Předčítání podporuje následující braillské řádky EuroBraille ve Windows 10 Creators Update. Další informace o Braillově písmu v programu Předčítání najdete v Kapitole 8: Použití Předčítání s Braillovým písmem.

Seznam všech podporovaných braillských řádků najdete v Příloze C: Podporované braillské řádky.

Podporované displeje Braillova písma EuroBraille

AzerBraille, Clio, NoteBraille, PupiBraille, Scriba

Při použití modelů EuroBraille AzerBraille, Clio, NoteBraille, PupiBraille a Scriba používejte v programu Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Osm kláves s tečko se na klávesnici pro Braillovo písmo nachází za směrovacími kurzorovými klávesami.

 • Zleva doprava jsou to Tečka 7, Tečka 3, Tečka 2, Tečka 1, Tečka 4, Tečka 5, Tečka 6, Tečka 8.

 • Dvě klávesy klávesnice pro Braillovo písmo před buňkami pro Braillovo písmo jsou, zleva doprava, Backspace a Mezera.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Ostře, nahoru

 • Pět

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • I

 • K

 • Ostře, dolů

Zobrazení místní nabídky

 • Ostře, A

 • G

 • Ostře, nahoru

 • Pět

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • M

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • E

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Ostře, doleva

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Ostře, doprava

Braillovo písmo – další

 • L

Braillovo písmo – předchozí

 • F

Braillovo písmo – první

 • Ostře, tři

 • Ostře, E

 • Jeden

Braillovo písmo – poslední

 • Ostře, devět

 • Ostře, M

 • Sedm

Výběr režimu navigace

 • H

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Hvězdička, E, směrovací klávesa

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Hvězdička, M, směrovací klávesa

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Hvězdička, L

Esys 80

Při použití displeje EuroBraille Esys 80 s Předčítáním používejte následující příkazy pro pohyb na počítači.

Poznámky: 

 • Směrovací kurzorové klávesy jsou malá zaoblená tlačítka hned za buňkami pro Braillovo písmo.

 • Směrovací klávesa 1 znamená jedno stisknutí kurzorové směrovací klávesy (jedno kliknutí).

 • Směrovací klávesa 2 znamená stisknutí kurzorové směrovací klávesy dvakrát rychle (poklikání).

 • Osm kláves s tečko se na klávesnici pro Braillovo písmo nachází za směrovacími kurzorovými klávesami.

 • Zleva doprava jsou to Tečka 7, Tečka 3, Tečka 2, Tečka 1, Tečka 4, Tečka 5, Tečka 6, Tečka 8.

 • Dvě klávesy klávesnice pro Braillovo písmo před buňkami pro Braillovo písmo jsou, zleva doprava, Backspace a Mezera.

 • Pákové ovladače jsou malé zaoblené pěticestné ovládací prvky (doleva, doprava, nahoru, dolů, stisknutí) vlevo a vpravo od kurzorových směrovacích kláves.

 • Přepínače jsou třícestné ovládací prvky (doleva, doprava, stisknutí) na čelní straně.

 • Přepínač 1 je levý vnější přepínač.

 • Přepínač 2 je pravý vnější přepínač.

 • Přepínač 3 je levý vnitřní přepínač.

 • Přepínač 4 je pravý vnitřní přepínač.

 • Přepínač 5 je přepínač 1 až přepínač 3.

 • Přepínač 6 je přepínač 2 až přepínač 4.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • Levý pákový ovladač doprava

Zobrazení místní nabídky

 • Pravý pákový ovladač, stisknutí

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravý pákový ovladač doprava

 • Přepínač 1 doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Pravý pákový ovladač doleva

 • Přepínač 1 vlevo

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Levý pákový ovladač + přepínač 1 vlevo

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Levý pákový ovladač doprava + přepínač 1 vpravo

Braillovo písmo – další

 • Pravý pákový ovladač dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Pravý pákový ovladač nahoru

Braillovo písmo – první

 • Levý pákový ovladač nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Levý pákový ovladač dolů

Výběr režimu navigace

 • Levý pákový ovladač doprava + Přepínač 1 vlevo + Přepínač 1 vpravo

Začátek výběru textu u znaku

 • Levý pákový ovladač dolů + pravý pákový ovladač doleva, směrovací klávesa 1

Výběr od úvodního znaku k určenému znaku a zkopírování do schránky

 • Levý pákový ovladač dolů + pravý pákový ovladač doprava, směrovací klávesa 1

Vložení ze schránky

 • Levý pákový ovladač dolů + Stisknutí pravého pákového ovladače

Esys 40, 64

Při použití displejů EuroBraille Esys 40 a EuroBraille Esys 64 s Předčítáním používejte následující příkazy pro pohyb na počítači.

Poznámky: 

 • Směrovací kurzorové klávesy jsou malá zaoblená tlačítka hned za buňkami pro Braillovo písmo.

 • Směrovací klávesa 1 znamená jedno stisknutí kurzorové směrovací klávesy (jedno kliknutí).

 • Směrovací klávesa 2 znamená stisknutí kurzorové směrovací klávesy dvakrát rychle (poklikání).

 • Osm kláves s tečko se na klávesnici pro Braillovo písmo nachází za směrovacími kurzorovými klávesami.

 • Zleva doprava jsou to Tečka 7, Tečka 3, Tečka 2, Tečka 1, Tečka 4, Tečka 5, Tečka 6, Tečka 8.

 • Dvě klávesy klávesnice pro Braillovo písmo před buňkami pro Braillovo písmo jsou, zleva doprava, Backspace a Mezera.

 • Pákové ovladače jsou malé zaoblené pěticestné ovládací prvky (doleva, doprava, nahoru, dolů, stisknutí) vlevo a vpravo od kurzorových směrovacích kláves.

 • Přepínače jsou třícestné ovládací prvky (doleva, doprava, stisknutí) na čelní straně.

 • Přepínač 1 je levý vnější přepínač.

 • Přepínač 2 je pravý vnější přepínač.

 • Přepínač 3 je levý vnitřní přepínač.

 • Přepínač 4 je pravý vnitřní přepínač.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • Levý pákový ovladač doprava

Zobrazení místní nabídky

 • Levý pákový ovladač doleva

 • Pravý pákový ovladač, stisknutí

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravý pákový ovladač doprava

 • Přepínač 1 doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Pravý pákový ovladač doleva

 • Přepínač 1 vlevo

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Levý pákový ovladač + přepínač 1 vlevo

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Levý pákový ovladač doprava + přepínač 1 vpravo

Braillovo písmo – další

 • Pravý pákový ovladač dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Pravý pákový ovladač nahoru

Braillovo písmo – první

 • Levý pákový ovladač nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Levý pákový ovladač dolů

Výběr režimu navigace

 • Levý pákový ovladač doprava + Přepínač 1 vlevo + Přepínač 1 vpravo

Začátek výběru textu u znaku

 • Levý pákový ovladač dolů + pravý pákový ovladač doleva, směrovací klávesa 1

Výběr od úvodního znaku k určenému znaku a zkopírování do schránky

 • Levý pákový ovladač dolů + pravý pákový ovladač dolů, směrovací klávesa 1

Vložení ze schránky

 • Levý pákový ovladač dolů + Stisknutí pravého pákového ovladače

Esys 12, 24

Při použití displeje EuroBraille Esys 12 a Esys 24 s Předčítáním používejte následující příkazy pro pohyb na počítači.

Poznámky: 

 • Směrovací kurzorové klávesy jsou malá zaoblená tlačítka hned za buňkami pro Braillovo písmo.

 • Směrovací klávesa 1 znamená jedno stisknutí kurzorové směrovací klávesy (jedno kliknutí).

 • Směrovací klávesa 2 znamená stisknutí kurzorové směrovací klávesy dvakrát rychle (poklikání).

 • Osm kláves s tečko se na klávesnici pro Braillovo písmo nachází za směrovacími kurzorovými klávesami.

 • Zleva doprava jsou to Tečka 7, Tečka 3, Tečka 2, Tečka 1, Tečka 4, Tečka 5, Tečka 6, Tečka 8.

 • Dvě klávesy klávesnice pro Braillovo písmo před buňkami pro Braillovo písmo jsou, zleva doprava, Backspace a Mezera.

 • Pákové ovladače jsou malé zaoblené pěticestné ovládací prvky (doleva, doprava, nahoru, dolů, stisknutí) vlevo a vpravo od kurzorových směrovacích kláves.

 • Přepínače jsou třícestné ovládací prvky (doleva, doprava, stisknutí) na čelní straně.

 • Přepínač 1 je levý vnější přepínač.

 • Přepínač 2 je pravý vnější přepínač.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • Levý pákový ovladač doprava

Zobrazení místní nabídky

 • Levý pákový ovladač doleva

 • Pravý pákový ovladač, stisknutí

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravý pákový ovladač doprava

 • Přepínač 1 doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Pravý pákový ovladač doleva

 • Přepínač 1 vlevo

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Levý pákový ovladač + přepínač 1 vlevo

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Levý pákový ovladač doprava + přepínač 1 vpravo

Braillovo písmo – další

 • Pravý pákový ovladač dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Pravý pákový ovladač nahoru

Braillovo písmo – první

 • Levý pákový ovladač nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Levý pákový ovladač dolů

Výběr režimu navigace

 • Levý pákový ovladač doprava + Přepínač 1 vlevo + Přepínač 1 vpravo

Začátek výběru textu u znaku

 • Levý pákový ovladač dolů + pravý pákový ovladač doleva, směrovací klávesa 1

Výběr od úvodního znaku k určenému znaku a zkopírování do schránky

 • Levý pákový ovladač dolů + pravý pákový ovladač doprava, směrovací klávesa 1

Vložení ze schránky

 • Levý pákový ovladač dolů + Stisknutí pravého pákového ovladače

Esytime

Při použití displeje EuroBraille Esytime s Předčítáním používejte následující příkazy pro pohyb na počítači.

Poznámky: 

 • Směrovací kurzorové klávesy jsou malá zaoblená tlačítka hned za buňkami pro Braillovo písmo.

 • Směrovací klávesa 1 znamená jedno stisknutí kurzorové směrovací klávesy (jedno kliknutí).

 • Směrovací klávesa 2 znamená stisknutí kurzorové směrovací klávesy dvakrát rychle (poklikání).

 • Osm kláves s tečko se na klávesnici pro Braillovo písmo nachází za směrovacími kurzorovými klávesami.

 • Zleva doprava jsou to Tečka 7, Tečka 3, Tečka 2, Tečka 1, Tečka 4, Tečka 5, Tečka 6, Tečka 8.

 • Dvě klávesy klávesnice pro Braillovo písmo před buňkami pro Braillovo písmo jsou, zleva doprava, Backspace a Mezera.

 • Pákové ovladače jsou malé zaoblené pěticestné ovládací prvky (doleva, doprava, nahoru, dolů, stisknutí) vlevo a vpravo od kurzorových směrovacích kláves.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • Levý pákový ovladač doprava

Zobrazení místní nabídky

 • Levý pákový ovladač doleva

 • Pravý pákový ovladač, stisknutí

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Pravý pákový ovladač doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Pravý pákový ovladač doleva

Braillovo písmo – další

 • Pravý pákový ovladač dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Pravý pákový ovladač nahoru

Braillovo písmo – první

 • Levý pákový ovladač nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Levý pákový ovladač dolů

Začátek výběru textu u znaku

 • Levý pákový ovladač dolů + pravý pákový ovladač doleva, směrovací klávesa 1

Výběr od úvodního znaku k určenému znaku a zkopírování do schránky

 • Levý pákový ovladač dolů + pravý pákový ovladač doleva, směrovací klávesa 1

Iris

Při použití displeje EuroBraille Iris s Předčítáním používejte následující příkazy pro pohyb na počítači.

Poznámky: 

 • Směrovací kurzorové klávesy jsou malá zaoblená tlačítka hned za buňkami pro Braillovo písmo.

 • Směrovací klávesa 1 znamená jedno stisknutí kurzorové směrovací klávesy (jedno kliknutí).

 • Směrovací klávesa 2 znamená stisknutí kurzorové směrovací klávesy dvakrát rychle (poklikání).

 • Osm kláves s tečko se na klávesnici pro Braillovo písmo nachází za směrovacími kurzorovými klávesami.

 • Zleva doprava jsou to Tečka 7, Tečka 3, Tečka 2, Tečka 1, Tečka 4, Tečka 5, Tečka 6, Tečka 8.

 • Dvě klávesy klávesnice pro Braillovo písmo před buňkami pro Braillovo písmo jsou, zleva doprava, Backspace a Mezera.

 • Klávesa Menu je malé zaoblené tlačítko nalevo od kurzorových směrovacích kláves.

 • Klávesa Z je malé zaoblené tlačítko napravo od kurzorových směrovacích kláves.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • L5

 • L6

 • Dolů + doleva, dolů

Zobrazení místní nabídky

 • L3

 • Dolů + doleva, nahoru

 • L6 + L7

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • L8

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • L1

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Dolů + doleva, doleva

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Dolů + doleva, doprava

Braillovo písmo – další

 • L7

Braillovo písmo – předchozí

 • L2

Braillovo písmo – první

 • Dolů + doleva, L1

 • L1 + L2

Braillovo písmo – poslední

 • Dolů + doleva, L8

 • L7 + L8

Výběr režimu navigace

 • Dolů + doprava, nahoru

 • L4

Začátek výběru textu u znaku

 • Dolů + vpravo, L1, směrovací klávesa 1

Výběr od úvodního znaku k určenému znaku a zkopírování do schránky

 • Dolů + vpravo, L8, směrovací klávesa 1

Vložení ze schránky

 • Dolů + doprava, L7

Zpátky na Obsah

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×