Používání senzoru ve Windows 7

Podpora pro Windows 7 skončila 14. ledna 2020.

Pokud budete chtít dál dostávat aktualizace zabezpečení od Microsoftu, doporučujeme, abyste přešli na Windows 10.

Další informace

Co je senzor?

Senzory jsou hardwarové součásti, které mohou vašemu počítači poskytovat informace o poloze, okolí a dalších informacích vašeho počítače. Programy v počítači mají k informacím ze senzorů přístup a jejich uložením nebo využitím vám pomáhají s každodenními úkoly nebo zpříjemňují používání počítače. Existují dva typy senzorů:

 • Senzory integrované v počítači

 • Senzory připojené k počítači přes drátové nebo bezdrátové připojení

Mezi příklady senzorů patří lokátor, například přijímač GPS, který dokáže určit aktuální polohu vašeho počítače. Nějaký program vám pak s využitím této polohy může poskytnout informace o restauracích v okolí nebo navigační pokyny do vašeho dalšího cíle. Světelný senzor nainstalovaný v počítači může detekovat okolní světlo a následně přizpůsobit jas obrazovky.

Použití lokátorů a jiných senzorů

S využitím senzorů vám programy na počítači můžou přizpůsobit informace a služby na základě aktuální polohy počítače, okolí a jiných údajů. Díky lokátoru v počítači můžete například najít nejbližší restauraci, získat navigační pokyny k této restauraci, odeslat je příteli a pak se sledováním těchto navigačních pokynů na mapě dopravit do cíle.

Programy mají k informacím ze senzoru přístup, jakmile se nainstaluje a povolí v počítači. Uložením nebo využitím těchto informací vám pak programy pomáhají s každodenními úkoly nebo zpříjemňují používání počítače. Pokud chcete všem programům a uživatelským účtům zabránit v přístupu k informacím z nějakého senzoru, můžete tento senzor zakázat.

Protože některé programy můžou posílat osobní údaje přes síťová připojení, můžete senzor povolit nebo zakázat jenom když jste k Windows přihlášení pomocí účtu správce.

Můžete taky omezit přístup k osobním údajům některých uživatelů počítače. 

Jaká má senzor vliv na ochranu osobních údajů?

Když je nějaký senzor povolený, mají k informacím z tohoto senzoru standardně přístup všechny programy a všichni uživatelé. Když programy získají přístup k informacím o vaší poloze, oznámí vám to systém Windows tím, že v oznamovací oblasti dočasně zobrazí ikonu Lokátory a jiné snímače. Systém Windows tuto ikonu zobrazí, když nějaký program nebo služba poprvé získá přístup k poloze počítače z nějakého senzoru.

Některé programy můžou osobní údaje získané ze senzorů (například vaši polohu) potenciálně používat bez svolení. Přístup programů k informacím ze senzorů můžete omezit na základě uživatelského účtu.  

Jak změnit, kdo má přístup k informacím ze senzoru

Programům nebo službám (které běží na pozadí pro všechny uživatelské účty) můžete zabránit v přístupu k informacím ze senzorů. Když nějaký senzor poprvé povolíte, mají k informacím z tohoto senzoru standardně přístup všechny programy a služby pro všechny uživatelské účty. Můžete se rozhodnout, že programům omezíte přístup k informacím ze senzorů na základě uživatelského účtu. Přístup k informacím ze senzorů můžete omezit taky službám, toto omezení ale bude platit pro všechny uživatelské účty.

 1. Otevřete umístění a další senzory tak, že kliknete na tlačítko Startikona tlačítka Starta potom kliknete na Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte senzory apotom klikněte na Umístění a další senzory

  Poznámka: Abyste mohli uživatelské nastavení senzorů změnit, musíte mít nainstalovaný aspoň jeden senzor.

 2. V levém podokně klikněte na Změnit uživatelské nastavení.

 3. V oblasti Senzor klikněte v seznamu na senzor, jehož uživatelské nastavení chcete změnit.

 4. V oblasti Přístup zaškrtněte políčko vedle jména uživatele, kterému chcete dát přístup, nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jména uživatele, kterému chcete přístup odebrat, a pak klikněte na OK. Požadováno oprávnění správce Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo zadejte potvrzení.

Povolení nebo zakázání senzoru

Programy můžou informace ze senzoru používat potom, co ho povolíte. Senzory nainstalované v počítači můžete povolit nebo zakázat pomocí ovládacího panelu Lokátory a jiné snímače. Při zakázání se senzor nevypne. Některé programy mají přístup k informacím ze senzoru přesto, že je zakázaný.

Když je senzor povolený, mají k jeho informacím standardně přístup všichni uživatelé a programy. Když nějaký program nebo služba získá od senzoru poprvé přístup k informacím o poloze počítače, zobrazí systém Windows v oznamovací oblasti dočasně ikonu Lokátory a jiné snímače. 

Povolení nebo zakázání senzoru

 1. Otevřete umístění a další senzory tak, že kliknete na tlačítko Startikona tlačítka Starta potom kliknete na Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte senzory apotom klikněte na Umístění a další senzory.

 2. Zaškrtněte políčko vedle senzoru, který chcete povolit, nebo zrušením zaškrtnutí políčka senzor zakažte, a pak klikněte na Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo zadejte potvrzení.

Instalace nebo odinstalace senzoru

Přečtěte si informace dodané k senzoru nebo přejděte na web výrobce senzoru. Po instalaci musíte senzor povolit. Tím umožníte, aby měly programy přístup k informacím z tohoto senzoru.

Odinstalace senzoru

 1. Otevřete umístění a další senzory tak, že kliknete na tlačítko Startikona tlačítka Starta potom kliknete na Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte snímače a pak klikněte na Lokátory a jiné snímače.

 2. Klikněte na senzor, který chcete odinstalovat.

 3. V oblasti Další možnosti klikněte na Odinstalovat tento senzor a pak klikněte na OK.  Požadováno oprávnění správce Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo zadejte potvrzení.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×