Introduktion til øjestyring i Windows 10

Gælder for: Windows 10

Med øjestyring kan du bruge teknologi til sporing af øjne til at styre musemarkøren, skrive ved hjælp af et skærmtastatur og kommunikere med andre ved hjælp af tekst-til-tale.

Hvis du vil slå øjestyring til, skal du slutte en understøttet øjesporingsenhed til computeren og konfigurere den. Vælg derefter Start  > Indstillinger  > Øget tilgængelighed  > Øjestyring (eksempel), og vælg Slå øjestyring til.

Brug af startområdet

Når du slår øjestyring til, vises startområdet på skærmen.

Startområdet til øjestyring indeholder knapper, der giver dig mulighed for at flytte startområdet, aktivere venstre og højrekliksknapperne på en mus, bruge præcise mus- og rullekontroller, åbne øjestyringstastaturet, tekst-til-tale, Windows-startmenuen og opgavevisning. Du kan også kalibrere din øjesporing, åbne indstillinger for øjestyring og sætte øjestyring på pause, så det skjuler startområdet.

Hvis du vil vælge en knap i startområdet, skal du hvile dine øje – eller holde dem stille – på knappen, indtil den aktiveres. Du skal holde dit blik stille på en del af skærmen i et bestemt tidsrum uden at kigge væk derfra. Dette tidsrum kaldes for "dwell time" ("bliktid").

Med knapperne i startområdet kan du:

 • Flytte startområdet til toppen eller bunden af skærmen.
 • Styre musemarkøren, herunder knapper, til at vælge den venstre og højre museknap.
 • Styre musens rullehjul til at flytte gennem en webside eller en app.
 • Skrive ved hjælp af øjestyringstastaturet.
 • Bruge øjestyring af tekst-til-tale (TTS) til at skrive ord på skærmen og få dem læst højt.
 • Få hurtig få adgang til Start, opgavevisning, kalibrering af øjestyringsenhed og indstillinger for øjestyring.
 • Sætte øjestyring på pause, hvis du f.eks. ser en film, og du ikke ønsker, at dine øjenbevægelser utilsigtet vælger knapper i startområdet.

Styr musen

Du kan styre musen med præcision, skal du lade blikket hvile på Precision mouse-knappen i startområdet. Kig derefter det sted på skærmen, hvor du vil anbringe markøren. Du kan derefter finjustere placeringen og vælge den handling, du vil udføre (venstreklik, dobbelt venstreklik, højreklik eller luk).

Øjestyringsmusen gør det muligt at finindstille placeringen af musemarkøren og derefter højreklikke, venstreklikke eller dobbeltklikke med musen.

Du kan også styre musen direkte ved at lade dit blik hvile på knapperne Venstreklik eller Højreklik i startområdet og derefter kigge på det sted på skærmen, hvor musehandlingen skal foregå.

Hvis du vil annullere en museinteraktion, efter du har valgt den, skal du kigge væk fra skærmen for at vende tilbage til startområdet.

Rul gennem websider og apps

Hvis du vil rulle gennem websider og apps, skal du lade blikket hvile på knappen Rul i startområdet. Kig derefter det sted på skærmen, hvor du vil anbringe markøren. Du kan derefter lade blikket hvile på knapperne for op, ned, venstre eller højre for at rulle i den pågældende retning. Jo længere du lader blikket hvile på en af disse knapper, desto hurtigere ruller du.

Knappen til øjestyring giver dig mulighed for hurtigt at rulle gennem en webside eller en app.

Hvis du vil annullere en rulleinteraktion, efter du har valgt den, skal du kigge væk fra skærmen for at vende tilbage til startområdet.

Skriv ved hjælp af øjestyringstastaturet

Du åbner og skriver på tastaturet ved at lade blikke hvile på tastaturknappen i startområdet og derefter på de tegn, som du vil skrive.

Tastaturet til øjestyring har knapper, der gør det muligt at ændre positionen af tastaturet, slette ord og tegn, en tast til at slå figurskrivning til/fra og en mellemrumstast.

For hvert bogstav, du lader blikket hvile på, vises der tekstforslag øverst på tastaturet. Lad blikket hvile på et ord for at vælge det.

Hvis du vil skrive tal og symboler, skal du vælge tasten &123. Hvis du vil skrive andre taster, skal du vælge Fn-tasten.

Brug af mønsterskrivningviser

Skriv ord hurtigere med mønsterskrivning. Med mønsterskrivning kan du forme ordene ved at hvile øjnene på det første og sidste bogstav i et ord og kaste et glimt på bogstaver derimellem. Der vises et forslag til ordet ved det sidste bogstav. Hvis forslaget ikke er rigtigt, kan du vælge et andet forslag.

Hvis du vil slå mønsterskrivning til, skal du lade blikket hvile på knappen Indstillinger for øjestyring i startområdet. Lad derefter blikket hvile på Shape writing (Mønsterskrivning) for at slå det til. Når mønsterskrivning er slået til, kan du slå det til og fra vha. knappen Shape writing (Mønsterskrivning) på tastaturet.

Skift indstillinger for øjestyring

Øjestyring har forskellige indstillinger, så dine behov kan opfyldes. Hvis du vil ændre dem, skal du lade blikket hvile på Indstillinger for øjestyring i startområdet. Du kan ændre følgende indstillinger:

 • Typing dwell time (Bliktid ved skrivning). Indstil den tid, blikket skal hvile på bogstaver, tal og symboler.
 • General dwell time (Generel bliktid). Angiv den tid, blikket skal hvile på funktionstaster, forslag til ord og musemarkørkontrolelementer.
 • Shape writing (Mønsterskrivning). Slå mønsterskrivning til og fra.
 • Gaze cursor (Blikmarkør). Slå en markør til, der viser, hvor øjnene peger hen på skærmen, når du lader blikket hvile på øjestyringsfunktioner som f.eks. startområdet.

Få dine ord læst højt med øjestyring af tekst-til-tale

Kommuniker med venner og familie ved hjælp af tekst-til-tale. Hvis du vil bruge det, skal du lade blikket hvile på knappen Tekst-til-tale i startområdet. Brug tastaturet til at skrive sætninger, og vælg derefter knappen Play (Afspil) for at få dem læst højt.

Øjestyring af tekst-til-tale-kontroller, der viser knapper til hurtige sætninger, knap til redigering af hurtig sætning, afspilningsknap, stopknap og knap til den forudgående sætning.

Øverst på skærmen er der nogle hurtige sætninger, der læses højt straks, når du vælger dem. Hvis du vil ændre de hurtige sætninger, skal du lade blikket hvile på knappen Rediger til venstre for de hurtige sætninger.

Hvis du vil ændre den stemme, som Windows bruger til at læse tekst højt, skal du vælge Start > Indstillinger > Klokkeslæt og sprog > Tale , og derefter skal du vælge en stemme i menuen under Tekst-til-tale.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke øjesporingsenheder understøttes?

Øjestyring understøtter de følgende øjesporingsenheder:

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Udvalgte bærbare computere og skærme, der omfatter øjesporingsintegration

EyeTech

 • TM5 Mini

Hvilke versioner af Windows fungerer sammen med øjestyring?

Øjestyring er tilgængeligt i Windows 10 fra og med Fall Creators Update (version 1709). Det fungerer på alle Windows 10-pc'er, herunder tablets. Øjestyring understøttes ikke i Windows 10 S. Få mere at vide om brug af Windows 10 S med teknologiske hjælpemidler.

Hvilke sprog understøtter øjestyring?

Øjestyring er tilgængeligt på alle markeder. Dog understøtter tastaturet til øjestyring kun engelsk (USA) tastaturlayoutet. Desuden findes noget af teksten i indstillingerne til øjestyring kun på engelsk.

Indsamler Microsoft øjesporingsdata?

Nej, Microsoft indsamler, lagrer og deler ikke nogen oplysninger om øjesporing.

Fungerer øjestyring, hvis jeg bruger briller, eller hvis min computerskærm står ved siden af et vindue?

Afhængigt af din øjesporingsenhed fungerer øjesporing muligvis mindre godt på steder med meget sollys. Desuden fungerer øjesporing forskelligt afhængigt af øjenfarve, øjenstørrelse or øjenform. Andre faktorer kan også påvirke øjesporingens nøjagtighed.

For bedre at forstå din øjensporingsenheds begrænsninger kan du gennemgå den dokumentation, der fulgte med til enheden.

Hvis du har brug for yderligere hjælp til Windows-øjestyring, skal du kontakte Answer Desk for handicappede.