Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Opret en SmartArt-grafik for hurtigt og nemt at få en visuel repræsentation af dine oplysninger. Du kan vælge mellem mange forskellige layouts for at formidle dit budskab eller dine idéer på en effektiv måde. SmartArt-grafik kan oprettes i Excel, Outlook, PowerPointog Word, og de kan bruges i hele Office.

Du kan få et overblik over SmartArt-grafik, herunder overvejelser om at vælge den bedste grafik- og layouttype til at vise dine data eller formidle et koncept, under Vælg SmartArt-grafik.

Indsæt en SmartArt-grafik, og føj tekst til den

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  SmartArt på fanen Indsæt

 2. I dialogboksen Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på den type og layout, du vil bruge.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at skrive teksten:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis ruden Tekst ikke vises, skal du klikke på kontrolpilen i venstre side af SmartArt-grafikelementet.

   • Hvis du vil tilføje tekst, f.eks. en titel, et vilkårligt sted tæt på eller oven på SmartArt-grafikken, skal du klikke på Tekstfelt i gruppen Tekst under fanen Indsæt for at indsætte en tekstfelt. Hvis du kun vil have vist teksten i tekstfeltet, skal du højreklikke på tekstfeltet, klikke på Formatér figur eller Formater tekstfelt og derefter indstille tekstfeltet, så der ikke vises baggrundsfarve og kant.

  • Klik på et felt i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten. Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede bokse.

Tilføje eller slette figurer i SmartArt-grafik

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje endnu en figur til.

 2. Klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye figur.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Knappen Tilføj figur i gruppen Opret grafik

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafikken. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en figur efter den valgte figur.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en figur inden den valgte figur.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil tilføje en figur fra ruden Tekst, skal du klikke på en eksisterende figur, og placere markøren før eller efter teksten, hvor du vil indsætte figuren, og derefter trykke på ENTER.

 • Hvis du vil slette en figur fra din SmartArt-grafik, skal du klikke på den figur, du vil slette og derefter trykke på DELETE. Klik på kanten af SmartArt-grafikken, og tryk derefter på DELETE for at slette hele din SmartArt-grafik.

 • Hvis du vil tilføje en figur, f.eks. en billedforklaring eller en linje, skal du se Tilføj figurer.

Ændre farver globalt i SmartArt-grafikken

Du kan anvende farvevariationer, der er afledt af temafarver, på figurerne i SmartArt-grafiklayoutet.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Knappen Skift farver på fanen SmartArt-værktøjer – Design

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 3. Klik på den ønskede farvevariant.

Anvende en SmartArt-typografi i SmartArt-grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på figurerne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere.

Indsætte en SmartArt-grafik og føje tekst til den

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  Indsæt SmartArt fra båndet

 2. I menuen med typer, der vises, skal du pege på den ønskede type og derefter vælge et layout.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at skrive teksten:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis tekstruden ikke er synlig, skal du klikke på pilekontrolelementet i venstre side af SmartArt-grafik.

   • Hvis du vil tilføje tekst, f.eks. en titel, et vilkårligt sted tæt på eller oven på din SmartArt-grafik, skal du klikke på Tekstfelt i gruppen Tekst under fanen Indsæt for at indsætte en tekstfelt. Hvis du kun vil have vist teksten i tekstfeltet, skal du højreklikke på tekstfeltet, klikke på Formatér figur eller Formater tekstfelt og derefter indstille tekstfeltet, så der ikke vises baggrundsfarve og kant.

  • Klik i et felt i SmartArt-grafik, og skriv derefter teksten. Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede bokse.

Tilføje eller slette figurer i SmartArt-grafik

 1. Klik på den SmartArt-grafik , du vil føje endnu en figur til.

 2. Klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye figur.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen SmartArt-design.

  Føje en figur til SmartArt-grafik

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-design , skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafik. Du skal muligvis dobbeltklikke på SmartArt-grafik for at åbne fanen SmartArt-design .

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en figur efter den valgte figur.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en figur inden den valgte figur.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil tilføje en figur, mens du bruger tekstruden, skal du klikke på en eksisterende figur, flytte markøren før eller efter teksten, hvor du vil tilføje figuren, og derefter trykke på Enter.

 • Hvis du vil slette en figur fra din SmartArt-grafik, skal du klikke på den figur, du vil slette, og derefter trykke på Delete. Hvis du vil slette hele SmartArt-grafik, skal du klikke på kanten af SmartArt-grafikog derefter trykke på Delete.

 • Hvis du vil tilføje en figur, f.eks. en billedforklaring eller en linje, skal du se Tilføj figurer.

Ændre farverne i en hel SmartArt-grafik

Du kan anvende farvevariationer, der er afledt af temafarver , på figurerne i SmartArt-grafik.

 1. Klik på SmartArt-grafik.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen SmartArt-design.

  Ændre farverne i SmartArt-grafik

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-design , skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafik. Du skal muligvis dobbeltklikke på SmartArt-grafik for at åbne fanen SmartArt-design .

 3. Klik på den ønskede farvevariation.

Anvende en SmartArt-typografi på en SmartArt-grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på figurerne i din SmartArt-grafik for at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på SmartArt-grafik.

 2. Klik på den ønskede SmartArt-typografi i gruppen SmartArt-typografier under fanen SmartArt-design.

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Mere .

  Klik på den nedadpegende pil for at få vist flere typografiindstillinger for SmartArt-grafik

I PowerPoint til internettetkan du tilføje og redigere SmartArt-grafik.

Indsæt en SmartArt-grafik, og føj tekst til den

 1. På fanen Indsæt skal du vælge SmartArt.

  På fanen Indsæt skal du vælge SmartArt

 2. Vælg det ønskede layout i rullemenuen.

  Grafikken indsættes på din slide. Der vises en teksteditor til venstre for grafikken. Hvert punkttegn i editoren svarer til ét element i grafikken.

  Føje tekst til SmartArt-grafikken i teksteditoren i venstre side
 3. Hvis du vil skrive tekst, skal du klikke ud for et punkttegn i teksteditoren og derefter skrive din tekst eller indsætte tekst, du har kopieret fra et andet sted.

Tilføje eller slette figurer i SmartArt-grafik

Du kan tilføje figurer i Teksteditor ved at trykke på Enter for at tilføje endnu et punkttegn.

Du sletter figurer i Teksteditor ved at gå tilbage mellem det punkttegn, du vil fjerne.

Ændre farverne i en hel SmartArt-grafik

Du kan anvende farvevariationer (som er afledt af præsentationens temafarver) på figurerne i SmartArt-grafik.

 1. Klik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Skift farver under SmartArt-værktøjer på båndet.

  Under SmartArt-værktøjer skal du vælge Skift farver for at åbne farvegalleriet

 3. Vælg den ønskede farvevariation i den menu, der vises.

Anvende en SmartArt-typografi til grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på figurerne i din SmartArt-grafik til at skabe et professionelt udseende.

 1. Klik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Typografier under SmartArt-værktøjer på båndet.

  Under SmartArt-værktøjer skal du vælge pilen Flere typografier for at åbne galleriet SmartArt-typografier

 3. Vælg den ønskede typografi i den menu, der vises.

  Peg med musen på enhver indstilling for at få vist et beskrivelsesnavn for indstillingen.

Ændre rækkefølgen af figurerne i en grafik

Som standard er figurerne i grafikken sorteret fra venstre mod højre (eller med uret, hvis grafikken er cirkulær). 

Sådan ændrer du rækkefølgen af figurerne:

 1. Markér grafikken.

 2. På båndet under SmartArt-værktøjer skal du vælge Højre mod venstre.

Ændre listeniveauet for et element

Tekstruden fungerer som en disposition eller en punktopstilling, der forbinder oplysninger direkte til din SmartArt-grafik. Hver SmartArt-grafik definerer sin egen tilknytning mellem punkttegnene i teksteditoren og figursættet i SmartArt-grafik.

Hvis du vil indrykke en linje i tekstruden, skal du markere den linje, der skal indrykkes, og klikke på Sænk på fanen Design i SmartArt-grafikværktøjer.

Hvis du vil mindske listeniveauet, skal du markere den linje, du vil indrykke, og derefter klikke på Hæv (eller trykke på Skift+Tab).

Tip

 • Hvis du vil ændre størrelsen på hele SmartArt-grafik, skal du klikke på kanten af SmartArt-grafikog derefter trække størrelseshåndtagene ind eller ud, indtil SmartArt-grafik har den ønskede størrelse.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×