Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Kalender

Dekorativt ikon. Skærmlæserindhold

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, som bruger et skærmlæserprogram sammen med Office-produkterne, og den er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du besøge Office Support-startsiden.

BrugOutlook Kalendermed tastaturet og skærmlæseren til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Pr. 1. oktober 2017 er tabelnavigation vha. en skærmlæser midlertidigt deaktiveret.

I dette emne

Navigere i hovedvisning og skærmelementer

SkærmbilledetOutlook Kalenderfølgende skærmelementer:

 • Mapperuden til venstre

 • Den aktuelle kalendervisning til højre

 • Fanerne på båndet over ruderne

 • Statuslinjen nederst på skærmen

Tryk på F6 (fremad) eller Skift+F6 (bagud) for at gennemgå elementerne i hovedvisningen.

Navigere i fanerne på båndet

Outlook Kalenderåbnes, og fanen Hjem er valgt. Fanen Hjem indeholder knapper til f.eks. at oprette en ny aftale eller en mødeindkaldelse og dele en kalender.

 • Hvis du vil navigere til rækken af faner på båndet, skal du trykke på Alt. Du hører: "Båndfaner", efterfulgt af den aktuelt markerede fane.

 • Hvis du vil bevæge dig mellem fanerne på båndet, skal du trykke på venstre eller højre piletast og derefter trykke på Tab én gang for at gå til indstillingerne på båndet.

Navigere i den aktuelle kalendervisning

Når du lander i kalendervisningen, hører du den valgte dato og det valgte klokkeslæt, begivenheder (hvis dette er aktuelt) og den aktuelt valgte kalendervisning.

 • Brug tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten til at bevæge dig mellem kalenderbegivenheder. Du hører detaljerne om begivenheden. Tryk på Enter for at åbne en begivenhed i et separat vindue. For at forlade en begivenhed skal du trykke på Esc.

 • Brug piletasterne til at flytte rundt i kalenderen og høre, hvornår du er tilgængelig.

 • Tryk på Ctrl+G for at gå til en bestemt dato. Der vises en datovælger. Fokus er på feltet Dato. Angiv datoen, og tryk på Enter. Hvis du vil vende tilbage til i dag, skal du trykke på Alt+H, O, D.

Navigere i mapperuden

Når du lander i mapperuden, hører du "Kalendermapper" efterfulgt af navnet på den aktuelt valgte mappe.

I mapperuden kan du vælge, hvilke kalendere der vises i din kalenderrude. Du kan f.eks. vælge feriekalenderen til dit land eller delte kalendere fra dine arbejdskollegaer.

 • Hvis du vil navigere i mapperne, skal du trykke på pil op eller pil ned. Du hører navnet på hver mappe, når de fremhæves.

 • Hvis du vil skjule en mappe, skal du trykke på venstre piletast. Hvis du vil udvide en mappe, skal du trykke på højre piletast.

 • Tryk på mellemrumstasten for at vælge en kalender.

Flyt mellem visninger

Skifte mellem et nyt begivenhedsvindue og den primære kalendervisning

 1. Tryk på Ctrl+N for at åbne et vindue med en tom aftale. Der er fokus på tekstfeltet Emne. Du hører: "Emne, redigerer."

 2. Hvis du vil skifte tilbage til den primære kalendervisning, skal du trykke på Alt-tasten og holde den nede og derefter trykke på tabulatortasten gentagne gange for at skifte mellem de aktive programmer. Du kan høre navnene på de programmer, der kører.

 3. Slip tabulatortasten, når du hører: "Kalender".

Navigere i menuen Filer

I menuen Filer kan du eksempelvis ændre kalenderindstillingerne og angive ikke til kontoret-svar.

 1. Tryk på Alt+F for at åbne menuen Filer.

 2. Du kan bevæge dig mellem menuindstillingerne i menuen Filer ved at trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og derefter trykke på Enter for at vælge et menupunkt eller tabulatortasten for at skifte mellem elementerne på en fane.

 3. Tryk på Esc for at lukke menuen Filer og vende tilbage til den primære visning.

Gå til kalenderindstillingerne

Du kan ændre kalenderindstillingerne i Outlook Indstillinger. Du kan f.eks. angive dine arbejdstider og arbejdsdage og definere standardpåmindelsestiden.

 1. For at åbne Outlook Indstillinger skal du trykke på Alt+F, T.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Kalender".

 3. Tryk på tabulatortasten for at gennemgå listen over indstillinger. Tryk på mellemrumstasten for at vælge en indstilling, du vil ændre.

 4. Tryk på EnterOutlook lukke vinduet Indstillinger og vende tilbage til den primære visning.

Gå til påmindelsesvinduet

 1. Hvis du vil have vist alle de aktuelle påmindelser, skal du trykke på Alt+V, M. Du hører antallet af påmindelser.

 2. Tryk på Pil op- eller Pil ned-tasten for at flytte mellem påmindelserne.

 3. Tryk på mellemrumstasten for at åbne den markerede påmindelse, eller tryk på Esc for at lukke påmindelsesvinduet.

Naviger mellem hovedvisningerne i Outlook

 • Tryk på Ctrl+1 for at gå til Mail.

 • Tryk på Ctrl+2 for at gå til Kalender.

 • Hvis du vil navigere til Kontakter,skal du trykke på Ctrl+3.

 • Hvis du vil navigere To Do, skal du trykke på Ctrl+4.

Brug Fortæl mig det

For at finde en indstilling eller udføre en handling hurtigt skal du bruge tekstfeltet Søg. Hvis du vil vide mere om funktionen Søg, skal du gå til Find det, du skal bruge med Microsoft Søg.

Bemærk!: Afhængigt af hvilken version af Office du bruger, kaldes tekstfeltet Søg øverst i appvinduet muligvis for Fortæl mig det i stedet. De tilbyder begge en meget lignende oplevelse, men nogle indstillinger og søgeresultater kan variere.

 1. Markér elementet, eller placer det i dokumentet, præsentationen eller regnearket dér, hvor du vil udføre en handling. I Excel-regneark skal du f.eks. markere et celleområde.

 2. For at gå til tekstfeltet Søg skal du trykke på Alt+Q.

 3. Skriv søgeordene for den handling, du vil udføre. Hvis du f.eks. vil tilføje en punktopstilling, skal du skrive punkttegn.

 4. Tryk på pil ned for at gennemse søgeresultaterne.

 5. Når du har fundet det resultat, du ønsker, skal du trykke på Enter for at vælge det og udføre handlingen.

Se også

Brug en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Brug kalenderen iOutlook til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede macOS-skærmlæser, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Navigere i hovedvisning og skærmelementer

Tryk på F6 (fremad) eller Skift+F6 (bagud) for at skifte mellem elementerne i følgende rækkefølge:

 • Navigationsruden og gitteret for dagsvælgeren til venstre

 • Båndet over navigationsruden og gitteret for dagsvælger med knapper til at skjule navigationsruden og oprette en ny begivenhed

 • Kalenderruden, der viser det aktuelle kalenderindhold

 • Værktøjslinjen Hurtig adgang under navigationsruden til at navigere mellem de primære visninger af Outlook

 • Banneret øverst på skærmen. Den indeholder knapper til at få adgang til Søgning og vise din seneste aktivitet.

Navigere i navigationsruden og gitteret for dagsvælger

Når du lander i navigationsruden, hører du: "Navigationsrude". I tabellen med navigationsruden kan du vælge, hvilke kalendere der vises i din kalenderrude. Over navigationsruden finder du gitteret for dagsvælgeren, hvor du kan vælge den dag, du vil have vist, i kalenderruden.

 • Hvis du vil gennemse de tilgængelige kalendere, skal du trykke på pil op eller pil ned. VoiceOver læser kalendernavnene, når de fremhæves. VoiceOver meddeler også, om kalenderen vises eller skjules i den aktuelle kalenderrude.

 • Tryk på mellemrumstasten for at vælge eller fjerne markeringen af en kalender.

 • Hvis du vil navigere fra navigationsruden til dagsvælgergitteret over navigationsruden, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører: "Forlader navigationsruden, knappen Næste måned".

  • Hvis du vil flytte fokus til dagsvælgergitteret, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører den aktuelt valgte måned efterfulgt af "Gitter".

  • For at flytte rundt i gitteret skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned og derefter trykke på Control+Option+Piletast op, Ned, Venstre eller Højre piletast, indtil du hører den ønskede dag. Hvis du vil vise dagens begivenheder i kalenderens indhold, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

Navigere i kalenderruden

Når du lander i kalenderruden, meddeler VoiceOver emnet og oplysningerne om den første begivenhed i den aktuelle kalender. Hvis den aktuelle kalendervisning ikke indeholder nogen begivenheder, hører du det valgte datointerval.

 • Hvis du vil bevæge dig mellem kalenderbegivenheder, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten. VoiceOver oppræsenterer detaljerne om begivenheden.

 • Hvis du vil åbne og redigere begivenheden, skal du trykke på Command+O eller Control+Option+Mellemrum. Hvis du vil lære, hvordan du redigerer eller læser detaljerne om begivenheden, skal du se afsnittet "Konfigurer din kalendervisning" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med kalenderen i Outlook.

 • Afhængig af visningen skal du gøre ét af følgende for at flytte rundt i kalenderen:

  • Du flytter til næste dag, uge eller måned ved at trykke på Command+pil højre-tasten.

  • Du flytter til forrige dag, uge eller måned ved at trykke på Command+pil venstre-tasten.

 • Tryk på Command+T for at vende tilbage til i dag.

Navigere i appmenulinjen

Appmenulinjen indeholder hovedværktøjerne Outlook at oprette, få vist og formatere dine kalenderbegivenheder. Den er opdelt i flere faner, f.eks. Filer , Rediger, Formatérog Værktøjer.

 • Tryk på Control+Option+M for at flytte fokus til appmenulinjen. Du hører: "Menulinje, Apple".

 • Hvis du vil navigere mellem fanerne på menulinjen, skal du trykke på Command+Option+højre eller venstre piletast. Hvis du vil udvide den fane, der i øjeblikket er i fokus, skal du trykke på Command+Option+Mellemrum.

 • Når du har udvidet en fane, kan du bruge pil ned eller pil op til at gennemse indstillingerne og trykke på Command+Option+mellemrumstasten for at vælge en indstilling.

Flyt mellem visninger

Skifte mellem et nyt begivenhedsvindue og den primære kalendervisning

Tryk på Command+N for at åbne et tomt aftalevindue. Der er fokus på tekstfeltet Emne. Hvis du vil skifte mellem det nye begivenhedsvindue og den primære kalendervisning, kan du bruge docken.

 1. Hvis du vil gå til docken, skal du trykke på Control+Option+D.

 2. Tryk på Control+Option+venstre eller højre piletast, indtil du hører: "Microsoft Outlook."

 3. Tryk på pil op, indtil du hører "Kalender" eller emnet for den aftale, du vil skifte til, og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten.

Navigere i menuen Filer

I menuen Filer kan du f.eks. oprette nye aftaler og mødeindkaldelser.

 1. I kalenderen iOutlook til Macskal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple."

 2. Tryk på Højre piletast, indtil du hører: "Fil."

 3. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge indstillingen.

Gå til kalenderindstillingerne

Du kan ændre kalenderindstillingerne i Outlook Indstillinger. Du kan f.eks. angive dine arbejdstider og dage og definere standardpåmindelsestiden.

 1. Hvis du vil Outlook indstillinger,skal du trykke på Command+komma (,).

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Kalender, knap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem de tilgængelige indstillinger. Tryk på mellemrumstasten for at vælge en indstilling, du vil ændre.

 4. Hvis du vil lukke Outlook Indstillinger og vende tilbage til den primære visning, skal du trykke på Command+W.

Gå til påmindelsesvinduet

 1. Hvis du vil gå til docken, skal du trykke på Control+Option+D.

 2. Tryk på højre eller venstre piletast, indtil du hører: "Microsoft Outlook."

 3. Tryk på pil op, indtil du hører antallet af påmindelser.

 4. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne vinduet med påmindelser.

Naviger mellem hovedvisningerne i Outlook

 • Tryk på Command+1 for at gå til Mail.

 • Hvis du vil navigere til Kalender,skal du trykke på Command+2.

 • Hvis du vil navigere til Personer,skal du trykke på Command+3.

 • Hvis du vil navigere To Do, skal du trykke på Command+4.

Se også

Brug en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Brug kalenderen iOutlook til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Navigere i den primære visning

Når du åbner kalenderen i Outlook til iOS, viser standardvisningen for hovedvisningen en dagsorden for kommende begivenheder. Hvis du vil lære, hvordan du ændrer visningen, skal du se afsnittet "Konfigurer din kalendervisning" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med kalenderen i Outlook.

Hvis du vil udforske den primære visning, skal du føre en finger hen over skærmen eller stryge til venstre eller højre. Når du flytter, meddeler VoiceOver elementerne.

Hovedvisningen indeholder følgende hovedelementer:

 • Øverst i den primære visning er knappen Vis navigationsrude, navnet på den aktuelle måned, visningsknappen Dagsorden til ændring af den aktuelle kalendervisning og en knap til oprettelse af en ny begivenhed.

 • Datovælgeren er placeret under knapperne med den aktuelle dato fremhævet.

 • Under datovælgeren vises de aktuelle og kommende kalenderbegivenheder som en liste. Stryg op eller ned for at rulle listen frem og tilbage.

 • Nederst på skærmen under listen over kalenderbegivenheder finder du knapperne Mail,Søg og Kalender til at flytte mellem de primære Outlook visningerne.

Navigere i visningen Kalenderindhold

 1. For at navigere til kalenderindholdet skal du gøre et af følgende afhængigt af den valgte visning:

  • Stryg til højre i visningen Dagsorden, indtil du hører: "Dagsorden". Stryg opad for at gennemse senere begivenheder. Stryg nedad for at gennemse tidligere begivenheder.

  • Stryg til højre i visningen Dag, indtil du hører "Dag, i dag" efterfulgt af dags dato og antallet af begivenheder, der er planlagt til i dag. Stryg opad for at gennemse begivenheder i de kommende dage.

  • Stryg til højre i visningen 3 dage, indtil du hører "Tidsinterval-begivenheder" efterfulgt af oplysningerne om den første begivenhed på dagen. Stryg opad for at gennemse senere begivenheder.

  • Stryg til højre i månedsvisningen, indtil du hører den første begivenhed i visningen for den aktuelle måned. Stryg til højre for at gennemse senere begivenheder. Hvis du har flere poster for en enkelt dag, skal du dobbelttrykke på skærmen for at skifte til visningen Dagsorden og gennemse hver begivenhed separat.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne den aktuelt fremhævede begivenhed. Ruden med begivenhedsdetaljer åbnes.

Navigere i detaljeruden for begivenheden

Ruden med begivenhedsdetaljer indeholder alle oplysninger om begivenheden. Du kan også redigere detaljerne for en begivenhed, du har oprettet. Hvis du vil lære, hvordan du redigerer detaljerne, skal du se afsnittet "Konfigurer din kalendervisning" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med kalenderen i Outlook.

Øverst i detaljeruden findes en værktøjslinje med knappen Tilbage for at gå tilbage til den primære visning for kalenderen, navnet på den kalender, begivenheden tilhører, kalenderbrugerens mailadresse og knappen Slet.

Du kan navigere i ruden med begivenhedsdetaljer ved at stryge til venstre eller højre for at flytte mellem elementerne i ruden. VoiceOver læser navnet på hvert fremhævet element. Du kan også skubbe en finger hen over skærmen for at udforske detaljeruden for begivenheden. Når du flytter, meddeler VoiceOver elementerne.

Flyt mellem visninger

Gå til og inde i Outlookindstillinger

Du kan ændre kalenderindstillinger som f.eks. indstillinger for meddelelser og kalenderintegration.

 1. Tryk med fire fingre øverst på skærmen. Du hører: "Kalendernavigationsmenuknap, viser navigationsruden". Tryk to gange på skærmen for at vælge.

 2. Stryg til højre, indtil du Indstillinger "Knappen Ny", og dobbelttryk derefter på skærmen for at Indstillinger vinduet.

 3. Du flytter mellem de forskellige indstillingskategorier ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede kategori, og så dobbelttrykke på skærmen for at vælge. Nogle indstillinger åbnes i et separat vindue. Hvis det er nødvendigt, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vende Indstillinger vinduet.

 4. Du lukker vinduet Indstillinger og vender tilbage til den primære visning ved at stryge til venstre, indtil du hører "Luk, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

Skifte mellem Outlook KalenderogOutlook Mail

 • Hvis du vilOutlook Mail tilOutlook Kalender, skal du trykke med fire fingre nederst på skærmen. Du hører: "Fanen Kalender". Dobbelttryk på skærmen.

 • Hvis du vil skifte Outlook Kalendertil Outlook Mail, skal du trykke med fire fingre nederst på skærmen, stryge til venstre, indtil du hører : "Fanen Mail", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Brug kalenderen iOutlook til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Navigere i hovedvisning og skærmelementer

Når du åbner kalenderen i Outlook til Android, vises den primære visning, der viser kalenderen for den aktuelle og den følgende uge. Hvis du vil navigere gennem og i hovedvisnings- og skærmelementerne, skal du gøre følgende:

 • Stryg til højre eller venstre for at flytte fokus gennem skærmelementerne.

 • Når fokus er på en knap eller et element, der kan vælges, skal du dobbelttrykke på skærmen for at udføre handlingen eller vælge elementet.

 • For at bladr gennem de vigtigste områder af skærmen skal du kun stryge op og derefter ned, indtil du hører: "Kontrolelementer". Stryg derefter op eller ned for at bladr gennem hovedområderne i følgende rækkefølge:

  • Knappen Navigationsskuffe

  • Knappen til udvidelse af Valg af dag

  • Valglinjen Dag

  • Knappen Filtrer

  • Knappen Tilføj ny begivenhed

  • En pop op-dialogboks, der kan være åben, f.eks. en dialogboks til logon af en konto)

 • Hvis du vil fortsætte standardnavigationen, skal du stryge til venstre eller højre.

De primære elementer og områder på kalenderskærmen

Hovedvisningen indeholder følgende hovedelementer og områder:

 • Menulinjen øverst på skærmen

 • Den aktuelle kalendervisning

 • Navigationslinjen nederst på skærmen

Menulinje

Menulinjen indeholder knappen Navigationsskuffe i øverste venstre hjørne, som giver dig adgang til din konto og Outlook til Android indstillinger. Den indeholder også knappen Dagsvælger til at udvide eller skjule det aktuelle kalendergitter. Når du navigerer til knappen Dagsvælger, meddeler TalkBack den aktuelle måned og det aktuelle år, f.eks. "Juli 2021".

Aktuel kalender

Den aktuelle kalender viser Datovælger øverst og din dagsorden for de næste par dage under vælgeren.

 • For at navigere i Dagsvælgerskal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Begivenheder tændt", efterfulgt af den ugedag og dato, der er i fokus. Bliv ved med at stryge til højre eller venstre, indtil du finder den dato, du vil vælge, og dobbelttryk på skærmen. 

 • Hvis du vil udvide kalendergitteret, vises Datovælgeren i øjeblikket af tre uger mere, ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører den aktuelle måned, efterfulgt af "Udvid datovælger", og dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil skjule visningen Dagsvælger, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Dagsvælger, skjul", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 • Stryg til højre eller venstre for at gennemse begivenhederne på den valgte dag. Dobbelttryk på skærmen for at få adgang til oplysningerne om en begivenhed. Hvis du vil lære, hvordan du redigerer eller læser detaljerne om begivenheden, skal du se afsnittet "Konfigurer din kalendervisning" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med kalenderen i Outlook.

Navigationslinje

Navigationslinjen er placeret nederst på skærmen. Den indeholder knapper til hurtig adgang til at skifte mellem Mail, Søgog Kalender. Når fokus flyttes til navigationslinjen, hører du navnet på den aktuelt valgte visning. Du kan få mere at vide om, hvordan du skifter mellem visningerne, under Skift mellem visninger.

Gå til kontoindstillingerne

 1. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Åbn navigationsskuffe, knap", og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Menu."

 2. Stryg til højre eller venstre for at flytte mellem dine kalenderkonti. Hver konto har en eller flere indstillinger for synlighed, f.eks. Kalendereller Fødselsdage. Når du hører TalkBack meddele noget, du ikke vil medtage i din kalender, f.eks. "Markeret, Fødselsdagskalenders synlighed, afkrydsningsfelt", skal du dobbelttrykke på skærmen for at slå det fra eller til igen.

 3. Stryg nedad og derefter til venstre for at vende tilbage til kalenderen.

Gå til appindstillingerne

 1. For at åbne menuen Indstillinger skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Åbn navigationsskuffe, knap", og dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menu."

 2. Stryg til højre, indtil du hører Indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen. Stryg til venstre eller højre for at navigere i kategorierne med tilgængelige indstillinger.

 3. For at lukke Indstillinger og vende tilbage til kalenderen skal du stryge nedad og derefter til venstre.

Skift mellem visninger

 1. Hvis du vil skifte fra visningen Kalender til Søgning eller Mailog tilbage til Kalender, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Mail, fane" "Søg, fane" eller "Kalender, fane", og derefter dobbelttrykke på skærmen. TalkBack meddeler den aktuelt valgte visning som "Markeret" efterfulgt af navnet på visningen.

Se også

Brug en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Brug kalenderen iOutlook på internettet med dit tastatur og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edgeog JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Outlook på internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Outlook på internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook på internettet.

 • Layoutet af Outlook på internettet er i overensstemmelse med de seneste internationale retningslinjer om tilgængelig tastaturnavigation. Hvis du bruger bestemte tastaturgenveje, der er specifikke for din skærmlæser, kan du drage fordel af ARIA-markeringerne på siden.

 • De kalenderrelaterede instruktioner er dokumenteret med læseruden slået fra.

 • Vi opdaterer i øjeblikket Outlook.office.com (Outlook på internettet). Nogle bruger allerede det nye Outlook, mens den klassiske version vil være standardoplevelsen for andre, indtil opdateringen er fuldført. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Få hjælp til Outlook på internettet. Da vejledningen i dette emne gælder for den nye oplevelse, anbefaler vi, at du skifter fra den klassiske oplevelse til det nye Outlook. For at skifte til det nye Outlook skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Kommando, prøv det nye Outlook" og derefter trykke på Enter. Hvis du hører "Kommando værktøjslinje" i stedet for "Kommando, prøv det nye Outlook", bruger du allerede det nye Outlook.

I dette emne

Navigere i hovedvisning og skærmelementer

Når du åbner kalenderen Outlook på internettet, vises den primære visning. Du hører dags dato, og om der er begivenheder for den pågældende dag. Du kan også høre det samlede antal hændelser for den aktuelle måned. Hvis du vil navigere gennem og i hovedvisnings- og skærmelementerne, skal du gøre følgende:

 • Tryk på tabulatortasten for at flytte fokus gennem elementerne på skærmen.

 • Hvis du kun vil gennemgå de vigtigste områder af skærmen, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Gå til" efterfulgt af navnet på det område, du vil flytte til, og derefter trykke på Enter. Fokus flyttes gennem de vigtigste områder i følgende rækkefølge:

  • Knappen Ny begivenhed

  • Datovælgeren

  • Kalenderlisten

  • Visningsskifteren

  • Indstillinger for kalendervisning

  • Kalendervisningen

 • Når fokus er på en knap eller et element, der kan vælges, skal du trykke på Enter for at udføre handlingen eller vælge elementet.

Hovedområderne

Kalenderen i  Outlook på internettet indeholder følgende hovedområder:

 • Den vandrette navigationslinje øverst

 • Navigationsruden til venstre

 • Den aktuelle kalender

Vandret navigationslinje

Den vandrette navigationslinje findes øverst på skærmen under URL-adressefeltet. Den indeholder appstarteren, tekstfeltet Søg i midten og adgang til generelle oplysninger, f.eks. Hjælp og Indstillinger i højre side.

Navigationsrude

Navigationsruden indeholder knappen Ny begivenhed øverst og en datovælger og en kalenderliste under den. I venstre side af ruden kan du finde visningsskifteren, som indeholder hurtig adgang-knapper til Mail,Kalender,Kontakter ogTo Do.

Tryk på tabulatortasten eller Skift+Tab for at flytte mellem elementerne i navigationsruden.

Aktuel kalender

Den aktuelle kalender viser den valgte visning af den aktuelle kalender, f.eks. uge eller måned. Hvis du vil gennemse kalenderen, skal du trykke på pil op eller pil ned.

Øverst i den aktuelle kalender er der en værktøjslinje, hvor du kan udforske den aktuelle måned og det aktuelle år, vælge den forrige eller næste måned eller bruge en månedsvælger til at vælge visningen for den aktuelle kalender(Dag,Arbejdsuge, Uge,Måned eller I dag)og dele kalendere. Tryk på venstre piletast, højre pil, pil op eller pil ned for at flytte mellem elementerne på værktøjslinjen, og tryk derefter på Enter for at vælge et element.

Tryk på Ctrl+N for at begynde at oprette en ny begivenhed fra den aktuelle kalender. Den nye begivenhed erstatter den aktuelle kalender på skærmen. Tryk på tabulatortasten for at flytte mellem begivenhedsfelterne. Hvis du vil gemme begivenheden, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Gem", og derefter trykke på Enter. Hvis du vil forlade begivenheden uden at gemme den, skal du trykke på Esc. Fokus vender tilbage til den aktuelle kalender.

Skift mellem visninger

Du kan skifte fra visningen Kalender til visningen Mail,Personer eller Filer eller til To Do-appen eller endda til en anden Microsoft 365app.

 1. Tryk på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører: "Navigationsrude, områdelandmærke", og tryk derefter på Skift+Tabulatortasten én gang. Du hører: "Kalender, knap".

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører navnet på den ønskede visning eller app, og tryk på Enter.

Gå til appindstillingerne

 1. For at åbne ruden Indstillinger skal du trykke på Ctrl+F6 eller Skift+Ctrl+F6, indtil du hører: "Banner, Søg, landemærke", trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Indstillinger", og derefter trykke på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Gratis, søg Outlookindstillinger, og brug derefter pil ned-tasten til at gennemse de tilgængelige Indstillinger rude.

 3. Hvis du vil Outlookalle indstillingerne, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "knappen Outlookalle indstillinger", og trykke på Enter. Vinduet Indstillinger åbnes. Brug tabulatortasten, Skift+tabulatortasten og pil op- eller pil ned-tasten til at navigere i vinduet.

Se også

Brug en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×