Předčítání podporuje následující displeje Braillova písma Iris ve Windows 10 Creators Update. Další informace o Braillově písmu v Předčítání najdete v Kapitole 8: Používání Předčítání s Braillovým písmem.

Seznam všech podporovaných braillských řádků najdete v Příloze C: Podporované braillské řádky.

Podporované displeje Braillova písma Iris

S klávesnicí pro Braillovo písmo

Při použití modelu Iris s klávesnicí pro Braillovo písmo používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesnice pro Braillovo písmo má dvě palcové klávesy namísto jednoho mezerníku. Levé se označuje jako Backspace a pravé jako Space.

 • Osm kláves za klávesnicí pro Braillovo písmo se označuje jako lineární klávesy. Zleva doprava se označují jako L1 až L8.

 • Směrovací klíč označuje některé z kláves za textovými buňkami.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Stav .3

Sekundární akce

 • L3 + L5

 • L5

 • L6

Zobrazení místní nabídky

 • L3

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • L8

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • L1

Braillovo písmo – další

 • L7

Braillovo písmo – předchozí

 • L2

Braillovo písmo – první

 • L1 + L2

Braillovo písmo – poslední

 • L7+L8

Výběr režimu navigace

 • L4 + L3 + L2 + L5

 • L4

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • L1 + Směrovací klávesa

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • L8 + Směrovací klávesa

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • L5 + L7

S klávesnicí pro osobní počítač

Při použití modelu Iris s klávesnicí pro osobní počítač používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Osm dalších kláves po stranách klávesnice se označuje jako lineární klávesy. Čtyři nalevo se odshora dolů nazývají L1 až L4. Čtyři napravo se zespoda nahoru nazývají L5 až L8.

 • Směrovací klíč označuje některé z kláves za textovými buňkami.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

Sekundární akce

 • L2 + L8

Zobrazení místní nabídky

 • L7 + L6

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • L5 + XtE0.78

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • L5 + XtE0.76

Braillovo písmo – další

 • L5 + XtE0.81

Braillovo písmo – předchozí

 • L5 + XtE0.73

Braillovo písmo – první

 • L7

Braillovo písmo – poslední

 • L6

Výběr režimu navigace

 • L1 + L2 + L3 + L8

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • L1 + Směrovací klávesa

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • L8 + Směrovací klávesa

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • L2 + L3


Zpátky na Obsah

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×