Brug en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn eller kognitive vanskeligheder, der bruger et skærmlæserprogram, f.eks. Microsoft’oplæser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøge Microsoft Support-startsiden.

Brug Excel med tastaturet og en skærmlæser til at søge efter og erstatte tekst og tal. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer at bruge tegn, herunder jokertegn, til at søge i ark, rækker, kolonner eller hele projektmapper.

Dekorativt ikon har du brug for vejledning i at søge efter og erstatte tekst og tal i Excel, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Søge efter eller erstatte tekst og tal i et regneark.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Søge efter tekst eller tal

 1. Tryk på Ctrl+F for at åbne dialogboksen Søg og erstat. Fokus flyttes til tekstfeltet Søg efter på fanen Søg.

 2. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter, i tekstfeltet Søg efter. Du har flere muligheder:

  • Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter.

  • Brug et jokertegn, f.eks. en stjerne (*) eller et spørgsmålstegn (?) i søgekriterierne:

   • Brug stjernen til at finde en vilkårlig tegnstreng. Eksempelvis finder s*d både "sad" og "startet".

   • Brug spørgsmålstegn til at finde et vilkårligt enkelttegn. F.eks . finder s?t "l" og "sør".

   Tip!: Selvom det er jokertegn, kan du stadig finde stjerner, spørgsmålstegn og tilder (~) i regnearksdata ved at foranregne dem med en tilde i tekstfeltet Søg efter. Hvis du f.eks. vil finde data, der indeholder et spørgsmålstegn, skal du indtaste ~? som søgekriterier.

 3. Hvis du vil definere flere søgeindstillinger, skal du trykke på Alt+T. Du har flere muligheder:

  • Hvis du vil vælge, hvor du vil søge efter tekst eller tal, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Inden for" efterfulgt af den aktuelt valgte søgeindstilling ("Ark" eller "Projektmappe"). Brug pil op og pil ned til at gå til den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at vælge den.

  • Hvis du vil vælge, om du vil søge efter rækker eller kolonner, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Søg", efterfulgt af den aktuelt valgte søgeindstilling ("Rækkevist" eller "Kolonner"). Brug pil op og pil ned til at gå til den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at vælge den.

  • Hvis du vil vælge, om du vil søge i celleformler, værdier eller kommentarer, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Søg i" efterfulgt af den aktuelt valgte søgefunktion ("Formler", "Værdier" eller "Kommentarer"). Brug pil op og pil ned til at gå til den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at vælge den.

  • Hvis du vil søge efter data, hvor der er forskel på store og små bogstaver, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Forskel på store og små bogstaver", og så trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

  • Hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i tekstfeltet Søg efter, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Match hele cellens indhold", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

  • Hvis du vil søge efter tekst eller tal, der også har en bestemt formatering, skal du trykke på Alt+M for at åbne dialogboksen Søg efter format. Brug venstre og højre piletast for at gå til den relevante fane (tal, Justering, Skrifttype, Kant eller Fyld), og tryk på mellemrumstasten. Vælg derefter den formatering, du vil medtage i din søgning. Når du har defineret den ønskede formatering, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på Enter.

   Tip!: Hvis du vil finde celler, der kun svarer til et bestemt format, kan du slette tekst eller talkriterier i tekstfeltet Søg efter og derefter markere en celle, der indeholder den pågældende formatering. Tryk på Alt+M for at åbne dialogboksen Søg efter format , tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Vælg format fra celle", og tryk på Enter. I regnearket skal du bruge piletasterne til at markere den celle, der har den formatering, du vil søge efter. Tryk på Enter, hvis du vil tilføje formateringen af den markerede celle til dine søgekriterier i dialogboksen Søg og erstat.

 4. Hvis du vil starte søgningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Find næste", og derefter trykke på Enter. Excel finder den første matchende forekomst i søgeområdet. Din skærmlæser læser teksten i cellen og dens placering.

  Bemærk!: Når du definerer formatering som en del af dine søgekriterier, gemmes den i dialogboksen Søg og erstat. Hvis du søger efter data i regnearket og ikke kan finde tegn, som du ved er der, kan det være nødvendigt at fjerne formateringskriterierne fra den forrige søgning. I dialogboksen Søg og erstat skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Formatér". Hvis knappen Formatér ikke er tilgængelig, skal du trykke på Alt+T og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Formatér". Hvis du vil rydde formateringskriterierne, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Ryd søgeformat", og derefter trykke på Enter.

 5. Tryk på Enter for at finde den næste forekomst.

 6. Tryk på Esc for at annullere søgningen og lukke dialogboksen.

Søg efter og erstat tekst eller tal

 1. Tryk på Ctrl+H for at åbne dialogboksen Søg og erstat. Fokus flyttes til tekstfeltet Søg efter på fanen Erstat .

 2. I tekstfeltet Søg efter skal du skrive den tekst eller det tal, du vil søge efter og erstatte med noget andet. Du har flere muligheder:

  • Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter.

  • Brug et jokertegn, f.eks. en stjerne (*) eller et spørgsmålstegn (?) i søgekriterierne:

   • Brug stjernen til at finde en vilkårlig tegnstreng. Eksempelvis finder s*d både "sad" og "startet".

   • Brug spørgsmålstegn til at finde et vilkårligt enkelttegn. F.eks . finder s?t "l" og "sør".

   Tip!: Selvom det er jokertegn, kan du stadig finde stjerner, spørgsmålstegn og tilder (~) i regnearksdata ved at foranregne dem med en tilde i tekstfeltet Søg efter. Hvis du f.eks. vil finde data, der indeholder et spørgsmålstegn, skal du indtaste ~? som søgekriterier.

 3. Hvis du vil definere flere søgeindstillinger, skal du trykke på Alt+T. Du har flere muligheder:

  • Hvis du vil vælge, hvor du vil søge efter tekst eller tal, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Inden for" efterfulgt af den aktuelt valgte søgeindstilling ("Ark" eller "Projektmappe"). Brug pil op og pil ned til at gå til den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at vælge den.

  • Hvis du vil vælge, om du vil søge efter rækker eller kolonner, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Søg", efterfulgt af den aktuelt valgte søgeindstilling ("Rækkevist" eller "Kolonner"). Brug pil op og pil ned til at gå til den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at vælge den.

  • Hvis du vil søge efter data, hvor der er forskel på store og små bogstaver, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Forskel på store og små bogstaver", og så trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

  • Hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i tekstfeltet Søg efter, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Match hele cellens indhold", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

 4. Hvis du vil definere, hvad den fundne tekst eller tal skal erstattes med, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Erstat med". Skriv erstatningsteksten eller -tallene i tekstfeltet Erstat med.

 5. Hvis du vil starte søgningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Find næste", og derefter trykke på Enter. Excel finder den første forekomst af den tekst eller det tal, du har angivet. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil erstatte hver forekomst enkeltvis, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører: "Erstat". Tryk på Enter for at erstatte forekomsten. Når du har udskiftet den, flyttes fokus til den næste forekomst.

  • Hvis du vil søge efter og erstatte alle forekomster, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Erstat alle", og derefter trykke på Enter.

 6. Tryk på Esc for at annullere søgningen og lukke dialogboksen.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede macOS-skærmlæser, til at søge efter og erstatte tekst og tal. Brug tegn, herunder jokertegn, til at søge i ark, rækker, kolonner eller hele projektmapper.

Dekorativt ikon har du brug for vejledning i at søge efter og erstatte tekst og tal i Excel, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Søge efter eller erstatte tekst og tal i et regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Søge efter tekst eller tal

 1. Markér de celler, du vil søge i. Hvis du vil søge i hele arket, skal du flytte fokus til en vilkårlig celle.

 2. Tryk på Kommando+F. Fokus flyttes til søgetekstfeltet på båndet. Du hører: "Søg i ark, søgetekstfelt, tomt."

 3. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter

  Tip!: Du kan bruge jokertegn som spørgsmålstegn (?), stjerne (*) og tilde (~) i dine søgekriterier. Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn, f.eks. s?t finder "l" og "sør". Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn, f.eks. finder s*d både "sad" og "startet". Brug tilden (~) efterfulgt af et spørgsmålstegn (?), en stjerne (*) eller en tilde (~) til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller tilder, f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 4. Du kan nu angive det område, du vil søge i. Du kan finde instruktioner ved at gå til Søg i et ark eller en hel projektmappe, Søg efter rækker eller kolonner, Søg kun efter bestemte typer oplysninger, Søg efter indhold, der indeholder store og små bogstaver, eller Søg kun efter nøjagtige forekomster.

 5. Tryk på Enter. Excel til Mac finder og fremhæver den første celle i det markeringsområde, hvis indhold stemmer overens med teksten.

 6. Tryk på Enter igen for at finde den næste forekomst af det element, du søger efter.

Tip!: Tryk på Esc for at annullere den igangværende søgning.

Søge i et ark eller en hel projektmappe

 1. I søgetekstfeltet skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Søgemenuen åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Søg i ark" eller "Søg i projektmappe", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten.

Søge rækkevis eller kolonnevis

 1. I søgetekstfeltet skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Søgemenuen åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Avanceret søgning, ellipse", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+mellemrum. Dialogboksen Søg & Erstat åbnes.

 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Pop op-knappen Søg." Tryk på piletasten Ned, indtil du hører "Række for række" eller "Efter kolonner", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Find næste", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten.

Kun søge efter bestemte typer af oplysninger

 1. I søgetekstfeltet skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Søgemenuen åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Avanceret søgning, ellipse", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+mellemrum. Dialogboksen Søg & Erstat åbnes.

 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Pop op-knappen Søg i". Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Formler" eller "Værdier", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Find næste", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten.

Søge efter indhold med forskel på store og små bogstaver

 1. I søgetekstfeltet skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Søgemenuen åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Avanceret søgning, ellipse", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+mellemrum. Dialogboksen Søg & Erstat åbnes.

 3. Tryk på Tab, indtil du hører: "Forskel på store og små bogstaver, ikke markeret, afkrydsningsfelt", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Find næste", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten.

Kun søge efter nøjagtigt match

 1. I søgetekstfeltet skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Søgemenuen åbnes.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Avanceret søgning, ellipse", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+mellemrum. Dialogboksen Søg & Erstat åbnes.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Find kun hele celler, ikke-markeret, afkrydsningsfelt", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Find næste", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten.

Erstatte tekst eller tal

 1. Markér de celler, du vil søge i. Hvis du vil søge i hele arket, skal du flytte fokus til en vilkårlig celle.

 2. Tryk på Kommando+F. Fokus flyttes til søgetekstfeltet på båndet. Du hører: "Søg i ark, søgetekstfelt, tomt."

 3. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter.

  Tip!: Du kan bruge jokertegn som spørgsmålstegn (?), stjerne (*) og tilde (~) i dine søgekriterier. Brug spørgsmålstegn (?) til at finde et vilkårligt enkelttegn, f.eks. s?t finder "l" og "sør". Brug stjernen (*) til at finde et vilkårligt antal tegn, f.eks. finder s*d både "sad" og "startet". Brug tilden (~) efterfulgt af et spørgsmålstegn (?), en stjerne (*) eller en tilde (~) til at finde spørgsmålstegn, stjerner eller tilder, f.eks. f.eks. fy91~? finder "fy91?".

 4. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne søgemenuen.

 5. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Erstat, ellipser", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+mellemrum. Dialogboksen Søg & Erstat åbnes.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Find hvad", og skriv derefter dit søgeord.

 7. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Erstat med", og skriv derefter den tekst eller de tal, du vil erstatte søgeordet med. Hvis du vil erstatte søgeordet med ingenting, skal du ikke skrive noget.

 8. Du kan nu angive området for, hvad du vil søge og erstatte. Du kan finde instruktioner ved at gå til Søg efter og erstat et ark eller en hel projektmappe, Søg og erstat med rækker eller kolonner, Søg efter og erstat indhold, der tager hensyn til store og små bogstaver, eller Søg efter og erstat kun nøjagtige forekomster.

 9. Gør et af følgende:

  • Hvis du kun vil erstatte den næste forekomst, der blev fundet, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Erstat", og derefter trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster af den tekst, du har søgt efter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Erstat alle", og derefter trykke på Ctrl+Alternativ+mellemrum.

Søg efter og erstat et ark eller en hel projektmappe

 1. I dialogboksen Søg & erstat skal du trykke på Control+Option+Venstre piletast eller Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "I pop op-knappen."

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Ark" eller "Projektmappe", og tryk derefter på Ctrl+Alternativ+mellemrum.

Søg efter og erstat med rækker eller kolonner

 1. I dialogboksen Søg & Erstat skal du trykke på Control+Option+Venstre piletast eller Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Pop op-knappen Søg."

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Række for række" eller "Efter kolonner", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten.

Søg efter og erstat indhold, hvor der er store og små bogstaver

 1. I dialogboksen Søg & erstat skal du trykke på Control+Option+Venstre piletast eller Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Forskel på store og små bogstaver, ikke markeret, afkrydsningsfelt", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

Søg efter og erstat kun nøjagtige match

 1. I dialogboksen Søg efter & erstat skal du trykke på Control+Option+Venstre piletast eller Control+Option+Højre piletast, indtil du hører "Find kun hele celler, ikke markeret, afkrydsningsfelt", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at søge efter og erstatte tekst eller tal i et regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Søge efter tekst eller tal

Hvis dit regneark indeholder mere end nogle få rækker og kolonner, kan du søge efter den celle, du vil redigere, for at flytte fokus til den rigtige celle hurtigt.

 1. Tryk øverst på skærmen med fire fingre i regnearket. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Find", og dobbelttryk derefter på skærmen. Søgelinjen vises, og fokus flyttes til søgetekstfeltet. Hvis du tidligere har søgt efter noget, læser VoiceOver det søgeord, du brugte sidste gang.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive dit søgeord. Det kan være tekst eller tal. Du kan høre antallet af matches, mens du skriver. Når du er færdig med at skrive, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre gentagne gange, indtil du hører: "Søgeindstillinger".

 3. Hvis du vil flytte fokus til en celle, der indeholder et søgeresultat i regnearket, skal du stryge til højre, indtil du hører "Næste søgeresultat" eller "Forrige søgeresultat", og dobbelttrykke på skærmen. VoiceOver læser cellens indhold og koordinater. Dobbelttryk på skærmen for at flytte til det næste eller forrige søgeresultat.

 4. Hvis det er nødvendigt at rydde indholdet i søgetekstfeltet, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Søgning" efterfulgt af antallet af forekomster og det aktuelle søgeord, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Lad en finger glide hen over toppen af skærmen, indtil du hører: "Ryd tekst", og dobbelttryk derefter på skærmen. Hvis du vil starte en ny søgning, skal du gentage trin 2 og 3.

 5. For at lukke søgelinjen skal du rense skærmen med to fingre (flyt to fingre frem og tilbage tre gange hurtigt).

Erstatte tekst eller tal

 1. Tryk øverst på skærmen med fire fingre i regnearket. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Find", og dobbelttryk derefter på skærmen. Søgelinjen vises, og fokus flyttes til søgetekstfeltet .

 2. Stryg til venstre én gang. Du hører: "Søgeindstillinger, knap". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Indstillinger.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Søg og erstat" eller "Søg og erstat alle", afhængigt af hvad du vil gøre, og dobbelttryk derefter på skærmen. VoiceOver meddeler den aktive indstilling som "Markeret".

 4. Stryg til venstre, indtil du hører "Udført, knap", og dobbelttryk på skærmen for at lukke menuen Indstillinger. Fokus vender tilbage til søgetekstfeltet .

 5. Brug skærmtastaturet til at skrive dit søgeord. Det kan være tekst eller tal. Du kan høre antallet af matches, mens du skriver.

 6. Tryk øverst på skærmen med fire fingre gentagne gange, indtil du hører: "Søgeindstillinger". Stryg til højre, indtil du hører: "Erstat, tekstfelt" eller "Erstat alle, tekstfelt", afhængigt af den indstilling, der blev valgt i trin 3, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Brug skærmtastaturet til at skrive den tekst eller de tal, du vil erstatte søgeordet med.

 8. Gør et af følgende, afhængigt af den indstilling du valgte i trin 3: 

  • Hvis du kun vil erstatte det aktuelt valgte match med den nye tekst eller det nye tal, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre gentagne gange, indtil du hører "Søgeindstillinger", stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Næste søgeresultat" eller "Forrige søgeresultat", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Erstat", og dobbelttryk på skærmen. Dobbelttryk på skærmen for at navigere til og erstatte det næste eller forrige matchende element.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster med den nye tekst eller det nye tal, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Erstat alle", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til Android med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser, til at søge efter og erstatte tekst eller tal i et regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Søge efter tekst eller tal

Hvis dit regneark indeholder mere end nogle få rækker og kolonner, kan du søge efter den celle, du vil redigere, for at flytte fokus til den rigtige celle hurtigt.

 1. I regnearket skal du glide med fingeren omkring toppen af skærmen, indtil du hører "Knappen Søg", og så dobbelttrykke på skærmen. Søgelinjen vises, og fokus flyttes til tekstfeltet Søg. Hvis du tidligere har søgt efter noget, læser TalkBack det søgeord, du brugte sidste gang.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive dit søgeord. Det kan være tekst eller tal. Du kan høre antallet af matchende celler, mens du skriver. Når du er færdig med at skrive, skal du stryge nedad og til venstre for at lukke skærmtastaturet.

 3. Hvis du vil flytte fokus til en celle, der indeholder et søge match i regnearket, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Find næste" eller "Knappen Find forrige", og trykke to gange på skærmen. TalkBack læser cellens indhold og koordinater. Naviger til det næste eller forrige matchende element, og dobbelttryk på skærmen.

 4. Hvis det er nødvendigt at rydde indholdet i tekstfeltet Søg, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Ryd", og dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil starte en ny søgning, skal du gentage trin 2 og 3.

 5. Hvis du vil lukke søgelinjen, når skærmtastaturet er lukket, skal du skubbe en finger rundt øverst på skærmen, indtil du hører "Knappen Søg", og så dobbelttrykke på skærmen.

Erstatte tekst eller tal

 1. I regnearket skal du glide med fingeren omkring toppen af skærmen, indtil du hører "Knappen Søg", og så dobbelttrykke på skærmen. Søgelinjen vises, og fokus flyttes til tekstfeltet Søg.

 2. Stryg til venstre én gang. Du hører: "Knappen Find indstillinger". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Indstillinger Søg.

 3. Stryg til venstre, indtil du hører "Ikke markeret, Alternativknappen Søg og erstat alle" eller "Ikke markeret, Søg og erstat, alternativknap", afhængigt af hvad du vil gøre, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører: "Luk, knap", og dobbelttryk på skærmen for at lukke menuen Indstillinger Søg. Fokus flytter tekstfeltet Søg.

 5. Brug skærmtastaturet til at skrive dit søgeord. Det kan være tekst eller tal. Du kan høre antallet af matches, mens du skriver. Når du er færdig med at skrive, skal du stryge nedad og til venstre for at lukke skærmtastaturet.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Erstat, tre perioder, redigeringsfelt", og dobbelttryk på skærmen.

 7. Brug skærmtastaturet til at skrive den tekst eller de tal, du vil erstatte søgeordet med. Når du er færdig med at skrive, skal du stryge nedad og til venstre for at lukke skærmtastaturet.

 8. Gør et af følgende, afhængigt af den indstilling du valgte i trin 3:

  • Hvis du kun vil erstatte det aktuelt valgte match med den nye tekst eller det nye tal, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Find næste" eller "Knappen Find forrige", og så dobbelttrykke på skærmen. Stryg derefter til højre, indtil du hører: "Knappen Erstat", og dobbelttryk på skærmen. Dobbelttryk på skærmen for at navigere til og erstatte det næste matchende element.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster med den nye tekst eller det nye tal, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Erstat alle", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at føje kommentarer til et regneark i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Brug Excel til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at søge efter og erstatte tekst og tal. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA i Microsoft Edge, men det kan fungere med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer også, hvordan du bruger jokertegn og søgeindstillinger i dine søgninger.

Dekorativt ikon har du brug for vejledning i at søge efter og erstatte tekst og tal i Excel, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Søge efter eller erstatte tekst og tal i et regneark.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Excel til internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Excel til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke for Excel til internettet.

I dette emne

Søge efter tekst eller tal

 1. Markér det celleområde, du vil søge i. Hvis du vil søge i hele arket, skal du markere en vilkårlig celle.

 2. Med Oplæser eller NVDA skal du trykke på Ctrl+F for at åbne dialogboksen Søg. Fokus flyttes til tekstfeltet Søg efter. Med JAWS skal du trykke på Ctrl+H i stedet for at åbne dialogboksen Søg og erstat.

 3. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter. Du kan også bruge følgende indstillinger:

  • Brug jokertegnet stjerne til at finde en vilkårlig tegnstreng. Eksempelvis finder s*d både "sad" og "startet".

  • Brug jokertegnet med spørgsmålstegn til at finde et vilkårligt enkelttegn. F.eks. finder s?t "l" og "sør".

  Tip!: Selvom det er jokertegn, kan du stadig finde stjerner, spørgsmålstegn og tilder (~) i regnearksdata ved at foranregne dem med en tilde i tekstfeltet Søg efter. Hvis du f.eks. vil finde data, der indeholder et spørgsmålstegn, skal du indtaste ~? som søgekriterier.

  Bemærk!: Det er ikke muligt at søge efter dobbelte mellemrum i Excel til internettet.

 4. Hvis du vil fokusere søgningen med forskellige indstillinger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Send, søgeindstillinger, knap." Tryk på mellemrumstasten for at udvide listen med søgeindstillinger. De tilgængelige indstillinger er beskrevet i følgende trin.

 5. Hvis du vil søge efter tekst eller tal i et regneark eller i hele projektmappen, skal du trykke én gang på tabulatortasten for at komme til kombinationsfeltet Inden for. Du hører den aktuelt valgte søgeindstilling ("Markering", "Ark" eller "Projektmappe"). Tryk på mellemrumstasten, brug pil op og pil ned til at finde den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at vælge den.

 6. Hvis du vil ændre søgeretningen, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du når til kombinationsfeltet Retning. Du hører den aktuelt valgte søgeretning ("Op" eller "Ned"). Tryk på mellemrumstasten, brug pil op og pil ned til at finde den ønskede indstilling, og tryk på Enter for at vælge den.

 7. Hvis du vil søge efter data, hvor der er forskel på store og små bogstaver, skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Forskel på store og små bogstaver, afkrydsningsfelt, ikke markeret", og trykke på mellemrumstasten for at vælge.

 8. Hvis du vil søge efter celler, der kun indeholder de tegn, du har skrevet i tekstfeltet Søg efter, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Afkrydsningsfeltet Matcher hele cellens indhold, umarkeret", og derefter trykke på mellemrumstasten for at vælge.

  Tip!: Hvis du vil søge efter tekst eller tal, der også har en bestemt formatering, skal du bruge Excel -skrivebordsappen. Hvis du vil åbne projektmappen i skrivebordsappen med Oplæser eller NVDA, skal du trykke på Alt, Z, M og derefter trykke på O. Med JAWS skal du trykke på Alt+Windows-logotasten, Z, M og derefter trykke på O. Hvis du vil lære at søge efter et bestemt format i Excel -skrivebordsappen, skal du se Brug en skærmlæser til at søge efter og erstatte data Excel.

 9. Du starter søgningen ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Find næste", og så trykke på mellemrumstasten. Excel finder den første matchende forekomst i søgeområdet. Din skærmlæser læser teksten eller tallene i cellen og dens placering.

 10. Tryk på tabulatortasten for at finde den næste forekomst, og tryk på Skift+Tab. Du hører: "Find næste". Tryk på mellemrumstasten. Tryk på Esc for at annullere søgningen eller lukke dialogboksen.

Søg efter og erstat tekst eller tal

Hvis du vil søge efter og erstatte tekst eller tal Excel til internettet, skal du sørge for, at du er i redigeringstilstand . Du kan kontrollere dette med Oplæser eller NVDA ved at trykke på Alt, Z, M. Med JAWS skal du trykke på Alt+Windows-logotasten, Z, M. Hvis du hører "Redigerer", er du allerede i redigeringstilstand. Tryk på Esc for at lukke menuen. Hvis du hører "Visning", skal du trykke på E for at skifte til redigeringstilstand .

 1. Markér det celleområde, du vil søge i. Hvis du vil søge i hele arket, skal du markere en vilkårlig celle.

 2. Tryk på Ctrl+H for at åbne dialogboksen Søg og erstat. Fokus flyttes til tekstfeltet Søg efter.

 3. Skriv den tekst eller det tal, du vil søge efter og erstatte, i tekstfeltet Søg efter.

 4. Tryk én gang på tabulatortasten for at flytte fokus til tekstfeltet Erstat med. Skriv erstatningsteksten eller -tallene.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Find næste". Tryk på mellemrumstasten for at finde den første forekomst af den tekst eller de tal, du har angivet. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil erstatte hver forekomst enkeltvis, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Erstat". Tryk derefter på mellemrumstasten for at erstatte den første forekomst. Når du har udskiftet den, flyttes fokus til den næste forekomst.

  • Hvis du vil søge efter og erstatte alle forekomster, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Erstat alle", og derefter trykke på mellemrumstasten.

  Bemærk!: Du kan også bruge alle søgeindstillinger, der er beskrevet under Søg efter tekst eller tal. Indstillingen Match hele cellens indhold kan f.eks . være nyttig for at undgå at erstatte noget, du ikke ville have med.

 6. Tryk på Esc for at annullere søgningen eller lukke dialogboksen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Nyheder i Microsoft 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×