Změna nastavení protokolu TCP/IP

Protokol TCP/IP definuje, jak váš počítač komunikuje s jinými počítači.

Kvůli jednodušší správě nastavení protokolu TCP/IP doporučujeme použít automatizovaný protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokol DHCP automaticky přiřazuje počítačům v síti IP adresy, pokud to vaše síť podporuje. Při používání DHCP nemusíte měnit nastavení protokolu TCP/IP, když svůj počítač přemístíte jinam, přičemž DHCP nevyžaduje, abyste ručně konfigurovali nastavení protokolu TCP/IP, jako je například nastavení DNS (Domain Name System) a WINS (Windows Internet Name Service).

Povolení DHCP nebo změna jiných nastavení protokolu TCP/IP

 1. Vyberte Start  a pak vyberte Nastavení  > Síť a internet .

 2. Proveďte jeden z těchto kroků:

  • U sítě Wi-Fi vyberte Wi-Fi  > Spravovat známé sítě. Zvolte síť, u které chcete změnit nastavení, a pak vyberte Vlastnosti.

  • U sítě Ethernet vyberte Ethernet a pak vyberte síť Ethernet, ke které jste připojení.

 3. V části Přiřazení IP adresy vyberte Upravit.

 4. V části Upravit nastavení protokolu IP vyberte Automaticky (DHCP) nebo Ručně.

  1. Ruční určení nastavení IPv4

   1. V části Upravit nastavení protokolu IP zvolte Ručně a pak zapněte možnost IPv4.

   2. Pokud chcete určit IP adresu, zadejte nastavení IP adresy do polí IP adresa, Délka předpony podsítě a Brána.

   3. Pokud chcete určit adresu serveru DNS, zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS do polí Upřednostňované DNS a Alternativní DNS.

  2. Ruční určení nastavení IPv6

   1. V části Upravit nastavení protokolu IP zvolte Ručně a pak zapněte možnost IPv6.

   2. Pokud chcete určit IP adresu, zadejte nastavení IP adresy do polí IP adresa, Délka předpony podsítě a Brána.

   3. Pokud chcete určit adresu serveru DNS, zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS do polí Upřednostňované DNS a Alternativní DNS.

  • Když vyberete Automaticky (DHCP), budou nastavení IP adresy a adresy serveru DNS nastavena automaticky směrovačem nebo jiným přístupovým bodem (doporučeno).

  • Když vyberete Ručně, můžete nastavení IP adresy a adresy serveru DNS nastavit ručně.

 5. Jakmile to dokončíte, vyberte Uložit.

Povolení DHCP nebo změna jiných nastavení protokolu TCP/IP

 1. Proveďte jeden z těchto kroků:

  • Ve Windows 8.1 vyberte tlačítko Start, začněte psát Zobrazit síťová připojení a pak v seznamu výsledků vyberte Zobrazit síťová připojení.

  • Ve Windows 7 otevřete Síťová připojení kliknutím na tlačítko Start a následným výběrem možnosti Ovládací panely. Do vyhledávacího pole napište adaptér a v oblasti Centrum síťových připojení a sdílení vyberte Zobrazit síťová připojení.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na připojení, které chcete změnit, a vyberte Vlastnosti. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.

 3. Vyberte kartu Sítě. V oblasti Toto připojení používá následující položky vyberte buď Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4), nebo Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) a pak vyberte Vlastnosti.

 4. Jedním z následujících kroků určete nastavení IP adresy IPv4:

  • Pokud chcete nastavení IP získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat IP adresu automaticky a pak vyberte OK.

  • Pokud chcete IP adresu určit, vyberte Použít následující IP adresu a pak do polí IP adresa, Maska podsítě a Výchozí brána zadejte nastavení IP adresy.

 5. Jedním z následujících kroků určete nastavení IP adresy IPv6:

  • Pokud chcete nastavení IP získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat IPv6 adresu automaticky a pak vyberte OK.

  • Pokud chcete IP adresu určit, vyberte Použít následující IPv6 adresu a do polí IPv6 adresa, Délka předpony podsítě a Výchozí brána zadejte nastavení IP adresy.

 6. Jedním z následujících kroků určete nastavení adresy serveru DNS:

  • Pokud chcete adresu serveru DNS získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat adresu serveru DNS automaticky a pak vyberte OK.

  • Pokud chcete adresu serveru DNS zadat, vyberte Použít následující adresy serverů DNS a do polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.

 7. Výběrem tlačítka Upřesnit můžete změnit pokročilé nastavení DNS, WINS a protokolu IP.

Poznámka: Protokol IPv4 nainstalujete tak, že spustíte příkazový řádek jako správce, zadáte netsh interface ipv4 install a pak stisknete klávesu ENTER.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×