Předčítání podporuje následující displeje Braillova písma NinePoint ve Windows 10 Creators Update. Další informace o Braillově písmu v Předčítání najdete v Kapitole 8: Používání Předčítání s Braillovým písmem.

Seznam všech podporovaných braillských řádků najdete v Příloze C: Podporované braillské řádky.

Podporované displeje Braillova písma NinePoint

Všechny modely

Při použití modelu NinePoint používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

  • Směrovací klávesa

Sekundární akce

  • Střed panelu

Braillovo písmo – posunutí doprava

  • Pravá strana panelu

  • Navigace doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

  • Levá strana panelu

  • Navigace doleva

Braillovo písmo – další

  • Spodní strana panelu

Braillovo písmo – předchozí

  • Horní strana panelu

Výběr režimu navigace

  • Mezera + Brl 1 + Brl 6 + Brl 7 + Brl 8

Zpátky na Obsah

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×