Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn eller kognitive handicap, der bruger et skærmlæserprogram som f.eks. Windows Oplæser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøget Microsoft Support.

Brug Outlook med tastaturet og en skærmlæser til at ændre tekst- og afsnitsjustering. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du centrerer tekst eller justerer den til højre eller venstre, når du skriver en meddelelse med Mail.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Juster tekst

Justering bestemmer udseendet og retningen af kanterne på afsnittet: venstrejusteret, højrejusteret eller centreret tekst.

 1. Vælg de afsnit, som du vil justere, når du skriver en mail.

 2. Tryk på F6 én gang for at gå til fanerne på båndet. Du hører den nuværende valgte fane.

 3. Tryk på højre piletast, indtil du hører: "Fanen Formatér tekst".

 4. Tryk én gang på Tabulatortasten for at gå til formateringsindstillingerne, og gør derefter et af følgende:

  • Med Oplæser og JAWS skal du trykke på højre piletast, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Centrer", og derefter trykke på Enter. 

   Bemærk!: Med Oplæser og JAWS skal du trykke på tabulatortasten i stedet for højre piletast for at gå til den næste formateringsindstilling, når fokus er på rullemenuen Skrifttype eller Skriftstørrelse. Oplæser meddeler "Slutningen af linjen", når fokus er på en sådan knap. Med JAWS er der ingen lydsignal.

  • Med NVDA skal du trykke på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Knap juster midte", og derefter trykke på Enter.

   Fokus flyttes til brødteksten i mailen.

Tilføje afsnitsindrykninger

Du kan tilføje indrykning i afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Vælg de afsnit, som du vil indrykke, når du skriver en mail.

 2. Tryk på F6 én gang for at gå til fanerne på båndet. Du hører den nuværende valgte fane.

 3. Tryk på højre piletast, indtil du hører: "Fanen Formatér tekst".

 4. Tryk én gang på Tabulatortasten for at gå til formateringsindstillingerne, og gør derefter et af følgende:

  • Med Oplæser og JAWS skal du trykke på højre piletast, indtil du hører "Formindsk indrykning" eller "Forøg indrykning", og tryk derefter på Enter. 

   Bemærk!: Med Oplæser og JAWS skal du trykke på tabulatortasten i stedet for højre piletast for at gå til den næste formateringsindstilling, når fokus er på rullemenuen Skrifttype eller Skriftstørrelse. Oplæser meddeler "Slutningen af linjen", når fokus er på en sådan knap. Med JAWS er der ingen lydsignal.

  • Med NVDA skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Til/fra-knap, ikke trykket ned, formindsk indrykning" eller "Til/fra-knap, ikke trykket ned, forøg indrykning", og tryk derefter på Enter.

   Fokus flyttes til brødteksten i mailen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug et tastatur og en skærmlæser til at ændre justeringen af din meddelelsestekst i Outlook. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du hurtigt centrer tekst, justerer den til højre eller venstre eller justerer med lige margener.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft 365.

 • Alt efter hvilken skærmlæser du bruger, skal du muligvis justere detaljeringsindstillingerne for at høre skærmlæseren beskrive, hvordan teksten er justeret.

I dette emne

Justere tekst

Justeringen bestemmer udseendet og retningen på kanterne i afsnittets tekst: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller justeret.

 1. Placer fokus et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere, når du skriver en mail.

 2. Vælg justeringsindstillingen:

  • Hvis du vil venstrejustere, skal du trykke på Alt+H og derefter trykke på A, L.

  • Hvis du vil højrejustere, skal du trykke på Alt+H og derefter trykke på A, R.

  • Hvis du vil centrere teksten, skal du trykke på Alt+H og derefter trykke på A, C.

  • Hvis du vil have lige margener, skal du trykke på Alt+O og derefter trykke på A, J.

  Bemærk!: For personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed, kan det være svært at læse tekst med lige margener, så overvej at bruge andre justeringsindstillinger.

Tilpas afsnitsjustering

Du kan tilføje indrykning i afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Vælg de afsnit, som du vil indrykke, når du skriver en mail.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykning til venstre, skal du trykke på Alt+H og derefter trykke på A, O.

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, skal du trykke på Alt+H og derefter trykke på A, I.

Tip!: I Outlook kan du også bruge indstillingerne for afsnitsformatering til f.eks. at ændre afstanden mellem tekstlinjer eller mellem afsnit. Du kan få mere at vide om linje- og afsnitsafstand i Brug en skærmlæser til at ændre indstillingerne for indrykning og afstand i Outlook.

Juster tekst med Fortæl mig det

Hvis du ikke kender tastaturgenvejen eller vil have mere at vide om flere valgmuligheder, kan du prøve at bruge boksen Fortæl mig, hvad du vil gøre.

Afhængigt af hvilken version af Microsoft 365 du bruger, kaldes tekstfeltet Søg øverst i appvinduet muligvis for Fortæl mig det i stedet. De tilbyder begge en meget lignende oplevelse, men nogle indstillinger og søgeresultater kan variere.

 1. Placer fokus et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Alt+Q for at gå til boksen Fortæl mig, hvad du vil.

 3. Skriv et nøgleord eller udtryk, der er relateret til din opgave, og tryk derefter på pil ned for at vælge mellem søgeresultaterne. Skriv f.eks . juster tekst for relaterede handlinger, f.eks. knappen Højrejuster .

 4. Tryk på Enter for at vælge en funktion.

Se også

Brug en skærmlæser til at ændre indrykning og afstand mellem indstillinger i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Understøttelse af skærmlæser til Outlook

Brug Outlook til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede macOS-skærmlæser, til at ændre tekst- og afsnitsjustering. Du kan centrere tekst, højre- eller venstrejustere den eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre margen er helt lige.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Justere tekst

Justeringen bestemmer udseendet og retningen på kanterne i afsnittets tekst: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller justeret.

 1. Vælg de afsnit, som du vil justere, når du skriver en mail.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Skift nede, og tryk på piletasterne for at flytte markøren.

 2. Tryk på Ctrl+Alternativ+M. Du hører: "Menulinje, Apple".

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Formatér", og tryk derefter på pil ned, indtil du hører: "Undermenuen Justering".

 4. Tryk på højre pil-tasten. Du hører: "Undermenuen Justering".

 5. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede indstilling.

  Bemærk!: Tekst med lige margener kan være meget vanskelig at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed.

  Tip!: Du kan også bruge tastaturgenveje til hurtigt at højrejustere, venstrejustere eller centrere den markerede tekst.

  • Hvis du vil venstrejustere teksten, skal du trykke på Command+venstre klammeparentes ({).

  • Hvis du vil højrejustere teksten, skal du trykke på Command+højre klammeparentes (}).

  • Hvis du vil centrere teksten, skal du trykke på Command+lodret streg (|).

Tilpas afsnitsjustering

Du kan tilføje indrykning i afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Vælg de afsnit, som du vil indrykke, når du skriver en mail.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykning til venstre, skal du trykke på Command+kantet højreparentes (]).

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, skal du trykke på Command+kantet venstreparentes ([).

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook på internettet med tastaturet og en skærmlæser til at ændre tekst- og afsnitsjustering. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du centrerer tekst eller justerer den til højre eller venstre, når du skriver en meddelelse med Mail.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft 365.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook på internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Outlook på internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook på internettet.

 • Vi opdaterer i øjeblikket Outlook.office.com (Outlook på internettet). Nogle bruger allerede det nye Outlook, mens den klassiske version vil være standardoplevelsen for andre, indtil opdateringen er fuldført. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Få hjælp til Outlook på internettet. Da vejledningen i dette emne gælder for den nye oplevelse, anbefaler vi, at du skifter fra den klassiske oplevelse til det nye Outlook. For at skifte til det nye Outlook skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Kommando, prøv det nye Outlook" og derefter trykke på Enter. Hvis du hører "Kommando værktøjslinje" i stedet for "Kommando, prøv det nye Outlook", bruger du allerede det nye Outlook.

I dette emne

Justere tekst

Justering bestemmer udseendet og retningen af kanterne på afsnittet: venstrejusteret, højrejusteret eller centreret tekst.

 1. Vælg de afsnit, som du vil justere, når du skriver en mail.

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Formateringsindstillinger".

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Knappen Juster til venstre", og trykke på mellemrumstasten.

  • Hvis du vil justere teksten til højre, skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Knappen Juster til højre", og trykke på mellemrumstasten.

  • Hvis du vil centrere teksten, skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Knappen Centrer", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 4. Når du har valgt en justeringsindstilling, flyttes fokus til brødteksten i mailen.

Tilpas afsnitsjustering

Du kan tilføje indrykning i afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Vælg de afsnit, som du vil indrykke, når du skriver en mail.

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Formateringsindstillinger".

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykning til venstre, skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Knappen Formindsk indrykning", og trykke på mellemrumstasten.

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Knappen Forøg indrykning", og trykke på mellemrumstasten.

 4. Fokus flyttes til brødteksten i mailen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Understøttelse af skærmlæser til Outlook

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×