Hvis du vil fremhæve eller vise dine oplysninger i faser, kan du føje en animation til SmartArt-grafikken eller til en enkelt figur i SmartArt-grafikken. Du kan f.eks. få en figur til at flyve ind fra den ene side af skærmen eller tone gradvist ind.

Tilføj en animation

Hvis du vil animere en SmartArt-grafik, skal du gå til den SmartArt-grafik, du vil animere, klikke på Animationerog klikke på den ønskede animationstype i gruppen Animation. Klik på Flere Knappen Mere for at få vist flere valgmuligheder. (Hvis du vil fjerne animationen, skal du blot klikke på Ingen.)

Knappen Flere under fanen Animationer

Når du har tilføjet animationen, kan du animere individuelle figurer.

 1. På fanen Animationer i gruppen Animation skal du klikke på Effektindstillingerog derefter klikke på En efter en.

  Knappen Effektindstillinger i gruppen Animationer

 2. Klik på Animationsrude i gruppen Avanceret animation.

  Animationsrude

 3. På listen Animationsrude skal du klikke på vinkeldiagrammet for «-tegn for at få vist alle figurerne i SmartArt-grafikken.

 4. Markér alle de figurer, du ikke vil animere, (hold Ctrl nede, og klik derefter på hver figur efter tur), og klik derefter på Ingen i gruppen Animation. Dette fjerner animationseffekten fra figuren. Den fjerner ikke figuren fra SmartArt-grafikken).

  Indstilling af ingen animation (Ingen) i gruppen Animationer

 5. Højreklik på figuren i Animationsruden for hver resterende figur,og vælg derefter de ønskede animationsindstillinger.

Tip!: Brug Animationspensel (under fanen Animationer i gruppen Avanceret animation) til hurtigt at kopiere animationer fra én SmartArt-grafik til en anden.

 1. Gå til SmartArt-grafikken med den animation, du vil fortryde.

 2. Klik på dialogboksstarteren i gruppen Animation under fanen Animationer, og klik Knappen Dialogboksstarter på båndet.

  Dialogboksstarter under fanen Animationer

 3. Klik på fanen SmartArt-animation, og markér derefter afkrydsningsfeltet Omvendt rækkefølge.

  Del af fanen SmartArt-animation, der viser afkrydsningsfeltet Omvendt rækkefølge

Du kan justere din animation ved hjælp af effektindstillinger.

Vigtigt!: Nogle animationseffekter, der ikke er tilgængelige til SmartArt-grafik, er tilgængelige for figurer. Hvis du vil anvende disse effekter på en SmartArt, skal du højreklikke på den og derefter klikke på Konvertér til figurer.

 1. Gå til SmartArt-grafikken med den animation, du vil justere.

 2. Klik på Animationsrude i gruppen Avanceret Animation i fanen Animation.

  Animationsrude

 3. På listen Animationsrude skal du klikke på pilen til højre for den animation, du vil ændre, og derefter klikke på Effektindstillinger.

  Rullemenu, der viser Effektindstillinger

 4. Vælg en af følgende indstillinger på listen Gruppegrafik under fanen SmartArt-animation i dialogboksen:

  Indstilling

  Beskrivelse

  Som ét objekt

  Animerer hele SmartArt-grafikken som ét stort billede eller objekt.

  Alle på én gang

  Animerer hver figur enkeltvis på samme tid. Forskellen mellem denne animation og Som ét objekt er mest væsentlig i animationer, hvor figurerne roterer eller vokser. Med Alle på én gangroterer eller vokser hver figur individuelt. Med Som ét objektroteres eller vokser hele SmartArt-grafikken.

  En efter en

  Animerer hver figur enkeltvis, én efter den anden.

  Niveau på én gang

  Animerer alle figurer på samme niveau på samme tid. Hvis du f.eks. har tre figurer med niveau 1-tekst og tre figurer med niveau 2-tekst, animeres niveau 1-figurerne først sammen, og derefter animeres niveau 2-figurer sammen.

  Niveau en efter en

  Animerer hver figur inden for hvert niveau ét niveau efter det andet, før du går til figurerne på næste niveau. Hvis du f.eks. har fire figurer med niveau 1-tekst og tre figurer med niveau 2-tekst, animeres hver af niveau 1-figurerne efter hinanden, før hver af de tre niveau 2-figurer animeres efter den anden.

Bemærkninger!: 

 • Animationen Alle på én gang fungerer anderledes end animationen Som ét objekt. Hvis du f.eks. vælger indstillingen Alle på én gang og animationen Flyv ind, vil figurer, der har længere til at flyve, flyve hurtigere, så alle figurerne ankommer til deres destinationer på samme tid. Hvis du vælger den samme animation og indstillingen Som ét objekt, flyves alle figurerne med samme hastighed.

 • Hvis du vælger en animation, undtagen Som ét objekt,vises baggrunden fra SmartArt-grafikken på din slide. Du kan ikke animere baggrunden, så hvis det roder i din slide, kan du prøve at indstille udfyldning og linjer i SmartArt-grafikken til Ingen.

 1. Gå til SmartArt-grafikken med den animation, du vil fjerne.

 2. Klik på Animationsrude i gruppen Avanceret Animation i fanen Animation.

  Animationsrude

 3. På listen Animationsrude skal du klikke på pilen til højre for den animation, du vil ændre, og derefter klikke på Fjern.

Du kan finde ud af, hvilken animation der fungerer bedst, ved at kigge på oplysningerne i tekstruden SmartArt-grafik, da de fleste animationer starter med det øverste punkttegn i tekstruden og flyttes nedad derfra. Du kan også afspille en animation i omvendt rækkefølge (se afsnittet "Vend rækkefølgen af en animation" ovenfor). Hvis du ikke kan se tekstruden, skal du klikke på Tekstrude i gruppen Opret grafik på fanen SmartArt-værktøjer - Design.

De animationer, der er tilgængelige, afhænger af layoutet af din SmartArt-grafik, men du kan altid animere alle figurerne på én gang eller én figur ad gangen.

Animationer, du anvender på SmartArt-grafik, er forskellige fra animationer, som du kan anvende på figurer, tekst eller WordArt på følgende måder:

 • Forbindelseslinjer mellem figurer er altid knyttet til den anden figur og animeres ikke individuelt.

 • Hvis du anvender en animation på figurer i SmartArt-grafik, afspilles animationen i den rækkefølge, som figurerne vises i. Rækkefølgen kan kun fortrydes som helhed.

  Eksempel:     Hvis du har seks figurer, og de hver indeholder et enkelt bogstav A til F, kan du afspille animationen fra A til F eller F til A. Du kan ikke afspille animationen i rækkefølge, f.eks. A til C og derefter F til D. Men du kan oprette flere slides for at efterligne denne rækkefølge. I dette eksempel kan du oprette én slide, der animerer figurerne A til C og en anden slide, der animerer figurerne F til D.

 • Når du skifter smartArt-grafiklayout, overføres alle animationer, du har tilføjet, til det nye layout.

Tilføj en animation

Vigtigt!: Flere animationseffekter, f.eks. Effekterne Indgang af typen Farvetype eller effekten Spejlvend udgang, er kun tilgængelige for figurer. De effekter, der ikke er tilgængelige i SmartArt-grafik, vises nedtonet. Hvis du vil bruge animationseffekter, der ikke er tilgængelige til SmartArt-grafik, skal du konvertere SmartArt-grafikkentil individuelle figurer og derefter tilføje animationseffekten.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil animere.

 2. Vælg den animation, du vil bruge, på listen Animer i gruppen Animationer under fanen Animationer.

  Billede af fanen Animationer

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil animere.

 2. På fanen Animationer i gruppen Animationer skal du vælge Efter gren en efter en eller Efter niveau en efter en.

  Billede af fanen Animationer

 3. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

  Billede af gruppen Animationer

 4. Klik på liste over brugerdefinerede animationerfor at få vist alle figurerne i SmartArt-grafikken «-tegn i dialogboksen Vis vinkel.

 5. På listen Brugerdefineret animation skal du markere alle de figurer, du ikke vil animere, ved at holde Ctrl nede og klikke på hver figur efter tur.

 6. Klik på Fjern. Dette fjerner animationseffekten fra figuren. Den fjerner ikke selve figuren fra SmartArt-grafikken.

 7. For hver resterende figur skal du vælge de ønskede animationsindstillinger ved at markere figuren på listen Brugerdefineret animation og derefter enten højreklikke på figuren eller klikke på Skift.

 8. Når du er færdig med at vælge de ønskede animationsindstillinger, skal du lukke ruden Brugerdefineret animation.

Bemærk!: De effekter, der ikke er tilgængelige i SmartArt-grafik, vises nedtonet. Hvis du vil bruge animationseffekter, der ikke er tilgængelige til SmartArt-grafik, skal du konvertere SmartArt-grafikken til individuelle figurer og derefter tilføje animationseffekten.

 1. Klik på SmartArt-grafikken med den animation, du vil fortryde.

 2. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

  Billede af gruppen Animationer

 3. Højreklik på den brugerdefinerede animation på listen Brugerdefineret animation, og klik derefter på Effektindstillinger.

 4. Klik på fanen SmartArt-animation, og markér derefter afkrydsningsfeltet Omvendt rækkefølge.

Når du animerer din SmartArt-grafik, afhængigt af hvilket layout du bruger, kan du justere din animation ved hjælp af følgende indstillinger.

Animations-

Beskrivelse

Som ét objekt

Animationen anvendes, som om hele SmartArt-grafikken er ét stort billede eller objekt.

Alle på én gang

Alle figurerne i SmartArt-grafikken animeres på samme tid. Forskellen mellem denne animation og Som ét objekt er mest væsentlig i animationer, hvor figurerne roterer eller vokser. Med Alle på én gangroterer eller vokser hver figur individuelt. Med Som ét objektroteres eller vokser hele SmartArt-grafikken.

En efter en

Hver figur animeres enkeltvis, den ene efter den anden.

Efter gren en efter en

Alle figurerne i den samme gren animeres på samme tid. Denne animation fungerer godt sammen med forgreninger af et organisationsdiagram eller et hierarkilayout og ligner En efter en.

Efter niveau på én gang

Alle figurer på samme niveau animeres på samme tid. Hvis du f.eks. har et layout med tre figurer, der indeholder niveau 1-tekst og tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, animeres de tre figurer, der indeholder niveau 1-tekst, først, og derefter animeres de tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, sammen.

Billede af tekstruden, der viser niveau 1- og niveau 2-tekst

Efter niveau en efter en

Figurerne i SmartArt-grafikken animeres først efter niveau og derefter individuelt inden for det pågældende niveau. Hvis du f.eks. har et layout med fire figurer, der indeholder niveau 1-tekst og tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, animeres hver af de fire figurer, der indeholder niveau 1-tekst, individuelt, og derefter animeres hver af de tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, individuelt.

Bemærkninger!: 

 • Når du anvender alle på én gang,fungerer nogle animationer anderledes, end de gør, når du anvender Som ét objekt. Hvis f.eks. indstillingen Alle på én gang anvendes på animationen Flyv ind, vil figurer, der er længere til at flyve, flyve hurtigere, så alle figurerne ankommer til deres destinationer på samme tid. Når Et af objekterne er anvendt, animeres alle dele af SmartArt-grafikken på samme måde (f.eks. med flyvælg i samme hastighed).

 • Hvis du anvender en animation på en anden SmartArt-grafik end Som ét objekt, kan alle andre animationer, du anvender på den samme SmartArt-grafik, ikke være Som ét objekt. Flere animationer anvendt på SmartArt-grafik skal være alle Som ét objekt eller alle ikke Som ét objekt.

 • Hvis du anvender en animation (undtagen som étobjekt ) på En SmartArt-grafik, er baggrunden for SmartArt-grafikken altid synlig på sliden. Det er ikke muligt at animere baggrunden, selvom baggrunden muligvis ikke er synlig for dig, hvis der ikke er anvendt en udfyldning eller streger på den.

 • Hvis du anvender en animation, f.eks. Flyv ind,i SmartArt-grafikken og derefter sletter animationen for en bestemt figur, begynder den figur, hvorfra du har slettet animationen, synlig på sliden.

 • Hvis du kopierer SmartArt-grafik, der har en animation anvendt på en anden slide, kopieres animationen også.

 1. Klik på SmartArt-grafikken med den animation, du vil fjerne.

 2. Klik på Ingen animation på listen Animer i gruppen Animationer under fanen Animationer.

  Billede af gruppen Animationer

For at finde ud af, hvilken animation der fungerer bedst med layoutet til din SmartArt-grafik, skal du få vist dine oplysninger i tekstruden SmartArt-grafik, da de fleste animationer starter øverst i tekstruden og flyttes nedad. Du kan også afspille en animation i omvendt rækkefølge (se afsnittet "Vend rækkefølgen af en animation" ovenfor). Hvis ruden Tekst ikke er synlig, kan du få den vist.

Tilgængeligheden af animationer afhænger af det layout, du vælger til din SmartArt-grafik, men du kan altid animere alle figurerne på én gang eller én figur ad gangen.

Den bedste måde at animere din SmartArt-grafik på er ved at bruge valgmulighederne på listen Animere. Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse en animation i dialogboksen Brugerdefineret opgaverude.

Animerede elementer er noteret på sliden ved ikke-udskrevet nummererede mærker. Disse mærker svarer til animationerne på listen Brugerdefineret animation, vises ved siden af SmartArt-grafikken og vises kun i Normal visning, hvor brugerdefinerede opgaverude vises.

Animationer, du anvender på SmartArt-grafik, er forskellige fra animationer, som du kan anvende på figurer, tekst eller WordArt på følgende måder:

 • Forbindelseslinjer mellem figurer er altid knyttet til den anden figur og animeres ikke individuelt.

 • Hvis du anvender en animation på figurer i SmartArt-grafik, afspilles animationen i den rækkefølge, som figurerne vises i. Rækkefølgen kan kun fortrydes som helhed. Hvis du f.eks. har seks figurer og hver indeholder et enkelt bogstav A til og med F, kan du afspille animationen fra A til F eller F til A. Du kan ikke afspille animationen i rækkefølge, f.eks. A til C og derefter F til D. Du kan dog oprette flere slides for at efterligne denne rækkefølge. I dette eksempel kan du oprette én slide, der animerer figurerne A til C og en anden slide, der animerer figurerne F til D.

 • Når du skifter til et andet layout, overføres alle animationer, du har tilføjet, til det nye layout.

Bemærk!: Anvend animation sparsomt for at undgå at få dit budskab til at blive overbeskuet eller overvælde dit publikum.

Se også

Oprette SmartArt-grafik

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×