte jednou klávesu Media a počkejte několik minut. Potom ji stiskněte znovu. Po instalaci nového přehrávače médií může Centrum myši a klávesnice Microsoft potřebovat několik minut, aby ho rozpoznalo.

 • Restartujte počítač a potom stiskněte klávesu Media.

 • Možná budete muset ručně změnit přiřazení klávesy Media na nainstalovaný přehrávač médií. Vyberte klávesu, kterou chcete přiřadit, vyberte Otevřít program, webovou stránku nebo soubor, vyberte Dosud nepřiřazeno, zadejte cestu k přehrávači médií nebo vyberte Procházet, vyhledejte ho a potom výběrem Zpět změnu uložte.

Na některých přenosných počítačích může stisknutí tlačítka Display způsobit zvětšení obrazu. Pokud k tomu dojde, stisknutím kláves Ctrl a Mínus (-) ho oddalte. Můžete také zakázat zvětšení v dialogovém okně Vlastnosti klávesnice.

Přiřazení souboru nebo webové stránky ke klávesám oblíbených položek můžou narušit skrytá rozšíření v Průzkumníku Windows. Informace o vypnutí skrytých přípon názvů souborů najdete v nápovědě k Windows.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×