Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du se Office Support eller Rettelser eller løsninger til de seneste Office-problemer.

Brug Excel med tastaturet og en skærmlæser til at udskrive regneark, projektmapper og markerede celler. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du kan bruge tastaturgenveje til hurtigt at udskrive det, som du ønsker.

Dekorativt ikon har du brug for en vejledning i, hvordan du udskriver fra Excel, men ikke bruger en skærmlæser? Se udskrive et regneark eller en projektmappe.

Bemærkninger!: 

Udskriv din projektmappe

 1. I regnearket eller projektmappen skal du markere det, der skal udskrives, og derefter trykke på Ctrl+P (eller Ctrl+F2).

 2. Excel åbnes med fokus på knappen Udskriv, og du hører: "Backstage-visning, gruppeboksen Udskriv, knappen Udskriv." I Oplæser hører du: "Fra, knappen Udskriv".

  • Hvis du vil udskrive én kopi, skal du trykke på Enter (eller Alt+P+P).

  • Hvis du vil udskrive flere kopier, skal du trykke på Alt+P, N. Kombinationsfeltet Kopier åbnes, og du hører: "Kopier, skalafeltet Rediger." I Oplæser hører du: "Kopier, redigerer 1".

   Brug pil op-tasten til at vælge det ønskede antal kopier, eller skriv et tal, og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil vælge en anden printer, skal du trykke på Alt+P for at åbne kombinationsfeltet Printer. Brug piletasterne til at vælge eller tilføje en ny printer eller fax, som regnearksrapporten skal sendes til. Excel flytter automatisk fokus til navnet på standardprinteren i Windows.

  • Du kan vælge printerindstillinger ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører navnet på kombinationsfeltet med de ønskede indstillinger, og derefter trykke på Enter, eller ved at trykke på tastaturgenvejen for den ønskede indstilling. Printerindstillingerne og deres tastaturgenveje er:

   Funktion under Printerindstillinger

   Genvej

   Kombinationsfeltet Udskriftsområde: bruges til at vælge mellem kun at udskrive de aktive (markerede) regneark i projektmappen (standardindstillingen), hele projektmappen, den aktuelle cellemarkering i det aktuelle regneark eller den aktuelt markerede tabel i det aktuelle regneark.

   Alt+P, A

   Skalafelterne Sider: bruges til at begrænse, hvad der udskrives, til det specifikke sideinterval, du skriver i disse felter eller vælger ved med skalaknappen.

   Alt+P, H for at udskrive den første side i intervallet

   Alt+P, J for at udskrive den sidste side i intervallet

   Kombinationsfeltet Dobbeltsidet udskrivning: bruges til at vælge, om der skal udskrives på den ene side eller på begge sider af papiret.

   Alt+P, D

   Kombinationsfeltet Sæt: bruges til at vælge, om der skal udskrives kopier sætvis.   

   Alt+P, C

   Kombinationsfeltet Retning: bruges til at vælge sideretning – stående eller liggende.

   Alt+P, O

   Kombinationsfeltet Sidestørrelse : bruges til at ændre valget af papirstørrelsen.

   Alt+P, L

   Kombinationsfeltet Margener: Brug piletasterne til at vælge foruddefinerede margener, eller tryk på A for at aktivere indstillingen Brugerdefinerede margener, hvor det er muligt at tilpasse margenerne.

   Alt+P, M

   Kombinationsfeltet Skalér til: bruges til at vælge, om du vil udskrive siden i dens faktiske størrelse eller formindske den, så den passer til én side.

   Alt+P, S

 3. Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på Alt+P,P eller trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Udskriv", og derefter trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til Mac med tastaturet og Voice over, den indbyggede skærmlæser i macOS, til at udskrive regneark, projektmapper og markerede celler. Tastaturgenveje hjælper dig med hurtigt at udskrive det, du vil.

Dekorativt ikon har du brug for en vejledning i, hvordan du udskriver fra Excel, men ikke bruger en skærmlæser? Se udskrive et ark eller en projektmappe.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Udskriv din projektmappe

Excel til Mac er som standard indstillet til at udskrive alle aktive regneark. Det er dog nemt at justere indstillingerne til at udskrive hele projektmappen.

 1. I din Excel -projektmappe skal du trykke på Command + P for at åbne dialogboksen Udskriv .

 2. Hvis du vil høre en liste over tilgængelige printere, skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Printer, pop op-knap". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på pil ned-tasten for at høre navnet på hver printer.

 4. Tryk på Enter, når du hører navnet på den ønskede printer.

 5. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du kommer til feltet Kopier. Skriv derefter det ønskede antal kopier, du vil udskrive.

 6. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Pop op-knappen Hele projektmappen." Tryk på Enter.

 7. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Standardknappen Udskriv."

 8. Tryk på Command+mellemrumstasten for at begynde at udskrive.

Optimeret udskrivning

Dialogboksen Udskriv viser ikke automatisk alle tilgængelige indstillinger for udskrivning. Hvis du vil se de skjulte udskrivningsindstillinger, skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Vis detaljer." Tryk derefter på Enter for at gøre flere udskriftsindstillinger tilgængelige.

Udskriv et enkelt regneark

Hvis du vil udskrive et enkelt regneark i projektmappen i stedet for at udskrive hele projektmappen:

 1. I det ark, du vil udskrive, skal du trykke på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv.

 2. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Pop op-knappen Aktive ark." Tryk på Enter.

 3. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Standardknappen Udskriv."

 4. Tryk på Command+mellemrumstasten for at begynde at udskrive.

Udskriv to eller flere tilstødende regneark

Du kan udskrive flere regneark i projektmappen uden at udskrive hele projektmappen. Sådan gør du:

 1. Markér fanen på det første regneark, du vil udskrive.

 2. Hold Skift-tasten nede, og brug pil til højre-tasten til at navigere til det sidste ark, du vil udskrive. Slip derefter Skift-tasten.

 3. Tryk på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv.

 4. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Udskriv".

 5. Tryk på Command+mellemrumstasten for at begynde at udskrive.

Udskriv markerede celler

Hvis du vil udskrive et udvalg af markerede celler:

 1. Markér de celler, du vil udskrive, i et regneark.

 2. Tryk på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv.

 3. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Alternativknappen Markering." Tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Udskriv."

 5. Tryk på Command+mellemrumstasten for at begynde at udskrive.

Udskriv en Excel-tabel

Sådan udskriver du en Excel-tabel ved hjælp af VoiceOver:

 1. Brug venstre eller højre pil for at navigere til en vilkårlig celle i tabellen.

 2. Tryk på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv.

 3. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Udskriv".

 4. Tryk på Command+mellemrumstasten for at begynde at udskrive.

Udskriv bestemte sider eller et bestemt sideområde

Hvis du vil udskrive bestemte sider eller et bestemt sideområde:

 1. Tryk på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv.

 2. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Alternativknappen Sideområde". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på Command+pil til højre-tasten én gang.

 4. Skriv de sidetal eller det sideområde, du gerne vil udskrive, adskilt med komma.

 5. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Udskriv".

 6. Tryk på Command+mellemrumstasten for at begynde at udskrive.

Angiv dobbeltsidet udskrivning

Excel er som standard indstillet til at udskrive enkeltsidede udskrifter. Vælg dobbeltsidet udskrivning for at udskrive på begge sider af papiret.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Udskriv."

 2. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører: "Layout". Tryk på Enter.

 3. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Dobbeltsidet, umarkeret afkrydsningsfelt". Tryk på Enter.

Skaler ark, så det passer til papirbredde

Funktionerne til skalering af ark formindsker eller forstørrer dine regneark, så de passer bedre til papirets højde og bredde.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Udskriv". Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Fanen Side". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Tilpas, umarkeret afkrydsningsfelt". Tryk på Enter.

 4. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Sidebredde efter boks." Skriv tallet 1 for at angive, at du ønsker, at regnearket skal være en side bred.

 5. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Sidehøjde efter boks." Skriv tallet 0 for at bevare værdien uspecificeret.

Skaler ark til størrelse

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Sideopsætning". Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Fanen Side". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Tilpas til, umarkeret afkrydsningsfelt". Tryk på Enter.

 4. Tryk på Command+pil til højre-tasten én gang. Tryk derefter på mellemrumstasten for at høre indstillingerne for procent.

 5. Brug pil op- og pil ned-tasten til at skifte mellem indstillingerne for procent for at formindske eller forstørre dit regneark. Tryk på Enter, når du hører den ønskede indstilling.

Udskriv uden gitterlinjer eller overskrifter

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Sideopsætning". Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Fanen Side". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Udskriv gitterlinjer, markeret afkrydsningsfelt". Tryk på Enter for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke vil have dit ark udskrevet med gitterlinjer.

 4. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Udskriv overskrifter, markeret afkrydsningsfelt". Tryk på Enter for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke vil have dit ark udskrevet med overskrifter.

Skift papirstørrelse

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Sideopsætning". Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Fanen Side". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Indstillinger." Tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Pop op-dialogboksen Papirstørrelse". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 5. Brug pil op og pil ned til at skifte mellem papirstørrelserne. Tryk på Enter, når du hører den ønskede størrelse.

Angiv sætvis sortering

Hvis du vil udskrive flere kopier af projektmappen, skal du indstille funktionen Sætvis sortering, så den udskriver et komplet sæt, før det næste sæt udskrives. (I stedet for at udskrive X antal kopier af side 1 og derefter X antal kopier af side 2 osv.).

I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Sætvis sortering, umarkeret afkrydsningsfelt." Tryk derefter på Enter.

Skift papirretning

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Sideopsætning." Tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Papirretningen <Nuværende papirretning>". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Hvis du vil skifte mellem stående og liggende tilstand, skal du trykke på pil til venstre- eller højre-tasten. Tryk på Enter, når du hører den ønskede indstilling.

Skift sidemargenerne

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Knappen Sideopsætning". Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Tryk på Command+pil til højre-tasten for at navigere gennem dialogboksen til Margener > Brugerdefinerede margener.

 3. Tryk på Command+pil til højre-tasten for at gennemse de tilgængelige indstillinger:

  • Alternativknappen Normal

  • Alternativknappen Bred

  • Alternativ knappen Smal

  • Brugerdefinerede margener

  Tryk på Enter for at foretage dit valg.

 4. Hvis du vælger Brugerdefinerede margener, skal du bruge Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Boksen Bredde". Indtast margenbredden. Tryk derefter på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Margenhøjde". Indtast margenhøjden.

 5. Hvis du vil centrere regnearket på siden, skal du gå til Brugerdefinerede margener. Tryk derefter på Command-pil til højre-tasten, indtil du hører: "Centrer vandret på siden, umarkeret afkrydsningsfelt". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 6. Tryk på Commando+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Centrer lodret på siden, umarkeret afkrydsningsfelt". Tryk derefter på mellemrumstasten.

Udskriv til PDF

Funktionen Udskriv til PDF udskriver ikke dit regneark. I stedet konverterer den det til en PDF-fil, som du kan gemme, sende mail eller udskrive.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Command+pil til højre-tasten, indtil du hører: "Pop op-dialogboksen PDF". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 2. Tryk på pil ned-tasten for at gennemse de tilgængelige valgmuligheder:

  • Gem som PDF

  • Gem som PostScript

  • Føj PDF-fil til iBooks

  • Send PDF som mail

  • Gem som Adobe PDF-fil

  • Gem PDF til modtagerens web-mappe

  • Send PDF til Meddelelser

  • Gem PDF til Evernote

 3. Tryk på Enter for at foretage dit valg.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at udskrive en Excel-projektmappe fra din iPhone eller iPod Touch til en AirPrint-aktiveret printer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Udskriv din projektmappe

 1. Kontrollér, at din iOS-enhed og AirPrint-aktiverede printer er sluttet til det samme trådløse netværk.

 2. Kontrollér, at Siri og VoiceOver er aktiveret.

 3. I Excel til iOS skal du stryge til højre, indtil du hører mappeplaceringen for Excel-filen, du vil udskrive. Dobbelttryk på skærmen for at åbne mappen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den Excel-fil, du vil udskrive. Dobbelttryk derefter på skærmen for at åbne filen.

 5. Træk med fingeren omkring den øverste venstre del af skærmen, indtil du hører: "Filer". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Filer.

 6. Stryg til højre i menuen Filer, indtil du hører: "Udskriv." Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Udskriv.

 7. Hvis du vil udskrive projektmappen i stedet for det aktive ark, så skal du stryge til højre, indtil du hører: "Udskriv hel projektmappe." Dobbelttryk på skærmen for at vælge denne indstilling.

 8. Stryg til højre, indtil du hører: "AirPrint." Dobbelttryk på skærmen for at åbne Airprint.

 9. Stryg til højre, indtil du hører: "Næste." Dobbelttryk på skærmen for at fortsætte til skærmbilledet Printervalg.

 10. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den ønskede printer, og dobbelttryk derefter på skærmen. VoiceOver læser navnet på den valgte printer.

 11. Stryg til højre, indtil du hører: "Udskriv." Dobbelttryk på skærmen for at begynde at udskrive.

Udskriftsindstillinger

Menuen Indstillinger for layout lader dig angive udskriftsindstillinger, som papirstørrelse og papirretning.

Bemærk!: Tilgængelige udskriftsindstillinger varierer, afhængigt af printerens funktioner og versionen af din iOS-enhed.

 1. Kontrollér, at din iOS-enhed og AirPrint-aktiverede printer er sluttet til det samme trådløse netværk.

 2. Kontrollér, at Siri og VoiceOver er aktiveret.

 3. I Excel til iOS skal du stryge til højre, indtil du hører mappeplaceringen for Excel-filen, du vil udskrive. Dobbelttryk på skærmen for at åbne mappen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den Excel-fil, du vil udskrive. Dobbelttryk derefter på skærmen for at åbne filen.

 5. Træk med fingeren omkring den øverste venstre del af skærmen, indtil du hører: "Filer". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Filer.

 6. Stryg til højre i menuen Filer, indtil du hører: "Udskriv." Dobbelttryk på skærmen for at åbne Indstillinger for layout.

Udskriftsretning

 1. I Indstillinger for layout skal du stryge til højre, indtil du hører: "Retning". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Liggende" eller "Stående". Dobbelttryk på skærmen for at vælge den ønskede indstilling.

Papirstørrelse

 1. Stryg til højre i Indstillinger for layout, indtil du hører: "Papirstørrelse", og dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre for at vælge den ønskede papirstørrelse, og dobbelttryk på skærmen.

  Bemærk!: Standardpapirstørrelsen er Letter.

Skalering

 1. Stryg til højre i Indstillinger for layout, indtil du hører: "Skalering", og dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre for at vælge den ønskede størrelse, og dobbelttryk på skærmen.

  Bemærk!: Standardindstillingen er Ingen skalering.

Udskriftsområde

 1. Gør et af følgende under Indstillinger for layout:

  • Stryg til højre, indtil du hører: "Udskriv det aktive ark", og dobbelttryk på skærmen.

  • Stryg til højre, indtil du hører: "Udskriv hel projektmappe", og dobbelttryk på skærmen.

  • Stryg til højre, indtil du hører: "Udskriv markering", og dobbelttryk på skærmen.

  Bemærk!: Standardindstillingen er Udskriv det aktive ark.

Se også

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at udskrive en Excel-projektmappe.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Udskriv din projektmappe

 1. Kontrollér, at din Android-enhed og printer er sluttet til det samme trådløse netværk.

 2. I en Excel til Android-projektmappe skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Åbn" og dobbelttrykke på skærmen. Menuen Steder åbner.

 3. Stryg til højre, indtil du hører placeringen af den Excel fil, du vil udskrive, og Dobbelttryk på skærmen for at åbne placeringen. Stryg derefter til højre, indtil du hører navnet på den Excel fil, du vil udskrive, og Dobbelttryk på skærmen for at åbne filen.

 4. Træk med fingeren omkring det øverste venstre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Filer." Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Filer.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Udskriv". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Indstillinger.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Hvad skal der udskrives", og stryg til højre igen. Du hører: "Rullelisten Aktivt ark." Dobbelttryk på skærmen, og stryg til højre for at vælge at udskrive Aktivt ark, Hele projektmappen eller Markering. Dobbelttryk på skærmen for at bekræfte dit valg.

 7. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Udskriv", og dobbelttryk derefter på skærmen for at udskrive dokumentet.

  Bemærk!: Det kan være, at du skal stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Udskriv" én gang til i printertilslutningsappen for at fuldføre udskrivningen.

Udskriftsindstillinger

Bemærk!: Tilgængelige udskriftsindstillinger varierer afhængigt af printerens funktioner og versionen af din Android-enhed.

 1. I et Excel til Android-regneark skal du trække med fingeren omkring det øverste venstre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Filer." Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Filer.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Udskriv". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Indstillinger.

 3. For at vælge den ønskede skalering skal du stryge til højre, indtil du hører: "Skalering", og derefter stryge til højre én gang til. Du hører: "Rullelisten Ingen skalering." Dobbelttryk på skærmen for at ændre skaleringen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede skaleringsindstilling, og dobbelttryk på skærmen for at bekræfte dit valg.

 4. For at vælge den ønskede papirstørrelse skal du stryge til højre, indtil du hører: "Papirstørrelse", og derefter stryge til højre én gang til. Du hører: "Rullelisten Letter." Dobbelttryk på skærmen for at ændre papirstørrelsen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede papirstørrelse, og dobbelttryk derefter på skærmen for at bekræfte dit valg.

 5. For at vælge den ønskede papirretning skal du stryge til højre, indtil du hører: "Retning", og derefter stryge til højre én gang til. Du hører: "Rullelisten Stående." Dobbelttryk på skærmen for at ændre retningen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede retningsindstilling, og dobbelttryk derefter på skærmen for at bekræfte dit valg.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Udskriv", og dobbelttryk derefter på skærmen for at udskrive dokumentet.

  Bemærk!: Det kan være, at du skal stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Udskriv" én gang til i printertilslutningsappen for at fuldføre udskrivningen.

Se også

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel med dit tastatur og en skærmlæser, som f.eks. Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, eller JAWS for at udskrive en Excel-projektmappe.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Udskriv din projektmappe

 1. Markér de data, du vil udskrive, og tryk derefter på Ctrl+P. Ruden Udskriv åbnes med fokus på knappen Udskriv, og du hører: "Backstage-visning, gruppeboksen Udskriv, knappen Udskriv." Med Oplæser hører du kun: "Knappen Udskriv."

 2. Hvis du vil angive antallet af kopier, der skal udskrives, skal du trykke på Alt+P, N. Du hører: "Kopier kolon skalafeltet rediger." Med Oplæser kan du høre: "Kopier, redigerer 1." I skalafeltet Kopier skal du skrive det antal kopier, du vil udskrive, eller bruge pil op-tasten for at ændre antallet af kopier. Tryk på Enter for at bekræfte dit valg.

 3. Hvis du vil vælge en printer, skal du trykke på Alt+P, I. Du hører navnet på den valgte printer. Brug pil op- og pil ned-tasterne til at gennemgå listen over printere. I Oplæser hører du: "Vælg navnet på printeren", nummeret på den valgte printer og det samlede antal tilgængelige printere.

 4. Hvis du ikke hører navnet på den printer, du vil bruge, skal du trykke på pil ned-tasten for at gennemgå alle de angivne printermuligheder. Efter listen med printerindstillinger når du til linket Tilføj printer og indstillingen Udskriv til fil.

 5. Tryk på Enter, når du hører: "Tilføj printer" for at åbne dialogboksen Find printere, og brug Tab-tasten til at navigere. Tryk på mellemrumstasten, når du hører: "Udskriv til fil" for at vælge denne indstilling. Når du vælger knappen Udskriv, åbnes dialogboksen Stifinder, og du bliver bedt om at angive et filnavn.

 6. Tryk på Tab-tasten for at gå til gruppen Indstillinger. Vælg de ønskede indstillinger. Du kan finde flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger under Udskriftsindstillinger.

 7. Tryk på Alt+P, P for at gå til knappen Udskriv, og tryk derefter på mellemrumstasten for at udskrive projektmappen.

Udskriftsindstillinger

I gruppen Indstillinger kan du angive de følgende udskriftsindstillinger:

Hvad der skal udskrives

Hvis du vil vælge mellem kun at udskrive de aktive ark i projektmappen, hele projektmappen eller den aktuelle markering, skal du trykke på Alt+P, A. Du hører: "Udskriftsområde, (den valgte indstilling), redigerbar kombinationsboks." Tryk på Enter, og brug pil op- og pil ned-tasterne til at markere det, du vil udskrive.

Hvis du vil ignorere et foruddefineret udskriftsområde i din projektmappe, skal du bruge pil ned-tasten til at rulle gennem indstillingerne Udskriftsområde, indtil du hører: "Ignorer udskriftsområde, fjern markeringen i menupunktet." Tryk på mellemrumstasten for at markere indstillingen Ignorer udskriftsområde.

Sideområde

Hvis du vil angive et sideområde, der skal udskrives, skal du trykke på Alt+P, H for den første side i skalafeltet eller trykke på Alt+P, J for den sidste side i skalafeltet. Du hører: "Sider, redigering".

 • Skriv sidetallet på den første side, du vil udskrive, i det første sidefelt, eller brug pil op-tasten for at angive sidetallet.

 • Skriv sidetallet på den sidste side, du vil udskrive, i det sidste sidefelt, eller brug pil op-tasten for at angive sidetallet.

Enkeltsidet eller dobbeltsidet udskrivning

Hvis du vil angive enkelt- eller dobbeltsidet udskrivning, skal du trykke på Alt+P, D. Du hører: "Udskriv på én side, 1 af 3." Vælg den ønskede funktion på listen Udskriv på én side. Hvis du vælger dobbeltsidet udskrivning, hører du: "Udskriv på begge sider".

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis din printer understøtter dobbeltsidet udskrivning.

Sætvis sortering og hæftning

Hvis du vil angive sætvis sortering, skal du trykke på Alt+P, C. Tryk derefter på pil ned- og pil op-tasterne for at vælge Sætvis (du hører: "Sætvis, 1 af 2") eller Ikke sætvis (du hører: "Ikke sætvis"), tryk derefter på Enter.

Bemærk!: Indstillingen for sætvis sortering kan kun vælges, hvis din printer understøtter den.

Hvis du vil indstille hæftning, skal du trykke på Tab-tasten for at gå til kombinationsfeltet Hæftning og derefter bruge pil ned- og pil op-tasterne for at vælge Ingen hæfteklammer, En hæfteklamme eller To hæfteklammer.

Bemærk!: Indstillingen for hæftning kan kun vælges, hvis din printer understøtter den.

Sideretning

Hvis du vil angive papirretningen, skal du trykke på Alt+P, O. Du hører: "Retning". Brug pil op- og pil ned-tasterne for at vælge Stående papirretning (du hører: "Stående papirretning") eller Liggende papirretning (du hører: "Liggende papirretning").

Sidestørrelse

Hvis du vil angive papirstørrelsen, skal du trykke på Alt+P, L. Du hører: "Papirstørrelse." Brug pil op- og pil ned-tasterne til at vælge den korrekte papirstørrelse. Du hører sidedimensionerne eller papirstørrelsen for hver størrelse, der er tilgængelig på listen.

Sidemargener

Hvis du vil angive sidemargenerne, skal du trykke på Alt+P. Hvis du vil angive en brugerdefineret margenstørrelse, skal du trykke på pil ned-tasten for at søge gennem alle margenindstillingerne. Efter listen over margener når du til linket Brugerdefinerede margener. Tryk på Enter for at vælge linket. Du hører: "Margener." Brug pil op- og pil ned-tasterne for at vælge Normale margener (du hører: "Normale margener"), Smalle margener (du hører: "Smalle margener") eller Brede margener (du hører: "Brede margener").

Sideskalering

Hvis du vil angive sideskalering, skal du trykke på Alt+P, S. Du hører: "Skalér til." Brug pil op- og pil ned-tasterne for at vælge den ønskede sideskalering.

Se også

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at udskrive en Excel projektmappe. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Dekorativt ikon har du brug for en vejledning i, hvordan du udskriver fra Excel, men ikke bruger en skærmlæser? Se udskrive et regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Excel til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Excel til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke Excel til internettet.

I dette emne

Udskriv din projektmappe

 1. I en Excel til internettet-projektmappe skal du trykke på Alt+Windows-logotasten for at få vist båndet. Du hører: "Markeret, faneelementet Hjem". Tryk på F, P, P for at åbne dialogboksen Excel til internettetUdskriftsindstillinger. Du hører: "Dialogboksen udskriftsindstillinger, fokuser på markeret, alternativknappen aktivt ark".

 2. Vælg de ønskede indstillinger for Excel til internettet udskriftsindstillinger, som beskrevet i Indstillinger for udskrivning i Excel online, og tryk derefter på T AB-tasten, indtil du hører: "knappen Udskriv." Tryk på ENTER for at åbne dialogboksen Udskriv . du hører "dialogboksen Udskriv, printer," efterfulgt af den aktuelt valgte printer.

 3. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger i Microsoft Edge som beskrevet i Udskriftsindstillinger i Microsoft Edge, og tryk derefter på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Udskriv". Tryk på Enter for at udskrive projektmappen.

Excel til internettet udskriftsindstillinger

Hvad der skal udskrives

Når du åbner dialogboksen Excel til internettetUdskriftsindstillinger, hører du: "Dialogboksen Udskriftsindstillinger, fokuser på markeret, alternativknappen aktivt ark". Hvis du vil udskrive det aktive ark, skal du lade Aktivt ark være markeret. Brug piletasterne for at ændre indstillingen til Hele projektmappen eller Aktuel markering. Tryk på Tab-tasten for at gå til andre indstillinger eller til knappen Udskriv.

Sideretning

I dialogboksen Excel til internettetUdskriftsindstillinger skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Markeret, alternativknappen Stående". Brug piletasterne til at veksle mellem Stående og LiggendePapirretning.

Papirstørrelse

I dialogboksen Excel til internettetUdskriftsindstillinger skal du trykke på T AB-tasten, indtil du hører "Select", efterfulgt af navnet og beskrivelsen af standardindstillingen eller den tidligere valgte papirstørrelse. Du kan f. eks. høre "Select, letter, 8,5 x 11, kombinationsfeltet redigerbart." Brug piletasterne op og ned til at rulle gennem de tilgængelige papirstørrelser, indtil du hører den ønskede størrelse. Tryk på tabulatortasten for at gå til andre indstillinger eller knappen Udskriv .

Sideskalering

I dialogboksen Excel til internettetUdskriftsindstillinger skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Ingen skalering, ingen skalering, redigerbar kombinationsboks." Brug pil op- og pil ned-tasterne for at vælge mellem Ingen skalering, Tilpas ark til én side, Tilpas alle kolonner til én side og Tilpas alle rækker til én side. Når du har valgt den ønskede skalering, skal du trykke på Tab-tasten for at gå til andre indstillinger i dialogboksen Udskriftsindstillinger.

Udskriftsindstillinger i Microsoft Edge

For at åbne dialogboksen Microsoft EdgeUdskriv skal du vælge knappen Udskriv i dialogboksen Excel til internettetUdskriftsindstillinger eller trykke på Ctrl+P i din Excel til internettet-projektmappe.

Bemærk!: Udskriftsindstillingerne vist i dialogboksen Microsoft EdgeUdskriv er baseret på den aktuelt valgte printer. Afhængigt af printermodellen er nogle af indstillingerne herunder muligvis ikke tilgængelige.

Printervalg

Når du først kommer til dialogboksen Microsoft EdgeUdskriv, hører du: "Dialogboksen Udskriv, printer" efterfulgt af den aktuelt valgte printer. Brug pil op- og pil ned-tasterne til at ændre den valgte printer. Du hører navnet på hver enkelt printer, mens du ruller gennem listen, og de andre indstillinger, der er tilgængelige i dialogboksen Microsoft EdgeUdskriv, skifter for hver valgt printer.

Sideretning

Tryk på Tab-tasten for at gå til rullelisten Papirretning. Du hører: "Papirretning, kombinationsboksen Stående". Tryk på pil ned for at skifte til Liggende. Du hører: "Liggende." Tryk på Tab-tasten for at gå til andre indstillinger i dialogboksen.

Bemærk!: Retning kan også indstilles i dialogboksen Excel til internettetUdskriftsindstillinger, som beskrevet i Udskriftsindstillinger i Excel Online.

Antallet af kopier du vil udskrive.

Tryk på Tab-tasten for at gå til feltet Kopier. Du hører: "Kopier, redigerer, 1." Skriv antallet af kopier, du vil udskrive.

Sider, der skal udskrives

Tryk på Tab-tasten for at gå til kombinationsboksen Sider. Du hører: "Sider," efterfulgt af den aktuelle markering, og "Kombinationsboks". Brug pil op- og pil ned-tasterne for at vælge mellem Alle, Aktuel side og Sideområde. Hvis du vælger Sideområde, vises feltet Område. Tryk på Tab-tasten. Du hører: "Sideområde, redigering." Skriv det sideområde, du vil udskrive.

Sideskalering

Tryk på Tab-tasten for at gå til kombinationsboksen Skalér. Du hører: "Skalér", efterfulgt af den aktuelle markering, og "Kombinationsboks." Brug pil op- og ned-tasterne for at vælge enten Tilpas til hele siden eller en skaleringsprocent.

Sidemargener

Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Margener", efterfulgt af den aktuelle markering, og "Kombinationsboks." Brug pil op og ned-tasterne for at vælge mellem Normal, Smal, Moderat og Bred for at angive margenerne. Du hører navnet på hver indstilling, når den markeres.

Sidehoveder og sidefødder

Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Sidehoveder og sidefødder," efterfulgt af den aktuelle markering, og "Kombinationsboks". Brug pil op- og pil ned-tasterne for at vælge Fra for ikke at udskrive sidehoveder og sidefødder eller Til for at udskrive sidehoveder og sidefødder.

Se også

Brug en skærmlæser til at føje kommentarer til et regneark i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×