Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pokud k ukládání pracovních souborů používáte Pracovní složky, dostanete se k nim ze všech svých počítačů a zařízení (i když jste offline). Tady najdete odpovědi na některé obvyklé otázky týkající se Pracovních složek ve Windows 10 a aplikace Pracovní složky pro iOS a Android.

Správce IT ve vaší organizaci vám zřídí účet pro Pracovní složky. Až ho nastavíte, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud máte Windows 10, klikněte na tlačítko Start , vyberte pracovní složky > nastavit pracovní složkya postupujte podle pokynů.  Pokud máte problémy s nastavením Pracovních složek nebo s přístupem k souborům, obraťte se na správce.

 • Pokud máte iPad nebo iPhone, nainstalujte aplikaci pracovní složky z obchodu AP p Store. Pokud máte zařízení s Androidem, nainstalujte si aplikaci pracovní složky z Google Play Store. Ověřte, jestli jste připojení k internetu, otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů k nastavení.

Tlačítko

K čemu slouží

Nastavení pracovních složek

 Přejdete do nastavení aplikace. Slouží k těmto činnostem:

 • Změna hesla.

 • Změna hesla aplikace (čtyřmístný PIN, který aplikaci odemyká).

 • Zobrazení místa v úložišti, které aplikace Pracovní složky zabírá.

 • Zobrazení podrobných informací o jakýchkoliv problémech s aplikací.

Tlačítko seřazení pracovních složek

Změny v řazení souborů: podle názvu, velikosti nebo data jejich změny.

Tlačítko výběru pracovních složek

Umožňuje vám vybrat si konkrétní soubory, abyste je mohli připnout nebo odepnout.

Tlačítko připnutí pracovních složek

Připne soubory, aby byly vidět offline.

Soubory, které uložíte do Pracovních složek, se ukládají:

 • Do vašeho počítače nebo na jiné zařízení. Pokud jste při nastavování nezměnili umístění Pracovních složek, ukládají se sem: C:\Users\uživatelské jméno\Work Folders (kde uživatelské jméno je vaše uživatelské jméno ve Windows).

 • Na server vaší organizace.

 • Do všech dalších počítačů nebo zařízení, ve kterých jste nastavili Pracovní složky.

Doporučujeme používat výchozí umístění souborů Pracovních složek (C:\Users\uživatelské jméno\Work Folders, kde uživatelské jméno je vaše uživatelské jméno ve Windows). Pokud chcete tato umístění změnit:

 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte pracovní složky

 2. Vyberte ukončit používání pracovních složek.

 3. Vyberte nastavit pracovní složky.

 4. Na obrazovce Úvod k Pracovním složkám vyberte Změnit a pak zvolte nové umístění pro soubory Pracovních složek.

Poznámka: Můžete zvolit umístění na jiné jednotce, na které je víc volného místa, pokud je naformátovaná systémem souborů NTFS a trvale připojená k vašemu počítači.

Nebudete moct použít určitá umístění v počítači, která jsou rezervovaná pro Windows nebo zašifrovaná. Pokud se pro soubory Pracovních složek pokusíte vybrat některé z těchto umístění, uvidíte zprávu „Toto umístění nelze použít.“

Následující místa jsou rezervovaná pro Windows:

 • Složka Windows a její podsložky

 • Složka Program Files, složka Program Files (x86) a jejich podsložky

 • Složka nejvyšší úrovně v profilu uživatele (obvykle C:\Users\uživatelskéjméno, kde uživatelské jméno je uživatelské jméno pro systém Windows).

 • Složka nejvyšší úrovně na jednotce

 • Složka Dokumenty nebo jiná složka, která přesměruje do jiného umístění.

 • Složky, které už jsou zašifrované pomocí systému souborů EFS (Encrypting File System)

Pokud je umístění, které chcete použít pro soubory Pracovních složek, zašifrované, můžete si zvolit jiné umístění nebo toto umístění dešifrovat a zkusit to znovu. Umístění dešifrujete takto:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte Explorer a pak vyberte Průzkumník souborů.

 2. Najděte zašifrované umístění.

 3. Stiskněte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem na) složku a potom vyberte Vlastnosti.

 4. Na kartě Obecné vyberte Upřesnit.

 5. V rámečky Komprese a šifrovánízrušte zaškrtnutí políčka Šifrovat obsah a zabezpečit tak data, vyberte OK a pak znovu vyberte OK.

Ano, když soubory v aplikaci Pracovní složky připnete, stáhnete je tak do svého telefonu nebo tabletu a můžete je pak prohlížet, i když jste offline.

K připnutí klepněte na Vybrat souborya potom klepněte napřipnout.

Poznámka: Aplikace Pracovní složky aktualizuje připnuté soubory, pokud se na jiném zařízení změnily. Aplikace ale může kontrolovat aktualizace jen tehdy, když je otevřená a váš telefon nebo tablet jsou připojené k internetu.

V současné době aplikace slouží k zobrazování souborů v Pracovních složkách, ale nemůžete nahrát změny.

Klepněte na soubor, který chcete vidět, a pak klepněte na otevřít.

Poznámka: Některé aplikace nepodporují šifrování souborů, takže na vašem pracovišti vám nemusí dovolit otevřít soubory z Pracovní složek v jiných aplikacích. Nebo vám můžou povolit otevírat soubory jenom v konkrétních aplikacích, například v těch, které podporují šifrování Správy přístupových práv (RMS).

V libovolné aplikaci Office vyberte Soubor > Otevřít > Tento počítač a najděte v počítači Pracovní složky (výchozí umístění je C:\Users\uživatelské jméno\Work Folders, kde uživatelské jméno je vaše uživatelské jméno ve Windows).

Abyste se k těmto souborům dostali ještě snadněji, přidejte Work Folders do seznamu umístění souborů v nabídkách Otevřít a Uložit jako. Stačí otevřít některou aplikaci Office a vybrat Soubor > Otevřít > Přidat místo > Work Folders.

Aplikace Pracovní složky udržuje vaše soubory aktuální, dokud má počítač nebo zařízení připojení k internetu. Soubory můžete taky ručně synchronizovat, abyste měli jistotu, že máte jejich nejnovější verzi. Chcete-li to udělat, klikněte na tlačítko Start a pak vyberte pracovní složky > synchronizovat

Zelená barva označuje, že soubory a složky jsou zašifrované. Šifrování pomáhá zabezpečit vaše pracovní soubory pro případ, že vám počítač někdo ukradne nebo když ho bude používat někdo jiný. O tom, jestli soubory mají být zašifrované, rozhoduje vaše organizace.

Šifrovaný soubor v Pracovních složkách dešifrovat nemůžete, protože o tom, jestli mají být soubory šifrované, rozhoduje vaše organizace. I když si do Pracovních složek uložíte osobní soubor a později ho přesunete jinam, budou na tento soubor pořád uplatněné zásady zabezpečení vaší organizace. Když je název souboru zelený, budete vědět, že tento soubor je zašifrovaný.

Zásady zabezpečení vaší organizace můžete z osobních souborů odebrat takto:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte Explorer a pak vyberte Průzkumník souborů.

 2. Najděte umístění Pracovních složek (většinou je to C:\Users\uživatelské jméno\Work Folders, kde uživatelské jméno je vaše uživatelské jméno ve Windows).

 3. Přesuňte osobní soubory z Pracovních složek do jiné složky v počítači.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na soubory, které chcete dešifrovat, a vyberte Odebrat řízení na úrovni podniku. Když přesunete dešifrované soubory zpátky do Pracovních složek, zase se zašifrují.

Vaše organizace spravuje zásady, které určují, jak dlouho můžou být uložená hesla opakovaně používána. Proto je možné, že budete muset opakovaně zadávat svoje heslo Pracovních složek.

Připojením k pracovišti ale snížíte četnost zobrazení výzvy k zadání hesla. Pokud se chcete připojit k pracovišti, vyberte tlačítko Start a pak vyberte nastavení > účty > > připojení. Work access 

Aplikace Pracovní složky přispívá k ochraně vašich souborů tím, že:

 • Šifruje vaše soubory

 • Využívá čtyřmístné heslo

Poznámka: Některé aplikace šifrování souborů nepodporují. Pokud otevřete soubor z Pracovních složek v jiné aplikaci, může zůstat nešifrovaný. Další informace najdete v tématu Jak otevřu soubory z Pracovních složek v jiných aplikacích?


Pokud zadáte heslo špatně pětkrát za sebou, aplikace se zresetuje, aby vaše pracovní soubory ochránila. Zresetování aplikace nemá na vaše soubory vliv, ale budete muset znovu zadat informace o svém účtu a vytvořit si nové heslo.

Pokud se soubory správně nesynchronizují, zobrazí Pracovní složky seznam souborů společně s důvodem, proč nešly synchronizovat. Tady je několik možností, které můžete při řešení problémů se synchronizací vyzkoušet:

 • Zavřete problematické soubory. Někdy to stačí k vyřešení tohoto problému.

 • Restartujte počítač.

 • Přejděte do Průzkumníka souborů a přesuňte problematické soubory do jiné složky. Vyberte tlačítko Start a pak > synchronizacivyberte pracovní složky .  Přesuňte soubory zpátky do složky Pracovní složky.

Napřed si svoje osobní soubory přesuňte jinam. Pokud máte soubory zašifrované, klikněte na ně pravým tlačítkem a výběrem Odebrat řízení na úrovni podniku je dešifrujte. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte pracovní složky > přestat používat pracovní složky.  Pokud váš počítač spravuje organizace, nemusí být tato možnost dostupná.

Pokud chcete získat pomoc od správce IT vaší organizace, vyberte ve Windows 10 tlačítkoStart a pak vyberte pracovní složky > e-mail Tech Support.  Ve vaší e-mailové aplikaci se otevře nová zpráva, která bude obsahovat podrobnosti o vašem účtu Pracovních složek.

Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na web komunity Microsoftu.

Pokud jste správce, kde najdete další informace, podívejte se na téma Přehled pracovních složek na TechNetu.


Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×