Brug en skærmlæser til at ændre indrykning og afstand mellem indstillinger i Outlook

Skærmlæserindhold Skærmlæserindhold

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, som bruger et skærmlæserprogram sammen med Office-produkterne, og den er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du besøge Office Support-startsiden.

Brug Outlook med tastaturet og en skærmlæser til at angive afstand før og efter hvert afsnit og størrelsen af deres indrykning. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du kan også oprette en indrykning udelukkende i den første linje af et afsnit eller oprette hængende indrykning hvor den første linje i afsnittet ikke indrykkes, men den efterfølgende linjer gør. Desuden kan du ændre linjeafstanden for et afsnit.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Vælg det afsnit, du vil angive afstand for, i en mail, du er ved at skrive. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele mailen, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Gå til fanen Formatér tekst, og tryk på Alt+O, P, G. Dialogboksen Afsnit åbnes med fokus på fanen Indrykning og afstand. Du hører: "Vinduet Afsnit. Justering." I JAWS hører du: "Dialogboksen Afsnit. Siden Indrykning og afstand", og i NVDA hører du: "Dialogboksen Afsnit. Generelt. Indrykning og afstand" efterfulgt af deres justeringsindstillinger.

 3. Hvis du vil angive afstanden før et afsnit, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Før". Tryk derefter på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede punktværdi, eller skriv den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18). Mindre punktværdier giver mindre plads.

 4. Hvis du vil angive afstanden efter et afsnit, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Efter". Tryk derefter på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede punktmarkering, eller skriv den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18).

 5. Luk dialogboksen Afsnit ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til meddelelsesvinduet.

Angive linjeafstand

 1. Hvis du vil ændre linjeafstand i et afsnit, skal du markere det afsnit, du vil formatere.

 2. Gå til fanen Formatér tekst, og tryk på Alt+O, P, G. Dialogboksen Afsnit åbnes med fokus på fanen Indrykning og afstand.

 3. For at vælge en indstilling for linjeafstand, skal du trykke på Tab-tasten indtil du hører: "Linjeafstand", efterfulgt af en indstilling for linjeafstand.

 4. Tryk på Mellemrumstasten for at åbne listen over indstillinger. Brug derefter pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling for linjeafstand. Tryk på Enter for at vælge den.

  Hvis du vælger en indstilling, der kan tilpasses, f.eks Flere,til at angive afstandsstørrelsen, skal du trykke på Tab-tasten. Du hører "På" og den aktuelle afstandsstørrelse. Skriv derefter en værdi.

 5. Luk dialogboksen Afsnit ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til meddelelsesvinduet.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Markér de afsnit i en mail, hvor du vil indrykke den første linje i afsnittet.

 2. Tryk på Alt+O, P, G for at åbne fanen Formatér tekst. Dialogboksen Afsnit åbnes med fokus på fanen Indrykning og afstand. Du hører: "Vinduet Afsnit. Justering." I JAWS hører du: "Dialogboksen Afsnit. Siden Indrykning og afstand", og i NVDA hører du: "Dialogboksen Afsnit. Generelt. Indrykning og afstand" efterfulgt af deres justeringsindstillinger.

 3. For at indrykke den første linje i afsnittet, skal du bruge indstillingerne i gruppen Indrykning. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Speciel, redigerbar kombinationsboks" og den aktuelle indrykningsindstilling. I JAWS hører du: "Speciel kolonnekombinationsboks", og i NVDA hører du: "Speciel kombinationsboks" efterfulgt af deres indrykningsindstillinger. Hvis du vil indrykke den første linje, skal du trykke på mellemrumstasten og derefter bruge pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører: "Første linje". Tryk på Enter for at vælge.

 4. Tryk på tabulatortasten for at angive indrykningsstørrelsen for den første linje. Du hører "Med" og den aktuelle indrykningsstørrelse. Skriv derefter en værdi i tommer, f.eks. 0,5.

 5. Luk dialogboksen Afsnit ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til meddelelsesvinduet.

Bemærk!: Alle efterfølgende afsnit, du skriver, bliver indrykket.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. I en mail, du er ved at skrive, skal du markere det afsnit, hvor du vil indrykke alle andre linjer end den første linje i afsnittet (hængende indrykning).

 2. Tryk på Alt+O, P, G for at åbne fanen Formatér tekst. Dialogboksen Afsnit åbnes med fokus på fanen Indrykning og afstand. Du hører: "Vinduet Afsnit. Justering." I JAWS hører du: "Dialogboksen Afsnit. Siden Indrykning og afstand", og i NVDA hører du: "Dialogboksen Afsnit. Generelt. Indrykning og afstand" efterfulgt af deres justeringsindstillinger.

 3. Hvis du vil indrykke alle andre linjer end den første linje i afsnittet, skal du bruge indstillingerne i gruppen Indrykning. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Speciel, redigerbart kombinationsfelt" og den aktuelle indstilling for indrykning. I JAWS hører du: "Speciel kolonnekombinationsboks", og i NVDA hører du: "Speciel kombinationsboks" efterfulgt af deres indrykningsindstillinger.

  Hvis du vil oprette en hængende indrykning, skal du trykke på mellemrumstasten og derefter bruge pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører: "Hængende". Tryk på Enter for at vælge.

 4. Tryk på tabulatortasten for at angive indrykningsstørrelsen. Du hører "Med" og den aktuelle indrykningsstørrelse. Skriv derefter værdien i tommer, f.eks. 0,5.

 5. Luk dialogboksen Afsnit ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til meddelelsesvinduet.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. I en mail, du er ved skrive, skal du markere de afsnit, du vil øge eller mindske den venstre eller højre indrykning for.

 2. Tryk på Alt+O, P, G for at åbne fanen Formatér tekst. Dialogboksen Afsnit åbnes med fokus på fanen Indrykning og afstand. Du hører: "Vinduet Afsnit. Justering." I JAWS hører du: "Dialogboksen Afsnit. Siden Indrykning og afstand", og i NVDA hører du: "Dialogboksen Afsnit. Generelt. Indrykning og afstand" efterfulgt af deres justeringsindstillinger.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, til at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil redigere indrykningen fra venstre margen, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Venstre".

  • Hvis du vil redigere indrykningen fra højre margen, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Højre".

  For at angive indrykningsstørrelsen, skal du skrive et tal i centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Luk dialogboksen Afsnit ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til meddelelsesvinduet.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at gemme et billede eller en vedhæftet fil fra en mail i Outlook

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Understøttelse af tilgængelighed i Outlook

Brug Outlook på internettet med tastaturet og en skærmlæser til at angive størrelsen på hvert afsnits indrykning. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook på internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Outlook på internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook på internettet.

 • Vi opdaterer i øjeblikket Outlook.office.com (Outlook på internettet). Nogle bruger allerede det nye Outlook, mens den klassiske version vil være standardoplevelsen for andre, indtil opdateringen er fuldført. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Få hjælp til Outlook på internettet. Da vejledningen i dette emne gælder for den nye oplevelse, anbefaler vi, at du skifter fra den klassiske oplevelse til det nye Outlook. For at skifte til det nye Outlook skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Kommando, prøv det nye Outlook" og derefter trykke på Enter. Hvis du hører "Kommando værktøjslinje" i stedet for "Kommando, prøv det nye Outlook", bruger du allerede det nye Outlook.

Forøg eller formindsk indrykningen af et afsnit

 1. Når du skriver en meddelelse, skal du placere markøren et sted i det afsnit, hvor du vil ændre indrykningen. Hvis du vil ændre afsnitsindrykningen for hele meddelelsen, skal du trykke på Ctrl+A for at markere al tekst.

 2. Tryk på Tab-tasten én gang. Du hører: "Formateringsindstillinger". Gør derefter ét af følgende:

  • Hvis du vil øge indrykningen fra venstre margen, skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører: "Knappen Forøg indrykning". Tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus vender tilbage til afsnittet.

  • Hvis du vil formindske indrykningen fra venstre margen, skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning". Tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus vender tilbage til afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Brug en skærmlæser til at gemme et billede eller en vedhæftet fil fra en mail i Outlook

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Understøttelse af tilgængelighed i Outlook

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×