Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Předčítání podporuje následující braillské řádky TSI na Windows.

Další informace o Braillově písmu v programu Předčítání najdete v Kapitole 8: Použití Předčítání s Braillovým písmem.

Seznam všech podporovaných braillských řádků najdete v Příloze C: Podporované braillské řádky.

Podporované displeje Braillova písma TSI

Navigator 20

Při použití modelu TSI Navigator 20 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesy na čtyřklávesovém panelu na levé straně se nazývají Kurzor doleva, Kurzor doprava, Kurzor nahoru, Kurzor dolů.

 • Klávesy na čtyřklávesovém panelu na pravé straně se nazývají Navigace doleva, Navigace doprava, Navigace nahoru, Navigace dolů.

 • Klávesy mezi panely mají název Palec vlevo, Palec vpravo.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Kurzor dolů + navigace dolů

Sekundární akce

 • Kurzor nahoru + navigace dolů

 • Palec vpravo + kurzor nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Kurzor dolů + navigace nahoru + Palec vlevo

 • Palec vpravo

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Navigace doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Navigace doleva

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Kurzor nahoru + navigace doleva

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Kurzor nahoru + navigace doprava

Braillovo písmo – další

 • Navigace dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Navigace nahoru

Braillovo písmo – první

 • Navigace vlevo + Navigace nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Navigace doleva + Navigace dolů

Výběr režimu navigace

 • Navigace vlevo + Navigace vpravo

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

 • Kurzor vlevo + Kurzor vpravo + Kurzor nahoru + Kurzor dolů

Navigator 40

Při použití modelu TSI Navigator 40 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesy na čtyřklávesovém panelu na levé straně se nazývají Kurzor doleva, Kurzor doprava, Kurzor nahoru, Kurzor dolů.

 • Klávesy na čtyřklávesovém panelu na pravé straně se nazývají Navigace doleva, Navigace doprava, Navigace nahoru, Navigace dolů.

 • Klávesy mezi panely mají název Palec vlevo, Palec vpravo.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Kurzor dolů + navigace dolů

Sekundární akce

 • Kurzor nahoru + navigace dolů

 • Palec vpravo + kurzor nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Kurzor dolů + navigace nahoru + Palec vlevo

 • Palec vpravo

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Navigace doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Navigace doleva

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Kurzor nahoru + navigace doleva

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Kurzor nahoru + navigace doprava

Braillovo písmo – další

 • Navigace dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Navigace nahoru

Braillovo písmo – první

 • Navigace vlevo + Navigace nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Navigace doleva + Navigace dolů

Výběr režimu navigace

 • Navigace vlevo + Navigace vpravo

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

 • Kurzor vlevo + Kurzor vpravo + Kurzor nahoru + Kurzor dolů

Navigator 80

Při použití modelu TSI Navigator 80 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesy na čtyřklávesovém panelu uprostřed se nazývají Kurzor doleva, Kurzor doprava, Kurzor nahoru, Kurzor dolů.

 • Klávesy na každé straně panelu se nazývají Levý palec, Pravý palec.

 • Vnější koncové klávesy se nazývají Vnější doleva, Vnější doprava.

 • Vnitřní koncové klávesy se nazývají Vnitřní doleva, Vnitřní doprava.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Kurzor dolů + Vnitřní doprava

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • Kurzor nahoru + Vnitřní doprava

 • Směrování klávesa .2 + směrování klávesa .3 + Vnitřní doprava

 • Pravý palec + kurzor nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • Kurzor dolů + Vnitřní doleva + levý palec

 • Směrování klávesa .2 + směrování klávesa .3 + Vnitřní doleva

 • Pravý palec

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Vnější doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Vnější doleva

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Kurzor nahoru + Vnější doleva

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Kurzor nahoru + vnější doprava

Braillovo písmo – další

 • Vnitřní doprava

Braillovo písmo – předchozí

 • Vnitřní doleva

Braillovo písmo – první

 • Vnější doleva + Vnitřní doleva

Braillovo písmo – poslední

 • Vnější doleva + Vnitřní doprava

Výběr režimu navigace

 • Vnější doleva + vnější doprava

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + vnější doleva

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + kurzor doprava

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

Power Braille 40

Při použití modelu TSI Power Braille 40 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Pozice na levém panelu se nazývají Levé houpací tlačítko nahoru, Levé houpací tlačítko dolů.

 • Pozice na pravém panelu se nazývají Pravé houpací tlačítko nahoru, Pravé houpací tlačítko dolů.

 • Klávesy uprostřed se nazývají Konvexní, Konkávní.

 • Klávesy nahoře jsou se nazývají Zpět (vlevo), Dopředu (vpravo).

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Levé houpací tlačítko dolů + Pravé houpací tlačítko dolů

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • Levé houpací tlačítko nahoru + Pravé houpací tlačítko dolů

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko dolů

 • Konkávní + Levé houpací tlačítko nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • Levé houpací tlačítko dolů + Pravé houpací tlačítko nahoru + Konvexní

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko nahoru

 • Konkávní

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Dopředu

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Zpět

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Levé houpací tlačítko nahoru + zpět

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Levé houpací tlačítko nahoru + dopředu

Braillovo písmo – další

 • Pravé houpací tlačítko dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Pravé houpací tlačítko nahoru

Braillovo písmo – první

 • Zpět + pravé houpací tlačítko nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Zpět + pravé houpací tlačítko dolů

Výběr režimu navigace

 • Zpět + dopředu

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + zpět

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

Power Braille 65

Při použití modelu TSI Power Braille 65 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesy nahoře, zleva doprava, se nazývají tlačítko 1, tlačítko 2, panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, tlačítko 3, tlačítko 4.

 • Klávesy na přední straně, zleva doprava, se nazývají přepínač 1, přepínač 2, levé houpací tlačítko, konvexní, konkávní, pravé houpací tlačítko, přepínač 3, přepínač 4.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Levé houpací tlačítko dolů + Pravé houpací tlačítko dolů

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • Tlačítko 3 + tlačítko 4

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko dolů

 • Konkávní + Levé houpací tlačítko nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • Přepínač 4 nahoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko nahoru

 • Konkávní

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Tlačítko 4

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Tlačítko 3

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Levé houpací tlačítko + tlačítko 3

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Levé houpací tlačítko nahoru + tlačítko 4

Braillovo písmo – další

 • Pravé houpací tlačítko dolů

 • Panel 2

 • Panel 3

 • Panel 4

Braillovo písmo – předchozí

 • Pravé houpací tlačítko nahoru

 • Panel 1

Braillovo písmo – první

 • Tlačítko 1 + panel 1

Braillovo písmo – poslední

 • Tlačítko 1 + panel 2

Výběr režimu navigace

 • Panel 1 + panel 2

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + tlačítko 1

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + tlačítko 4

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

 • Tlačítko 1 + Tlačítko 2 + Tlačítko 3 + Tlačítko 4

Power Braille 80

Při použití modelu TSI Power Braille 80 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesy nahoře, zleva doprava, se nazývají tlačítko 1, tlačítko 2, panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, tlačítko 3, tlačítko 4.

 • Klávesy na přední straně, zleva doprava, se nazývají přepínač 1, přepínač 2, levé houpací tlačítko, konvexní, konkávní, pravé houpací tlačítko, přepínač 3, přepínač 4.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Levé houpací tlačítko dolů + Pravé houpací tlačítko dolů

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • Tlačítko 3 + tlačítko 4

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko dolů

 • Konkávní + Levé houpací tlačítko nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • Přepínač 4 nahoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko nahoru

 • Konkávní

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Tlačítko 4

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Tlačítko 3

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Levé houpací tlačítko + tlačítko 3

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Levé houpací tlačítko nahoru + tlačítko 4

Braillovo písmo – další

 • Pravé houpací tlačítko dolů

 • Panel 2

 • Panel 3

 • Panel 4

Braillovo písmo – předchozí

 • Pravé houpací tlačítko nahoru

 • Panel 1

Braillovo písmo – první

 • Tlačítko 1 + panel 1

Braillovo písmo – poslední

 • Tlačítko 1 + panel 2

Výběr režimu navigace

 • Panel 1 + panel 2

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + tlačítko 1

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + tlačítko 4

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.

 • Tlačítko 1 + Tlačítko 2 + Tlačítko 3 + Tlačítko 4

Zpátky na Obsah

Další informace o Braillově písmu v programu Předčítání najdete v Kapitole 8: Použití Předčítání s Braillovým písmem.

Seznam všech podporovaných braillských řádků najdete v Příloze C: Podporované braillské řádky.

Podporované displeje Braillova písma TSI

Navigator 20

Při použití modelu TSI Navigator 20 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesy na čtyřklávesovém panelu na levé straně se nazývají Kurzor doleva, Kurzor doprava, Kurzor nahoru, Kurzor dolů.

 • Klávesy na čtyřklávesovém panelu na pravé straně se nazývají Navigace doleva, Navigace doprava, Navigace nahoru, Navigace dolů.

 • Klávesy mezi panely mají název Palec vlevo, Palec vpravo.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Kurzor dolů + navigace dolů

Sekundární akce

 • Kurzor nahoru + navigace dolů

 • Palec vpravo + kurzor nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Kurzor dolů + navigace nahoru + Palec vlevo

 • Palec vpravo

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Navigace doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Navigace doleva

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Kurzor nahoru + navigace doleva

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Kurzor nahoru + navigace doprava

Braillovo písmo – další

 • Navigace dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Navigace nahoru

Braillovo písmo – první

 • Navigace vlevo + Navigace nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Navigace doleva + Navigace dolů

Výběr režimu navigace

 • Navigace vlevo + Navigace vpravo

Navigator 40

Při použití modelu TSI Navigator 40 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesy na čtyřklávesovém panelu na levé straně se nazývají Kurzor doleva, Kurzor doprava, Kurzor nahoru, Kurzor dolů.

 • Klávesy na čtyřklávesovém panelu na pravé straně se nazývají Navigace doleva, Navigace doprava, Navigace nahoru, Navigace dolů.

 • Klávesy mezi panely mají název Palec vlevo, Palec vpravo.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Kurzor dolů + navigace dolů

Sekundární akce

 • Kurzor nahoru + navigace dolů

 • Palec vpravo + kurzor nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Kurzor dolů + navigace nahoru + Palec vlevo

 • Palec vpravo

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Navigace doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Navigace doleva

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Kurzor nahoru + navigace doleva

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Kurzor nahoru + navigace doprava

Braillovo písmo – další

 • Navigace dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Navigace nahoru

Braillovo písmo – první

 • Navigace vlevo + Navigace nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Navigace doleva + Navigace dolů

Výběr režimu navigace

 • Navigace vlevo + Navigace vpravo

Navigator 80

Při použití modelu TSI Navigator 80 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesy na čtyřklávesovém panelu uprostřed se nazývají Kurzor doleva, Kurzor doprava, Kurzor nahoru, Kurzor dolů.

 • Klávesy na každé straně panelu se nazývají Levý palec, Pravý palec.

 • Vnější koncové klávesy se nazývají Vnější doleva, Vnější doprava.

 • Vnitřní koncové klávesy se nazývají Vnitřní doleva, Vnitřní doprava.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Kurzor dolů + Vnitřní doprava

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • Kurzor nahoru + Vnitřní doprava

 • Směrování klávesa .2 + směrování klávesa .3 + Vnitřní doprava

 • Pravý palec + kurzor nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • Kurzor dolů + Vnitřní doleva + levý palec

 • Směrování klávesa .2 + směrování klávesa .3 + Vnitřní doleva

 • Pravý palec

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Vnější doprava

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Vnější doleva

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Kurzor nahoru + Vnější doleva

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Kurzor nahoru + vnější doprava

Braillovo písmo – další

 • Vnitřní doprava

Braillovo písmo – předchozí

 • Vnitřní doleva

Braillovo písmo – první

 • Vnější doleva + Vnitřní doleva

Braillovo písmo – poslední

 • Vnější doleva + Vnitřní doprava

Výběr režimu navigace

 • Vnější doleva + vnější doprava

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + vnější doleva

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + kurzor doprava

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

Power Braille 40

Při použití modelu TSI Power Braille 40 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Pozice na levém panelu se nazývají Levé houpací tlačítko nahoru, Levé houpací tlačítko dolů.

 • Pozice na pravém panelu se nazývají Pravé houpací tlačítko nahoru, Pravé houpací tlačítko dolů.

 • Klávesy uprostřed se nazývají Konvexní, Konkávní.

 • Klávesy nahoře jsou se nazývají Zpět (vlevo), Dopředu (vpravo).

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Levé houpací tlačítko dolů + Pravé houpací tlačítko dolů

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • Levé houpací tlačítko nahoru + Pravé houpací tlačítko dolů

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko dolů

 • Konkávní + Levé houpací tlačítko nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • Levé houpací tlačítko dolů + Pravé houpací tlačítko nahoru + Konvexní

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko nahoru

 • Konkávní

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Dopředu

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Zpět

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Levé houpací tlačítko nahoru + zpět

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Levé houpací tlačítko nahoru + dopředu

Braillovo písmo – další

 • Pravé houpací tlačítko dolů

Braillovo písmo – předchozí

 • Pravé houpací tlačítko nahoru

Braillovo písmo – první

 • Zpět + pravé houpací tlačítko nahoru

Braillovo písmo – poslední

 • Zpět + pravé houpací tlačítko dolů

Výběr režimu navigace

 • Zpět + dopředu

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + zpět

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

Power Braille 65

Při použití modelu TSI Power Braille 65 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesy nahoře, zleva doprava, se nazývají tlačítko 1, tlačítko 2, panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, tlačítko 3, tlačítko 4.

 • Klávesy na přední straně, zleva doprava, se nazývají přepínač 1, přepínač 2, levé houpací tlačítko, konvexní, konkávní, pravé houpací tlačítko, přepínač 3, přepínač 4.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Levé houpací tlačítko dolů + Pravé houpací tlačítko dolů

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • Tlačítko 3 + tlačítko 4

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko dolů

 • Konkávní + Levé houpací tlačítko nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • Přepínač 4 nahoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko nahoru

 • Konkávní

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Tlačítko 4

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Tlačítko 3

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Levé houpací tlačítko + tlačítko 3

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Levé houpací tlačítko nahoru + tlačítko 4

Braillovo písmo – další

 • Pravé houpací tlačítko dolů

 • Panel 2

 • Panel 3

 • Panel 4

Braillovo písmo – předchozí

 • Pravé houpací tlačítko nahoru

 • Panel 1

Braillovo písmo – první

 • Tlačítko 1 + panel 1

Braillovo písmo – poslední

 • Tlačítko 1 + panel 2

Výběr režimu navigace

 • Panel 1 + panel 2

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + tlačítko 1

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + tlačítko 4

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

Power Braille 80

Při použití modelu TSI Power Braille 80 používejte s programem Předčítání následující příkazy.

Poznámky: 

 • Klávesy nahoře, zleva doprava, se nazývají tlačítko 1, tlačítko 2, panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, tlačítko 3, tlačítko 4.

 • Klávesy na přední straně, zleva doprava, se nazývají přepínač 1, přepínač 2, levé houpací tlačítko, konvexní, konkávní, pravé houpací tlačítko, přepínač 3, přepínač 4.

Akce Předčítání

Tlačítka braillského řádku

Primární akce

 • Směrovací klávesa

 • Levé houpací tlačítko dolů + Pravé houpací tlačítko dolů

Sekundární akce

 • Dvě sousedící směrovací klávesy

 • Tlačítko 3 + tlačítko 4

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko dolů

 • Konkávní + Levé houpací tlačítko nahoru

Zobrazení místní nabídky

 • Dvě nesousedící směrovací klávesy

 • Přepínač 4 nahoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3 + Pravé houpací tlačítko nahoru

 • Konkávní

Braillovo písmo – posunutí doprava

 • Tlačítko 4

Braillovo písmo – posunutí doleva

 • Tlačítko 3

Braillovo písmo – počáteční pozice

 • Levé houpací tlačítko + tlačítko 3

Braillovo písmo – koncová pozice

 • Levé houpací tlačítko nahoru + tlačítko 4

Braillovo písmo – další

 • Pravé houpací tlačítko dolů

 • Panel 2

 • Panel 3

 • Panel 4

Braillovo písmo – předchozí

 • Pravé houpací tlačítko nahoru

 • Panel 1

Braillovo písmo – první

 • Tlačítko 1 + panel 1

Braillovo písmo – poslední

 • Tlačítko 1 + panel 2

Výběr režimu navigace

 • Panel 1 + panel 2

Začátek výběru textu u určeného znaku

 • Směrovací klávesa + tlačítko 1

Ukončení výběru textu a zkopírování do schránky

 • Směrovací klávesa + tlačítko 4

Vložení ze schránky na místě kurzoru

 • Směrovací klávesa .2 + Směrovací klávesa .3

Zpátky na Obsah

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×