Tento článek pomáhá řešit různé problémy, se kterými se můžete setkat při používání kláves na klávesnici.

Vyzkoušejte následující:

 • Zkuste klávesnici vyčistit. Informace o čištění klávesnice najdete v článku Jak si můžu vyčistit zařízení?

 • Nainstalujte software Centrum myši a klávesnice Microsoft. Některé klávesy tento software vyžadují.

 • Pokud klávesa vyžaduje software, nainstalujte ho. Některé příkazy kláves vyžadují instalaci určitého programu, například podporovaný e-mailový program, webový prohlížeč, přehrávač médií, program pro rychlé zasílání zpráv nebo program pro úpravu grafiky.

 • Klávesové zkratky nemusí fungovat podle očekávání, pokud je současně stisknutá modifikační klávesa (například Shift, Control, Alt nebo Windows).

  Tip: Pokud nemáte nainstalovaný příslušný podporovaný program, můžete klávese přiřadit jinou funkci a dále ji používat.

Pokud máte k počítači připojené dva bezdrátové přijímače a na bezdrátové klávesnici stisknete jednu klávesu, na obrazovce se můžou objevit znaky dvakrát. Například když napíšete jedno písmeno „a“, na obrazovce se zobrazí „aa“.

Pokud jste používali starší klávesnici Microsoft s bezdrátovým přijímačem a koupili jste si nový, odpojte starý přijímač.

Některé klávesy jsou navrženy tak, aby při stisknutí a podržení opakovaly zadání. U některých modelů klávesnice tyto klávesy opakují zadání jenom v případě, že je klávesnice připojená k počítači pomocí portu USB. Následující klávesy mohou být navrženy tak, aby opakovaly zadání: Back, Forward, Next, Prev Track, Next Track, Volume-, Volume+, Zoom- a Zoom+.

Tyto klávesy se nacházejí na horním řádku klávesnice. U některých modelů klávesnice jsou tyto klávesy citlivé na dotyk.

Pokud má klávesnice klávesu F-Lock, jejím stisknutím se přepíná mezi režimy funkčních kláves.

Alternativní funkční klávesy mají dva možné příkazy podle toho, jestli je klávesa F-Lock zapnutá nebo není. V závislosti na modelu klávesnice na klávesnici nebo na bezdrátovém přijímači svítí indikátor (F), který označuje, že je klávesa F-Lock zapnutá. Pokud je příkaz klávesy vytištěn na její přední straně klávesy (například F5) a nikoli na horní (například Open), musí být klávesa F-Lock zapnutá, aby příkaz klávesy fungoval.

Vyzkoušejte následující:

 • Pokud má klávesnice klávesu F-Lock, jejím stisknutím se přepíná mezi režimy funkčních kláves.

 • Alternativní funkční klávesy mají dva možné příkazy podle toho, jestli je klávesa F-Lock zapnutá nebo není. V závislosti na modelu klávesnice na klávesnici nebo na bezdrátovém přijímači svítí indikátor (F), který označuje, že je klávesa F-Lock zapnutá. Pokud je příkaz klávesy vytištěn na její přední straně klávesy (například F5) a nikoli na horní (například Open), musí být klávesa F-Lock zapnutá, aby příkaz klávesy fungoval.

 • Pokud máte na klávesnici klávesu Fn, stisknutím a podržením Fn při stisknutí klávesy získáte přístup k alternativním příkazům.

Klávesa Print Screen zkopíruje obraz obrazovky do schránky (nikoliv tiskárny). Pokud chcete obrázek použít, spusťte aplikaci, která používá grafiku, například Microsoft Malování a použijte funkci Vložit. Pokud má klávesnice klávesu F-Lock, jejím stisknutím se přepíná mezi režimy funkčních kláves. Na některých klávesnicích funguje klávesa Print Screen jenom v případě, že je zapnutá klávesa F-Lock.

Klávesa Windows Media Center funguje jenom s aplikací Windows Media Center. Funkci tohoto tlačítka nejde změnit.

 • Proces přiřazení souboru nebo webové stránky ke klávesám oblíbených položek můžou narušit skrytá rozšíření v Průzkumníku Windows. Informace o vypnutí skrytých přípon názvů souborů najdete v nápovědě k Windows.

 • Na některých klávesnicích jsou klávesy oblíbených položek alternativní klávesy. Pokud chcete použít tyto klávesy, podržte stisknutou klávesu Fn a současně stiskněte klávesu oblíbených položek.

Klávesa Sleep převede počítač do režimu řízení spotřeby (například úsporný režim, pozastavení nebo hibernace) jenom v případě, že počítač řízení spotřeby podporuje a je povolené. Pokud není řízení spotřeby povolené, nebude tato klávesa fungovat. Funkci tohoto tlačítka nejde změnit. Informace o nastavení řízení spotřeby ve Windows najdete v nápovědě pro Windows.

Možná budete moct tuto funkci obnovit, když vyzkoušíte jednu z následujících možností:

 • Stiskněte klávesu Sleep.

 • Stiskněte standardní klávesu na klávesnici.

 • Posuňte myší.

 • Krátce stiskněte tlačítko napájení na počítači.

  Pokud v některé z těchto metod nemůžete pokračovat v práci, pravděpodobně se vyskytly potíže se systémem. Další informace o tom, jak obnovit provoz počítače, najdete v dokumentaci dodané s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače.

  Pokud používáte klávesnici Bluetooth®, nemusí bezdrátový vysílač během režimu spánku přijímat klíčové příkazy. Možná budete moct obnovit provoz počítače z hibernace stisknutím tlačítka napájení na počítači.

  Informace o nastavení řízení spotřeby v systému Windows najdete v nápovědě k systému Windows.

Program Centrum myši a klávesnice Microsoft automaticky přiřadí klávesu Home výchozímu internetovému prohlížeči na počítači, pokud je tento prohlížeč podporovaný. Většinu prohlížečů můžete během instalace nastavit jako výchozí.

Pokud Centrum myši a klávesnice Microsoft nainstalovaný prohlížeč podporuje a ten se po stisknutí klávesy Home nespustí, vyzkoušejte toto:

 • Stiskněte jednou klávesu Home a počkejte několik minut. Potom ji stiskněte znovu. Po instalaci nového prohlížeče může Centrum myši a klávesnice Microsoft potřebovat několik minut, aby ho rozpoznalo.

 • Restartujte počítač a potom stiskněte klávesu Home.

 • Možná budete muset ručně změnit přiřazení klávesy Home na nainstalovaný prohlížeč. Vyberte klávesu, kterou chcete přiřadit, vyberte Otevřít program, webovou stránku nebo soubor, vyberte Dosud nepřiřazeno, zadejte cestu k internetovému prohlížeči nebo vyberte Procházet, vyhledejte ho a potom výběrem Zpět změnu uložte.

Program Centrum myši a klávesnice Microsoft automaticky přiřadí klávesu Media výchozímu přehrávači médií na počítači, pokud je tento přehrávač podporovaný. Většinu přehrávačů médií můžete během instalace nastavit jako výchozí.

Pokud Centrum myši a klávesnice Microsoft nainstalovaný přehrávač médií podporuje a ten se po stisknutí klávesy Media nespustí, vyzkoušejte toto:

 • Stiskněte jednou klávesu Media a počkejte několik minut. Potom ji stiskněte znovu. Po instalaci nového přehrávače médií může Centrum myši a klávesnice Microsoft potřebovat několik minut, aby ho rozpoznalo.

 • Restartujte počítač a potom stiskněte klávesu Media.

 • Možná budete muset ručně změnit přiřazení klávesy Media na nainstalovaný přehrávač médií. Vyberte klávesu, kterou chcete přiřadit, vyberte Otevřít program, webovou stránku nebo soubor, vyberte Dosud nepřiřazeno, zadejte cestu k přehrávači médií nebo vyberte Procházet, vyhledejte ho a potom výběrem Zpět změnu uložte.

Na některých přenosných počítačích může stisknutí tlačítka Display způsobit zvětšení obrazu. Pokud k tomu dojde, stisknutím kláves Ctrl a Mínus (-) ho oddalte. Můžete také zakázat zvětšení v dialogovém okně Vlastnosti klávesnice.

Přiřazení souboru nebo webové stránky ke klávesám oblíbených položek můžou narušit skrytá rozšíření v Průzkumníku Windows. Informace o vypnutí skrytých přípon názvů souborů najdete v nápovědě k Windows.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×