Startindstillinger for Windows (herunder fejlsikret tilstand)

Med Windows-startindstillinger kan du starte Windows i forskellige avancerede fejlfindingstilstande, der kan hjælpe dig med at finde og løse problemer på computeren.

Sådan får du adgang til startindstillinger for Windows i Pc-indstillinger

 1. Stryg indad fra skærmens højre kant, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren op, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.
 2. Tryk eller klik på Opdatering og genoprettelse under Pc-indstillinger, og tryk eller klik derefter på Genoprettelse.
 3. Tryk eller klik på Genstart nu under Avanceret start.
 4. Når din pc genstarter, skal du trykke eller klikke påFejlfinding på skærmbilledet Vælg en indstilling. Hvis du ikke kan se Startindstillinger, skal du trykke eller klikke på Avancerede indstillinger.
 5. Tryk eller klik påStartindstillinger og derefter på Genstart.
 6. Vælg den ønskede startindstilling på skærmen Startindstillinger.
 7. Log på din pc med en brugerkonto, der har administratorrettigheder.

Gå til startindstillinger for Windows i Windows Genoprettelsesmiljø

Hvis du ikke kan starte din pc, skal du udføre disse instruktioner for at få adgang til Windows Genoprettelsesmiljø. Du skal tilslutte et tastatur for at fuldføre trinnene.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af om du har installationsmedier (som f.eks. en dvd eller et USB-flashdrev):
  • Hvis du har et installationsmedie til Windows 8.1, skal du starte computeren fra installationsmediet. Indsæt dvd'en eller USB-flashdrevet, og genstart computeren. Hvis du ser meddelelsen "Tryk på en tast for at starte fra dvd" (Press any key to boot from DVD), skal du gøre det. Hvis du ikke kan se meddelelsen, skal du muligvis ændre startrækkefølgen i computerens BIOS-indstillinger, så den først starter fra dvd'en eller USB. Når du ser siden Installér Windows, skal du trykke eller klikke på Reparer computeren for at starte Windows Genoprettelsesmiljø.
  • Hvis du ikke har nogen installationsmedier, skal du bruge tænd/sluk-knappen til at genstarte computeren tre gange. Dette vil starte Windows Genoprettelsesmiljø.
 2. Tryk eller klik på Fejlfinding på skærmen Vælg en indstilling i Windows Genoprettelsesmiljø.
 3. Tryk eller klik på Startindstillinger. Hvis du ikke kan se Startindstillinger, skal du trykke eller klikke på Avancerede indstillinger og derefter trykke eller klikke på Startindstillinger.
 4. Tryk eller klik på Genstart og vent, mens computeren genstarter.
 5. På skærmen Startindstillinger skal du vælge en indstilling.
 6. Log på din computer med en brugerkonto, der har administratorrettigheder.

Visse indstillinger som f.eks. fejlsikret tilstand starter Windows i en begrænset tilstand, hvor kun vigtige programmer bliver startet. Andre indstillinger starter Windows med avancerede funktioner, der normalt bruges af systemadministratorer og it-eksperter. Du kan finde flere oplysninger på Microsoft TechNet-webstedet for it-eksperter.

Aktivér fejlfinding
Aktivér startlogføring
Aktivér video med lav opløsning (640 × 480)
Aktivér fejlsikret tilstand
Deaktiver tvungen driversignatur
 Deaktiver antimalwarebeskyttelse, som starter tidligt 
Deaktiver automatisk genstart efter fejl
Gendannelsestilstand for katalogtjenester
Egenskaber

Artikel-id: 17076 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback