Možnosti obnovení systému vám pomůžou opravit Windows, když se stane závažná chyba. Abyste je mohli použít, budete potřebovat instalační disk Windows nebo přístup k možnostem obnovení, které poskytl výrobce vašeho počítače. Pokud nic z toho nemáte, můžete si vytvořit disk pro opravu systému, pomocí kterého se k možnostem obnovení systému dostanete.

 1. Otevřete zálohování a obnovení kliknutím na tlačítko Start , kliknutím na Ovládací panely, kliknutím na systém a údržbaa potom na zálohovat a obnovit.

 2. V levém podokně klikněte na Vytvořit disk pro opravu systému a postupujte podle pokynů.  Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo zadejte potvrzení.Požadováno oprávnění správce

Poznámka: Pokud se zobrazí výzva k vložení instalačního disku Windows, znamená to, že se soubory potřebné k vytvoření disku pro opravu systému nenašly ve vašem počítači. Vložte instalační disk Windows 7.

 1. Vložte disk pro opravu systému do jednotky CD nebo DVD.

 2. Restartujte počítač pomocí tlačítka napájení.

 3. Když se zobrazí výzva, stisknutím libovolné klávesy spusťte počítač z disku pro opravu systému.

  • Pokud počítač není nakonfigurovaný tak, aby se spouštěl z CD nebo DVD, přečtěte si dokumentaci k počítači. Asi budete muset změnit nastavení systému BIOS.

 4. Zvolte nastavení jazyka a klikněte na Další.

 5. Vyberte některou možnost obnovení a klikněte na Další.

Tip: Tyto pokyny si vytiskněte a uložte je společně s diskem pro opravu systému na bezpečné místo.

Spuštění počítače z instalačního disku nebo USB flash disku s Windows 7

Počítač nejspíš budete muset spustit pomocí instalačního disku nebo USB flash disku s Windows 7, pokud chcete:

 • Nainstalovat nebo přeinstalovat Windows 7

 • Obnovit Windows 7 po závažné chybě Pokud počítač vůbec nespustí Windows, můžete se k nástroji Oprava spouštění systému a k jiným nástrojům v nabídce Možnosti obnovení systému dostat z instalačního disku nebo USB flash disku s Windows 7. Tyto nástroje vám pomůžou Windows 7 znovu zprovoznit.

Poznámka: Pokud používáte Tablet PC nebo jiný počítač s dotykovým displejem, budete asi muset připojit klávesnici a myš, abyste mohli použít nástroj Oprava spouštění systému a jiné nástroje v nabídce Možnosti obnovení systému.

 1. Zapněte počítač, vložte instalační disk nebo USB flash disk s Windows 7 a pak počítač vypněte.

 2. Restartujte počítač.

 3. Při zobrazení výzvy stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.

 4. Když se objeví stránka Instalace systému Windows, kliknutím na Instalovat zahajte proces instalace, nebo kliknutím na Opravit tento počítač přejděte k možnostem obnovení systému.

 5. Postupujte podle pokynů.

Pokud se stránka Instalace systému Windows neobjeví a nezobrazí se výzva ke stisknutí libovolné klávesy, budete nejspíš muset určit, aby počítač jako první spouštěcí zařízení používal jednotku DVD nebo USB flash disk. Kvůli tomu budete muset změnit nastavení v systému BIOS (Basic Input/Output System) počítače.

Poznámka: Většina novějších počítačů se dokáže spustit z USB zařízení, některé starší počítače to ale nemusí umět. Další informace získáte v dokumentaci dodané k počítači nebo na webu výrobce.

Před změnou nastavení systému BIOS si prostudujte informace dodané k počítači nebo přejděte na web výrobce počítače. Konkrétní postupy pro zpřístupnění systému BIOS a změnu nastavení se liší podle výrobce počítače. Je taky možné, že spouštěcí zařízení můžete zvolit i bez změny nastavení systému BIOS.

Upozornění: Při změně nastavení systému BIOS postupujte opatrně. Rozhraní systému BIOS je určené pro pokročilé uživatele a můžete přitom změnit nějaké nastavení, které by mohlo znemožnit správné spuštění počítače.

 1. Zapněte počítač, vložte instalační disk nebo USB flash disk s Windows 7 a pak počítač restartujte.

 2. Novější počítače často zobrazí spouštěcí nabídku. V této spouštěcí nabídce zvolte „BIOS setup“, „BIOS settings“ nebo něco podobného.

  Postupy se liší v závislosti na výrobci systému BIOS. Většinou musíte stisknout nějakou klávesu (například F2, F12, DELETE nebo ESC) nebo kombinaci kláves hned po zapnutí počítače, ale ještě předtím, než se spustí Windows. Pokud se objeví logo Windows, počkejte, až se objeví výzva pro přihlášení k Windows, počítač vypněte a restartujte a zkuste to znovu.

 3. Objeví se obrazovka s nastavením systému BIOS. Na této obrazovce zvolte možnost s názvem „Boot order“ (Pořadí spouštění) nebo podobným názvem. Pořadí spouštění se taky může nacházet pod „Advanced settings“ (Pokročilá nastavení) nebo podobně znějící možností.

 4. Jako první spouštěcí zařízení vyberte jednotku DVD nebo USB flash disk. (USB flash disk může být uvedený pod „Removable devices“ (Vyměnitelná zařízení) nebo podobným názvem.)

 5. Uložte změny nastavení a pak systém BIOS ukončete.

 6. Restartujte počítač a pak podle předchozího popisu spusťte Windows 7 z instalačního disku nebo USB flash disku.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×