Relaterede emner
×
Almindelige anvendelser af funktioner
Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Almindelige anvendelser af funktioner

Beregne forskellen mellem to datoer

Brug funktionen DATO.FORSKEL, når du vil beregne forskellen mellem to datoer. Placer først en startdato i en celle og en slutdato i en anden. Skriv derefter en formel som en af følgende.

Advarsel!: Hvis Startdato er større end Slutdato, bliver resultatet #NUM!.

Forskel i dage

=DATO.FORSKEL(D9,E9,"d") med resultatet 856

I dette eksempel er startdatoen i celle D9, og slutdatoen er i E9. Formlen er i F9. “d” returnerer antallet af hele dage mellem de to datoer.

Forskel i uge

=(DATO.FORSKEL(D13,E13,"d")/7) og resultatet: 122,29

I dette eksempel er startdatoen i celle D13, og slutdatoen er i E13. “d” returnerer antallet af dage. Men bemærk /7 i slutningen. Dette dividerer antallet af dage med 7, da der er 7 dage i en uge. Bemærk, at dette resultat også skal formateres som et tal. Tryk på CTRL + 1. Klik derefter på Tal > Antal decimaler: 2.

Forskel i måneder

=DATO.FORSKEL(D5,E5,"m") og resultatet: 28

I dette eksempel er startdatoen i celle D5, og slutdatoen er i E5. I formlen returnerer “m” antallet af hele måneder mellem de to dage.

Forskel i ¨år

=DATO.FORSKEL(D2,E2,"y") og resultatet: 2

I dette eksempel er startdatoen i celle D2, og slutdatoen er i E2. “y” returnerer antallet af hele år mellem de to datoer.

Beregn alder i akkumulerede år, måneder og dage

Du kan også beregne alder eller en persons tjenestetid. Resultatet kan f.eks. være “2 år, 4 måneder, 5 dage.”

1. Brug DATO.FORSKEL til at finde det samlede antal år.

=DATO.FORSKEL(D17,E17,"y") og resultatet: 2

I dette eksempel er startdatoen i celle D17, og slutdatoen er i E17. I formlen returnerer “y” antallet af hele år mellem de to datoer.

2. Brug DATO.FORSKEL igen med “ym” for at finde måneder.

=DATO.FORSKEL(D17,E17,"ym") og resultatet: 4

I en anden celle skal du bruge formlen DATO.FORSKEL med parameteren “ym”. “ym” returnerer antallet af resterende måneder efter det sidste hele år.

3. Brug en anden formel til at finde dage.

=DATO.FORSKEL(D17,E17,"md") og resultat: 5

Nu skal vi finde antallet af resterende dage. Det gør vi ved at skrive en anden type formel, der er vist ovenfor. Denne formel trækker den første dag i den sidste måned (5/1/2016) fra den oprindelige slutdato i celle E17 (5/6/2016). Det foregår på denne måde: Funktionen DATO opretter datoen, 5/1/2016. Den oprettes ved hjælp af året i celle E17 og måneden i celle E17. Derefter repræsenterer 1 den første dag i den pågældende måned. Resultatet for funktionen DATO er 5/1/2016. Derefter subtraherer vi dette fra den oprindelige slutdato i celle E17, hvilket er 5/6/2016. 5/6/2016 minus 5/1/2016 er 5 dage.

Advarsel!: Vi anbefaler ikke at bruge argumentet DATP.FORSKEKL "md", fordi den kan beregne unøjagtige resultater.

4. Valgfrit: Kombiner tre formler i én.

=DATo.FORSKEL(D17,E17,"y")&" år, "&DATO.FORSKEL(D17,E17,"ym")&" måneder, "&DATO.FORSKEL(D17,E17,"md")&" dage" og resultatet: 2 år, 4 måneder, 5 dage

Du kan placere alle tre beregninger i én celle som i dette eksempel. Brug og-tegn, anførselstegn og tekst. Det er en længere formel at skrive, men i det mindste er det hele i én. Tip: Tryk på Alt+Enter for at indsætte linjeskift i formlen. Dette gør det nemmere at læse. Tryk også på CTRL+SKIFT+U, hvis du ikke kan se hele formlen.

Download vores eksempler

Du kan download en eksempelprojektmappe med alle datavalideringseksemplerne, som findes i denne artikel. Du kan følge eksemplerne eller oprette dine egne formler.

Download eksempler på beregning af dato

Andre beregninger af dato- og klokkeslæt

Som du så ovenfor, beregner funktionen DATO.FORSKEL forskellen mellem en startdato og en slutdato. I stedet for at skrive bestemte datoer kan du dog også bruge funktionen IDAG() i formlen. Når du bruger funktionen IDAG(), bruger Excel computerens aktuelle dato til datoen. Husk, at dette ændres, når filen åbnes igen på en dag i fremtiden.

=DATO.FORSKEL(IDAG(),D28,"y") og resultatet: 984

Bemærk, at på skrivetidspunktet var dagen den 6. oktober 2016.

Brug funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL, når du vil beregne antallet af arbejdsdage mellem to datoer. Du kan også få den til at udelade weekender og helligdage.

Før du begynder: Beslut, om du vil udelade feriedatoer. Hvis du gør det, skal du skrive en liste over feriedatoer i et separat område eller ark. Placer hver helligdagsdato i sin egen celle. Markér derefter disse celler, vælg Formler > Definer navn. Navngiv området MineFeriedage, og klik på OK. Opret derefter formlen ved hjælp af nedenstående trin.

1. Skriv startdato og slutdato.

Startdato i celle D53 er 1/1/2016, slutdatoen er i celle E53 er 31/12/2016

I dette eksempel er startdatoen i celle D53, og slutdatoen er i E53.

2. I en formel. I en anden celle kan du skrive som dette:

=ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL(D53,E53,1) og resultatet: 261

Skriv en formel som i eksemplet ovenfor. 1 i formlen fastlægger lørdage og søndage som weekenddage og udelukker dem fra totalen.

3. Du kan ændre 1 efter behov.

Intellisense-liste, der viser 2 – søndag, mandag; 3 – mandag, tirsdag osv.

Hvis lørdag og søndag ikke er dine weekenddage, skal du ændre 1 til et andet tal fra IntelliSense-listen. 2 fastlægger f.eks. søndage og mandage som weekenddage.

4. Skriv navnet på ferieintervallet.

=ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL(D53,E53,1,MineFridage) og resultatet: 252

Hvis du har oprettet et navn for ferieområdet i sektionen “Før du begynder” ovenfor, skal du skrive det i slutningen som dette. Hvis du ikke har helligdage, kan du undlade kommaet og MineFeriedage.

Du kan beregne forløbet tid ved at trække ét tidspunkt fra ét andet. Placer først en starttidspunkt i en celle og en sluttidspunkt i en anden. Sørg for at skrive et fuldt tidspunkt, herunder time, minutter, og et mellemrum før AM eller PM. Sådan gør du:

1 Skriv et starttidspunkt og et sluttidspunkt.

Startdato/-klokkeslæt for kl. 7:15, Slutdato/-klokkeslæt for kl. 16:30

I dette eksempel er starttidspunktet i celle D80, og sluttidspunktet er i E80. Sørg for at skrive time, minut, og et mellemrum før AM eller PM.

2. Angiv formatet t:mm AM/PM.

Dialogboksen Formatér celler, brugerdefineret kommando, h:mm AM/PM-type

Markér begge datoer, og tryk på CTRL+1 (eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap +1 på Mac). Sørg for at vælge Tilpasset > t:mm AM/PM, hvis den ikke allerede er angivet.

3. Subtraher de to tidspunkter.

=E80-D80 og resultatet: 9:15

Subtraher i en anden celle cellen med starttidspunkt fra cellen med sluttidspunktet.

4. Angiv formatet t:mm.

Dialogboksen Formatér celler, brugerdefineret kommando, h:mm-type

Tryk på CTRL+1 (eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap + 1 på Mac). Vælg Tilpasset > t:mm, så resultatet ikke omfatter AM og PM.

Hvis du vil beregne tiden mellem to datoer og klokkeslæt, kan du blot subtrahere det ene fra det andet. Du skal dog anvende formatering på hver celle for at sikre, at Excel returnerer det ønskede resultat.

1. Skriv to hele datoer og klokkeslæt.

Startdato 1/1/16 13:00; Slutdato for 2/1/16 14:00

Skriv en komplet startdato/-klokkeslæt i én celle. Og i en anden celle skal du skrive en komplet slutdato/-klokkeslæt. Hver celle skal have en måned, dag, år, time, minut, og et mellemrum før AM eller PM.

2. Angiv 14/3/12-formatet 1:30 PM.

Dialogboksen Formatér celler, kommandoen Dato, 14/03/12 13:30-type

Markér begge celler, og tryk derefter på CTRL+1 (eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap +1 på Mac). Vælg derefter Date > 14/3/12 1:30 PM. Dette er ikke den dato, du vil angive. Det er blot et eksempel på, hvordan formatet ser ud. Bemærk, at i versioner før Excel 2016 kan dette format have en anden eksempeldato, f.eks 14/3/01 1:30 PM.

3. Subtraher de to.

=E84-D84 og resultatet 1,041666667

Subtraher i en anden celle cellen med startdato/-klokkeslæt fra cellen med slutdato/-klokkeslæt. Resultatet vil sandsynligvis ligne et tal og en decimal. Du vil rette det i næste trin.

4. Angiv formatet [t]:mm.

Dialogboksen Formatér celler, brugerdefineret kommando, [h]:mm-type

Tryk på CTRL+1 (eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap + 1 på Mac). Vælg Brugerdefineret. I Skriv-feltet, skal du skrive [t]:mm.

Relaterede emner

Funktionen DATO.FORSKEL
Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL
ANTAL.ARBEJDSDAGE
Flere funktioner til dato- og klokkeslæt
Beregn forskellen mellem to tidspunkter

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×