Hjælp til handicappede på telefonen

Der er masser af måder at tilpasse din Windows Phone på, og din telefon har indbyggede funktioner, der kan gøre den nemmere at se, høre og bruge.

Accessibility settings on Windows Phone

Skærmen med indstillinger for øget tilgængelighed

Sådan ændres tekststørrelsen

Du kan vælge mellem forskellige tekststørrelser til telefonen. Den tekststørrelse, du vælger, vises i mail, beskeder, låseskærm, nogle websider og nogle andre steder.

 1. I App-listen skal du trykke på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed.

 2. Under Tekststørrelse skal du flytte skyderen, indtil eksemplet på tekststørrelsen har den ønskede størrelse.

Sådan bruges et tema med stor kontrast

Med store kontraster bliver det hele nemmere at læse, idet tekst ændres til sort og hvid, og der vises en udfyldt baggrund bag ved ord, som ellers ville være oven på billeder.

 1. I App-listen skal du trykke på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed.

 2. Slå Stor kontrast 

  Toggle On Icon
  til.

High contrast mode on Windows Phone

Startskærmen med stor kontrast slået til

Sådan slår du Oplæser til

Oplæser læser tekst højt på telefonen, herunder tekst i mails, sms-beskeder, indstillinger og meget mere. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion, herunder en komplet liste over Oplæser-specifikke bevægelser under Brug Oplæser på min telefon.

 1. I App-listen skal du trykke på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed.

 2. Slå Oplæser 

  Toggle On Icon
  til.

Sådan forstørres skærmen

Skærmforstørrelse giver dig mulighed for at bruge bevægelser til at forstørre den skærm, du får vist.

 1. I App-listen skal du trykke på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed.

 2. Slå Skærmforstørrelse 

  Toggle On Icon
  til.

 3. Dobbelttryk på en hvilken som helst skærm med to fingre for at forstørre den. Når skærmen er forstørret, kan du prøve følgende:

  • For at flytte hele skærmen rundt (endda de dele, der ikke vises, fordi du har zoomet ind) skal du bruge to fingre til at trykke og holde en enkelt gang på skærmen og derefter panorere i en hvilken som helst retning.
  • Hvis du vil ændre zoomniveauet, mens skærmen er forstørret, kan du bruge to fingre til at dobbelttrykke på og holde nede og derefter panorere op eller ned for at øge eller mindske forstørrelsen.
  • Hvis du vil rulle op eller ned, mens skærmen er forstørret, skal du først panorere til kanten af skærmen. Når du når kanten af skærmen, kan du rulle som normalt ved at stryge eller panorere med én finger.

Sådan zoomes på webindhold

Du kan indstille telefonen til at zoome ind eller ud på en webside, selvom et websted eller en app normalt ikke vil lade dig gøre det.

 1. I App-listen skal du trykke på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed.

 2. Slå Tillad Zoom på alt webindhold 

  Toggle On Icon
  til.

 3. Stræk tommelfingeren og pegefingeren fra hinanden for at zoome ind, eller knib dem sammen for at zoome ud på en webside.

Slå flere indstillinger for Tale til

Du kan foretage opkald, søge på internettet, åbne apps eller lytte til sms-beskeder med Tale og aktivere flere funktioner, der kan hjælpe dig med at bruge telefonen håndfrit eller endda øjenfri, f.eks. oplæsning af opkalds-id for telefonopkald. Du kan finde flere oplysninger under Brug Tale på min telefon.

 1. I App-listen skal du trykke på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed.

 2. Slå hjælp til handicappede - Tale til telefon 

  Toggle On Icon
  til.

Sådan tilpasses undertekster i browseren (videoundertekster for hørehæmmede)

Du kan tilpasse udseendet af undertekster til videoer i Internet Explorer og apps, der bruger browseren til at vise indhold. Rediger skriftstørrelsen og farven, baggrundens gennemsigtighed og mere, indtil det er præcist, som du vil have det.

 1. I App-listen skal du trykke på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed.

 2. Tryk på Undertekster i Browser, og slå derefter Brugerdefinerede skrifttyper og farver 

  Toggle On Icon
  til.

 3. Tryk på hver indstilling for at ændre skrifttype, tekst, baggrund og vinduesindstillinger.


Egenskaber

Artikel-id: 10664 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 6

Feedback