Brug en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Dekorativt ikon. Skærmlæserindhold

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, som bruger et skærmlæserprogram sammen med Office-produkterne, og den er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du besøge Office Support-startsiden.

Brug Outlook med tastaturet og en skærmlæser til at planlægge aftaler eller planlægge møder med andre personer. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du kontrollerer, hvornår de personer, du inviterer, er tilgængelige, gør møderne tilbagevendende, indstiller påmindelser for møder og anmoder om svar fra de personer, du inviterer i Outlook.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Planlægge en aftale

Du kan f.eks. planlægge en personlig aftale i din kalender for at minde dig om en aktivitet. Aftaler involverer ikke andre personer. Hvis du vil invitere andre, kan du planlægge et møde. Du kan finde instruktioner i Planlæg et møde, og inviter personer til det.

Oprette en ny aftale

 1. I Outlookskal du trykke på Ctrl+2 for at åbne kalenderen. Du hører navnet på den aktuelle visning, f.eks. "Arbejdsugevisning" efterfulgt af antallet af hændelser i visningen.

 2. Tryk på Alt+H, N for at åbne et vindue med en tom aftale. Fokus er i feltet Titel.

 3. Skriv titlen på aftalen, og tryk derefter på tabulatortasten for at flytte fokus til feltet Startdato.

 4. Du ændrer startdatoen ved at trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte datoen én dag frem eller tilbage. Du kan også skrive startdatoen.

 5. Hvis du vil ændre starttiden, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Starttid", og derefter trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte klokkeslættene en halv time frem eller tilbage.

 6. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Slutdato". Du ændrer slutdatoen ved at trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte datoen en dag frem eller tilbage.

 7. Hvis du vil ændre sluttiden, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Sluttid", og trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte klokkeslættene en halv time frem eller tilbage.

 8. Hvis du vil føje en placering til aftalen, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, kan du bruge placeringsvælgeren til at tilføje placeringen, f.eks. et firmamødelokale. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Placering", og tryk på Enter. Dialogboksen Vælg lokaler åbnes med fokus på feltet Søg. Skriv navnet på placeringen, tryk på tabulatortasten, indtil du hører navnet på placeringen, og tryk på Enter for at vælge den. Tryk på Enter for at føje placeringen til aftalen.

  • Hvis du vil tilføje placeringen ved at skrive, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Placering, rediger", og skrive placeringen.

 9. Hvis du vil tilføje en note eller oplysninger om aftalen, f.eks. en dagsorden eller et program, skal du trykke på Tab-tasten, indtil Oplæser siger "Meddelelse, redigerer", og så skrive din note. Med JAWS hører du: "Rediger", og med NVDA hører du: "Meddelelse, rediger. Multiline."

 10. Hvis du vil give andre besked om, hvorvidt du er optaget eller tilgængelig under din aftale, skal du tilføje en statusindikator. Du kan finde en vejledning under Gør folk klar over din tilgængelighed.

 11. Tryk på Ctrl+S for at gemme din aftale. Tryk på Esc for at lukke aftalevinduet og vende tilbage til kalenderen.

Gør folk opmærksomme på din tilgængelighed

Du kan føje en statusindikator til din aftale for at gøre andre personer klar over din tilgængelighed under aftalen. Hvis en person forsøger at planlægge et møde med dig, ved de, om du er tilgængelig eller optaget.

 1. Åbn en aftale, og tryk så på Alt+H, B for at åbne menuen Vis som.

 2. Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede tilgængelighedsindstilling.

 3. Tryk på Enter for at vælge en indstilling. Menuen Vis som lukkes.

 4. Tryk på Ctrl+S for at gemme ændringerne. Tryk på Esc for at lukke aftalevinduet og vende tilbage til kalenderen.

Planlæg et møde, og inviter folk til det

Du kan sende en mødeindkaldelse til en eller flere personer. Når du opretter invitationen, kan du angive stedet for mødet og bruge mødeindkaldelsen Planlægningsassistent at vælge det bedste tidspunkt for mødet.

 1. Hvis du vil oprette en mødeindkaldelse fra et vilkårligt sted Outlook (f.eks. Mail, Kalender eller Opgaver), skal du trykke på Ctrl+Skift+Q. Der åbnes en tom Mødeindkaldelse med fokus i tekstfeltet Titel.

 2. Skriv titlen på mødet.

 3. Hvis du vil invitere de nødvendige deltagere, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Påkrævet." Skriv navnene på de personer, du vil invitere. Hvis en person ikke findes i dit adressekartotek, skal du skrive personens mailadresse.

 4. Outlook søger automatisk efter forekomster i dit adressekartotek. Brug Pil ned til at gennemse de foreslåede navne. Tryk på Enter for at vælge et navn.

  Tip!: Tryk på Ctrl+K for at bekræfte navnene og mailadresserne.

 5. Hvis du vil angive startdatoen for mødet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Startdato". Som standard viser dette felt den dato, hvor mødeindkaldelsen blev oprettet.

  Skriv startdatoen, eller brug pil ned til at finde datoen.

  Bemærk!: Hvis mødet varer hele dagen, skal du skrive startdatoen eller bruge pil ned-tasten til at finde det, trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Hele dagen, afkrydsningsfelt, ikke markeret", og så trykke på mellemrumstasten.

 6. Hvis du vil angive starttid for mødet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Starttid." Skriv starttiden, eller brug Pil op- eller Pil ned-tasten til at finde det.

 7. Hvis du vil angive sluttiden for mødet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Sluttid". Skriv sluttiden, eller brug pil op- eller pil ned-tasten til at finde det.

 8. Kontrollér, om de personer, du inviterer, er tilgængelige for mødet, før du gemmer eller sender invitationen, ved at kontrollere deres tilgængelighed. Du kan finde instruktioner i Kontrollér tilgængeligheden af de personer, du inviterer.

 9. Hvis du vil vælge en placering til mødet, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, kan du bruge placeringsvælgeren til at tilføje placeringen, f.eks. et firmamødelokale. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Placering", og tryk på Enter. Dialogboksen Vælg lokaler åbnes med fokus på feltet Søg. Skriv navnet på placeringen, tryk på tabulatortasten, indtil du hører navnet på placeringen, og tryk på Enter for at vælge den. Tryk på Enter for at føje placeringen til aftalen.

  • Hvis du vil tilføje placeringen ved at skrive, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Placering, rediger", og skrive placeringen.

 10. Hvis du vil tilføje en meddelelse, der skal følge med indkaldelsen, f.eks. en dagsorden eller et program for mødet, skal du trykke på Tab-tasten, indtil Oplæser siger "Meddelelse, redigerer", og så skrive din meddelelse. Med JAWS hører du: "Rediger", og med NVDA hører du: "Meddelelse, rediger. Multiline."

 11. Tryk på Alt+S for at sende mødeindkaldelsen. Fokus flyttes til det aktive vindue.

Kontrollere tilgængeligheden for de personer, du inviterer

Når du har planlagt mødet og tilføjet navnene på deltagerne, kan du kontrollere, om alle er ledige til at deltage i mødet, og finde det bedst mulige tidspunkt at mødes.

 1. I Mødeindkaldelsen skal du trykke på Alt+X for at åbne Planlægningsassistent. Du hører: "Alle deltageres status".

 2. For at åbne menuen Autoklik skal du trykke på Alt+X, A og derefter P.

 3. Brug Pil ned til at navigere i menuen. Du hører indstillingerne, efterhånden som du flytter dig rundt, f.eks. "Alle personer og ressourcer" eller "Alle personer og én ressource". Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

  Autoplik vælger den næste tilgængelige tid, der opfylder kriterierne for den indstilling, du har valgt. Med Oplæser hører du den foreslåede dato og det foreslåede klokkeslæt samt hver deltagers navn og tilgængelighedsstatus. Med JAWS og NVDA kan du høre hver deltagers tilgængelighed ved at bruge pil op og pil ned til at gennemse listen over deltagere.

 4. Vælg en af følgende muligheder:

  • Tryk på Alt+S for at acceptere tidspunktet og sende mødeindkaldelsen.

  • Tryk på Alt+H for at acceptere tidspunktet og vende tilbage til invitationsmeddelelsen for at redigere den.

  • Hvis du vil vende tilbage til Autoklik for at finde en anden indstilling, skal du trykke på Alt+X, A og derefter P.

Lav et tilbagevendende møde

Hvis du f.eks. planlægger et ugentligt møde, kan du nemt gøre mødet til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke at oprette et nyt møde for hver uge separat.

 1. I mødeindkaldelsen skal du trykke på Alt+H og derefter E for at åbne dialogboksen Tilbagevendende aftale.

 2. Hvis du vil vælge et gentagelsesmønster, skal du bruge følgende tastaturgenveje:

  • Tryk på Alt+D for at vælge indstillingen Dagligt. Hvis du vil vælge et mønster i indstillingen Dagligt, skal du gøre et af følgende:

   • Tryk på Alt+K for at gentage dit møde hver eneste ugedag.

   • Tryk på Alt+V for at gentage mødet med et par dages mellemrum. Hvis du vil angive et dagsinterval, skal du trykke én gang på Tab-tasten og skrive det ønskede antal dage. Hvis du f.eks. vil gentage mødet hver anden dag, skal du skrive 2.

  • For at vælge indstillingen Ugentligt skal du trykke på Alt+W. Hvis du vil angive ugeintervallet, skal du trykke på Alt+C og skrive antallet af uger. Hvis du f.eks. vil gentage mødet hver tredje uge, skal du skrive 3. Du vælger ugedagen ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører den ønskede dag, og så trykke på mellemrumstasten for at vælge den.

  • Tryk på Alt+M for at vælge indstillingen Månedligt. Hvis du vil vælge et mønster i indstillingen Månedligt, skal du gøre et af følgende:

   • Hvis du vil gentage mødet på den samme dato hver måned, skal du trykke på Alt+A. Tryk én gang på Tab, og skriv nummeret på den ønskede dato. Hvis du f.eks. ønsker, at mødet skal foregå på den 12. dag i den valgte måned, skal du skrive 12. Hvis du vil angive månedsintervallet, skal du trykke én gang på Tab-tasten og skrive antallet af måneder. Hvis du f.eks. ønsker, at mødet skal gentages hver anden måned, skal du skrive 2.

   • Tryk på Alt+E for at gentage mødet på en bestemt dag i hver måned. Hvis du vil vælge datointervallet, skal du trykke på Tab-tasten én gang, trykke på Alt+pil ned for at udvide menuen, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede indstilling, og derefter trykke på Enter. Hvis du vil vælge ugedagen, skal du trykke på Tab-tasten én gang, trykke på Alt+pil ned-tasten for at udvide menuen, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede indstilling, og derefter trykke på Enter. Hvis du vil angive månedsintervallet, skal du trykke én gang på Tab-tasten og skrive antallet af måneder. Hvis du f.eks. ønsker, at mødet skal gentages hver anden måned, skal du skrive 2.

  • Tryk på Alt+Y for at vælge indstillingen Årligt. Hvis du vil angive årsintervallet, skal du trykke på Alt+C og skrive det ønskede antal år. Hvis du f.eks. ønsker, at mødet skal gentages hvert andet år, skal du skrive 2. Hvis du vil vælge et mønster i indstillingen Månedligt, skal du gøre et af følgende:

   • Hvis du vil gentage mødet på den samme dato hvert år eller hvert par år, skal du trykke på Alt+kolon (:). For at vælge måneden for mødet skal du trykke på Tab-tasten én gang, trykke på Alt+pil ned-tasten for at udvide menuen, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede måned, og derefter trykke på Enter. Hvis du vil angive datoen, skal du trykke én gang på Tab-tasten og skrive den ønskede dato. Hvis du f.eks. ønsker, at mødet skal foregå på den 12. dag i den valgte måned, skal du skrive 12.

   • Hvis du vil gentage mødet på en bestemt ugedag i en måned, skal du trykke på Alt+E. Hvis du vil vælge datointervallet, skal du trykke på Tab-tasten én gang, trykke på Alt+pil ned for at udvide menuen, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede indstilling, og derefter trykke på Enter. Hvis du vil vælge ugedagen, skal du trykke på Tab-tasten én gang, trykke på Alt+pil ned-tasten for at udvide menuen, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede indstilling, og derefter trykke på Enter. Hvis du vil vælge måneden, skal du trykke på Tab-tasten én gang, trykke på Alt+pil ned for at udvide menuen, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede måned, og derefter trykke på Enter.

 3. Hvis du vil gemme dine valg og lukke dialogboksen Tilbagevendende aftale, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen OK", og trykke på Enter.

Lav et onlinemøde

Du kan nemt omdanne dit møde til et onlinemøde ved hjælp Skype eller Microsoft Teams.

Bemærk!: Afhængigt af din organisation, og om du erMicrosoft 365 -abonnent, er Skype og/eller Microsoft Teams muligvis ikke tilgængelige.

Gør et af følgende i vinduet Mødeindkaldelse:

 1. Hvis du vil Skype mødeindstillingen og oprette Skype et mødelink, skal du trykke på Alt+H, O, M.

 2. Tryk på Alt Teams H, T, M for Microsoft Teams et mødelink og oprette et mødelink.

Outlook tilføjer oplysningerne om onlinemødet og linket til meddelelsesfeltet for mødet.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Kalender

Brug Outlook til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede macOS-skærmlæser, til at planlægge aftaler eller planlægge møder med andre personer. Du lærer også, hvordan du opretter tilbagevendende møder ogMicrosoft Teamsi Outlook til Mac.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Planlæg en ny aftale

 1. Tryk Outlook til Mac+N i Outlook til Mac. Der åbnes et nye aftalevindue med fokus i tekstfeltet Emne. Skriv et emne til aftalen.

 2. Hvis du vil angive en placering til aftalen, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Placering, rediger tekst", og skrive den ønskede placering.

 3. Hvis du vil angive start- og slutdatoen og tidspunktet for aftalen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører standarddato og -klokkeslæt. Hvis du vil ændre værdierne, skal du skrive de nye værdier, du ønsker.

  Tip!: Hvis du vil oprette en begivenhed, der varer hele dagen, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Ikke-klikket hele dagen", og så trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Hvis du vil tilføje flere oplysninger om aftalen, f.eks. en dagsorden, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Angiver brødtekst", og skrive de ønskede oplysninger.

 5. Hvis du vil angive påmindelsestidspunktet for aftalen, skal du trykke på Skift+Tab gentagne gange, indtil du hører "Pop op-knappen Påmindelse", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Enter.

 6. Hvis du vil gemme din aftale, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Gem og luk", og trykke på Control+Option+Mellemrum. Det nye aftalevindue lukkes.

Planlæg et nyt møde

 1. Tryk Outlook til MacControl+Option+M i #x0. Du hører: "Menulinje Apple." Tryk på Højre piletast, indtil du hører: "Fil". Tryk på Ctrl+Option+mellemrumstasten for at åbne menuen Filer.

 2. Hvis du vil åbne undermenuen Ny, skal du trykke på pil ned for én gang og trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk derefter på pil ned, indtil du hører "Møde", og tryk på Retur. Der åbnes et nyt mødevindue med fokus i tekstfeltet Til:.

 3. Hvis du vil invitere personer, skal du skrive navnene på kontakterne i tekstfeltet Til:. Tryk på Enter, når du har skrevet hvert navnOutlook til Macat fuldføre indtastningen.

 4. Du kan give mødet et navn ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Emne, rediger tekst", og så skrive navnet.

 5. Hvis du vil angive en placering til mødet, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Placering, rediger tekst", og skrive den ønskede placering.

 6. Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for mødet ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører standarddato og -klokkeslæt. Hvis du vil ændre værdierne, skal du skrive de nye værdier, du ønsker.

  Tip!: Hvis du vil oprette en begivenhed, der varer hele dagen, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Ikke-klikket hele dagen", og så trykke på Control+Option+Mellemrum.

 7. Hvis du vil tilføje flere oplysninger om mødet, f.eks. en dagsorden, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Angiv brødtekst", og skrive de ønskede detaljer.

 8. Du indstiller påmindelsestiden for mødet ved at trykke på Skift+Tab gentagne gange, indtil du hører "Pop op-knappen Påmindelse", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 9. Du sender din mødeindkaldelse ved at trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Send", og så trykke på Control+Option+mellemrumstasten. Det nye mødevindue lukkes.

Gør folk opmærksomme på din tilgængelighed

Vis andre din tilgængelighed på tidspunktet for et møde eller en aftale.

 1. Når du planlægger en begivenhed, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører den aktuelle tilgængelighedsstatus (f.eks. "Optaget") og "Vis som, pop op-knap", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

 2. Hvis du vil vælge tilgængeligheden, skal du trykke på pil ned, indtil du hører den tilgængelighed, du vil vise til andre under begivenheden. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge en.

Lav en aftale om til et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. I aftalevinduet skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Inviter, knap", og så trykke på Control+Option+mellemrumstasten for at gøre det til et møde.

 2. Fokus flyttes til et nyligt oprettet tekstfelt Til. Skriv navnene på de kontakter, du vil invitere til mødet. Tryk på Enter, når du har skrevet hvert navnOutlook til Macat fuldføre indtastningen.

 3. Når du er færdig, skal du for at sende invitationerne trykke på Skift+tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Send", og trykke på Control+Option+Mellemrum.

Lav et tilbagevendende møde

Hvis du f.eks. planlægger et ugentligt møde, kan du nemt gøre mødet til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke at tilføje et møde for hver uge separat.

 1. Når du planlægger en begivenhed, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Gentagelse, knap", og derefter trykke på Ctrl+Alternativ+mellemrum. Der åbnes et nyt vindue, hvor du kan vælge indstillingerne for den tilbagevendende begivenhed med fokus på rullemenuen Gentagelser.

 2. Du kan vælge mødehyppigheden ved at trykke på Control+Option+Mellemrum og derefter bruge pil op- eller pil ned-tasten til at finde den hyppighed, som aftalen skal gentages(Dagligt,Ugentligt,Månedligt,Årligt). Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge en.

 3. Hvis du vil gennemse de andre indstillinger for dato og klokkeslæt, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab. Når du er færdig, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "OK, knap", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

Lav et Microsoft Teamsmøde

Du kan nemt gøre dit møde til et onlinemøde Microsoft Teamsmødet.

 1. Når du planlægger et møde, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Teams-møde, til/fra-knap", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

 2. Tilføj eventuelle resterende mødeoplysninger, og send invitationen. Microsoft Teamstilføjes mødeoplysningerne i invitationen, når du sender den.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Brug en skærmlæser til at deltage i et møde i Microsoft Teams

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Kalender

Brug Outlook til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at planlægge aftaler eller møder med andre personer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Planlæg en ny aftale eller et møde

 1. Tryk i Outlook til iOSøverst på skærmen med fire fingre. Du hører: "Kalendernavigationsmenu, knap". Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Ny begivenhed", og dobbelttryk på skærmen. Vinduet Ny begivenhed åbnes, og fokus er i tekstfeltet Titel.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive et beskrivende navn til begivenheden.

 3. Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at stryge til højre, indtil du hører "Start" eller "Slut", efterfulgt af standarddato og -klokkeslæt. Hvis du vil ændre dato og klokkeslæt, skal du dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den værdi, du vil ændre, og stryg derefter op eller ned, indtil du hører den ønskede værdi. Du bekræfter dit valg ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Hvis du vil oprette en heldagsbegivenhed, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Hele dagen, skifteknap, fra", og så dobbeltklikke på skærmen.

 4. Du angiver en placering til mødet ved at stryge til højre, indtil du hører "Knappen Placering", og så dobbelttrykke på skærmen. Begynd at indtaste placeringen. Listen over foreslåede placeringer opdateres i takt med, at du skriver. Du kan vælge en placering ved at stryge til højre, indtil du hører den ønskede placering, og så dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du kan indstille påmindelsestiden for begivenheden ved at stryge til højre, indtil du hører "Påmindelse", efterfulgt af den aktuelle beskedværdi, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje flere oplysninger om begivenheden, f.eks. en mødedagsorden, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Beskrivelse", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Tekstfelt med flere streger", og dobbelttryk på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive detaljerne, og når du er færdig, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

 7. Når du er færdig med at tilføje detaljer om begivenheden, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "Udført, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Inviter andre til at holde et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Personer", og så dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Personer åbnes, fokus er i et redigerbart tekstfelt, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

  Bemærk!: Hvis du vil lære, hvordan du åbner og redigerer kalenderbegivenheder, skal du se afsnittet "Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med mail i Outlook.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Skriv et navn eller en mailadresse", og dobbelttryk på skærmen. Brug skærmtastaturet til at begynde at skrive et navn på en kontakt. Listen over foreslåede kontaktpersoner opdateres, mens du skriver. Du vælger en kontakt ved at stryge til højre, indtil du hører det ønskede navn, og så dobbelttrykke på skærmen. Gentag dette for alle kontakter, du vil invitere.

 3. Når du er færdig, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "Udført", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Lav et tilbagevendende møde

Hvis du f.eks. planlægger et ugentligt møde, kan du nemt gøre mødet til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke at tilføje et møde for hver uge separat.

 1. Når du opretter en begivenhed, skal du stryge til højre i vinduet Ny begivenhed, indtil du hører "Gentag, Ingen, knap", og så dobbelttrykke på skærmen. Menuen Gentag åbnes.

 2. Du kan vælge mødehyppigheden ved at stryge til højre, indtil du hører den hyppighed, som du ønsker, mødet skal finde sted i. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Hvis du vil flytte fokus tilbage til vinduet Ny begivenhed, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Lav et Microsoft Teamsmøde

Du kan nemt gøre dit møde til etMicrosoft Teamsmøde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du stryge til højre i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed, indtil du hører "Teams-møde, skifteknap, fra", og så dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Til". Outlook tilføjer oplysningerne om onlinemødet og linket til feltet Beskrivelse.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Kalender

Brug Outlook til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at planlægge aftaler eller møder med andre personer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Planlæg en ny aftale eller et møde

 1. I kalenderen Outlook til Androidskal du stryge til højre eller venstre eller lade en finger glide hen over det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører "Knappen Tilføj ny begivenhed", og så dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Ny begivenhed åbnes.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Titel, redigeringsfelt", og dobbelttryk på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive et beskrivende navn til begivenheden. Når du er færdig, skal du stryge nedad og til venstre for at lukke skærmtastaturet.

 3. Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at stryge til venstre, indtil du hører standarddato og -klokkeslæt. Hvis du vil ændre dato eller klokkeslæt, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du bekræfter dit valg ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen OK", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Hvis du vil oprette en begivenhed, der varer hele dagen, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Hele dagen, skift", og så dobbelttrykke på skærmen.

 4. Du angiver en placering til mødet ved at stryge til højre, indtil du hører "Placering", og så dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil skrive navnet på den placering, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen og begynde at skrive. Listen over foreslåede placeringer opdateres i takt med, at du skriver. Du vælger en placering ved at stryge til højre, indtil du hører den ønskede placering, og så dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du kan indstille påmindelsestiden for begivenheden ved at stryge til højre, indtil du hører "Påmindelse", efterfulgt af den aktuelle beskedværdi, og trykke to gange på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje flere oplysninger om begivenheden, f.eks. en mødedagsorden, skal du stryge til højre, indtil du hører "Beskrivelse", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører: "Redigeringsfelt", og dobbelttryk på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive detaljerne, og stryg nedad og til venstre for at lukke skærmtastaturet, når du er færdig. Stryg til venstre, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Når du er færdig med at tilføje detaljer om begivenheden, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Gem", og så dobbelttrykke på skærmen.

Inviter andre til at holde et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Personer", og så dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Tilføj personer åbnes, og fokus er i tekstfeltet Skriv et navn eller en mailadresse.

  Bemærk!: Hvis du vil lære, hvordan du åbner og redigerer kalenderbegivenheder, skal du se afsnittet "Åbn, læs og rediger kalenderbegivenheder" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med mail i Outlook.

 2. Brug skærmtastaturet til at begynde at skrive et navn på en kontakt. Listen over foreslåede kontakter opdateres, mens du skriver. Du vælger en kontakt ved at stryge til højre, indtil du hører det ønskede navn, og så dobbelttrykke på skærmen. Gentag dette for alle kontakter, du vil invitere.

 3. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Lav et tilbagevendende møde

Hvis du f.eks. planlægger et ugentligt møde, kan du nemt gøre mødet til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke at tilføje et møde for hver uge separat.

 1. Når du opretter en begivenhed, skal du stryge til højre i vinduet Ny begivenhed, indtil du hører "Gentag, aldrig", og så dobbelttrykke på skærmen. Menuen Gentag åbnes.

 2. Du kan vælge mødehyppigheden ved at stryge til højre, indtil du hører "Hyppighed, aldrig", trykke to gange på skærmen og derefter stryge til højre, indtil du hører den hyppighed, som du ønsker, mødet skal forekomme i. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Du gemmer ændringerne ved at stryge til venstre, indtil du hører "Gem", og så dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes tilbage til vinduet Ny begivenhed.

Lav et Microsoft Teamsmøde

Du kan nemt gøre dit møde til etMicrosoft Teamsmøde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Fra Teams mødet, skift", og så dobbelttrykke på skærmen. Outlook tilføjer oplysningerne om onlinemødet og linket til feltet Beskrivelse.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Kalender

Brug Outlook på internettet med tastaturet og en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder med andre personer i Kalenderen. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook på internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Outlook på internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook på internettet.

 • Vi opdaterer i øjeblikket Outlook.office.com (Outlook på internettet). Nogle bruger allerede det nye Outlook, mens den klassiske version vil være standardoplevelsen for andre, indtil opdateringen er fuldført. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Få hjælp til Outlook på internettet. Da vejledningen i dette emne gælder for den nye oplevelse, anbefaler vi, at du skifter fra den klassiske oplevelse til det nye Outlook. For at skifte til det nye Outlook skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Kommando, prøv det nye Outlook" og derefter trykke på Enter. Hvis du hører "Kommando værktøjslinje" i stedet for "Kommando, prøv det nye Outlook", bruger du allerede det nye Outlook.

I dette emne

Planlæg en ny aftale eller et møde

Du kan f.eks. planlægge en personlig aftale i din kalender for at minde dig om en aktivitet. Du kan også ændre en aftale til et møde ved at tilføje deltagere.

 1. I Outlookdu trykke på Ctrl+Skift+2 for at åbne kalenderen. Du hører "Indlæste" efterfulgt af antallet af begivenheder og antallet af kalendere, der aktuelt er markeret.

 2. Tryk på Ctrl+N for at oprette en ny begivenhed. Vinduet med begivenhedsdetaljer åbnes med fokus på tekstfeltet begivenhedtitel. Du hører: "Tilføj detaljer for begivenheden. Tilføj en titel".

 3. Hvis du vil gennemse begivenhedsindstillingerne, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab.

  • Hvis du vil navngive begivenheden, skal du skrive et navn i feltet Tilføj en titel.

  • Tryk på Tab-tasten, hvis du opretter et møde. Du hører: "Inviter deltagere". Hvis du vil tilføje en kontakt, skal du skrive kontakten og derefter trykke på Enter.

  • Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører standardværdierne. Hvis du vil ændre datoen, når du er på start- eller slutdatoen, skal du trykke på SR-tasten+højre pil én gang, trykke på Enter for at åbne rullekalenderen og derefter bruge piletasterne til at gennemse rullekalenderen og trykke på Enter for at vælge. Du ændrer timer ved at skrive nye værdier.

  • Du angiver en placering til mødet ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Søg efter et rum eller en placering", og så skrive den ønskede placering.

  • Hvis du vil tilføje flere oplysninger om begivenheden, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj en beskrivelse eller vedhæft dokumenter", og så skrive de ønskede detaljer.

 4. Når du er færdig, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Send" (for et møde) eller "Knappen Gem" (for en aftale), og så trykke på mellemrumstasten.

 5. Det nye begivenhedsvindue lukkes, og fokus skifter til Kalender.

Lav en aftale om til et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. I vinduet med begivenhedsdetaljerne skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører: "Inviter deltagere."

 2. Du tilføjer en kontakt ved at skrive eller indsætte mailadressen på en deltager og så trykke på Enter. Gentag dette for andre deltagere.

Kontrollere tilgængeligheden for de personer, du inviterer

Når du har indtastet navnene i en mødeindkaldelse, kan Outlook hjælpe dig med at vælge et tidspunkt, hvor hver inviterede er tilgængelig.

 1. I vinduet med begivenhedsdetaljerne skal du trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten, indtil du hører et forslag til et mødetid under Tidsplan. 

 2. Hvis du vil søge efter flere foreslåede tidspunkter, skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører det foreslåede tidspunkt, du ønsker. Du kan høre det foreslåede tidspunkt, efterhånden som du bevæger dig gennem det. Tryk på mellemrumstasten for at vælge et tidspunkt.

 3. Hvis du ikke kan finde noget tilgængeligt tidspunkt på den pågældende dag, kan du kontrollere deltagendes tilgængelighed for en anden dag. Hvis du vil søge efter andre dage, skal du trykkepå Tab-tasten eller Skift+Tab under Tidsplan, indtil du hører "Åbn månedsvælger, knap skjult", og så trykke på mellemrumstasten. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører den aktuelt valgte dag, og brug så piletasterne til at gennemse dagene. Tryk på Enter for at vælge en dag.

Lav et tilbagevendende møde

Hvis du f.eks. planlægger et ugentligt møde, kan du nemt gøre mødet til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke at tilføje et møde for hver uge separat.

 1. I vinduet med begivenhedsdetaljerne skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører: "Gentag".

 2. Du kan vælge mødehyppigheden ved at trykke på mellemrumstasten og derefter bruge pil ned-tasten, indtil du hører den hyppighed, som du vil have mødet til at finde sted. Tryk på mellemrumstasten for at vælge.

Lav et onlinemøde

Du kan nemt omdanne dit møde til et onlinemøde ved hjælp Skype eller Microsoft Teams.

Bemærk!: Afhængigt af din organisation, og om du erMicrosoft 365 -abonnent, Skype og/eller Microsoft Teams muligvis ikke tilgængelig.

Gør et af følgende i vinduet med begivenhedsdetaljer:

 • Hvis enten Skype eller Microsoft Teams er tilgængeligt for dig, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten, indtil du hører enten "Fra, Teams-møde, til/fra-knap" eller "Fra, Skype-møde, til/fra-knap". Den indstilling, du hører, bestemmes af din administrator. Tryk på Enter for at gøre mødet til et onlinemøde.

 • Hvis både Skype og Microsoft Teams er tilgængelige, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Tilføj onlinemøde", og derefter trykke på pil ned-tasten for at vælge mellem de tilgængelige indstillinger og trykke på Enter for at bekræfte dit valg.

Outlook tilføjer oplysningerne om onlinemødet og linket i begivenhedsteksten, når invitationen er sendt.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Kalender

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×