Připojení účtované podle objemu dat je internetové připojení, které má datový limit. Některé aplikace můžou u připojení účtovaného podle objemu dat fungovat odlišně, aby se omezilo využití dat. Navíc se některé aktualizace pro Windows nenainstalují automaticky. Mobilní datové připojení je ve výchozím nastavení nastavené jako účtované podle objemu dat. Síťová připojení přes Wi-Fi a Ethernet se dají nastavit jako účtovaná podle objemu dat, ale ve výchozím nastavení tak nastavená nejsou.

Možná si všimnete, že nastavení Nastavit jako připojení účtované podle objemu dat je na všech následujících místech zapnuté a zašedlé, takže ho nejde vypnout:

 • Nastavení  > Síť a internet  > Mobilní síť  > Upřesnit možnosti.

 • Nastavení > Síť & internet > Wi-Fi > vyberte Wi-Fi síť, ke které jste připojení.   

 • Nastavení > Síť & internet > Ethernet > vyberte síť Ethernet, ke které jste připojení.   

Pokud chcete nastavení Nastavit jako připojení účtované podle objemu dat změnit, proveďte jeden nebo více následujících kroků:

 • Odeberte datový limit, pokud je nastavený. Postup:

  1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Network & Internet > Status ( Stav sítě).    

  2. Pod sítí, ke které jste připojení, vyberte Využití dat.

  3. Vyberte síťové připojení v části Zvolit síť a potom vyberte Odebrat limit > Odebrat.

 • Ujistěte se, že jste k počítači přihlášení pomocí účtu s právy správce.. To můžete zkontrolovat takto:

  1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Účty > Vaše údaje.   

  2. Podívejte se pod název svého účtu, jestli je tam uvedeno Správce.

 • Obraťte se na zaměstnance vaší IT podpory. Nastavení připojení účtovaného podle objemu dat může být nastaveno vaší organizací tak, abyste ho nemohli změnit.

Poznámka: Pokud jste síťové připojení nastavili jako připojení, které není účtované podle objemu dat, ale i nadále máte omezený datový tarif, můžete překročit datový limit a můžou vám být účtovány poplatky.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×