Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Prostory úložiště pomáhají chránit vaše data před selháním jednotky a zvětšit úložiště, když časem do počítače přidáváte nové jednotky. Pomocí Prostorů úložiště můžete minimálně dvě jednotky seskupit do fondu úložiště a pak kapacitu tohoto fondu použít k vytvoření virtuálních jednotek, kterým se říká prostory úložiště. Tyto prostory úložiště zpravidla uchovávají dvě kopie dat, takže když jedna z jednotek selže, pořád máte neporušenou kopii svých dat. Když vám dochází kapacita, přidáte prostě do fondu úložiště další jednotky.

Stačí vám aspoň dvě další jednotky (kromě jednotky, kde je nainstalovaný systém Windows). Může se jednat o interní nebo externí pevné disky nebo disky SSD. S Prostory úložiště můžete použít různé typy jednotek včetně USB, SATA a SAS.
 

 1. Přidejte nebo připojte jednotky, které chcete pomocí Prostorů úložiště seskupit.

 2. Přejděte na hlavní panel, do vyhledávacího pole zadejte prostory úložišť a ve výsledcích hledání vyberte Prostory úložišť.

 3. Vyberte Vytvořit nový fond a prostor úložiště.

 4. Vyberte jednotky, které chcete přidat do nového prostoru úložiště, a pak vyberte Vytvořit fond.

 5. Přiřaďte této jednotce nějaký název a písmeno a vyberte rozložení. Dvoucestný zrcadlový svazek, Třícestný zrcadlový svazekParita dokážou ochránit soubory v prostoru úložiště před selháním jednotky.

 6. Zadejte maximální velikost prostoru úložiště a pak vyberte Vytvořit prostor úložiště.
   

 • Jednoduché prostory mají vyšší výkon, ale nechrání soubory před selháním jednotky. Jsou nejlepší pro dočasná data (jako jsou soubory vykreslování videa), pomocné soubory editoru obrázků nebo přechodné objektové soubory kompilátoru. Jednoduché prostory vyžadují aspoň dvě jednotky, aby byly užitečné.

 • Zrcadlené prostory mají vyšší výkon a chrání soubory před selháním jednotky, protože udržují několik kopií. Dvoucestné zrcadlené prostory vytvářejí dvě kopie souborů a jsou odolné vůči selhání jedné jednotky, zatímco třícestné zrcadlené prostory jsou odolné vůči selhání dvou jednotek. Zrcadlené prostory se hodí k ukládání širokého spektra dat – od obecných sdílených složek po knihovnu VHD. Když je zrcadlený prostor naformátovaný systémem souborů ReFS (Resilient File System), udržuje systém Windows automaticky integritu dat, takže soubory jsou ještě odolnější vůči selhání jednotky. Dvoucestné zrcadlené prostory vyžadují aspoň dvě jednotky, třícestné zrcadlené prostory vyžadují aspoň pět jednotek.

 • Paritní prostory jsou určené k efektivnímu ukládání dat a chrání soubory před selháním jednotky tím, že udržují několik kopií. Paritní prostory jsou nejvhodnější pro archivaci dat a streamování multimédií, třeba hudby a videa. Toto rozložení úložiště vyžaduje k ochraně před selháním jedné jednotky aspoň tři disky a k ochraně před selháním dvou jednotek aspoň sedm disků.
   

Po upgradu na Windows doporučujeme upgradovat stávající fondy. Když použijete upgradovaný fond, můžete optimalizovat využití jednotky a odebrat jednotky z fondu bez ovlivnění ochrany fondu před selháním jednotky.

Poznámka: Upgradované fondy nejsou kompatibilní s předchozími verzemi Windows.

Využití jednotky je vhodné optimalizovat, když do existujícího fondu přidáte nové jednotky. Tím se některá data přesunou na nově přidanou jednotku, aby se co nejlíp využila kapacita fondu. Stane se to ve výchozím nastavení, když v aplikaci Windows přidáte novou jednotku do upgradovaného fondu Windows zobrazí se zaškrtávací políčko Optimalizovat tak, aby se existující data rozšířila na všechny jednotky vybrané po přidání jednotky. Pokud jste ale zaškrtnutí tohoto políčka zrušili nebo jste jednotky přidali před upgradem fondu, budete muset využití jednotky optimalizovat ručně. Uděláte to tak, že do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadáte prostory úložišť, v seznamu výsledků hledání vyberete Prostory úložišť a pak vyberete Optimalizovat využití jednotky.
 

Pokud jste vytvořili fond Windows nebo upgradovali existující fond, budete z něj moct odebrat jednotku. Data uložená na této jednotce se přesunou na jiné jednotky ve fondu, takže tuto jednotku budete moct použít k něčemu jinému.

 1. Přejděte na hlavní panel, Prostory úložiště do vyhledávacího pole a vyberte Prostory úložiště ze seznamu výsledků hledání.

 2. Vyberte Změnit nastavení > Fyzické jednotky a prohlédněte si všechny jednotky ve fondu.

 3. Najděte jednotku, kterou chcete odebrat, a vyberte Připravit k odebrání > Připravit k odebrání. Nechejte počítač připojený k napájení, dokud jednotka nebude připravená k odebrání. Podle objemu uložených dat to může trvat několik hodin.

 4. (Volitelné) Přípravu jednotky můžete urychlit tak, že počítači zabráníte v přechodu do režimu spánku. Vyberte Start> Nastavení> System> Power & > Screen and sleep. Vedle položky Při připojení zařízení dejte zařízení do režimu spánku poté, co vybereteNikdy.

 5. Až bude jednotka označená jako připravená k odebrání, vyberte Odebrat > Odebrat jednotku. Tuto jednotku teď můžete odpojit od počítače.

Poznámka: Pokud při přípravě jednotky k odebrání nastanou problémy, nejspíš ve fondu nemáte dost volného místa k uložení všech dat z jednotky, kterou chcete odebrat. Zkuste do fondu přidat novou jednotku, která je stejně velká jako jednotka, kterou chcete odebrat, a zkuste to znovu.

Prostory úložiště pomáhají chránit vaše data před selháním jednotky a zvětšit úložiště, když časem do počítače přidáváte nové jednotky. Pomocí Prostorů úložiště můžete minimálně dvě jednotky seskupit do fondu úložiště a pak kapacitu tohoto fondu použít k vytvoření virtuálních jednotek, kterým se říká prostory úložiště. Tyto prostory úložiště zpravidla uchovávají dvě kopie dat, takže když jedna z jednotek selže, pořád máte neporušenou kopii svých dat. Když vám dochází kapacita, přidáte prostě do fondu úložiště další jednotky.

Stačí vám aspoň dvě další jednotky (kromě jednotky, kde je nainstalovaný systém Windows). Může se jednat o interní nebo externí pevné disky nebo disky SSD. S Prostory úložiště můžete použít různé typy jednotek včetně USB, SATA a SAS.
 

 1. Přidejte nebo připojte jednotky, které chcete pomocí Prostorů úložiště seskupit.

 2. Přejděte na hlavní panel, do vyhledávacího pole zadejte prostory úložišť a ve výsledcích hledání vyberte Prostory úložišť.

 3. Vyberte Vytvořit nový fond a prostor úložiště.

 4. Vyberte jednotky, které chcete přidat do nového prostoru úložiště, a pak vyberte Vytvořit fond.

 5. Přiřaďte této jednotce nějaký název a písmeno a vyberte rozložení. Dvoucestný zrcadlový svazek, Třícestný zrcadlový svazekParita dokážou ochránit soubory v prostoru úložiště před selháním jednotky.

 6. Zadejte maximální velikost prostoru úložiště a pak vyberte Vytvořit prostor úložiště.
   

 • Jednoduché prostory mají vyšší výkon, ale nechrání soubory před selháním jednotky. Jsou nejlepší pro dočasná data (jako jsou soubory vykreslování videa), pomocné soubory editoru obrázků nebo přechodné objektové soubory kompilátoru. Jednoduché prostory vyžadují aspoň dvě jednotky, aby byly užitečné.

 • Zrcadlené prostory mají vyšší výkon a chrání soubory před selháním jednotky, protože udržují několik kopií. Dvoucestné zrcadlené prostory vytvářejí dvě kopie souborů a jsou odolné vůči selhání jedné jednotky, zatímco třícestné zrcadlené prostory jsou odolné vůči selhání dvou jednotek. Zrcadlené prostory se hodí k ukládání širokého spektra dat – od obecných sdílených složek po knihovnu VHD. Když je zrcadlený prostor naformátovaný systémem souborů ReFS (Resilient File System), udržuje systém Windows automaticky integritu dat, takže soubory jsou ještě odolnější vůči selhání jednotky. Dvoucestné zrcadlené prostory vyžadují aspoň dvě jednotky, třícestné zrcadlené prostory vyžadují aspoň pět jednotek.

 • Paritní prostory jsou určené k efektivnímu ukládání dat a chrání soubory před selháním jednotky tím, že udržují několik kopií. Paritní prostory jsou nejvhodnější pro archivaci dat a streamování multimédií, třeba hudby a videa. Toto rozložení úložiště vyžaduje k ochraně před selháním jedné jednotky aspoň tři disky a k ochraně před selháním dvou jednotek aspoň sedm disků.
   

Po upgradu na Windows doporučujeme upgradovat stávající fondy. Když použijete upgradovaný fond, můžete optimalizovat využití jednotky a odebrat jednotky z fondu bez ovlivnění ochrany fondu před selháním jednotky.

Poznámka: Upgradované fondy nejsou kompatibilní s předchozími verzemi Windows.

Využití jednotky je vhodné optimalizovat, když do existujícího fondu přidáte nové jednotky. Tím se některá data přesunou na nově přidanou jednotku, aby se co nejlíp využila kapacita fondu. Stane se to ve výchozím nastavení, když v aplikaci Windows přidáte novou jednotku do upgradovaného fondu Windows zobrazí se zaškrtávací políčko Optimalizovat tak, aby se existující data rozšířila na všechny jednotky vybrané po přidání jednotky. Pokud jste ale zaškrtnutí tohoto políčka zrušili nebo jste jednotky přidali před upgradem fondu, budete muset využití jednotky optimalizovat ručně. Uděláte to tak, že do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadáte prostory úložišť, v seznamu výsledků hledání vyberete Prostory úložišť a pak vyberete Optimalizovat využití jednotky.
 

Pokud jste vytvořili fond Windows nebo upgradovali existující fond, budete z něj moct odebrat jednotku. Data uložená na této jednotce se přesunou na jiné jednotky ve fondu, takže tuto jednotku budete moct použít k něčemu jinému.

 1. Přejděte na hlavní panel, Prostory úložiště do vyhledávacího pole a vyberte Prostory úložiště ze seznamu výsledků hledání.

 2. Vyberte Změnit nastavení > Fyzické jednotky a prohlédněte si všechny jednotky ve fondu.

 3. Najděte jednotku, kterou chcete odebrat, a vyberte Připravit k odebrání > Připravit k odebrání. Nechejte počítač připojený k napájení, dokud jednotka nebude připravená k odebrání. Podle objemu uložených dat to může trvat několik hodin.

 4. (Volitelné) Přípravu jednotky můžete urychlit tak, že počítači zabráníte v přechodu do režimu spánku. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte napájení a režim spánku a pak vyberte Nastavení napájení a režimu spánku. V části Když jepočítač připojený do režimu spánku, vyberte Nikdy.

 5. Až bude jednotka označená jako připravená k odebrání, vyberte Odebrat > Odebrat jednotku. Tuto jednotku teď můžete odpojit od počítače.

Poznámka: Pokud při přípravě jednotky k odebrání nastanou problémy, nejspíš ve fondu nemáte dost volného místa k uložení všech dat z jednotky, kterou chcete odebrat. Zkuste do fondu přidat novou jednotku, která je stejně velká jako jednotka, kterou chcete odebrat, a zkuste to znovu.Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×