Brug Oplæser på min telefon

Oplæser er en skærmlæser, der læser teksten højt, så de brugere, der er svagtseende, blinde eller på anden måde har problemer med at læse, kan bruge en Windows Phone. Når Oplæser er aktiveret, skal du bruge Oplæser-specifikke bevægelser for at navigere på telefonen. Du kan se den komplette liste over Oplæser-bevægelser i Windows Phone 8.1-tabellen nedenfor.

Sådan slår du Oplæser til

Slå Oplæser til ved at benytte en af følgende fremgangsmåder på din telefon:

 • Gå til App-listen, og tryk på Indstillinger 
  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed, og slå derefter Oplæser 
  Toggle On Icon
  til.
 • Hvis Hurtig start af Oplæser er slået til, skal du trykke og holde på Lydstyrke-knappen og derefter trykke på Start -knappen. Hvis Hurtig start af Oplæser er slået fra, kan denne kombination af knapper ikke aktivere Oplæser. På denne måde forhindres det, at Oplæser slås til ved en fejl.

Turn on Narrator on Windows Phone

Sådan slår du Hurtig start af Oplæser til

 1. Gå til App-listen, og tryk på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed, og slå derefter Oplæser 
  Toggle On Icon
  til.

 2. Under Hurtig start af Oplæser skal du dobbelttrykke for at slå funktionen til eller fra 

  Toggle On Icon
  .

Sådan slår du Oplæser fra

Slå Oplæser fra når som helst ved at trykke og holde på Lydstyrke op-knappen og derefter trykke på Start -knappen. Slip ikke Lydstyrke op-knappen, før Oplæser fortæller dig, at den er ved at blive slået fra.

Sådan ændrer du stemmen for Oplæser

 1. Gå til App-listen, og tryk på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed, og slå derefter Oplæser 
  Toggle On Icon
  til.

 2. Tryk på Kvinde under Tale med én finger for at markere feltet.

 3. Tryk to gange med én finger for at åbne indstillingerne for tale.

 4. Stryg til højre med én finger for at vælge stemmen Mand som skærmlæser, og stryg til venstre for at vende tilbage til Kvinde.

 5. Dobbelttryk med én finger for at bekræfte dit valg.

Sådan ændrer du hastigheden for oplæsningen

 1. Gå til App-listen, og tryk på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed, og slå derefter Oplæser 
  Toggle On Icon
  til.

 2. Dobbelttryk under Hastighed for at øge hastigheden for oplæsningen med 5 %, eller tryk tre gange for at mindske hastigheden for oplæsningen med 5 %.

Sådan skriver du med touch

Skriv med touch betyder, at du kan aktivere tasterne på berøringstastaturet ved blot at løfte fingeren fra tastaturet.

 1. Gå til App-listen, og tryk på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed, og slå derefter Oplæser 
  Toggle On Icon
  til.

 2. Tryk på Skriv med touch for at placere det gule felt fra Oplæser på valgmuligheden Skriv med touch, og dobbelttryk derefter på det for at slå det til eller fra 

  Toggle On Icon
  .

Sådan bruger du Oplæser til at læse tip til kontrolelementer og knapper

Oplæser kan læse tip til brugen af kontrolelementer og knapper på telefonen.

 1. Gå til App-listen, og tryk på Indstillinger 

  Settings Icon
   > Øget tilgængelighed, og slå derefter Oplæser 
  Toggle On Icon
  til.

 2. Tryk på Læs tip til kontrolelementer og knapper for at placere det gule felt fra Oplæser på valgmuligheden Læs tip til kontrolelementer og knapper, og dobbelttryk derefter på det for at slå det til eller fra 

  Toggle On Icon
  .

Bevægelser i Oplæser i Windows Phone 8.1

Bevægelse Funktion
Stryg til venstre/højre med én finger Flyt til næste eller forrige element
Stryg op/ned med én finger Skift navigationstilstand (se nedenfor for at få flere oplysninger)
Tryk eller træk med en enkelt finger Læs data under din finger

Dobbelttryk med én finger, eller hold med én finger, og tryk med en anden               

Aktiver primær handling

Tryk tre gange med én finger, eller hold med én finger, og tryk to gange med en anden               

Aktiver sekundær handling
Stryg til venstre/højre/op/ned med to fingre Rulle
Tryk med to fingre Stop oplæsning i Oplæser
Dobbelttryk med to fingre Få vist kontekstafhængig menu
Stryg op med tre fingre Læs fra starten
Stryg ned med tre fingre Start med at læse den tekst, der kan undersøges

Navigationstilstande

Navigationstilstande er de forskellige dele indhold, du kan vælge at få læst op. Her er en komplet liste over navigationstilstande: elementer, objektbeholdere, overskrifter, links, tegn, ord, linjer og afsnit. Du vil typisk kun skifte mellem to navigationstilstande: elementer og objektbeholdere. De andre navigationstilstande, som er nævnt ovenfor, bliver tilgængelige, når du redigerer tekst eller læser websider.

Elementer og objektbeholdere

Hvis du ikke lige redigerer tekst og læser websider, vil du skifte mellem to navigationstilstande: elementer og objektbeholdere. Elementtilstanden lader dig gå mellem hvert enkelt element på en skærm, for eksempel ned gennem din mailindbakke for at finde en mail, du søger. Objektbeholdertilstanden lader dig gå til forskellige dele på en skærm – lader dig springe en lang liste med mail over, så du kan gå direkte til mapper, eller lader dig søge, så du kan finde en mail, der er placeret i en anden mappe.

Rediger tekst, og læs websider

Uanset om du pepper et navneord op ved at tilføje et adjektiv foran det eller sletter en hel linje tekst mellem afsnit, får du brug for at kunne gå til et hvilket som helst sted på skærmen – helt ned til det enkelte bogstav. Tilstandene for links, tegn, ord, linjer og afsnit giver dig mere kontrol og flere detaljer der, hvor du har brug for det, når du har brug for det.

Genstart Oplæser, hvis den ikke svarer

Hvis Oplæser ikke svarer, og du ikke kan navigere på din telefon, kan det være nødvendigt at genstarte telefonen. Det kan du gøre ved at trykke på Lydstyrke ned-knappen og Tænd/sluk-knappen samtidig og holde dem nede i 10-15 sekunder. Når du mærker en vibrering, skal du slippe Lydstyrke ned-knappen og Tænd/sluk-knappen med det samme. Derved genstartes din telefon, og Oplæser er allerede slået til. (Nogle gange vibrerer din telefon med det samme, når du trykker på Lydstyrke ned-knappen og Tænd/sluk-knappen. Det skyldes sikkert, at din ringefunktion skifter til Vibrer. Vent med at slippe knapperne, indtil den vibrerer anden gang efter 10 - 15 sekunder).

  

Egenskaber

Artikel-id: 10669 – Seneste udgave 19. jan. 2017 – Udgave 1

Feedback