For at forhindre andre brugere i bevidst eller ubevidst at redigere, flytte eller slette data i et regneark kan du låse cellerne i dit Excel-regneark og derefter beskytte arket med adgangskode. Forestil dig, at du har ansvaret for regnearket med en statusrapport for dit team, hvor du gerne vil have, at teammedlemmerne kun tilføjer data i bestemte celler og ikke skal kunne redigere noget andet. Med beskyttelse af regneark kan du kun gøre visse dele af arket redigerbart, og brugerne vil ikke kunne redigere data i andre områder i arket.

Vigtigt!: 

 • Beskyttelse af regnearkniveau er ikke tiltænkt som en sikkerhedsfunktion. Det forhindrer blot brugerne i at ændre låste celler i regnearket.

 • At beskytte et regneark er ikke det samme som at beskytte en Excel-fil eller en projektmappe med adgangskode. Du kan få flere oplysninger herunder:

 • Hvis du vil låse filen, så andre brugere ikke kan åbne den, skal du se under Beskyt en Excel-fil.

 • Hvis du vil forhindre brugere i at tilføje, redigere, flytte, kopiere eller skjule/vise ark i en projektmappe, skal du se under Beskyt en projektmappe.

 • Se Beskyttelse og sikkerhed i Excel for at få mere at vide om forskellen på at beskytte din Excel-fil, din projektmappe eller dit regneark.

Vælg, hvilke celleelementer der skal låses

Her er de elementer, du kan låse i et ubeskyttet ark:

Bemærk!: ActiveX kontrolelementer, kontrolelementer i formular, figurer, diagrammer, SmartArt, minidiagrammer, udsnitsværktøjer, tidslinjer er for blot at nævne nogle få allerede låst, når du føjer dem til et regneark. Men låsen fungerer kun, når du aktiverer arkbeskyttelse. Se det efterfølgende afsnit for at få mere at vide om, hvordan du aktiverer arkbeskyttelse.

Aktivér beskyttelse af regneark

Beskyttelse af regneark er en todelt proces: det første trin er at låse celler, som andre kan redigere, og derefter kan du beskytte regnearket med eller uden en adgangskode.

Trin 1: Lås op for eventuelle celler, der skal være redigerbare

 1. I din Excel-fil skal du markere det regneark, du vil beskytte.

 2. Markér de celler, som andre kan redigere.

  Tip!: Du kan markere flere ikke-sammenhængende områder ved hjælp af Ctrl+venstreklik.

 3. Højreklik et vilkårligt sted i arket, vælg Formatér celler (eller brug Ctrl+1 eller kommando+1 på Mac), og gå derefter til fanen Beskyttelse, og fjern markeringen i Låst.

  Fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler

Trin 2: Beskyt regnearket

Vælg derefter de handlinger, som brugerne skal have tilladelse til at udføre på arket, f.eks. indsætte eller slette kolonner eller rækker, redigere objekter, sortere eller bruge Autofilter for blot at nævne nogle få. Desuden kan du også angive en adgangskode for at låse dit regneark. En adgangskode forhindrer andre i at fjerne beskyttelsen af regnearket – den skal angives for at fjerne beskyttelsen af arket.

Nedenfor finder du fremgangsmåden til at beskytte dit ark.

 1. Klik på Beskyt ark under fanen Gennemse.

  Gruppen Ændringer på fanen Gennemse
 2. Markér de elementer på listen Tillad alle dette regnearks brugere at, som brugerne skal have mulighed for at ændre.

  Dialogboksen Beskyt ark

  Indstilling

  Gør det muligt for brugerne at

  Markér låste celler

  Flytte markøren til de celler, som feltet Låst er markeret for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard har brugerne tilladelse til at markere låste celler.

  Markér ulåste celler

  Flytte markøren til de celler, som feltet Låst ikke er markeret for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard kan brugerne markere ulåste celler, og de kan trykke på tabulatortasten for at bevæge sig mellem de ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatér celler

  Ændre de ønskede indstillinger i dialogboksen Formatér celler og Betinget formatering. Hvis du har anvendt betinget formatering, før du beskyttede regnearket, ændres formateringen også, hvis en bruger indtaster en værdi, der opfylder en anden betingelse.

  Formatér kolonner

  Bruge kolonneformateringskommandoerne, herunder ændre kolonnebredde eller skjule kolonner (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Formatér rækker

  Bruge rækkeformateringskommandoerne, herunder ændre rækkehøjde eller skjule rækker (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Indsæt kolonner

  Indsætte kolonner.

  Indsæt rækker

  Indsætte rækker.

  Indsæt links

  Indsætte nye links, selv i ulåste celler.

  Slet kolonner

  Slette kolonner.

  Bemærk!: Hvis Slet kolonner er beskyttet, og Indsæt kolonner ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte kolonner, men brugeren kan ikke slette dem.

  Slet rækker

  Slette rækker.

  Bemærk!: Hvis Slet rækker er beskyttet, og Indsæt rækker ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte rækker, men brugeren kan ikke slette dem.

  Sortér

  Bruge kommandoer til at sortere data (gruppen Sortér og filtrer under fanen Data).

  Bemærk!: Uanset denne indstilling kan brugerne aldrig sortere områder, der indeholder låste celler i et beskyttet regneark.

  Brug Autofilter

  Bruge rullepilene til at ændre filteret på områder, når der anvendes autofiltre.

  Bemærk!: Uanset denne indstilling kan brugere ikke anvende eller fjerne autofiltre på et beskyttet regneark.

  Brug pivottabeller

  Formatere, ændre layout i, opdatere eller på anden måde ændre pivottabelrapporter eller oprette nye rapporter.

  Rediger objekter

  Ved at gøre et af følgende:

  • Foretag ændringer i grafikobjekter, herunder kort, integrerede diagrammer, figurer, tekstfelter og kontrolelementer, du ikke låste op, før du beskyttede regnearket. Hvis et regneark f.eks. har en knap, der kører en makro, kan du klikke på knappen for at afspille makroen, men du kan ikke slette knappen.

  • Foretag eventuelle ændringer, f.eks. formatering, i et integreret diagram. Diagrammet opdateres fortsat, når du ændrer dets kildedata.

  • Tilføj eller rediger noter.

  Rediger scenarier

  Se scenarier, som du har skjult, og redigere eller slette scenarier, som du har beskyttet mod ændringer. Brugerne kan redigere værdierne i de redigerbare celler, hvis cellerne ikke er beskyttet, og brugerne kan tilføje nye scenarier.

 3. Du kan vælge at angive en adgangskode i boksen Adgangskode til at fjerne arkbeskyttelse og klikke på OK. Skriv adgangskoden igen i dialogboksen Bekræft adgangskode, og klik på OK.

  Vigtigt!: 

  • Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

  • Det er meget vigtigt, at du husker din adgangskode. Hvis du glemmer din adgangskode, kan Microsoft ikke finde den frem.

Indstillingen Beskyt ark ændres til Fjern arkbeskyttelse, når et regneark er beskyttet. Du kan få vist denne indstilling ved at klikke på fanen Gennemse på båndet og se under Arkbeskyttelse i Ændringer.

Gruppen Ændringer på fanen Gennemse

Gruppen Ændringer på fanen Gennemse

Hvis du vil fjerne beskyttelsen af et ark, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Gå til det regneark, du vil fjerne beskyttelsen for.

 2. Gå til Filer > Oplysninger > Beskyt > Fjern arkbeskyttelse, eller gå til fanen Gennemse > Ændringer > Fjern arkbeskyttelse.

 3. Hvis arket er beskyttet med adgangskode, skal du skrive adgangskoden i dialogboksen Fjern arkbeskyttelse og klikke på OK.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Se også

Beskyttelse og sikkerhed i Excel

Beskyt en Excel-fil

Beskyt en projektmappe

Lås eller lås op for bestemte områder i et beskyttet regneark

Låse celler for at beskytte dem

Få vist eller skjul formler

Beskytte kontrolelementer og sammenkædede celler i et regneark

Kopiere og sætte ind i et beskyttet regneark

Video: Beskyt projektmapper og regneark med en adgangskode (Excel 2013)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×