Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Můžete přizpůsobit barvu nebo barvu motivu pro záhlaví a ohraničení oken, tlačítko Start nebo hlavní panel.

 • Tmavý režim obsahuje barvy, které jsou navržené tak, aby dobře fungovaly v málo osvětleném prostředí. Tato možnost je určená pro nabídku Start, hlavní panel a centrum akcí.

 • Režim Light je navržený tak, aby dobře fungoval během denního světla. Pokud zvolíte tuto možnost, budete moct u záhlaví a ohraničení oken zobrazit barvu motivu.

  Poznámka:  Světlý režim nepřizpůsobuje barvu nabídky Start, hlavního panelu a centra akcí (tato možnost je dostupná jenom pro režimy Tmavý a Vlastní).

 • Vlastní režim nabízí možnosti mezi světlými a tmavými. Můžete zvolit barvu motivu nebo nechat systém Windows vybrat některou barvu (barva motivu zajistí kontrast nebo shodu s tapetou a barvou Windows). Tato možnost je určená pro nabídku Start, hlavní panel a centrum akcí. Můžete také zobrazit barvu motivu pro záhlaví okna (vodorovný pruh v horní části okna) a ohraničení. Můžete si pohrát s barvami a režimy a zjistit, které z nich jsou pro vás nejvhodnější.

Změna barev ve světlém režimu

 1. Vyberte Start  >Nastavení .

 2. Vyberte Přizpůsobení > barvy.
  Otevřít nastavení Barvy

 3. V seznamu Zvolte režim vyberte Světlo.

 4. Rozbalte oddíl Barva zvýraznění a pak:

  • Pokud chcete, aby systém Windows automaticky vybral barvu motivu, vyberte Automaticky.

  • Pokud chcete barvu motivu vybrat ručně, vyberte ji v části Poslední barvy nebo Barvy windows nebo vyberte Zobrazit barvy (vedle položky Vlastní barvy) a zobrazte ještě podrobnější možnost.

Změna barev v tmavém režimu

 1. Vyberte Start  >Nastavení .

 2. Vyberte Přizpůsobení > barvy.
  Otevřít nastavení Barvy

 3. V seznamu Zvolte režim vyberte Tmavý.

 4. Rozbalte oddíl Barva zvýraznění a pak:

  • Pokud chcete, aby systém Windows automaticky vybral barvu motivu, vyberte Automaticky.

  • Pokud chcete barvu motivu vybrat ručně, vyberte Ručně, pak vyberte seznam napravo a vyberte barvu v části Poslední barvy nebo Barvy windows nebo vyberte Zobrazit barvy (vedle vlastní barvy) a zobrazte ještě podrobnější možnost.

 5. Posuňte se dolů a vyberte přepínač Zobrazit barvu motivu na obrazovce Start a na hlavním panelu a Zobrazit barvy motivu na ohraničení dlaždic a oken, abyste je podle potřeby zapnuli nebo vypnuli.

Změna barev ve vlastním režimu

 1. Vyberte Start > Nastavení .

 2. Vyberte Přizpůsobení > Barvy.
  Otevřít nastavení Barvy

 3. V seznamu Zvolte režim vyberte Vlastní.

 4. V seznamu Zvolte výchozí režim Windows vyberte Světlý nebo Tmavý.

 5. V seznamu Zvolte výchozí režim aplikace vyberte Světlý nebo Tmavý.

 6. Rozbalte oddíl Barva zvýraznění a pak:

  • Pokud chcete, aby systém Windows automaticky vybral barvu motivu, vyberte Automaticky.

  • Pokud chcete barvu motivu vybrat ručně, vyberte Ručně, pak vyberte seznam napravo a vyberte barvu v části Poslední barvy nebo Barvy windows nebo vyberte Zobrazit barvy (vedle vlastní barvy) a zobrazte ještě podrobnější možnost.

 7. Posuňte se dolů a vyberte přepínač Zobrazit barvu motivu na obrazovce Start a na hlavním panelu a Zobrazit barvy motivu na ohraničení dlaždic a oken, abyste je podle potřeby zapnuli nebo vypnuli.

Můžete přizpůsobit barvu nebo barvu motivu pro záhlaví a ohraničení oken, tlačítko Start nebo hlavní panel.

 • Tmavý režim obsahuje barvy, které jsou navržené tak, aby dobře fungovaly v málo osvětleném prostředí. Tato možnost je určená pro nabídku Start, hlavní panel a centrum akcí.

 • Režim Light je navržený tak, aby dobře fungoval během denního světla. Pokud zvolíte tuto možnost, budete moct u záhlaví a ohraničení oken zobrazit barvu motivu.

  Poznámka:  Světlý režim nepřizpůsobuje barvu nabídky Start, hlavního panelu a centra akcí (tato možnost je dostupná jenom pro režimy Tmavý a Vlastní).

 • Vlastní režim nabízí možnosti mezi světlými a tmavými. Můžete zvolit barvu motivu nebo nechat systém Windows vybrat některou barvu (barva motivu zajistí kontrast nebo shodu s tapetou a barvou Windows). Tato možnost je určená pro nabídku Start, hlavní panel a centrum akcí. Můžete také zobrazit barvu motivu pro záhlaví okna (vodorovný pruh v horní části okna) a ohraničení. Můžete si pohrát s barvami a režimy a zjistit, které z nich jsou pro vás nejvhodnější.

Změna barev ve světlém režimu

 1. Vyberte Start > Nastavení .

 2. Vyberte Přizpůsobení > barvy.
  Otevřít nastavení Barvy

 3. V části Zvolte barvu vyberte Světlo.

 4. Pokud chcete barvu motivu vybrat ručně, zvolte ji v části Poslední barvy nebo Barvy Windows nebo vyberte Vlastní barva , abyste mohli zobrazit ještě podrobnější možnost. Nebo zaškrtněte políčko Automaticky vybrat barvu motivu z pozadí, aby barvu vybral systém Windows. Barva motivu, kterou zvolíte, pomůže odsazení a doplnění režimu Light.

Změna barev v tmavém režimu

 1. Vyberte Start > Nastavení .

 2. Vyberte Přizpůsobení  > barvy.
  Otevřít nastavení Barvy

 3. V části Zvolte barvu vyberte Tmavá.

 4. Pokud chcete barvu motivu vybrat ručně, zvolte ji v části Poslední barvy nebo Barvy Windows nebo vyberte Vlastní barva , abyste mohli zobrazit ještě podrobnější možnost. Nebo zaškrtněte políčko Automaticky vybrat barvu motivu z pozadí, aby barvu vybral systém Windows. Barva motivu pomůže odsazení a doplnění tmavého režimu.

 5. V části Zobrazit barvu motivu na následujících površích vyberte pole Start, hlavní panel a centrum akcí a pole Záhlaví a ohraničení oken .
  Zaškrtávací políčka Zobrazit barvu motivu v uživatelském rozhraní pro přizpůsobení barev

Změna barev ve vlastním režimu

 1. Vyberte Start > Nastavení .

 2. Vyberte Přizpůsobení > Barvy.
  Otevřít nastavení Barvy

 3. V části Zvolte barvu vyberte Vlastní.

 4. V části Zvolte výchozí režim Windows vyberte Tmavý.

 5. V části Zvolte výchozí režim aplikace vyberte Světlý nebo Tmavý.

 6. Pokud chcete barvu motivu vybrat ručně, zvolte ji v části Poslední barvy nebo Barvy Windows nebo vyberte Vlastní barva , abyste mohli zobrazit ještě podrobnější možnost. Nebo zaškrtněte políčko Automaticky vybrat barvu motivu z pozadí, aby barvu vybral systém Windows. Barva motivu pomůže odsazení a doplnění vlastního režimu.

 7. V části Zobrazit barvu motivu na následujících površích vyberte pole Start, hlavní panel a centrum akcí a pole Záhlaví a ohraničení oken.
  Zaškrtávací políčka Zobrazit barvu motivu v uživatelském rozhraní pro přizpůsobení barev

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×