Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Mange brugere synes at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje i PowerPoint. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus.

Hvis du vil have en separat liste over genveje, der skal bruges, mens du fremlægger din præsentation, skal du gå til Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

 • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

I denne artikel beskrives de tastaturgenveje, du kan bruge i PowerPoint til Windows, når du opretter eller redigerer præsentationer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I følgende tabel vises de oftest anvendte genveje i PowerPoint.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en ny præsentation.

Ctrl+N

Tilføje en ny slide.

Ctrl+M

Anvende fed formatering af markeret tekst

Ctrl+F

Åbne dialogboksen Skrifttype

Ctrl+T

Klippe markeret tekst, objekt eller slide.

Ctrl+X

Kopiere markeret tekst, objekt eller slide.

Ctrl+C

Indsætte udklippet eller kopieret tekst, objekt eller slide.

Ctrl+V

Indsætte et hyperlink

Ctrl+I

Indsætte en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Gå til den næste slide.

PgDn

Gå til den forrige slide.

PgUp

Start slideshowet.

F5

Afslut slideshowet.

Esc

Udskrive en præsentation.

Ctrl+P

Gem præsentationen.

Ctrl+S

Lukke PowerPoint.

Ctrl+Q

Toppen af siden

Arbejd med præsentationer og slides

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et nyt dias

Ctrl+M

Gå til den næste slide.

PgDn

Gå til den forrige slide.

PgUp

Zoom ud.

Ctrl+minustegn (-)

Zoom ind.

Ctrl+Plustegn (+)

Zoom for at tilpasse.

Ctrl+Alt+O

Lave en kopi af den markerede slide.

Ctrl+Skift+D

Åbne en præsentation.

Ctrl+O

Lukke en præsentation.

Ctrl+D

Gemme en præsentation med et andet navn, en anden placering eller et andet filformat.

Ctrl+Skift+S

Annullere en kommando, f.eks. Gem som.

Esc

Åbne en af de seneste filer.

Ctrl+O

Toppen af siden

Arbejd med objekter og tekst

Kopiér objekter og tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe et markeret objekt eller markeret tekst.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt eller markeret tekst.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt eller udklippet eller kopieret tekst.

Ctrl+V

Duplikere markerede objekter.

Ctrl+D eller Ctrl+træk med musen

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgængelig

Kopiere formateringen af det markerede objekt eller den markerede tekst.

Ctrl+Skift+C

Indsætte kopieret formatering til det markerede objekt eller den markerede tekst.

Ctrl+Skift+V

Kopiere animationspensel.

Alt+Skift+C

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgængelig

Indsætte animationspensel.

Alt+Skift+V

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgængelig

Åbne dialogboksen Indsæt speciel.

Ctrl+Alt+V

Toppen af siden

Arbejd i objekter og tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte fokus til den første flydende figur, f.eks. et billede eller et tekstfelt.

Ctrl+Alt+5

Markere et andet objekt, når ét objekt er markeret.

Tabulatortasten eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Sende objektet et trin bagud.

Ctrl+kantet venstreparentes ([)

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgængelig

Sende objektet et trin frem.

Ctrl+kantet højreparentes (])

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgængelig

Placere objektet bagest.

Ctrl+Skift+kantet venstreparentes ([)

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgængelig

Send objektet forrest.

Ctrl+Skift+kantet højreparentes (])

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgængelig

Markere alle objekter på en slide.

Ctrl+A

Gruppere de markerede objekter.

Ctrl+G

Fjerne grupperingen af figurer i den markerede gruppe.

Ctrl+Skift+G

Omgruppere de markerede objekter.

Ctrl+Skift+J

Rotere det markerede objekt 15 grader med uret.

Alt+Højre pil

Rotere det markerede objekt 15 grader mod uret.

Alt+Venstre pil

Afspil eller sæt medie på pause

Ctrl+mellemrum

Indsætte et hyperlink

Ctrl+I

Indsætte en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M

Indsætte ligning.

Alt+lighedstegn ( = )

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt.

Skift+F10 eller Windows-menutasten (for at åbne genvejsmenuen) og derefter O, Enter, E

Tip!: Hvis du vil markere flere objekter ved hjælp af tastaturet, skal du bruge valgruden. Du kan finde flere oplysninger i Administrere objekter med valgruden.

Toppen af siden

Markere tekst

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte et tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere tegnet til venstre for markøren.

Skift+venstre pil

Markere tegnene fra markørens placering til slutningen af ordet.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere tegnene fra markørens placering til begyndelsen af ordet.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere fra indsætningspunktet til samme punkt en linje oppe.

Skift+pil op

Markere fra indsætningspunktet til samme punkt en linje nede.

Shift+Pil ned

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet.

Ctrl+Shift+Pil ned
-tast

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af afsnittet.

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

Enter

Markere et objekt, når teksten i objektet er markeret.

Esc

Toppen af siden

Slet tekst

Hvis du vil

Tryk på

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ét ord til højre (med markøren mellem ordene).

Ctrl+Delete

Toppen af siden

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte til slutningen af en tekstboks

Ctrl+End

Flytte til starten af en tekstboks

Ctrl+Home

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst. Hvis det er den sidste pladsholder på en slide, indsættes en ny slide med samme slidelayout som den oprindelige slide.

Ctrl+Enter

Hæve et afsnit.

Alt+Skift+Venstre pil

Sænke et afsnit.

Alt+Skift+Højre pil

Flytte markerede afsnit op.

Alt+Skift+Pil op

Flytte markerede afsnit ned.

Alt+Skift+Pil ned

Toppen af siden

Søge efter og erstatte tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Søg.

Ctrl+F

Åbne dialogboksen Erstat.

Ctrl+H

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Toppen af siden

Formatere tekst

Før du bruger disse tastaturgenveje, skal du markere den tekst, du vil formatere.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype

Ctrl+T eller Ctrl+Skift+F

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+højre krokodillenæb (>)

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+venstre krokodillenæb (<)

Skifte mellem første bogstav i sætning med stort, små bogstaver og store bogstaver.

Skift+F3

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Anvende understreget formatering.

Ctrl+U

Anvende kursivering.

Ctrl+K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+lighedstegn ( = )

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+Skift+plustegn (+)

Fjerne manuel tegnformatering, f.eks. sænket eller hævet skrift.

Ctrl+mellemrum

Centrere et afsnit

Ctrl+E

Give et afsnit lige margener

Ctrl+J

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Opret en opstilling med punkttegn ved hjælp af forskellige typografier

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger udfyldte runde punkttegn, skal du trykke på stjernetegnet (*).

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger bindestreger, skal du trykke på minustegnet (-).

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger pilepunkttegn, skal du trykke på højre vinkelparentes (>).

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger romber, skal du trykke på venstre vinkelparentes (<) + højre vinkelparentes (>).

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger pile, skal du trykke på to minustegn (-) + højre vinkelparentes (>).

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger dobbeltpile, skal du trykke på lighedstegnet ( = ) + højre vinkelparentes (>).

 2. Tryk på mellemrumstasten.

 3. Skriv listeelementet, og tryk derefter på Enter.

Toppen af siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulatortasten

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte til den forrige række.

Pil op

Indsætte et tabulatortegn i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit.

Enter

Tilføje en ny række nederst i tabellen med markøren i den sidste celle i den sidste række.

Tabulatortasten

Toppen af siden

Flyt en slide

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte den markerede slide eller det markerede afsnit op i rækkefølgen.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte den markerede slide eller det markerede afsnit ned i rækkefølgen.

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte den markerede slide eller det markerede afsnit til begyndelsen.

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Flytte den markerede slide eller det markerede afsnit til slutningen.

Ctrl+Shift+Pil ned-tast

Toppen af siden

Arbejd med visninger og ruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til Præsentationsvisning.

Alt+F5

Skift til Slideshow.

F5

Skift mellem visningerne Disposition og Miniaturebillede.

Ctrl+Skift+Tab

Skifte til fuld skærm (skjul menuer).

Ctrl+F1

Vise eller skjule hjælpelinjer.

Alt+F9

Vise eller skjule gitteret.

Skift+F9

Gå gennem ruder med uret i visningen Normal.

F6

Gå gennem ruder mod uret i visningen Normal.

Skift+F6

Skifte mellem miniatureruden og dispositionsvisningsruden.

Ctrl+Skift+Tab

Vis dispositionsvisning niveau 1-overskrifter.

Alt+Skift+1

Udvide tekst fra dispositionsvisning under en overskrift.

Alt+Skift+plustegn (+)

Skjule tekst fra dispositionsvisning under en overskrift.

Alt+Skift+minustegn (-)

Markere al tekst i Dispositionsvisning.

Ctrl+A

Markere alle slides i visningen Slidesortering eller miniatureruden.

Ctrl+A

Vis menuen Hjælp.

F1

Toppen af siden

Arbejd med valgruden

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne valgruden.

Alt+F10

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Få vist genvejsmenuen.

Skift+F10 eller Windows-menutasten

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

Pil op eller pil ned

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

Venstre pil

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

Højre pil

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

Stjerne (*) (kun på numerisk tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

Plustegn (+) (kun på numerisk tastatur) eller højre pil

Skjule en aktiv gruppe.

Minustegn (-) (kun på numerisk tastatur) eller venstre pil

Flytte fokus til et element og markere det.

Skift+pil op eller pil ned

Markere et element, der er i fokus.

Mellemrum eller Enter

Annullere markering af et element, der er i fokus.

Skift+mellemrum eller Skift+Enter

Flytte et markeret element frem.

Ctrl+Skift+F

Flytte et markeret element tilbage.

Ctrl+Skift+B

Få vist eller skjule et element, der er i fokus.

Ctrl+Skift+S

Omdøbe et element, der er i fokus.

F2

Skifte tastaturfokus i valgruden mellem træstrukturen og knapperne Vis alle og Skjul alle.

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Skjule alle grupper (med fokus i trævisningen i valgruden).

Alt+Skift+1

Udvide alle grupper.

Alt+Skift+9

Toppen af siden

Arbejd i opgaveruden Typografier

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude eller et andet område i programvinduet. (Du skal måske trykke på F6 flere gange).

F6

Gå til den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude har fokus.

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Vise samtlige kommandoer i en opgaverudes menu. Du kan f.eks. få adgang til knapperneLuk, Flyt eller Størrelse i en opgaverude.

Ctrl+mellemrum

Office 2010: Ctrl+pil ned

Gå til den næste kommando i opgaverudens menu.

Pil op og pil ned

Vælge den fremhævede indstilling i opgaverudens menu.

Enter

Flytte eller tilpasse opgaverudens størrelse, når den tilsvarende kommando er markeret.

Piletaster

Lukke en opgaverude.

Ctrl+mellemrum, C

Toppen af siden

Tastaturgenveje til båndet

Båndgruppernes relaterede indstillinger på faner. På fanen Hjem inkluderer gruppen Afsnit f.eks. indstillingen Punkttegn. Tryk på Alt-tasten for at vise genvejene til båndet, kaldet tastetip, som bogstaver i små billeder ud for af fanerne og indstillingerne.

Tastaturtip til båndet i Excel.

Du kan kombinere tastetip-bogstaverne med Alt-tasten for at lave genveje kaldet adgangsnøgler til valgmulighederne på båndet. Du kan f.eks. trykke på Alt+H for at åbne fanen Hjem og Alt+Q for at gå til feltet Fortæl mig det eller Søg. Tryk på Alt igen for at se tastetip for indstillingerne på den valgte fane.

De fleste af de gamle menugenveje for Alt-tasten virker stadig i Office 2010. Du skal du kende den komplette genvej. F.eks. skal du trykke på Alt og derefter trykke på en af de gamle menutaster E (Rediger), V (Vis), I (Insert) osv. Der vises en meddelelse, der fortæller dig, at du bruger en hurtigtast fra en tidligere version af Microsoft 365. Hvis du kender hele tasterækkefølgen, kan du blot bruge den. Hvis du ikke kender rækkefølgen, kan du trykke på Esc og i stedet bruge tastetip.

Åbn fanerne på båndet

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, skal du trykke på en af følgende hurtigtaster. Der vises muligvis yderligere faner afhængigt af din markering i præsentationen.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til feltet Fortæl mig det eller Søg på båndet, og skriv et søgeord for at få assistance eller Hjælp-indhold.

Alt+Q, og skriv derefter søgeordet.

Åbne menuen Filer.

Alt+F

Åbne fanen Hjem og formatere slides, skrifttyper, afsnit eller tegninger.

Alt+H

Åbne fanen Indsæt og indsætte slides, tabeller, billeder, illustrationer, formularer, links, tekst, symboler eller medier.

Alt+N

Åbne fanen Tegning og få adgang til tegneværktøjerne.

Alt+J, I

Åbne fanen Design og anvende temaer og tilpasse slides.

Alt+G

Åbne fanen Overgange og tilføje overgange mellem slides.

Alt+K

Åbne fanen Animationer og tilføje animationer på slides.

Alt+A

Åbne fanen Slideshow og konfigurere og afspille slideshowet.

Alt+S

Åbne fanen Gennemse, og kontrollere stavning og tilgængelighed og tilføje kommentarer.

Alt+R

Åbne fanen Vis, og se eksempler på præsentationslayout, vise og skjule gitter- og hjælpelinjer, angive zoomforstørrelse, administrere vinduer og få vist makroer.

Alt+W

Åbne fanen Optagelse og administrere skærmoptagelser, lyd og video i din præsentation.

Alt+C

Åbne fanen Hjælp og gennemse PowerPoint, kontakte support og give feedback.

Alt+Y, 2

Bemærk!: Tilføjelsesprogrammer og andre programmer kan tilføje nye faner på båndet, og kan give hurtigtaster til disse faner.

Øverst på siden

Arbejd med båndet ved hjælp af tastaturet

Hvis du vil

Tryk på

Markér den aktive fane på båndet, og aktivér hurtigtasterne.

Alt eller F10. Brug hurtigtasterne eller piletasterne til at gå til en anden fane.

Flyt fokus til kommandoerne på båndet.

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Flytte henholdsvis ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet.

Piletaster

Vis værktøjstippet for det element på båndet, der aktuelt er i fokus.

Ctrl+Skift+F10

Aktivere en markeret knap eller et markeret kontrolelement.

Mellemrum eller Enter

Åbne listen for en markeret kommando.

Pil ned

Åbne menuen for en markeret knap.

Alt+pil ned

Gå til den næste kommando, når en menu eller undermenu er åben.

Pil ned

Udvide eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Åbn en genvejsmenu

Skift+F10 eller Windows-menutasten

Gå til undermenuen, når en hovedmenu er åben eller markeret.

Venstre pil

Have hjælp til den aktuelt markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet.

F1

Toppen af siden

Andre nyttige tastaturgenveje på båndet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Reducere skriftstørrelsen for markeret tekst.

Alt+H, F, S

Åbne dialogboksen Zoom.

Alt+W, Q

Udskrive alle slides i præsentationen som slides på hele siden ved hjælp af standardprinterindstillingerne (når dialogboksen Udskriv er åben).

Alt+P, P

Vælge et tema.

Alt+G, H

Vælge et slidelayout.

Alt+H, L

Vise eller skjule ruden Noter i visningen Normal.

Alt+W, P, N

Åbne Udklipsholder.

Alt+H, F, O

Indsætte et tekstfelt.

Alt+N, X

Indsætte et integreret dokument eller regneark som et objekt.

Alt+N, J

Indsætte WordArt.

Alt+N, W

Indsætte et billede fra din enhed. 

Alt+N, P, D

Indsæt en figur.

Alt+N, S, H

Toppen af siden

Brugerdefinerede tastaturgenveje

Hvis du vil tildele brugerdefinere tastaturgenveje til menuelementer, indspillede makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i PowerPoint, skal du bruge et tilføjelsesprogram fra en tredjepart, f.eks. Shortcut Manager til PowerPoint, som du kan hente fra OfficeOne.

Toppen af siden

Se også

Hjælp og læring i PowerPoint

Understøttelse af skærmlæser til PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at navigere i moderne kommentarer i PowerPoint

Brug af tastaturet til at arbejde med båndprogrammer

I denne artikel beskrives de tastaturgenveje, du kan bruge i PowerPoint til macOS, når du opretter eller redigerer præsentationer.

Bemærkninger!: 

 • Indstillingerne i nogle versioner af Mac-operativsystemet (OS) og nogle hjælpeprogrammer kan være i konflikt med tastaturgenveje og handlinger for funktionstaster i Microsoft 365 til Mac. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen for en tastaturgenvej ved at se Mac Hjælp for din version af MacOS, dit hjælpeprogram eller ved at se Rediger en tastaturgenvej, der er problemer med, på Mac.

 • Hvis du ikke kan finde en tastaturgenvej her, der opfylder dine behov, kan du oprette en brugerdefineret tastaturgenvej. Du kan få vejledning herom ved at gå til Opret en brugerdefineret tastaturgenvej til Office til Mac.

 • Mange af de genveje, der bruger Ctrl-tasten på et Windows-tastatur, fungerer også med Ctrl-tasten i PowerPoint på Mac. Men det gælder ikke dem alle.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Kommando+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I den følgende tabel vises de oftest benyttede genveje i PowerPoint til Mac.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Opret en ny præsentation.

⌘+N

Tilføje en ny slide.

⌘+Skift+N

Anvende fed formatering af markeret tekst

⌘+B

Åbne dialogboksen Skrifttype

⌘+T

Klippe markeret tekst, objekt eller slide.

⌘+X

Kopiere den markerede tekst, det markerede objekt eller den markerede slide.

⌘+C

Indsætte den udklippede eller kopierede tekst, det udklippede objekt eller sliden.

⌘+V

Indsætte et hyperlink

⌘+K

Indsætte en kommentar.

⌘+Skift+M

Fortryd den seneste handling.

⌘+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

⌘+Y

Gå til den næste slide.

PgDn

Gå til den forrige slide.

PgUp

Start slideshowet.

⌘+Skift+Retur

Afslut slideshowet.

Esc

Udskrive en præsentation.

⌘+P

Gem præsentationen.

⌘+S

Lukke PowerPoint.

⌘+Q

Toppen af siden

Arbejd med præsentationer og slides

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en ny præsentation med en skabelon fra PowerPoint-skabelongalleriet.

⌘+Skift+P

Indsætte et nyt dias

⌘+Skift+N

Gå til den næste slide.

PgDn

Gå til den forrige slide.

PgUp

Formatér slidebaggrund.

⌘+Skift+2

Zoom ud.

⌘+minustegn (-)

Zoom ind.

⌘+plustegn (+)

Zoom for at tilpasse.

⌘+Alternativ+O

Lave en kopi af den markerede slide.

⌘+Skift+D

Åbne en præsentation.

⌘+O

Lukke en præsentation.

⌘+W

Udskrive en præsentation.

⌘+P

Gemme en præsentation med et andet navn, en anden placering eller et andet filformat.

⌘+Skift+S

Annullere en kommando, f.eks. Gem som.

Esc

Gå gennem flere åbne præsentationer.

⌘+tilde (~)

Åbne en af de seneste filer.

⌘+Skift+O

Toppen af siden

Arbejd med objekter og tekst

Kopiér objekter og tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe et markeret objekt eller markeret tekst.

⌘+X

Kopiere et markeret objekt eller markeret tekst.

⌘+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt eller udklippet eller kopieret tekst.

⌘+V

Duplikere markerede objekter.

Ctrl+D eller Ctrl+træk med musen

Kopiere formateringen af det markerede objekt eller den markerede tekst.

⌘+Skift+C

Indsætte kopieret formatering til det markerede objekt eller den markerede tekst.

⌘+Skift+V

Kopiere animation.

⌘+Alternativ+Skift+C

Indsætte animation.

⌘+Alternativ+Skift+V

Åbne dialogboksen Indsæt speciel.

⌘+Ctrl+V

Toppen af siden

Arbejd i objekter og tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere et andet objekt, når ét objekt er markeret.

Tabulatortasten eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Sende objektet et trin bagud.

⌘+Alternativ+Skift+B

Sende objektet et trin frem.

⌘+Alternativ+Skift+F

Placere objektet bagest.

⌘+Skift+B

Send objektet forrest.

⌘+Skift+F

Markere alle objekter på en slide.

⌘+A

Gruppere de markerede objekter.

⌘+Alternativ+G

Opdele de markerede objekter.

⌘+Alternativ+Skift+G

Omgruppere de markerede objekter.

⌘+Alternativ+J

Rotere det markerede objekt 15 grader med uret.

Alternativ+Højre pil

Rotere det markerede objekt 15 grader mod uret.

Alternativ+Venstre pil

Afspil eller sæt medie på pause

Mellemrumstast

Indsætte et hyperlink

⌘+K

Indsætte en kommentar.

⌘+Skift+M

Formatere det markerede objekt.

⌘+Skift+1

Ændre størrelsen på markerede objekter.

Skift+piletaster

Flytte det markerede objekt i pilens retning.

Piletasterne eller ⌘+piletaster

Toppen af siden

Markere tekst

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte et tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere tegnet til venstre for markøren.

Skift+venstre pil

Markere tegnene fra markørens placering til slutningen af ordet.

Skift+Alternativ+højre pil

Markere tegnene fra markørens placering til begyndelsen af ordet.

Skift+Alternativ+venstre pil

Markere fra indsætningspunktet til samme punkt en linje oppe.

Skift+pil op

Markere fra indsætningspunktet til samme punkt en linje nede.

Shift+Pil ned

Markere al tekst til starten af linjen.

⌘+Skift+venstre pil

Markere al tekst til slutningen af linjen.

⌘+Skift+højre pil

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet.

Skift+Alternativ+pil ned

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af afsnittet.

Skift+Alternativ+pil op

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

Enter

Markere et objekt, når teksten i objektet er markeret.

Esc

Toppen af siden

Slet tekst

Hvis du vil

Tryk på

Slette tegnet til venstre for markøren.

Slet

Slette ordet til venstre for markøren.

⌘+Delete

Slette ét tegn mod højre

Funktion+Delete

Slette ét ord til højre (med markøren mellem ordene).

Alternativ+Funktion+Delete

Toppen af siden

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte til starten af et ord eller et ord til venstre.

Alternativ+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Alternativ+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End eller Funktion+Højre piletast

Flytte til begyndelsen af en linje

Home eller Funktion+Venstre piletast

Flytte til starten af et afsnit eller et afsnit op.

Alternativ+Pil op

Flytte et afsnit ned

Alternativ+Pil ned

Flytte til begyndelsen eller slutningen af hele teksten i det objekt, du redigerer.

⌘+Pil op eller pil ned

Hæve et afsnit.

⌘+Kantet venstreparentes ([)

Sænke et afsnit.

⌘+Kantet højreparentes (])

Toppen af siden

Søge efter og erstatte tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn søgefeltet Søg i præsentation .

⌘+F

Vis ruden Find og erstat.

⌘+Skift+H

Toppen af siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype

⌘+T

Forøge skriftstørrelsen for den markerede tekst

⌘+Skift+højre vinkelparentes (>)

Formindske skriftstørrelsen for den markerede tekst

⌘+Skift+venstre vinkelparentes (<)

Åbne dialogboksen Afsnit.

Command+Option+M

Skifte mellem store og små bogstaver i sætninger.

Skift+F3

Anvende fed formatering af markeret tekst

⌘+B

Anvende understregning på den markerede tekst.

⌘+U

Anvende formatering med kursiv af markeret tekst

⌘+I

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling).

⌘+Ctrl+Lighedstegn ( = )
 

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling).

⌘+Ctrl+Skift+Lighedstegn ( = )

Fjerne manuel tegnformatering, f.eks. sænket eller hævet skrift.

Ctrl+mellemrum

Centrere et afsnit

⌘+E

Give et afsnit lige margener

⌘+J

Venstrejustere et afsnit.

⌘+L

Højrejustere et afsnit.

⌘+R

Opret en opstilling med punkttegn ved hjælp af forskellige typografier

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger udfyldte runde punkttegn, skal du trykke på stjernetegnet (*).

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger bindestreger, skal du trykke på minustegnet (-).

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger pilepunkttegn, skal du trykke på højre vinkelparentes (>).

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger romber, skal du trykke på venstre vinkelparentes (<) + højre vinkelparentes (>).

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger pile, skal du trykke på to minustegn (-) + højre vinkelparentes (>).

  • Hvis du vil oprette en liste, der bruger dobbeltpile, skal du trykke på lighedstegnet ( = ) + højre vinkelparentes (>).

 2. Tryk på mellemrumstasten.

 3. Skriv listeelementet, og tryk derefter på Retur.

Toppen af siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulatortasten

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste linje eller række.

Pil ned

Flytte til den foregående linje eller række.

Pil op

Indsætte et tabulatortegn i en celle.

Alternativ+Skift+Tab

Starte et nyt afsnit i en celle.

Enter

Tilføje en ny række nederst i tabellen (med markøren i den sidste celle i den sidste række).

Tabulatortasten

Toppen af siden

Flyt en slide

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte den markerede slide eller det markerede afsnit op i rækkefølgen.

⌘+Pil op-tasten

Flytte den markerede slide eller det markerede afsnit ned i rækkefølgen.

⌘+Pil ned-tasten

Flytte den markerede slide eller det markerede afsnit til begyndelsen.

⌘+Skift+Pil op-tasten

Flytte den markerede slide eller det markerede afsnit til slutningen.

⌘+Skift+Pil ned-tasten

Toppen af siden

Arbejde med visninger og ruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til normalvisning.

⌘+1

Skifte til slidesorteringsvisning.

⌘+2

Skifte til notevisning.

⌘+3

Skifte til dispositionsvisning

⌘+4

Skifte til visningen Slidemaster.

⌘+Alternativ+1

Skifte til visningen Master til uddelingskopier.

⌘+Alternativ+2

Skifte til visningen Master for noter.

⌘+Alternativ+3

Skifte til Præsentationsvisning.

Alternativ+Retur

Skift til slideshow.

⌘+Skift+Retur

Skife mellem Dispositionsvisning og miniatureruden.

Ctrl+Skift+Tab

Skifte til fuld skærm (skjul menuer).

⌘+Ctrl+F

Vise eller skjule hjælpelinjer.

⌘+Alternativ+Ctrl+G

Vise eller skjule gitteret.

Skift+F9

Gå gennem ruder med uret i visningen Normal.

F6

Gå gennem ruder mod uret i visningen Normal.

Skift+F6

Markere al tekst i Dispositionsvisning.

⌘+A

Markere alle slides i visningen Slidesortering eller miniatureruden.

⌘+A

Vis menuen Hjælp.

F1

Toppen af siden

Andre nyttige genvejstaster

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Slå tilstanden Tegning til og fra.

⌘+Ctrl+Z

Vise opslag fra synonymordbog for et markeret ord.

⌘+Alternativ+Ctrl+R

Toppen af siden

Se også

Hjælp og læring i PowerPoint

Understøttelse af skærmlæser til PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at navigere i moderne kommentarer i PowerPoint

Brug af tastaturet til at arbejde med båndprogrammer

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene i PowerPoint til iOS når du opretter eller redigerer præsentationer.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du kender tastaturgenvejene på din MacOS-computer, fungerer de samme tastekombinationer med PowerPoint til iOS også, når der bruges et eksternt tastatur.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej, kan du bruge Søg. Tryk på Kommando+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Ofte benyttede genveje på iPad

Denne tabel viser de mest anvendte genveje i PowerPoint til iPad.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et nyt dias

⌘+Skift+N

Slette markeret tekst, et objekt eller en slide.

Slet

Klippe det markerede indhold og kopiere det til udklipsholderen.

⌘+X

Fortryd den seneste handling.

⌘+Z

Kopiere det markerede indhold til udklipsholderen.

⌘+C

Indsætte kopieret eller klippet indhold.

⌘+V

Markere al tekst.

⌘+A

Anvende fed formatering på det markerede indhold.

⌘+B

Anvende kursiv formatering på det markerede indhold.

⌘+I

Gøre markeret indhold understreget.

⌘+U

Markere ét ord til venstre.

Skift+Alternativ+venstre pil

Markere ét ord til højre.

Skift+Alternativ+højre pil

Toppen af siden

Navigere i PowerPoint til iPad

PowerPoint til iPad er en mobilapp, så tastaturgenveje og navigation kan være forskellige fra skrivebordsversioner af PowerPoint.

For at bevæge dig gennem indstillingerne skal du trykke på Skift+højre pil, indtil der er fokus på båndet, og derefter skal du trykke på højre pil eller venstre pil. Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på ⌘+Alternativ+mellemrum.

Du kan flytte fokus til forskellige områder i PowerPoint til iPad (f.eks. fra båndet til miniatureruden) ved at anbringe fokus på en knap og derefter trykke på Skift+højre pil for at gå fremad eller Skift+venstre pil for at gå bagud.

Toppen af siden

Flyt indsætningspunktet i pladsholdere og noter på iPad

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Alternativ+Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Alternativ+Venstre pil

Flytte én linje op

Pil op

Flytte én linje ned

Pil ned

Flytte til begyndelsen af linjen.

⌘+Venstre piletast

Flytte til slutningen af linjen.

⌘+Højre piletast

Gå til begyndelsen af pladsholderen eller noter.

⌘+Pil op-tasten

Gå til slutningen af pladsholderen eller noter.

⌘+End

Toppen af siden

Vælg indhold på iPad

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte et tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere tegnet til venstre for markøren.

Skift+venstre pil

Markere ét ord til højre.

Skift+⌘+højre piletast

Markere ét ord til venstre.

Skift+⌘+venstre piletast

Markere én linje op

Skift+pil op

Markere én linje ned

Shift+Pil ned

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af afsnittet.

Skift+Alternativ+pil op

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet.

Skift+Alternativ+pil ned

Markere alt inden for pladsholderen eller noter

⌘+A

Markere fra den aktuelle position og til begyndelsen af linjen.

Skift+⌘+venstre piletast

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af linjen.

Skift+⌘+højre piletast

Toppen af siden

Rediger og formatér præsentationer på iPhone

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fortryd den seneste handling.

⌘+Z

Gentage seneste handling.

Skift+Y

Klippe markeret indhold.

⌘+X

Kopiere markeret indhold.

⌘+C

Indsætte kopieret eller klippet indhold.

⌘+V

Markere alt.

⌘+A

Anvend fed formatering på markeret indhold.

⌘+B

Anvende kursiv formatering på det markerede indhold.

⌘+I

Gøre markeret indhold understreget.

⌘+U

Toppen af siden

Naviger, og vælg i et tekstfelt på iPhone

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere tekst.

Skift+venstre eller højre pil eller Skift+pil op eller pil ned

Flytte markøren ét ord til højre.

Alternativ+Højre pil

Flytte markøren ét ord til venstre.

Alternativ+Venstre pil

Flytte markøren til starten af tekstfeltet.

⌘+Pil op-tasten

Flytte markøren til slutningen af tekstfeltet.

⌘+Pil ned-tasten

Flytte markøren til begyndelsen af den aktuelle linje.

⌘+Venstre piletast

Flytte markøren til slutningen af den aktuelle linje.

⌘+Højre piletast

Markere ét ord til venstre.

Skift+Alternativ+venstre pil

Markere ét ord til højre.

Skift+Alternativ+højre pil

Markere fra den aktuelle position til begyndelsen af pladsholderen eller noterne.

Skift+⌘+pil op-tasten

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af den aktuelle linje.

Skift+⌘+pil ned-tasten

Markere fra aktuel position til begyndelsen af linjen.

Skift+⌘+venstre piletast

Markere fra aktuel position til slutningen af linjen.

Skift+⌘+højre piletast

Toppen af siden

Se også

Hjælp og læring i PowerPoint

Understøttelse af skærmlæser til PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at navigere i moderne kommentarer i PowerPoint

Brug af tastaturet til at arbejde med båndprogrammer

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene i PowerPoint til Android når du opretter eller redigerer præsentationer.

Bemærk!: Hvis du hurtigt vil finde en genvej, kan du bruge Søg. Tryk Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

Rediger og formatér præsentationen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Gentage seneste handling.

Ctrl+Y

Klippe det markerede indhold (og kopiere det til udklipsholderen).

Ctrl+X

Kopiere det markerede indhold til udklipsholderen.

Ctrl+C

Indsætte det kopierede eller udklippede indhold.

Ctrl+V

Markere alt.

Ctrl+A

Anvende fed formatering på det markerede indhold.

Ctrl+F

Anvende kursiv formatering på det markerede indhold.

Ctrl+K

Understrege det markerede indhold.

Ctrl+U

Gemme eller synkronisere præsentationen.

Ctrl+S

Kopiere formatering.

Ctrl+Skift+C

Markere tekst.

Skift+venstre eller højre pil eller Skift+pil op eller pil ned

Se også

Hjælp og læring i PowerPoint

Understøttelse af skærmlæser til PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at navigere i moderne kommentarer i PowerPoint

Brug af tastaturet til at arbejde med båndprogrammer

I denne artikel beskrives de tastaturgenveje, du kan bruge i PowerPoint til internettet på Windows, når du opretter eller redigerer præsentationer.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Microsoft 365 til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej, kan du bruge Søg. Tryk Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

 • Når du bruger PowerPoint til internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da PowerPoint til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke PowerPoint til internettet.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Den følgende tabel viser de genveje, som du sandsynligvis ofte vil bruge i PowerPoint til internettet.

Tip!: Hvis du hurtigt vil oprette en ny præsentation i PowerPoint til internettet, skal du åbne browseren, skrive PowerPoint.new eller ppt.new på adresselinjen og derefter trykke på Enter.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsæt en ny slide (med fokus på miniatureruden, slideruden eller ruden noter). 

Ctrl+M

Anvende fed formatering af markeret tekst

Ctrl+F

Klippe markeret tekst, objekt eller slide.

Ctrl+X

Kopiere markeret tekst, objekt eller slide.

Ctrl+C

Indsætte udklippet eller kopieret tekst, objekt eller slide.

Ctrl+V

Indsætte et hyperlink

Ctrl+I

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Slette markeret tekst, et objekt eller en slide.

Slet

Åbne dialogboksen Søg.

Ctrl+F

Flytte en figur

Piletaster

Gå til næste slide (med fokus på miniatureruden eller slideruden).

PgDn

Gå til forrige slide (med fokus på miniatureruden eller slideruden).

PgUp

Gå til den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude har fokus.

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Afslutte slideshowet.

Esc

Udskriv en præsentation

Ctrl+P

Gem præsentationen.

PowerPoint til internettet gemmer ændringer automatisk.

Toppen af siden

Arbejd med præsentationer og slides

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Opret en ny slide efter den aktuelt markerede slide.

Ctrl+M

Gå til næste slide (med fokus på miniatureruden eller slideruden).

PgDn

Gå til forrige slide (med fokus på miniatureruden eller slideruden).

PgUp

Gå til næste slide i visningen Slideshow.

N eller PgDn eller pil ned

Gå til den forrige slide i visningen Slideshow.

P eller PgUp eller pil op

Gå til en bestemt slide i visningen Slideshow.

G, derefter højre eller venstre pil, indtil sliden er valgt, og derefter Enter

Slå billedtekster eller undertekster til eller fra i visningen Slideshow .

J

Afslut visningen Slideshow.

Esc

Toppen af siden

Arbejd med objekter og tekst

Kopiér objekter og tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe et markeret objekt eller markeret tekst.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt eller markeret tekst.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt eller udklippet eller kopieret tekst.

Ctrl+V

Duplikere markerede objekter.

Ctrl+D

Sæt tekst ind, uformateret.

Ctrl+Skift+V

Toppen af siden

Arbejd i objekter og tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte fra venstre mod højre gennem pladsholdere på en slide.

Tabulatortasten

Markere eller redigere den aktuelle pladsholder.

Enter eller F2

Afslutte redigering af tekst i en pladsholder.

F2

Markere flere enkelte objekter.

Ctrl+klik eller Skift+klik

Markere flere objekter.

Klik+træk med musen eller Skift+træk med musen, eller Ctrl+træk med musen

Markere alle objekter på en side.

Ctrl+A

Markere al tekst i det aktive tekstfelt.

Ctrl+A

Indsætte et hyperlink

Ctrl+I

Sende objektet bagest.

Ctrl+Skift+kantet venstreparentes ([)

Sende objektet et trin bagud.

Ctrl+kantet venstreparentes ([)

Sende objektet forrest.

Ctrl+Skift+kantet højreparentes (])

Sende objektet et trin frem.

Ctrl+kantet højreparentes (])

Rotere det markerede objekt 15 grader med uret.

Alt+Højre pil

Rotere det markerede objekt 15 grader trin mod uret.

Alt+Venstre pil

Toppen af siden

Markere tekst

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte et tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere tegnet til venstre for markøren.

Skift+venstre pil

Markere ét ord til højre.

Skift+Ctrl+højre pil

Markere ét ord til venstre.

Skift+Ctrl+venstre pil

Markere fra indsætningspunktet til samme punkt en linje oppe.

Skift+pil op

Markere fra indsætningspunktet til samme punkt en linje nede.

Shift+Pil ned

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af afsnittet.

Skift+Ctrl+pil op

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet.

Skift+Ctrl+pil ned

Markere til begyndelsen af en linje.

Skift+Home

Markere til slutningen af en linje.

Skift+End

Markere til begyndelsen af en pladsholder eller noter.

Skift+Ctrl+Home

Markere til slutningen af en pladsholder eller noter.

Skift+Ctrl+End

Markere alt inden for pladsholderen eller noter

Ctrl+A

Toppen af siden

Slet tekst

Hvis du vil

Tryk på

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ét ord til højre (med markøren mellem ordene).

Ctrl+Delete

Toppen af siden

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte til slutningen af en tekstboks

Ctrl+End

Flytte til starten af en tekstboks

Ctrl+Home

Toppen af siden

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+kantet højreparentes (]) eller Ctrl+Skift+højre vinkelparentes (>)

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+kantet venstreparentes ([) eller Ctrl+Skift+venstre vinkelparentes (<)

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Anvende kursivering.

Ctrl+K

Anvende understreget formatering.

Ctrl+U

Fjerne manuel tegnformatering, f.eks. sænket eller hævet skrift.

Ctrl+mellemrum

Centrere et afsnit

Ctrl+E

Give et afsnit lige margener

Ctrl+J

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Toppen af siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulatortasten

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte til den forrige række.

Pil op

Starte et nyt afsnit.

Enter

Tilføje en ny række nederst i tabellen med markøren i den sidste celle i den sidste række.

Tabulatortasten

Toppen af siden

Arbejde med kommentarer

Med undtagelse af genvejen til at tilføje en ny kommentar virker de tastaturgenveje, som er anført nedenfor, kun, når ruden Kommentarer er åben og i fokus.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilføje en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M

Gå til den næste kommentartråd.

Pil ned

Gå til den forrige kommentartråd.

Pil op

Udvide en kommentartråd, når fokus er på den.

Højre pil

Skjule en kommentartråd.

Venstre pil

Gå til det næste svar i en kommentartråd.

Pil ned

Gå til det forrige svar i en tråd eller den overordnede kommentar.

Pil op

Flytte fokus til svarfeltet.

Tabulatortasten

Rediger en overordnet kommentar eller et svar (når fokus er på den overordnede kommentar eller det overordnede svar).

Tabulatortasten for Flere trådhandlinger, Enter og pil ned for at Redigere kommentaren.

Skrive en kommentar eller et svar eller gemme en redigering.

Ctrl+Enter

Toppen af siden

Flyt en slide

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte den markerede slide én placering op i miniatureruden.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte den markerede slide én placering ned i miniatureruden.

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte den markerede slide til begyndelsen i miniatureruden.

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Flytte den markerede slide til slutningen i miniatureruden.

Ctrl+Shift+Pil ned-tast

Toppen af siden

Navigere kun ved hjælp af tastaturet

Brug Ctrl+F6 (fremad) eller Ctrl+Skift+F6 (bagud) for at flytte fokus til forskellige dele og områder af PowerPoint til internettet (f.eks. fra båndet til miniatureruden) og ind og ud af indholdet på en slide. Hvis du vil navigere i indstillinger og kontrolelementer i PowerPoint til internettet, skal du trykke på tabulatortasten for at gå frem, på Skift+Tab for at gå tilbage og på Enter for at vælge.

Tip!: Tryk på Alt+Q for hurtigt at udføre en handling, mens du er i tilstanden Redigering. Fokus flyttes til søgefeltet Søg eller Fortæl mig det. Skriv derefter den ønskede handling eller indstilling. Tryk på Pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk så på Enter for at vælge den.

Båndet er linjen øverst i PowerPoint til internettet-vinduet. Båndet er organiseret i faner. Hver fane viser et forskelligt sæt af værktøjer, der består af grupper, og hver gruppe indeholder én eller flere indstillinger. Hvis du vil flytte fokus til båndet, skal du trykke på Alt+punktum (.) Alt+Windows-tasten. Du kan også trykke gentagne på Ctrl+F6, indtil der er fokus på båndet.

Andre genveje til at bruge båndet inkluderer følgende:

 • Brug højre og venstre piletast til at flytte mellem faner.

 • Tryk én gang på tabulatortasten for at få adgang til båndet for den aktuelt markerede fane.

 • Brug højre og venstre piletast til at flytte mellem indstillingerne på båndet.

Indstillingerne aktiveres på forskellige måder afhængigt af hvilken type indstilling der er tale om:

 • Hvis den markerede indstilling er en knap eller en delt knap, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter for at aktivere den.

 • Hvis den markerede indstilling er en liste (f.eks listen med Skrifttyper), skal du trykke på Alt+pil ned for at åbne listen. Brug derefter tasten pil op eller pil ned til at navigere mellem elementerne. Når fokus er på det ønskede element, skal du trykke på Enter for at markere det.

 • Hvis den markerede indstilling er et galleri, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til indstillingen Flere for galleriet og derefter trykke på Enter for at åbne galleriet. Tryk på tabulatortasten for at flytte gennem elementerne, og tryk derefter på Enter for at markere ét.

Toppen af siden

Navigere i båndet og ruderne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fremad mellem følgende områder:

 • Siderude

 • Ruden noter

 • Statuslinje

 • Titellinje

 • Bånd

 • Miniatureruden

Ctrl+F6

Flyt bagud mellem følgende områder:

 • Siderude

 • Miniatureruden

 • Bånd

 • Titellinje

 • Statuslinje

 • Ruden noter

Skift+Ctrl+F6

Gå til en anden båndfane.

Højre og venstre piletast

Udføre den indstilling, der er markeret på båndet.

Enter

Flytte mellem indstillinger eller kontrolelementer på båndet.

Højre og venstre piletast

Flytte mellem grupper af funktioner på båndet.

Ctrl+venstre pil eller højre pil

Skifte mellem det forenklede og det klassiske bånd.

Alt+punktum (.), Z, R eller Alt+Windows-tasten, Z, R

Vis hurtigtaster (kommandoer på båndet) på båndet.

Alt+punktum (.) Alt+Windows-tasten

Toppen af siden

Se også

Hjælp og læring i PowerPoint

Understøttelse af skærmlæser til PowerPoint

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at navigere i moderne kommentarer i PowerPoint

Brug af tastaturet til at arbejde med båndprogrammer

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×