Používání braillského řádku Innovision s Předčítáním

Předčítání ve Windows 10 podporuje následující braillský řádek Innovision Braille Me. Další informace o Braillově písmu v Předčítání najdete v Kapitole 8: Používání Předčítání s Braillovým písmem.

Seznam všech podporovaných braillských řádků najdete v Příloze C: Podporované braillské řádky.

Podporovaný braillský řádek Innovision Braille Me

Při používání klávesnice Innovision Braille Me můžete s Předčítáním používat následující příkazy.

Poznámky: 

 • Na každé straně braillského řádku jsou dvě tlačítka: LeftUp nebo LeftDown a RightUp nebo RightDown.

 • V horní části je braillská klávesnice se šesti klávesami. Zleva doprava obsahuje tyto klávesy: Tečka 3, Tečka 2, Tečka 1, Tečka 4, Tečka 5, Tečka 6.

 • Hned za braillským řádkem jsou 3 klávesy: Tečka 7/Back, Mezera a Tečka 8/Enter.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 6

Sekundární akce

 • Mezera + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 4

Zobrazení místní nabídky

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 4 + Tečka 5

Přechod na další okno Braillova písma

 • RightDown

Přechod na předchozí okno Braillova písma

 • RightUp

Přechod na další položku

 • LeftDown

Přechod na předchozí položku

 • LeftUp

Přechod do horní části okna

 • Mezera + Tečka 2 + Tečka 3 + Enter

Přechod do spodní části okna

 • Mezera + Tečka 2 + Tečka 6 + Enter

Výběr režimu navigace

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 4

Přepnutí braillské klávesnice (u braillských řádků s braillskou klávesnicí)

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 3

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

×