Změna nastavení protokolu TCP/IP

Protokol TCP/IP definuje, jak váš počítač komunikuje s jinými počítači.

Kvůli jednodušší správě nastavení protokolu TCP/IP doporučujeme použít automatizovaný protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokol DHCP automaticky přiřazuje počítačům v síti IP adresy, pokud to vaše síť podporuje. Při používání DHCP nemusíte měnit nastavení protokolu TCP/IP, když svůj počítač přemístíte jinam, přičemž DHCP nevyžaduje, abyste ručně konfigurovali nastavení protokolu TCP/IP, jako je například nastavení DNS (Domain Name System) a WINS (Windows Internet Name Service).

Povolení DHCP nebo změna jiných nastavení protokolu TCP/IP

 1. Vyberte Start  a pak vyberte Nastavení  > Síť a internet .

 2. Proveďte jeden z těchto kroků:

  • U sítě Wi-Fi vyberte Wi-Fi  > Spravovat známé sítě. Zvolte síť, u které chcete změnit nastavení, a pak vyberte Vlastnosti.

  • U sítě Ethernet vyberte Ethernet a pak vyberte síť Ethernet, ke které jste připojení.

 3. V části Přiřazení IP adresy vyberte Upravit.

 4. V části Upravit nastavení protokolu IP vyberte Automaticky (DHCP) nebo Ručně.

  1. Ruční určení nastavení IPv4

   1. V části Upravit nastavení protokolu IP zvolte Ručně a pak zapněte možnost IPv4.

   2. Pokud chcete určit IP adresu, zadejte nastavení IP adresy do polí IP adresa, Délka předpony podsítě a Brána.

   3. Pokud chcete určit adresu serveru DNS, zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS do polí Upřednostňované DNS a Alternativní DNS.

  2. Ruční určení nastavení IPv6

   1. V části Upravit nastavení protokolu IP zvolte Ručně a pak zapněte možnost IPv6.

   2. Pokud chcete určit IP adresu, zadejte nastavení IP adresy do polí IP adresa, Délka předpony podsítě a Brána.

   3. Pokud chcete určit adresu serveru DNS, zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS do polí Upřednostňované DNS a Alternativní DNS.

  • Když vyberete Automaticky (DHCP), budou nastavení IP adresy a adresy serveru DNS nastavena automaticky směrovačem nebo jiným přístupovým bodem (doporučeno).

  • Když vyberete Ručně, můžete nastavení IP adresy a adresy serveru DNS nastavit ručně.

 5. Jakmile to dokončíte, vyberte Uložit.

Povolení DHCP nebo změna jiných nastavení protokolu TCP/IP

 1. Proveďte jeden z těchto kroků:

  • Ve Windows 8.1 vyberte tlačítko Start, začněte psát Zobrazit síťová připojení a pak v seznamu výsledků vyberte Zobrazit síťová připojení.

  • Ve Windows 7 otevřete Síťová připojení kliknutím na tlačítko Start a následným výběrem možnosti Ovládací panely. Do vyhledávacího pole napište adaptér a v oblasti Centrum síťových připojení a sdílení vyberte Zobrazit síťová připojení.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na připojení, které chcete změnit, a vyberte Vlastnosti. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.

 3. Vyberte kartu Sítě. V oblasti Toto připojení používá následující položky vyberte buď Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4), nebo Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) a pak vyberte Vlastnosti.

 4. Jedním z následujících kroků určete nastavení IP adresy IPv4:

  • Pokud chcete nastavení IP získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat IP adresu automaticky a pak vyberte OK.

  • Pokud chcete IP adresu určit, vyberte Použít následující IP adresu a pak do polí IP adresa, Maska podsítě a Výchozí brána zadejte nastavení IP adresy.

 5. Jedním z následujících kroků určete nastavení IP adresy IPv6:

  • Pokud chcete nastavení IP získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat IPv6 adresu automaticky a pak vyberte OK.

  • Pokud chcete IP adresu určit, vyberte Použít následující IPv6 adresu a do polí IPv6 adresa, Délka předpony podsítě a Výchozí brána zadejte nastavení IP adresy.

 6. Jedním z následujících kroků určete nastavení adresy serveru DNS:

  • Pokud chcete adresu serveru DNS získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat adresu serveru DNS automaticky a pak vyberte OK.

  • Pokud chcete adresu serveru DNS zadat, vyberte Použít následující adresy serverů DNS a do polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.

 7. Výběrem tlačítka Upřesnit můžete změnit pokročilé nastavení DNS, WINS a protokolu IP.

Poznámka: Protokol IPv4 nainstalujete tak, že spustíte příkazový řádek jako správce, zadáte netsh interface ipv4 install a pak stisknete klávesu ENTER.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×