Indstillinger for mobilnetværk og SIM-kort

Du kan bruge indstillingerne under Mobilnetværk + SIM-kort til at styre indstillingerne for mobilnetværk på din telefon, herunder din mobildataforbindelse. Du behøver ikke at ændre noget, hvis din forbindelse fungerer tilfredsstillende. Hvis du har problemer med forbindelsen til mobilnetværket, kan det muligvis hjælpe at ændre en eller flere indstillinger.

Du åbner indstillingerne for mobilnetværk + SIM-kort ved at gå til App-listen og trykke på Indstillinger

Settings Icon
> Mobilnetværk + SIM-kort.

Indstilling Gør følgende

Aktivt netværk

Viser navnet på det mobilnetværk, som telefonen bruger.

Du kan finde denne indstilling på en telefon med to SIM-kort ved at trykke på Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort.

Dataforbindelse

Slår mobildataforbindelsen fra og til. Der kan være forskellige årsager til at slå forbindelsen fra. Du kan for eksempel slå den fra for at reducere dit dataforbrug, hvis du ikke har et abonnement med ubegrænsede data, eller for at forlænge batteritiden.

Når din forbindelse er slået fra, kan du stadig ringe og modtage telefonopkald og sende og modtage sms-beskeder. Du kan dog ikke gå på internettet, søge online, modtage eller sende mails eller få opdaterede oplysninger om apps, medmindre du har forbindelse til et Wi‑Fi-netværk. Når din mobildataforbindelse er slået fra, kan du ikke sende eller modtage mms-beskeder (billeder eller andre vedhæftede filer, der sendes på samme måde som en sms-besked).

Ved begrænset Wi-Fi-forbindelse

Bestemmer, om din telefon skal bruge mobildata i stedet for Wi-Fi, når den har forbindelse til et Wi-Fi-netværk med begrænset forbindelse, for eksempel når telefonen har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, men ikke kan oprette forbindelse til internettet med denne forbindelse.

 • Brug mobildata. Hvis Wi-Fi-forbindelsen er begrænset, bruger din telefon mobildata, og du kan fortsætte med at gøre de ting på telefonen, der kræver internetforbindelse. Dette vil bruge af dit dataabonnement, og du kan blive afkrævet ekstra betaling herfor.
 • Brug ikke mobildata. Dine mobildata bruges ikke, hvis Wi-Fi-forbindelsen er begrænset. Når dette sker, kan du ikke gøre de ting på telefonen, der kræver internetforbindelse.

Hvis du vil bruge denne indstilling, skal din telefon køre version 8.0.10211.204 eller nyere af Windows Phone-softwaren.           

Indstillinger for taleroaming

Bestemmer, om du kan ringe og sende sms-beskeder, når telefonen er uden for din mobiloperatørs netværk. Hvis du angiver indstillingen til Udfør ikke roaming, kan du undgå at skulle betale for en del af din taleroaming. Når denne indstilling er valgt, kan du ikke ringe og sende sms-beskeder, når din telefon er i et roamingområde, men du kan stadig modtage opkald og sms'er. Se dit telefonabonnement for at få mere at vide om, hvordan og hvornår du kan blive opkrævet ekstra betaling.

Hvis du tillader roaming, kan du ringe og sende sms-beskeder uden for din mobiloperatørs netværk. Afhængigt af dit telefonabonnement skal du muligvis betale mere for disse opkald og sms-beskeder. Du kan vælge, hvilken type roaming du vil tillade – Nationalt eller Nationalt+ internationalt.

SIM-kort til dataforbindelse

Bestemmer, hvilket SIM-kort der bruges til din mobildataforbindelse. Du kan vælge, hvilket SIM-kort du vil bruge til mobildata, for at styre dine dataudgifter. Du kan for eksempel vælge det SIM-kort, hvor du betaler mindst for dataene.

Denne indstilling vises kun på Windows Phones med to SIM-kort, der kører Windows Phone 8.1.

Indstillinger for dataroaming

Bestemmer, om dataforbindelsen skal være slået til, når telefonen befinder sig uden for mobiloperatørens netværk. Hvis du angiver indstillingen til Udfør ikke roaming, kan du undgå at skulle betale for dataroaming.

Hvis du tillader roaming, kan du bruge mobildata, når telefonen er i et roamingområde. Afhængigt af dit telefonabonnement skal du muligvis betale ekstra for de data, du bruger under roaming. Hos nogle mobiloperatører kan du angive, hvilken type dataroaming du vil tillade – Nationalt eller Nationalt + internationalt.

3G-forbindelse

Bestemmer, om din telefon bruger en 3G- eller 2G-mobilforbindelse.

Hvis du slår indstillingen Til

Toggle On Icon
, bruger telefonen en 3G-forbindelse, når den er tilgængelig. Hvis du slår indstillingen Fra
Toggle Off Icon
, bruger telefonen en 2G-forbindelse. Dette er en langsommere mobilforbindelse, men det kan hjælp dig med at spare på strømmen.

Denne indstilling vises kun på Windows Phones med to SIM-kort, der kører Windows Phone 8.1.

Begræns baggrundsdata

Reducerer den mængde baggrundsdata, der bruges under visse omstændigheder, for eksempel under roaming. Mange apps og funktioner opdateres med jævne mellemrum, uden at du behøver foretage dig noget. En mailapp kan for eksempel tjekke en mailserver hvert femte minut for at se, om du har nye meddelelser i din indbakke. Data, der bruges på denne måde, kaldes baggrundsdata og kan udgøre et problem, hvis du forsøger at undgå at overskride din datagrænse.

 • Begræns altid baggrundsdata. Telefonen begrænser brugen af baggrundsdata.
 • Begræns baggrundsdata under roaming. Telefonen begrænser brugen af baggrundsdata, når telefonen befinder sig i et roamingområde.

Hvis du slår en af disse indstillinger til, venter telefonen med at udføre disse baggrundsopgaver, indtil den har forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

SIM-navn

Skriv et navn på dit SIM-kort, som du nemt kan genkende.

På telefoner med to SIM-kort hjælper det dig med at skelne mellem dine SIM-kort, så du ved, hvilket du skal bruge til mobildataforbindelse, og hvilket du skal bruge til at ringe og sende sms'er. Navnene på SIM-kortene vises forskellige steder på telefoner, for eksempel på telefonfelter, beskedfelter, for dine SIM-kontakter og under Mobilnetværk og SIM-kort.

Du finder denne indstilling ved at trykke på Indstillinger for SIM-kort i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort. På en mobil med to SIM-kort skal du trykke på Indstillinger for SIM-kort 1 og Indstillinger for SIM-kort 2 for at navngive de enkelte SIM-kort.

Status for SIM-kort

Slår SIM-kortet til eller fra. Når det er slået Til

Toggle On Icon
, kan du bruge SIM-kortet på din telefon til at foretage opkald, sende sms'er og hente mobildata, hvis du vælger det. Hvis du slår det Fra
Toggle Off Icon
, kan du ikke foretage opkald, sende sms'er eller hente mobildata med det pågældende SIM-kort. Hvis du slår det fra, kan dette hjælpe dig med at undgå uventede udgifter og styre omkostningerne på din telefon. Hvis der er et Wi-Fi-netværk, du kan oprette forbindelse til, kan du bruge det til din dataforbindelse.

Du finder denne indstilling ved at trykke på Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort.

Denne indstilling vises kun på Windows Phones med to SIM-kort, der kører Windows Phone 8.1.

Vælg tilstand

Bestemmer, hvilken type af mobilnetværk telefonen bruger. Hvilke netværkstyper telefonen kan oprette forbindelse til, afhænger af telefonmodellen og mobiloperatøren.

Du finder denne indstilling ved at trykke på Indstillinger for SIM-kort i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort.

Højeste forbindelseshastighed

Bestemmer den højeste forbindelseshastighed, din telefon kan bruge. Hvis du vælger den hurtigste, bruger telefonen denne mobilforbindelse, når den er tilgængelig. Men hvis der er en lavere signalstyrke for et hurtigere netværk i dit område, kan det kræve ekstra strøm at søge efter det eller forsøge at opretholde forbindelsen til det.

Hvis du vælger en lavere forbindelseshastighed, kan telefonen oprette forbindelse til et langsommere mobilnetværk, hvor signalet eventuelt er stærkere. Det kan også spare batteristrøm.

Du finder denne indstilling ved at trykke på Indstillinger for SIM-kort i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort.

Netværkstype

Bestemmer, hvordan telefonen forsøger at oprette forbindelse, hvis det private netværk ikke er tilgængeligt.

 • Automatisk. Standardindstilling. Telefonen forsøger at oprette forbindelse til det bedste mobilnetværk. Hvis det private netværk ikke er tilgængeligt, forsøger telefonen at oprette forbindelse til et andet netværk.
 • Kun privat netværk. Telefonen opretter kun forbindelse til dit hjemmemobilnetværk. Dette forhindrer telefonen i at roame, når det private netværk ikke er tilgængeligt.

Du finder denne indstilling ved at trykke på Indstillinger for SIM-kort i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort.

Netværksvalg

Viser en liste over de netværk, der er tilgængelige i det aktuelle område, og du kan oprette forbindelse til et af netværkene. Standardindstillingen er Automatisk.

Hvis du tænder for telefonen, og du får vist en meddelelse om, at det valgte netværk ikke er tilgængeligt, kan du vælge et andet netværk her.

Du finder denne indstilling ved at trykke på Indstillinger for SIM-kort i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort.

Tilføj internet-APN

Et internet-APN (navn på adgangspunkt) er den adresse, som telefonen bruger til at oprette forbindelse til internettet. Alle internet-APN'er angives som standard automatisk, når telefonen konfigureres første gang.

Hvis mobildataforbindelsen ikke virker, kan du prøve at angive et nyt internet-APN baseret på din placering og mobiloperatør. Hvis du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk på din telefon, eller hvis du er i nærheden af din computer, skal du prøve at søge online efter indstillingerne for internet-APN for din mobiloperatør.

Sådan tilføjes et internet-APN

Du skal angive en adresse i feltet APN. De andre indstillinger er valgfrie og afhænger af mobiloperatøren.

 1. Tryk på Indstillinger for SIM-kort > Tilføj internet-APN i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort.

  Hvis du har en telefon med to SIM-kort skal du trykke på Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort, afhængigt af hvilket SIM-kort du bruger til din mobildataforbindelse.

 2. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Tryk på APN, og skriv derefter adressen på det APN, der skal bruges.
  • Tryk på Brugernavn, og skriv derefter brugernavnet for mobilkontoen i feltet.
  • Tryk på Adgangskode, og skriv derefter adgangskoden for mobilkontoen.
  • Tryk på Godkendelsestype, og tryk derefter på den godkendelsesmetode, der bruges til din mobilkonto.
  • Tryk på proxyserver (URL-adresse), og skriv derefter adressen på proxyserveren for mobilkontoen.
  • Tryk på Proxyport, og skriv derefter portnummeret.
  • Tryk på IP-type, og vælg derefter typen af IP-adresse.
 3. Tryk på Gem

  Save Icon
  .

Tilføj mms-APN

Navnet på mms-adgangspunktet (APN) er den adresse, som din telefon bruger til at sende og modtage mms-beskeder. Et mms-APN angives også automatisk, når telefonen konfigureres første gang.

Hvis du ikke kan sende eller modtage mms-beskeder, kan du prøve at indtaste et nyt mms-APN baseret på din placering og mobiloperatør. Prøv at søge online på din telefon eller computer for at finde mms-APN-indstillingerne for din mobiloperatør.

Sådan tilføjer du et mms-APN

Du skal angive en adresse i felterne APN og MMSC (URL-adresse). De andre indstillinger er valgfrie og afhænger af mobiloperatøren.

 1. Tryk på Indstillinger for SIM-kort > Tilføj mms-APN i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort.

  Hvis du har en telefon med to SIM-kort skal du trykke på Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 i indstillingerne for mobilnetværk og SIM-kort, afhængigt af hvilket SIM-kort du bruger til din mobildataforbindelse.

 2. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Tryk på APN, og skriv derefter adressen på det mms-APN, der skal bruges.
  • Tryk på Brugernavn, og skriv derefter brugernavnet for mobilkontoen i feltet.
  • Tryk på Adgangskode, og skriv derefter adgangskoden for mobilkontoen.
  • Tryk på Godkendelsestype, og tryk derefter på den godkendelsesmetode, der bruges til din mobilkonto.
  • Tryk på WAP-gateway (URL-adresse), og skriv derefter adressen på den WAP-gateway, der skal bruges.
  • Tryk på WAP-gatewayport, og skriv derefter portnummeret til WAP-gateway'en.
  • Tryk på MMSC (URL-adresse), og skriv derefter MMSC-adressen (MMS Center) (startende med http://) til din mobiloperatør.
  • Tryk på MMSC-port, og skriv derefter MMSC-portnummeret.
  • Tryk på Maksimal mms-størrelse, og skriv derefter den maksimale størrelse (i KB) for de mms-beskeder, du sender.
  • Tryk på IP-type, og vælg derefter typen af IP-adresse.
 3. Tryk på Gem

  Save Icon
  .

  

Egenskaber

Artikel-id: 10652 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 6

Feedback