Dan par mellem min telefon og Bluetooth-tilbehør

Bluetooth giver dig mulighed for at gøre mange ting på din Windows Phone 8 – alt fra at foretage håndfri telefonopkald til at dele filer med andre personer. Uanset hvad du vil gøre, er det første trin det samme: Dan par mellem telefonen og Bluetooth-tilbehøret eller enheden.

 1. Sørg for, at det tilbehør eller den enhed, du vil parre, er tændt og i pardannelsestilstand, så telefonen kan oprette forbindelse til den.

 2. Gå til App-listen, og tryk på Indstillinger 

  Settings Icon
  , tryk på Bluetooth, og sæt derefter Status til Til 
  Toggle On Icon
  .

  Telefonen vil søge efter tilgængeligt Bluetooth-tilbehør eller -enheder. Den vil også være synlig for andet Bluetooth-tilbehør eller -enheder i nærheden af dig, mens du er på dette skærmbillede. Kontrollér, at telefonen forbliver låst op under pardannelsen.

 3. Tryk på navnet på det tilbehør eller den enhed, du vil parre med telefonen.

 4. Hvis der kræves en pinkode (også kaldet en parringskode), kan du benytte en af følgende:

  • I meddelelsesboksen Parret tilbehør skal du kontrollere, at både telefonen og tilbehøret eller enheden viser samme pinkode. Tryk derefter på OK.
  • Skriv pinkoden til dit tilbehør, hvis du bliver bedt om det, og tryk derefter på Udført.

Når telefonen er parret, vil den automatisk oprette forbindelse til tilbehøret eller enheden, når den er inden for rækkevidde, og Bluetooth på telefonen er slået til.

Pardannelse med tilbehør, som har NFC

Noget Bluetooth-tilbehør, herunder nogle højttalere, har NFC-funktioner (Near Field Communication). Tryk telefonen mod berøringsmærket på tilbehøret for at parre telefonen med tilbehør, der er NFC-kompatibelt. Nogle gange står der NFC eller noget tilsvarende på berøringsmærket.  

Egenskaber

Artikel-id: 11573 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 8

Feedback