Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Předčítání podporuje následující braillské řádky MDV na Windows.

Podporované braillské řádky MDV

Další informace o Braillově písmu v programu Předčítání najdete v Kapitole 8: Použití Předčítání s Braillovým písmem.

Seznam všech podporovaných braillských řádků najdete v Příloze C: Podporované braillské řádky.

Nerozpoznaný model (všechny klávesy definovány)

Při použití nerozpoznaného modelu MDV (všechny klávesy definovány) používejte v programu Předčítání následující příkazy.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 6

Sekundární akce

 • SHIFT+DLOUHÉ+DOLŮ

 • SHIFT+F2

Zobrazení místní nabídky

 • SHIFT+LONG+UP

 • SHIFT+F6

 • F4

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravé

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Levé

Braillovo písmo – další

 • Dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Nahoru

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Dlouhé + vlevo

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Long + Right

Braillovo písmo – první

 • F1

 • Dlouhé + nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • F2

 • Long + Down

Výběr režimu navigace

 • F10

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

 • Shift+F9

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + doleva

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + doprava

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 3 + Tečka 4 + Tečka 6

 • SHIFT + F10

Přepnutí klávesnice pro Braillovo písmo

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 3

 • Mezera + tečka 1 + tečka 3 + tečka 8

 • Mezera + tečka 1 + tečka 3 + tečka 7

Modely s funkčními klávesami

Při použití modelu MDV s funkčními klávesami používejte v programu Předčítání následující příkazy.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • SHIFT+DLOUHÉ+DOLŮ

 • SHIFT+F2

Zobrazení místní nabídky

 • SHIFT+LONG+UP

 • SHIFT+F6

 • F4

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravé

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Levé

Braillovo písmo – další

 • Dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Nahoru

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Dlouhé + vlevo

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Long + Right

Braillovo písmo – první

 • F1

 • Dlouhé + nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • F2

 • Long + Down

Výběr režimu navigace

 • F10

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

 • Shift+F9

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + doleva

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + doprava

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

 • SHIFT + F10

Modely s funkčními klávesami a stavovými buňkami

Při použití modelu MDV s funkčními klávesami a stavovými buňkami používejte v programu Předčítání následující příkazy.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • SHIFT+DLOUHÉ+DOLŮ

 • SHIFT+F2

Zobrazení místní nabídky

 • SHIFT+LONG+UP

 • SHIFT+F6

 • F4

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravé

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Levé

Braillovo písmo – další

 • Dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Nahoru

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Dlouhé + vlevo

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Long + Right

Braillovo písmo – první

 • F1

 • Dlouhé + nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • F2

 • Long + Down

Výběr režimu navigace

 • F10

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

 • Shift+F9

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + doleva

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + doprava

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

 • SHIFT + F10

Modely s klávesnicí

Při použití modelu MDV s klávesnicí používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • SHIFT+DLOUHÉ+DOLŮ

Zobrazení místní nabídky

 • SHIFT+LONG+UP

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravé

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Levé

Braillovo písmo – další

 • Dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Nahoru

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Dlouhé + vlevo

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Long + Right

Braillovo písmo – první

 • Dlouhé + nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Long + Down

Výběr režimu navigace

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 4

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + doleva

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + doprava

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 3 + Tečka 4 + Tečka 6

Přepnutí klávesnice pro Braillovo písmo

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 3

 • Mezera + tečka 1 + tečka 3 + tečka 8

 • Mezera + tečka 1 + tečka 3 + tečka 7

Zpátky na Obsah

Podporované braillské řádky MDV

Další informace o Braillově písmu v programu Předčítání najdete v Kapitole 8: Použití Předčítání s Braillovým písmem.

Seznam všech podporovaných braillských řádků najdete v Příloze C: Podporované braillské řádky.

Nerozpoznaný model (všechny klávesy definovány)

Při použití nerozpoznaného modelu MDV (všechny klávesy definovány) používejte v programu Předčítání následující příkazy.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 6

Sekundární akce

 • Mezera + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 4

 • SHIFT+F2

Zobrazení místní nabídky

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 4 + Tečka 5

 • SHIFT+F6

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 4 + Tečka 5 + Tečka 8

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 4 + Tečka 5 + Tečka 7

 • F4

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravé

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Levé

Braillovo písmo – další

 • Dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Nahoru

Braillovo písmo – první

 • F1

Braillovo písmo – poslední

 • F2

Výběr režimu navigace

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 4

 • F10

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + doleva

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + doprava

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 3 + Tečka 4 + Tečka 6

 • SHIFT + F10

Přepnutí klávesnice pro Braillovo písmo

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 3

 • Mezera + tečka 1 + tečka 3 + tečka 8

 • Mezera + tečka 1 + tečka 3 + tečka 7

Modely s funkčními klávesami

Při použití modelu MDV s funkčními klávesami používejte v programu Předčítání následující příkazy.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • SHIFT+F2

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • SHIFT+F6

 • F4

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravé

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Levé

Braillovo písmo – další

 • Dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Nahoru

Braillovo písmo – první

 • F1

Braillovo písmo – poslední

 • F2

Výběr režimu navigace

 • F10

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + doleva

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + doprava

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

 • SHIFT + F10

Modely s funkčními klávesami a stavovými buňkami

Při použití modelu MDV s funkčními klávesami a stavovými buňkami používejte v programu Předčítání následující příkazy.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • SHIFT+F2

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • SHIFT+F6

 • F4

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravé

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Levé

Braillovo písmo – další

 • Dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Nahoru

Braillovo písmo – první

 • F1

Braillovo písmo – poslední

 • F2

Výběr režimu navigace

 • F10

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + doleva

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + doprava

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

 • SHIFT + F10

Modely s klávesnicí

Při použití modelu MDV s klávesnicí používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • Mezera + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 4

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 4 + Tečka 5

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 4 + Tečka 5 + Tečka 8

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 4 + Tečka 5 + Tečka 7

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravé

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Levé

Braillovo písmo – další

 • Dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Nahoru

Výběr režimu navigace

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 2 + Tečka 3 + Tečka 4

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + doleva

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + doprava

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 3 + Tečka 4 + Tečka 6

Přepnutí klávesnice pro Braillovo písmo

 • Mezera + Tečka 1 + Tečka 3

 • Mezera + tečka 1 + tečka 3 + tečka 8

 • Mezera + tečka 1 + tečka 3 + tečka 7

Zpátky na Obsah

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×