Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Windows 10 Mobile – obecné informace

Od 10. prosince 2019 už uživatelé se systémem Windows 10 Mobile nebudou mít nárok na nové aktualizace zabezpečení, opravy hotfix netýkající se zabezpečení, bezplatné možnosti podpory s asistencí nebo bezplatné online aktualizace technického obsahu od společnosti Microsoft. Třetí strany nebo placené programy podpory můžou dál poskytovat průběžnou podporu, je ale důležité si uvědomit, že podpora Microsoftu nebude veřejně poskytovat aktualizace a opravy systému Windows 10 Mobile.

Pouze takové modely zařízení, které mají nárok používat Windows 10 Mobile verze 1709, budou podporovány až do data ukončení podpory. U modelů telefonů Lumia 640 a 640 XL byl systém Windows 10 Mobile verze 1703 poslední podporovanou verzí operačního systému. Podpora této verze systému skončí 11. června 2019. Další informace najdete v článku Dostupnost Windows 10 Mobile podle modelu zařízení.

Ukončení podpory znamená, že pro operační systém Windows 10 Mobile nebudou k dispozici žádné další aktualizace produktu ani zabezpečení. To je v souladu s našimi zásadami životního cyklu

Po ukončení podpory bude po dobu 3 měsíců fungovat automatické nebo ruční vytváření nových záloh zařízení pro nastavení a některé aplikace, a to až do 10. března 2020.  Některé služby, včetně nahrávání fotek a obnovení zařízení z existující zálohy zařízení, můžou dál fungovat až 12 měsíců od ukončení podpory.

Aplikace se řídí moderními zásadami životního cyklu a jsou nezávislé na zásadách životního cyklu operačního systému. Vývojáři aplikací (včetně Microsoftu) můžou kdykoli ukončit podporu určité aplikace. 12. ledna 2021 dosáhnou aplikace Office (Universal Word, Excel, PowerPoint a OneNote) konce podpory na telefonech s Windows 10 Mobile. Další informace najdete na stránce https:///aka.ms/OfficeWindows10MobileEOS.

Microsoft Store může dál fungovat i po datu ukončení podpory.

Ukončení podpory znamená, že se prostředí s funkcemi souvisejícími s konzolí Xbox omezí, nebo nebudou fungovat. Od 16. května 2022 se navíc vypne získávání herních úspěchů (achievements) přes zařízení Windows Phone. Některé hry bude stále možné hrát místně na telefonu, ale do vašeho profilu Xbox se nezaznamená průběh.

Ne, ukončení podpory operačního systému Windows 10 Mobile se vztahuje na všechna zařízení s Windows 10 Mobile.

Microsoft už neprodává ani nevyrábí zařízení se systémem Windows 10 Mobile. Obraťte se přímo na prodejce a proberte s ním možnosti vrácení a proplacení.

Vzhledem k ukončení podpory operačního systému Windows 10 Mobile doporučujeme, aby zákazníci začali používat podporovaná zařízení se systémem Android nebo iOS. Cílem společnosti Microsoft je umožnit každému člověku a organizaci na světě dosáhnout lepších výsledků, což nás zavazuje k tomu, abychom podporovali naše mobilní aplikace na těchto platformách a zařízeních.

Zákazníkům, kteří očekávají, že budou po 10. prosinci 2019 pokračovat v používání svého zařízení s Windows 10 Mobile, doporučujeme, aby si před tímto datem ručně vytvořili zálohu pomocí Nastavení->Aktualizace a zabezpečení->Zálohování-> Další možnosti a potom klepnutím na Zálohovat.

Momentálně nemáme žádné plány na odebrání historických aktualizací systému Windows 10 Mobile ze služby Windows Update.

Ano. Nástroj Windows Device Recovery Tool bude i nadále poskytovat bitovou kopii pro zotavení pro vaše zařízení se systémem Windows 10 Mobile. Další informace najdete v článku Windows Device Recovery Tool: časté otázky

Ano. Vaše zařízení se systémem Windows 10 Mobile by mělo po 10. prosinci 2019 i nadále fungovat, ale po tomto datu už nebudou k dispozici žádné další aktualizace (včetně aktualizací zabezpečení) a funkce zálohování zařízení a další back-endové služby budou ukončovány, jak je popsáno výše.

Když chcete zjistit, jakou verzi operačního systému pro telefony s Windows máte v telefonu nainstalovanou, použijte následující postup:

  • Vyberte Nastavení->Systém->O systému.

  • Klepněte na Další informace.

    • V části Software bude zobrazena informace Windows 10 Mobile.

    • V části Číslo sestavení operačního systému bude zobrazeno 10.0.15254.<xxxx>, kde <xxxx> označuje build s konkrétní aktualizací pro zvýšení kvality. Obsah jednotlivých buildů s aktualizacemi pro zvýšení kvality je popsán na stránce Historie aktualizací systémů Windows 10.

Komerční a firemní zákazníci

Společnost Microsoft spolupracuje s mnoha komerčními zákazníky, aby jim pomohla zajistit úspěšnou migraci na některou podporovanou platformu před datem ukončení podpory.

Technologie se vyvíjí společně s potřebami a očekáváními vašich zákazníků a partnerů, kteří už začali používat zařízení a platformy založené na systémech Android a iOS. Cílem společnosti Microsoft je umožnit každému člověku a organizaci na světě dosáhnout lepších výsledků, což nás zavazuje k tomu, abychom podporovali naše mobilní aplikace na podporovaných zařízeních se systémy Android a iOS.

Datum ukončení podpory systému Windows 10 Mobile je stejné pro běžné spotřebitele i pro podniky. Společnost Microsoft doporučuje všem zákazníkům, aby začali používat podporovaná zařízení se systémem Android nebo iOS. Pokud patříte mezi firemní zákazníky a máte další otázky, kontaktujte náš zákaznický tým.

Datum ukončení podpory platí pro všechny produkty s Windows 10 Mobile, což zahrnuje Windows 10 Mobile a Windows 10 Mobile Enterprise. Pokud chcete zjistit, jakou na verzi operačního systému Windows Mobile máte na vašem zařízení nainstalovanou, použijte následující postup:

  • Vyberte Nastavení->Systém->O systému.

  • Klepněte na Další informace.

  • V části Software budou zobrazeny informace o operačním systému.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×