Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Předčítání podporuje následující braillské řádky BrailleNote na Windows.

Podporované braillské řádky BrailleNote

Další informace o Braillově písmu v programu Předčítání najdete v Kapitole 8: Použití Předčítání s Braillovým písmem.

Seznam všech podporovaných braillských řádků najdete v Příloze C: Podporované braillské řádky.

Všechny modely

Při použití modelu BrailleNote používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Pokud chcete dočasně (pro další znak) přepnout na vstupní režim, použijte [4] společně s kombinací [3] a ]6].

 • Pokud chcete na vstupní režim přepnout trvale, použijte [45] společně s kombinací [3] a ]6].

 • Pro zapnutí tečky 7 přidejte [3]. Pro zapnutí tečky 8 přidejte [6].

 • Pro přepnutí zpět do (n)avigačního režimu použijte mezera + [1345].

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 5 + Tečka 6

Sekundární akce

 • BACKSPACE + tečka 2 + tečka 3 + tečka 4

 • Zpět + Dopředu

Zobrazení místní nabídky

 • Tečka 2 + tečka 5

 • MEZERNÍK

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Další

 • Tečka 5

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Previous (Předchozí)

 • Tečka 2

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Předchozí + zpět

 • Tečka 3

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Další + dopředu

 • Tečka 6

Braillovo písmo – další

 • Advance (Dopředu)

 • Tečka 4 + tečka 6

Braillovo písmo – předchozí

 • Zpět

 • Tečka 1 + tečka 3

Braillovo písmo – první

 • Předchozí + dopředu

 • Tečka 1 + tečka 2 + tečka 3

 • Tečka 1 + tečka 4

Braillovo písmo – poslední

 • Předchozí + Další

 • Tečka 4 + tečka 5 + tečka 6

 • Tečka 3 + tečka 6

Výběr režimu navigace

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 4

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

 • Mezera + tečka 1 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 6

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Mezera + tečka 1 + tečka 2 + tečka 3 + tečka 5 + tečka 6, směrovací klávesa

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Mezera + tečka 1 + tečka 2 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 6, směrovací klávesa

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 4

Zpátky na Obsah

Podporované braillské řádky BrailleNote

Další informace o Braillově písmu v programu Předčítání najdete v Kapitole 8: Použití Předčítání s Braillovým písmem.

Seznam všech podporovaných braillských řádků najdete v Příloze C: Podporované braillské řádky.

Všechny modely

Při použití modelu BrailleNote používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Pokud chcete dočasně (pro další znak) přepnout na vstupní režim, použijte [4] společně s kombinací [3] a ]6].

 • Pokud chcete na vstupní režim přepnout trvale, použijte [45] společně s kombinací [3] a ]6].

 • Pro zapnutí tečky 7 přidejte [3]. Pro zapnutí tečky 8 přidejte [6].

 • Pro přepnutí zpět do (n)avigačního režimu použijte mezera + [1345].

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 5 + Tečka 6

Sekundární akce

 • BACKSPACE + tečka 2 + tečka 3 + tečka 4

 • Zpět + Dopředu

Zobrazení místní nabídky

 • BACKSPACE + tečka 1

 • BACKSPACE + tečka 2 + tečka 3 + tečka 4 + tečka 5

 • Tečka 2 + tečka 5

 • MEZERNÍK

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Další

 • Tečka 5

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Previous (Předchozí)

 • Tečka 2

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Předchozí + zpět

 • Tečka 3

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Další + dopředu

 • Tečka 6

Braillovo písmo – další

 • Advance (Dopředu)

 • Tečka 4 + tečka 6

Braillovo písmo – předchozí

 • Zpět

 • Tečka 1 + tečka 3

Braillovo písmo – první

 • Předchozí + dopředu

 • Tečka 1 + tečka 2 + tečka 3

 • Tečka 1 + tečka 4

Braillovo písmo – poslední

 • Předchozí + Další

 • Tečka 4 + tečka 5 + tečka 6

 • Tečka 3 + tečka 6

Výběr režimu navigace

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 4

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Mezera + tečka 1 + tečka 2 + tečka 3 + tečka 5 + tečka 6, směrovací klávesa

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Mezera + tečka 1 + tečka 2 + tečka 4 + tečka 5 + tečka 6, směrovací klávesa

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 4

Zpátky na Obsah

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×