Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn eller kognitive handicap, der bruger et skærmlæserprogram som f.eks. Windows Oplæser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøget Microsoft Support.

Brug Excel med tastaturet og en skærmlæser til at finde og erstatte tekst og tal. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer at bruge tegn, herunder jokertegn, til at søge i ark, rækker, kolonner eller hele projektmapper.

Dekorativt ikon. Har du brug for en vejledning i, hvordan du finder og erstatter tekst og tal i Excel, men ikke bruger en skærmlæser? Se Søg efter eller erstat tekst og tal i et regneark.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Søge efter tekst eller tal

 1. Tryk på Ctrl+F for at åbne dialogboksen Søg og erstat . Fokus flyttes til tekstfeltet Søg efter under fanen Søg .

 2. Skriv den tekst eller de tal, du vil søge efter, i feltet Søg efter tekst. Du har flere muligheder:

  • Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter.

  • Brug et jokertegn, f.eks. en stjerne (*) eller et spørgsmålstegn (?), i dine søgekriterier:

   • Brug stjernen til at finde en vilkårlig tegnstreng. F.eks. finder s*d "sad" og "started".

   • Brug spørgsmålstegnet til at finde et vilkårligt enkelttegn. F.eks. finder s?t "sat" og "set".

   Tip!: Selvom det er jokertegn, kan du stadig finde stjerner, spørgsmålstegn og tildetegn (~) i regnearksdata ved at foranstille dem med et tildetegn i tekstfeltet Søg efter. Hvis du f.eks. vil finde data, der indeholder et spørgsmålstegn, skal du skrive ~? som dine søgekriterier.

 3. Tryk på Alt+T for at definere flere søgeindstillinger. Du har flere muligheder:

  • Hvis du vil vælge, hvor du vil søge efter tekst eller tal, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Inden for", efterfulgt af den aktuelt valgte søgeindstilling ("Ark" eller "Projektmappe"). Brug pil op og pil ned til at gå til den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at markere den.

  • Hvis du vil vælge, om du vil søge efter rækker eller kolonner, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Søg", efterfulgt af den aktuelt valgte søgeindstilling ("Rækkevis" eller "Efter kolonner"). Brug pil op og pil ned til at gå til den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at markere den.

  • Hvis du vil vælge, om du vil søge i celleformler, værdier eller kommentarer, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Søg i", efterfulgt af den aktuelt valgte søgeindstilling ("Formler", "Værdier" eller "Kommentarer"). Brug pil op og pil ned til at gå til den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at markere den.

  • Hvis du vil søge efter data, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Forskel på store og små bogstaver", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

  • Hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i tekstfeltet Søg efter, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Match hele celleindhold", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

  • Hvis du vil søge efter tekst eller tal, der også har en bestemt formatering, skal du trykke på Alt+M for at åbne dialogboksen Søg efter format. Brug venstre og højre piletast til at gå til den relevante fane (Tal, Justering, Skrifttype, Kant eller Fyld), og tryk på mellemrumstasten. Vælg derefter den formatering, du vil medtage i din søgning. Når du har defineret den ønskede formatering, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på Enter.

   Tip!: Hvis du vil finde celler, der kun svarer til et bestemt format, kan du slette tekst eller talkriterier i feltet Søg efter tekst og derefter markere en celle, der indeholder den pågældende formatering. Tryk på Alt+M for at åbne dialogboksen Find format , tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Vælg format fra celle", og tryk på Enter. I regnearket skal du bruge piletasterne til at markere den celle, der indeholder den formatering, du vil søge efter. Tryk på Enter, hvis du vil tilføje formateringen af den markerede celle til dine søgekriterier i dialogboksen Søg og erstat.

 4. Start søgningen ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Find næste", og tryk derefter på Enter. Excel finder den første matchende forekomst i søgeområdet. Din skærmlæser læser teksten i cellen og dens placering.

  Bemærk!: Når du definerer formatering som en del af søgekriterierne, gemmes den i dialogboksen Søg og erstat . Hvis du søger efter data i regnearket igen og ikke kan finde tegn, som du ved er der, kan det være nødvendigt at rydde formateringskriterierne fra den tidligere søgning. I dialogboksen Søg og erstat skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Formatér". Hvis knappen Formatér ikke er tilgængelig, skal du trykke på Alt+T og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Formatér". Hvis du vil rydde formateringskriterierne, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Ryd søgeformat", og derefter trykke på Enter.

 5. Tryk på Enter for at finde den næste forekomst.

 6. Tryk på Esc for at annullere søgningen og lukke dialogboksen.

Søg efter og erstat tekst eller tal

 1. Tryk på Ctrl+H for at åbne dialogboksen Søg og erstat . Fokus flyttes til tekstfeltet Søg efter under fanen Erstat .

 2. Skriv den tekst eller de tal, du vil søge efter og erstatte med noget andet, i feltet Søg efter tekst. Du har flere muligheder:

  • Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter.

  • Brug et jokertegn, f.eks. en stjerne (*) eller et spørgsmålstegn (?), i dine søgekriterier:

   • Brug stjernen til at finde en vilkårlig tegnstreng. F.eks. finder s*d "sad" og "started".

   • Brug spørgsmålstegnet til at finde et vilkårligt enkelttegn. F.eks. finder s?t "sat" og "set".

   Tip!: Selvom det er jokertegn, kan du stadig finde stjerner, spørgsmålstegn og tildetegn (~) i regnearksdata ved at foranstille dem med et tildetegn i tekstfeltet Søg efter. Hvis du f.eks. vil finde data, der indeholder et spørgsmålstegn, skal du skrive ~? som dine søgekriterier.

 3. Tryk på Alt+T for at definere flere søgeindstillinger. Du har flere muligheder:

  • Hvis du vil vælge, hvor du vil søge efter tekst eller tal, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Inden for", efterfulgt af den aktuelt valgte søgeindstilling ("Ark" eller "Projektmappe"). Brug pil op og pil ned til at gå til den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at markere den.

  • Hvis du vil vælge, om du vil søge efter rækker eller kolonner, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Søg", efterfulgt af den aktuelt valgte søgeindstilling ("Rækkevis" eller "Efter kolonner"). Brug pil op og pil ned til at gå til den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at markere den.

  • Hvis du vil søge efter data, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Forskel på store og små bogstaver", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

  • Hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i tekstfeltet Søg efter, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Match hele celleindhold", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

 4. Hvis du vil definere, hvad den fundne tekst eller de fundne tal skal erstattes med, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Erstat med". Skriv erstatningsteksten eller -tallene i feltet Erstat med tekst.

 5. Start søgningen ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Find næste", og tryk derefter på Enter. Excel finder den første forekomst af den tekst eller det tal, du har angivet. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil erstatte hver forekomst enkeltvis, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører: "Erstat". Tryk på Enter for at erstatte forekomsten. Efter udskiftningen flyttes fokus til den næste forekomst.

  • Hvis du vil finde og erstatte alle forekomster, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Erstat alle", og derefter trykke på Enter.

 6. Tryk på Esc for at annullere søgningen og lukke dialogboksen.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede macOS-skærmlæser, til at finde og erstatte tekst og tal. Brug tegn, herunder jokertegn, til at søge i ark, rækker, kolonner eller hele projektmapper.

Dekorativt ikon. Har du brug for en vejledning i, hvordan du finder og erstatter tekst og tal i Excel, men ikke bruger en skærmlæser? Se Søg efter eller erstat tekst og tal i et regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Søge efter tekst eller tal

 1. Markér de celler, du vil søge i. Hvis du vil søge i hele arket, skal du placere fokus i en vilkårlig celle.

 2. Tryk på Command+F. Fokus flyttes til søgetekstfeltet på båndet. Du hører: "Søgeark, søgetekstfelt, tomt."

 3. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter

  Tip!: Du kan bruge jokertegn som spørgsmålstegn (?), stjerne (*) og tilde (~) i søgekriterierne. Brug spørgsmålstegnet (?) til at finde et enkelt tegn, f.eks. finder s?t "sat" og "set". Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn, f.eks. finder s*d "sad" og "started". Brug tilden (~) efterfulgt af et spørgsmålstegn (?), stjerne (*) eller tilde (~) til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller tildetegn, f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?.".

 4. Du kan nu angive det område, du vil søge i. Du kan få vejledning ved at gå til Søg i et ark eller en hel projektmappe, Søg efter rækker eller kolonner, Søg kun efter bestemte typer oplysninger, Søg efter indhold, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, eller Søg kun efter nøjagtigt match.

 5. Tryk på Enter. Excel til Mac finder og fremhæver den første celle i det markerede område, hvis indhold svarer til teksten.

 6. Tryk på Enter igen for at finde den næste forekomst af det element, du søger efter.

Tip!: Tryk på Esc for at annullere en igangværende søgning.

Søge i et ark eller en hel projektmappe

 1. I søgetekstfeltet skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Søgemenuen åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Søg i ark" eller "Søg i projektmappe", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Søge rækkevis eller kolonnevis

 1. I søgetekstfeltet skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Søgemenuen åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Avanceret søgning, ellipse", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Søg & erstat åbnes.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Søg, pop op-knap." Tryk på pil ned, indtil du hører "Efter rækker" eller "Efter kolonner", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Find næste", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Kun søge efter bestemte typer af oplysninger

 1. I søgetekstfeltet skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Søgemenuen åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Avanceret søgning, ellipse", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Søg & erstat åbnes.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Pop op-knappen Søg i". Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Formler" eller "Værdier", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Find næste", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Søge efter indhold med forskel på store og små bogstaver

 1. I søgetekstfeltet skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Søgemenuen åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Avanceret søgning, ellipse", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Søg & erstat åbnes.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Forskel på store og små bogstaver, umarkeret, afkrydsningsfelt", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Find næste", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Kun søge efter nøjagtigt match

 1. I søgetekstfeltet skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Søgemenuen åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Avanceret søgning, ellipse", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Søg & erstat åbnes.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Find kun hele celler, ikke markeret, afkrydsningsfelt", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Find næste", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Erstatte tekst eller tal

 1. Markér de celler, du vil søge i. Hvis du vil søge i hele arket, skal du placere fokus i en vilkårlig celle.

 2. Tryk på Command+F. Fokus flyttes til søgetekstfeltet på båndet. Du hører: "Søgeark, søgetekstfelt, tomt."

 3. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn som spørgsmålstegn (?), stjerne (*) og tilde (~) i søgekriterierne. Brug spørgsmålstegnet (?) til at finde et enkelt tegn, f.eks. finder s?t "sat" og "set". Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn, f.eks. finder s*d "sad" og "started". Brug tilden (~) efterfulgt af et spørgsmålstegn (?), stjerne (*) eller tilde (~) til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller tildetegn, f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?.".

 4. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne søgemenuen.

 5. Tryk på pil ned, indtil du hører "Erstat, ellipser", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Søg & erstat åbnes.

 6. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Find hvad", og skriv derefter dit søgeord.

 7. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Erstat med", og skriv derefter den tekst eller de tal, du vil erstatte søgeordet med. Hvis du vil erstatte søgeordet med ingenting, skal du ikke skrive noget.

 8. Du kan nu angive området for det, du vil søge efter og erstatte. Du kan få vejledning ved at gå til Søg efter og erstat et ark eller en hel projektmappe, Søg efter og erstat med rækker eller kolonner, Søg efter og erstat indhold, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, eller Søg kun efter og erstat nøjagtige forekomster.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du kun vil erstatte den næste forekomst, der er fundet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Erstat", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster af den tekst, du har søgt efter, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Erstat alle", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

Søg efter og erstat et ark eller en hel projektmappe

 1. I dialogboksen Søg & erstat skal du trykke på Control+Option+Venstre piletast eller Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "I pop op-knappen."

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Ark" eller "Projektmappe", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Søg efter og erstat med rækker eller kolonner

 1. I dialogboksen Søg & erstat skal du trykke på Control+Option+Venstre piletast eller Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Pop op-knappen Søg".

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Efter rækker" eller "Efter kolonner", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Søg efter og erstat indhold, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver

 1. I dialogboksen Søg & erstat skal du trykke på Control+Option+Venstre piletast eller Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Forskel på store og små bogstaver, ikke markeret, afkrydsningsfelt", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Søg kun efter og erstat nøjagtige matches

 1. I dialogboksen Søg & erstat skal du trykke på Control+Option+Venstre piletast eller Control+Option+Højre piletast, indtil du hører "Find kun hele celler, ikke markeret, afkrydsningsfelt", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at søge efter og erstatte tekst eller tal i et regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Søge efter tekst eller tal

Hvis dit regneark indeholder mere end nogle få rækker og kolonner, kan du søge efter den celle, du vil redigere, for hurtigt at flytte fokus til den rigtige celle.

 1. I dit regneark skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre. Stryg til højre, indtil du hører : "Knappen Søg", og dobbelttryk derefter på skærmen. Søgelinjen vises, og fokus flyttes til søgetekstfeltet. Hvis du tidligere har søgt efter noget, læser VoiceOver det søgeord, du brugte sidste gang.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive dit søgeord. Det kan være tekst eller tal. Du hører antallet af matches, mens du skriver. Når du er færdig med at skrive, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre gentagne gange, indtil du hører: "Søgeindstillinger".

 3. Hvis du vil flytte fokus til en celle, der indeholder et søgeresultat i regnearket, skal du stryge til højre, indtil du hører "Næste søgeresultat" eller "Forrige søgeresultat", og dobbelttrykke på skærmen. VoiceOver læser cellens indhold og koordinater. Dobbelttryk på skærmen for at gå til næste eller forrige søgeresultat.

 4. Hvis det er nødvendigt at rydde indholdet af søgetekstfeltet, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Søg", efterfulgt af antallet af forekomster og det aktuelle søgeord, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg med én finger hen over toppen af skærmen, indtil du hører "Ryd tekst", og dobbelttryk derefter på skærmen. Gentag trin 2 og 3 for at starte en ny søgning.

 5. Hvis du vil lukke søgelinjen, skal du rense skærmen med to fingre (flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange).

Erstatte tekst eller tal

 1. I dit regneark skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre. Stryg til højre, indtil du hører : "Knappen Søg", og dobbelttryk derefter på skærmen. Søgelinjen vises, og fokus flyttes til søgetekstfeltet .

 2. Stryg til venstre én gang. Du hører: "Søgeindstillinger, knap". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Indstillinger .

 3. Stryg til højre, indtil du hører : "Søg og erstat" eller "Søg og erstat alle", afhængigt af hvad du vil foretage dig, og dobbelttryk derefter på skærmen. VoiceOver meddeler den aktive indstilling som "Markeret".

 4. Stryg til venstre, indtil du hører: "Udført, knap", og dobbelttryk på skærmen for at lukke menuen Indstillinger . Fokus vender tilbage til søgetekstfeltet .

 5. Brug skærmtastaturet til at skrive dit søgeord. Det kan være tekst eller tal. Du hører antallet af matches, mens du skriver.

 6. Tryk øverst på skærmen med fire fingre gentagne gange, indtil du hører: "Søgeindstillinger". Stryg til højre, indtil du hører "Erstat, tekstfelt" eller "Erstat alle, tekstfelt", afhængigt af den valgte indstilling i trin 3, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Brug skærmtastaturet til at skrive den tekst eller de tal, du vil erstatte søgeordet med.

 8. Gør et af følgende, afhængigt af den indstilling du valgte i trin 3: 

  • Hvis du kun vil erstatte det aktuelt valgte match med den nye tekst eller de nye tal, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre gentagne gange, indtil du hører "Søgeindstillinger", stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Næste søgeresultat" eller "Forrige søgeresultat", og dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Erstat", og dobbelttryk på skærmen. Dobbelttryk på skærmen for at navigere til og erstatte det næste eller forrige matchende element.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster med den nye tekst eller de nye tal, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Erstat alle", og dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at søge efter og erstatte tekst eller tal i et regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Søge efter tekst eller tal

Hvis dit regneark indeholder mere end nogle få rækker og kolonner, kan du søge efter den celle, du vil redigere, for hurtigt at flytte fokus til den rigtige celle.

 1. I dit regneark skal du stryge en finger rundt øverst på skærmen, indtil du hører "Knappen Søg", og så dobbelttrykke på skærmen. Søgelinjen vises, og fokus flyttes til tekstfeltet Søg . Hvis du tidligere har søgt efter noget, læser TalkBack det søgeord, du brugte sidste gang.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive dit søgeord. Det kan være tekst eller tal. Du hører antallet af matchende celler, mens du skriver. Når du er færdig med at skrive, skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke skærmtastaturet.

 3. Hvis du vil flytte fokus til en celle, der indeholder et søgeresultat i regnearket, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Find næste" eller "Knappen Find forrige", og dobbelttrykke på skærmen. TalkBack læser cellens indhold og koordinater. Gå til næste eller forrige matchende element, og dobbelttryk på skærmen.

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du rydde indholdet af tekstfeltet Søg ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Ryd", og dobbelttrykke på skærmen. Gentag trin 2 og 3 for at starte en ny søgning.

 5. Hvis du vil lukke søgelinjen, når skærmtastaturet er lukket, skal du stryge med en finger rundt øverst på skærmen, indtil du hører "Knappen Søg", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Erstatte tekst eller tal

 1. I dit regneark skal du stryge en finger rundt øverst på skærmen, indtil du hører "Knappen Søg", og så dobbelttrykke på skærmen. Søgelinjen vises, og fokus flyttes til tekstfeltet Søg .

 2. Stryg til venstre én gang. Du hører: "Knappen Find indstillinger". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Find indstillinger .

 3. Stryg til venstre, indtil du hører : "Ikke markeret, Søg og erstat alle, alternativknap" eller "Ikke markeret, Søg og erstat, alternativknap", afhængigt af hvad du vil foretage dig, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører "Knappen Luk", og dobbelttryk på skærmen for at lukke menuen Find indstillinger . Fokus flytter tekstfeltet Søg .

 5. Brug skærmtastaturet til at skrive dit søgeord. Det kan være tekst eller tal. Du hører antallet af matches, mens du skriver. Når du er færdig med at skrive, skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke skærmtastaturet.

 6. Stryg til højre, indtil du hører : "Erstat, tre perioder, redigeringsfelt", og dobbelttryk på skærmen.

 7. Brug skærmtastaturet til at skrive den tekst eller de tal, du vil erstatte søgeordet med. Når du er færdig med at skrive, skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke skærmtastaturet.

 8. Gør et af følgende, afhængigt af den indstilling du valgte i trin 3:

  • Hvis du kun vil erstatte det aktuelt valgte match med den nye tekst eller de nye tal, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Find næste" eller "Knappen Find forrige", og dobbelttrykke på skærmen. Stryg derefter til højre, indtil du hører : "Knappen Erstat", og dobbelttryk derefter på skærmen. Dobbelttryk på skærmen for at navigere til og erstatte det næste matchende element.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster med den nye tekst eller de nye tal, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Erstat alle", og dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at føje kommentarer til et regneark i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at søge efter og erstatte tekst og tal. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA i Microsoft Edge, men det kan fungere sammen med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer også, hvordan du bruger jokertegn og søgeindstillinger i dine søgninger.

Dekorativt ikon. Har du brug for en vejledning i, hvordan du finder og erstatter tekst og tal i Excel, men ikke bruger en skærmlæser? Se Søg efter eller erstat tekst og tal i et regneark.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Microsoft 365 til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft 365.

 • Når du bruger Excel til internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Excel til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Excel til internettet.

I dette emne

Søge efter tekst eller tal

 1. Markér det celleområde, du vil søge i. Hvis du vil søge i hele arket, skal du markere en vilkårlig celle.

 2. Med Oplæser eller NVDA skal du trykke på Ctrl+F for at åbne dialogboksen Søg . Fokus flyttes til tekstfeltet Søg efter. Med JAWS skal du trykke på Ctrl+H i stedet for at åbne dialogboksen Søg og erstat .

 3. Skriv den tekst eller de tal, du vil finde. Du kan også bruge følgende indstillinger:

  • Brug jokertegnet stjerne til at finde en vilkårlig tegnstreng. F.eks. finder s*d "sad" og "started".

  • Brug spørgsmålstegnets jokertegn til at finde et vilkårligt enkelttegn. F.eks. finder s?t "sat" og "set".

  Tip!: Selvom det er jokertegn, kan du stadig finde stjerner, spørgsmålstegn og tildetegn (~) i regnearksdata ved at foranstille dem med et tildetegn i tekstfeltet Søg efter. Hvis du f.eks. vil finde data, der indeholder et spørgsmålstegn, skal du skrive ~? som dine søgekriterier.

  Bemærk!: Det er ikke muligt at søge efter dobbelte mellemrum i Excel til internettet.

 4. Hvis du vil fokusere din søgning med forskellige indstillinger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Send, søgeindstillinger, knap.". Tryk på mellemrumstasten for at udvide listen med søgeindstillinger. De tilgængelige indstillinger er beskrevet i følgende trin.

 5. Hvis du vil søge efter tekst eller tal i et regneark eller i hele projektmappen, skal du trykke én gang på Tabulatortasten for at komme til kombinationsfeltet Inden for . Du hører den aktuelt valgte søgeindstilling ("Markering", "Ark" eller "Projektmappe"). Tryk på mellemrumstasten, brug pil op og pil ned til at finde den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at vælge.

 6. Hvis du vil ændre søgeretningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du når kombinationsfeltet Retning . Du hører den aktuelt valgte søgeretning ("Op" eller "Ned"). Tryk på mellemrumstasten, brug pil op og pil ned til at finde den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at vælge.

 7. Hvis du vil søge efter data, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Forskel på store og små bogstaver, afkrydsningsfelt, ikke markeret", og trykke på mellemrumstasten for at vælge.

 8. Hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i tekstfeltet Søg efter, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Match hele celleindhold, afkrydsningsfelt, ikke markeret", og trykke på mellemrumstasten for at vælge.

  Tip!: Hvis du vil søge efter tekst eller tal, der også har bestemt formatering, skal du bruge Excel skrivebordsappen. Hvis du vil åbne projektmappen i skrivebordsappen med Oplæser eller NVDA, skal du trykke på Alt, Z, M og derefter trykke på O. Med JAWS skal du trykke på Alt+Windows-tasten, Z, M og derefter trykke på O. Du kan få mere at vide om, hvordan du søger efter et bestemt format i Excel skrivebordsappen, under Brug en skærmlæser til at finde og erstatte data i Excel.

 9. Hvis du vil starte søgningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Find næste", og derefter trykke på mellemrumstasten. Excel finder den første matchende forekomst i søgeområdet. Din skærmlæser læser teksten eller tallene i cellen og dens placering.

 10. Hvis du vil finde den næste forekomst, skal du trykke på Tabulatortasten og trykke på Skift+Tab. Du hører: "Find næste". Tryk på mellemrumstasten. Tryk på Esc for at annullere søgningen eller lukke dialogboksen.

Søg efter og erstat tekst eller tal

Hvis du vil søge efter og erstatte tekst eller tal i Excel til internettet, skal du kontrollere, at du er i redigeringstilstand . Hvis du vil tjekke dette med Oplæser eller NVDA, skal du trykke på Alt, Z, M. Med JAWS skal du trykke på Alt+Windows-tasten, Z, M. Hvis du hører "Redigering", er du allerede i redigeringstilstand . Tryk på Esc for at lukke menuen. Hvis du hører "Visning", skal du trykke på E for at skifte til redigeringstilstand .

 1. Markér det celleområde, du vil søge i. Hvis du vil søge i hele arket, skal du markere en vilkårlig celle.

 2. Tryk på Ctrl+H for at åbne dialogboksen Søg og erstat . Fokus flyttes til tekstfeltet Søg efter.

 3. Skriv den tekst eller de tal, du vil søge efter og erstatte, i feltet Søg efter tekst.

 4. Tryk én gang på Tabulatortasten for at flytte fokus til tekstfeltet Erstat med . Skriv erstatningsteksten eller -tallene.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Find næste". Tryk på mellemrumstasten for at finde den første forekomst af den tekst eller de tal, du har angivet. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil erstatte hver forekomst enkeltvis, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører: "Erstat". Tryk derefter på mellemrumstasten for at erstatte den første forekomst. Efter udskiftningen flyttes fokus til den næste forekomst.

  • Hvis du vil søge efter og erstatte alle forekomster, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Erstat alle", og trykke på mellemrumstasten.

  Bemærk!: Du kan også bruge alle søgeindstillinger, der er beskrevet under Søg efter tekst eller tal. Indstillingen Match hele cellens indhold kan f.eks. være nyttig for at undgå at erstatte noget, du ikke ville.

 6. Tryk på Esc for at annullere søgningen eller lukke dialogboksen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×