Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Inteligentní úložiště může automaticky uvolňovat místo na disku tím, že se bude zbavovat položek, které nepotřebujete, jako jsou dočasné soubory a položky v Koši. Tady jsou další informace o tom, jak funguje a jak ho nastavit tak, aby vyhovoval vašim potřebám. 

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Pokud je Inteligentní úložiště zapnuté s výchozím nastavením, spustí se, když je na vašem zařízení málo místa na disku, a vyčistí nepotřebné dočasné soubory. Obsah z koše se ve výchozím nastavení po nějaké době odstraní, ale položky ve složce Stažené soubory a Na OneDrive (nebo jiném poskytovateli cloudu) se nedotknou, dokud k tomu nenastavíte Inteligentní úložiště.  

Důležité informace: Inteligentní úložiště funguje jenom na systémové jednotce, která obsahuje operační systém Windows a obvykle se označuje jako C:. Pokud chcete uvolnit místo na jiných jednotkách, přejděte na Start > Nastavení > System > Storage > Upřesnit nastavení úložiště > Úložiště používané na jiných jednotkách

 1. Přejděte na Start > Nastavení > System > Storage .

 2. Nastavte Inteligentní úložiště na Zapnuto.

Pokud chcete Inteligentnímu úložišti sdělit, jak často se má spouštět a co má vyčistit, postupujte podle těchto pokynů. 

Poznámka: Všechna nastavení, která zvolíte, budou platit jenom pro vás. Ostatní uživatelé na vašem zařízení můžou spravovat svá vlastní nastavení.

 1. Přejděte na Start > Nastavení > System > Storage .

 2. Vyberte Inteligentní úložiště.

 3. Zvolte požadovaná nastavení, včetně toho, kdy se má Inteligentní úložiště spustit, jak často se soubory čistí a další.

Volba, kdy se má inteligentní úložiště spustit 

 1. Ujistěte se, že je inteligentní úložiště zapnuté.

 2. V části Spustit Inteligentní úložiště vyberte, jak často se má Inteligentní úložiště spouštět, když jste online a přihlášeni. 

Poznámka: Nedostatek volného místa na disku se bude lišit v závislosti na velikosti disku a minimálních provozních prahových hodnotách. Když se panel kapacity v nabídce Start > Nastavení > System > Storage změní na červenou, jste ve stavu nedostatku disku.

Zvolte předvolby pro odstraňování dočasných souborů.

V části Odstranit soubory v koši, pokud tam byly už delší dobu: a Odstranit soubory ve složce Stažené soubory, pokud nebyly otevřeny déle než:, zvolte, kdy se odstraní soubory ze složky Koš nebo Stažené soubory. 
 

Správa místně dostupného cloudového obsahu

Poznámka: Nastavení cloudového obsahu se zobrazí jenom při přihlášení ke svému cloudovému účtu.

Cloudové soubory můžou existovat místně na disku nebo být dostupné jenom online. Pokud chcete zvolit podmínky, kdy budou neaktivní soubory pouze online, zvolte v části Obsah se stane online jenom v případě, že se neotevlikne na víc než: zvolte upřednostňovanou dobu. Všimněte si, že počínaje Windows 11 verze 22H2 je výchozím nastavením cloudových souborů OneDrivu nastavit soubory jenom online, pokud nejsou otevřené déle než 30 dnů.

Důležité informace: Toto nastavení trvale neodstraní žádné soubory. Soubory mohou být znovu místně dostupné, pokud je volné místo na disku a připojení k síti. Všechny soubory označené jako Vždy uchovávat na tomto zařízení jsou vyloučené a nebudou spravovány Inteligentním úložištěm. 

Další informace o místně dostupném obsahu najdete v tématu Co znamenají ikony OneDrivu?

Je Inteligentní úložiště ve výchozím nastavení zapnuté?  

Inteligentní úložiště je ve výchozím nastavení vypnuté. Pokud na vašem počítači dochází k nedostatku místa na disku a v minulosti jste s Inteligentním úložištěm nespusili, můžeme inteligentní úložiště zapnout, abychom mohli spravovat vybrané dočasné soubory, a pak vás o tom informovat. Pokud chcete, můžete Inteligentní úložiště vypnout hned nebo po vyřešení nízkého stavu disku.

Pokud zapnete Inteligentní úložiště, výchozí nastavení se spustí, když je na vašem zařízení málo místa na disku. Upozorňujeme, že složka Stažené soubory a cloudový obsah nebudou spravovány, dokud nezadáte. 

Návody odstranit windows.old nebo předchozí instalace Windows?  

 1. Přejděte na Start > Nastavení > System > Storage .

 2. V části Využití disku vyberte Dočasné soubory , pak se ujistěte, že je zaškrtnuté políčko Předchozí instalace systému Windows, a vyberte Odebrat soubory.

Je možné Inteligentní úložiště spustit, pokud nejsem přihlášen(a)? 

Ne. Inteligentní úložiště nejde spustit, pokud nejste podepsaní a online déle než 10 minut. 

Proč dostávám oznámení o zapnutí Inteligentního úložiště nebo oznámení o nedostatku úložiště?

Tato oznámení se zobrazí, když na jednotce dochází volné místo. To může mít vliv na výkon vašeho zařízení a ztížit příjem upgradů systému. 

Související odkazy

Uvolnění místa na jednotkách ve Windows

Inteligentní úložiště může automaticky uvolňovat místo na disku tím, že se bude zbavovat položek, které nepotřebujete, jako jsou dočasné soubory a položky v Koši. Tady jsou další informace o tom, jak funguje a jak ho nastavit tak, aby vyhovoval vašim potřebám. 

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Pokud je Inteligentní úložiště zapnuté s výchozím nastavením, spustí se, když je na vašem zařízení málo místa na disku, a vyčistí nepotřebné dočasné soubory. Obsah z koše se ve výchozím nastavení po nějaké době odstraní, ale položky ve složce Stažené soubory a Na OneDrive (nebo jiném poskytovateli cloudu) se nedotknou, dokud k tomu nenastavíte Inteligentní úložiště.  

Důležité informace: Inteligentní úložiště funguje jenom na systémové jednotce, která obsahuje operační systém Windows a obvykle se označuje jako C:. Pokud chcete uvolnit místo na jiných jednotkách, přejděte na Start > Nastavení > System > Storage a pak v části Další nastavení úložiště vyberte Zobrazit využití úložiště na jiných jednotkách

 1. Přejděte na Start > Nastavení > System > Storage .

 2. V části Inteligentní úložiště může automaticky uvolnit místo na disku tím, že se zbavíte položek, které nepotřebujete, jako jsou dočasné soubory a obsah v koši, zapněte Inteligentní úložiště.

Pokud chcete Inteligentnímu úložišti sdělit, jak často se má spouštět a co má vyčistit, postupujte podle těchto pokynů. 

Poznámka: Všechna nastavení, která zvolíte, budou platit jenom pro vás. Ostatní uživatelé na vašem zařízení můžou spravovat svá vlastní nastavení.

 1. Přejděte na Start > Nastavení > System > Storage .

 2. Vyberte Konfigurovat Inteligentní úložiště nebo ho spusťte.

 3. Zvolte požadovaná nastavení, včetně toho, kdy se má Inteligentní úložiště spustit, jak často se soubory čistí a další.

Volba, kdy se má inteligentní úložiště spustit 

 1. Ujistěte se, že je Inteligentní úložiště zapnuté.

 2. V části Spustit Inteligentní úložiště vyberte, jak často se má Inteligentní úložiště spouštět, když jste online a přihlášeni. 

Poznámka: Nedostatek volného místa na disku se bude lišit v závislosti na velikosti disku a minimálních provozních prahových hodnotách. Když se panel kapacity v nabídce Start > Nastavení > System > Storage změní na červenou, jste ve stavu nedostatku disku.

Zvolte předvolby pro odstraňování dočasných souborů.

V části Dočasné soubory zvolte, kdy se mají odstranit soubory z koše nebo složky Stažené soubory. 

 • Položky v koši budou odstraněny podle toho, jak dlouho jsou v koši.

 • Položky ve složce Stažené soubory budou odstraněny podle toho, jak dlouho byly neotevřené. Pokud tyto soubory nezadáte, ve výchozím nastavení je tyto soubory nikdy neodstraňovat.

 • Pokud chcete vyčistit nepotřebné soubory přidružené k aplikacím na vašem počítači, ponechte vybranou možnost Odstranit dočasné soubory, které moje aplikace nepoužívají
   

Správa místně dostupného cloudového obsahu

Poznámka: Nastavení cloudového obsahu se zobrazí jenom při přihlášení ke svému cloudovému účtu.

Cloudové soubory můžou existovat místně na disku nebo být dostupné jenom online. Pokud chcete zvolit podmínky, kdy budou neaktivní soubory pouze online, zvolte v části Obsah se stane online jenom v případě, že se neotevlikne na víc než: zvolte upřednostňovanou dobu. Mějte na paměti, že ve výchozím nastavení cloudové soubory na OneDrivu jsou soubory online jenom v případě, že nejsou otevřené déle než 30 dnů.

Důležité informace: Toto nastavení trvale neodstraní žádné soubory. Soubory mohou být znovu místně dostupné, pokud je volné místo na disku a připojení k síti. Všechny soubory označené jako Vždy uchovávat na tomto zařízení jsou vyloučené a nebudou spravovány Inteligentním úložištěm. 

Další informace o místně dostupném obsahu najdete v tématu Co znamenají ikony OneDrivu?

Je Inteligentní úložiště ve výchozím nastavení zapnuté?  

Inteligentní úložiště je ve výchozím nastavení vypnuté. Pokud na vašem počítači dochází k nedostatku místa na disku a v minulosti jste s Inteligentním úložištěm nespusili, můžeme inteligentní úložiště zapnout, abychom mohli spravovat vybrané dočasné soubory, a pak vás o tom informovat. Pokud chcete, můžete Inteligentní úložiště vypnout hned nebo po vyřešení nízkého stavu disku.

Pokud zapnete Inteligentní úložiště, výchozí nastavení se spustí, když je na vašem zařízení málo místa na disku. Upozorňujeme, že složka Stažené soubory a cloudový obsah nebudou spravovány, dokud nezadáte. 

Návody odstranit windows.old nebo předchozí instalace Windows?  

 1. Přejděte na Start > Nastavení > System > Storage .

 2. V části Využití disku vyberte Dočasné soubory , pak se ujistěte, že je zaškrtnuté políčko Předchozí instalace systému Windows, a vyberte Odebrat soubory.

Poznámka: Pokud položku Předchozí instalace systému Windows nevidíte, nemáte předchozí instalaci Systému Windows, kterou chcete odinstalovat. Předchozí instalace Windows se po deseti dnech automaticky odinstalují.

Je možné Inteligentní úložiště spustit, pokud nejsem přihlášen(a)? 

Ne. Inteligentní úložiště nejde spustit, pokud nejste podepsaní a online déle než 10 minut. 

Proč dostávám oznámení o zapnutí Inteligentního úložiště nebo oznámení o nedostatku úložiště?  

Tato oznámení se zobrazí, když na jednotce dochází volné místo. To může mít vliv na výkon vašeho zařízení a ztížit příjem upgradů systému. 

Související odkazy

Uvolnění místa na jednotkách ve Windows

Správa místa na disku pomocí OneDrivu a Inteligentního úložiště v Windows 10

Obnovení ztracených souborů na Windows 10

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×