Batteri: Få det til at holde længere

Den nemmeste måde at få batteriet i din Windows Phone til at holde længere mellem opladninger på er at bruge Strømsparetilstand.

Med Strømsparetilstand kan du slå alle mindre vigtige funktioner fra og spare på batteriet med ganske få tryk. Du kan også begrænse forbruget i baggrunden for at spare strøm. Du kan se, hvor meget strøm dine apps bruger, og angive, om de må køre i baggrunden. I dette emne fortæller vi dig hvordan og giver dig også tip til andre måder, du kan spare på batteriet på.

Battery Saver on Windows Phone

Slå mindre vigtige funktioner fra

Hvis du foretrækker den omfattende måde at spare på batteriet, kan du bruge Strømsparetilstand til at slå mindre vigtige funktioner, der forbruger batteri i baggrunden, fra. Hvis du gør dette, kan din telefon ikke:

 • Modtage mail-og kalenderopdateringer automatisk. Du kan stadig synkronisere din mail manuelt, når du ønsker det.
 • Opdatere nogle dynamiske felter. Hvis et felt bruger push-beskeder til at få opdateringer, modtager det ikke disse opdateringer i Strømsparetilstand.

Du kan stadig foretage og modtage opkald, få og sende sms-beskeder og søge på internettet.

Sådan ændres indstillinger for Strømsparetilstand

 1. I App-listen skal du trykke på Strømsparetilstand 

  Battery Saver Icon
  .

 2. Under Indstillinger skal du gøre et af følgende:

  • Tryk på Fra for at slå Strømsparetilstand.
  • Tryk på Når batteriniveauet er under 20 %, hvis du vil have, at Strømsparetilstand sparer strøm, når batteriniveauet er lavt.
  • Tryk på Altid (begrænser funktionaliteten), hvis du vil have, at Strømsparetilstand sparer strøm hele tiden. Tænk dig om to gange, før du vælger denne indstilling – telefonen vil forhindre de fleste funktioner i baggrunden.
  • Slå Nu og indtil næste opladning 
   Toggle On Icon
    til, hvis du vil have, at Strømsparetilstand skal spare strøm med det samme og derefter vende tilbage til batteriforbrug, næste gang du oplader telefonen.

Begræns forbruget i baggrunden

Nogle apps kan aflade batteriet, selvom du ikke bruger dem i øjeblikket – dette kaldes forbruget i baggrunden. Med Strømsparetilstand kan du styre telefonens batteriforbrug på appbasis.

Sådan tillades, at apps kører i baggrunden

 1. I App-listen skal du trykke på Strømsparetilstand 

  Battery Saver Icon
  . Stryg til Brug for at se en liste over dine apps og deres relative strømforbrug.

 2. Tryk på en app, og slå derefter Tillad, at appen kører i baggrunden 

  Toggle On Icon
  til.

Strømsparetip

Her er nogle flere måder at spare på batteriet på telefonen.

Skærm

 • Reducer den tid, der går, før skærmen slukkes. Angiv en kortere varighed for timeout for skærmen og låsning af telefonen.
 • Lavere lysstyrke. Gå til App-listen, og tryk på Indstillinger 
  Settings Icon
   > Lysstyrke, slå Juster automatisk til, og vælg derefter det Niveau, du vil bruge i stedet.
 • Brug et mørkt baggrundstema. Gå til App-listen, og tryk på Indstillinger 
  Settings Icon
   > Tema > Baggrund, og tryk derefter på Mørk.
 • Slå skærmen fra under opkald. Hvis du bruger højttalertelefonen eller en Bluetooth-enhed, skal du trykke på Tænd/sluk 
  Power Button Icon
  -knappen for at slå skærmen fra.
 • Slå kameraets søger fra, når du tager et billede. Tryk på Tilbage 
  Back Icon
  -knappen for at afslutte kameraets søger, eller tryk på Tænd/sluk 
  Power Button Icon
  -knappen for at sætte telefonen til at slumre.

Synkronisering

 • Synkroniser mail sjældnere. Gå til App-listen, og tryk på Indstillinger 
  Settings Icon
  , og tryk derefter på Mail + konti. Tryk på den konto, du vil ændre synkroniseringsindstillingerne for, tryk påDownload nyt indhold, vælg et længere interval, og tryk derefter på Udført 
  Done Icon
  .
 • Vælg, hvilke kontakter der synkroniseres til telefonen. Du behøver ikke at synkronisere e-mailkontakter og kontakter på sociale meder, medmindre du ønsker det.
 • Begræns, hvad du fastgør til Start. Det er praktisk at have dine favoritpunkter – personer, apps, sange og meget mere – fastgjort til Start, så du kan få adgang til dem hurtigt. Du skal blot være opmærksom på, at jo flere dynamiske felter, du har på Start, desto mere batteri bruger du.
 • Upload kun de billeder, du vil beholde. Det sparer strøm og sparer dig tid senere, når du vil sortere dine billeder i OneDrive.  
 • Tjek de sociale medier sjældnere. Hver gang du besøger Nyheder i Personer-hubben og Billeder-hubben, bruger telefonen ekstra strøm til at synkronisere og opdatere.

Generelt

 • Genstart din telefon, hvis du bemærker, at batterilevetiden er kort. Dette kan nogle gange løse problemer, der kan forkorte batterilevetiden.
 • Brug hovedtelefoner. Hvis du lytter til musik eller bruger en Bluetooth-enhed, kan du prøve at bruge hovedtelefoner.
 • Slå Bluetooth-forbindelser, som du ikke bruger, fra. Hvis du ikke bruger et Bluetooth-tilbehør, kan du slå Bluetooth fra.  

Advarsel!

Tag ikke batteriet ud, og udskift det ikke, når telefonen er tændt. Hvis du har et ekstra batteri, skal du først slukke din telefon og derefter udskifte batteriet i telefonen med det ekstra batteri. Dette sikrer, at dine data gemmes korrekt. Du slukker telefonen ved at trykke på og holde Tænd/sluk 

Power Button Icon
-knappen nede i tre sekunder og derefter stryge ned. Farvel-beskeden vises, og skærmen bliver derefter mørk.

Egenskaber

Artikel-id: 11546 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 6

Feedback