Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Dette emne giver dig en trinvis vejledning og de bedste fremgangsmåder til at gøre dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap. Når dine slides er tilgængelige, låser du indholdet op for alle, og personer med forskellige evner kan læse og bruge dine slides. Du lærer f.eks., hvordan du føjer alternativ tekst til billeder, så personer, der bruger skærmlæsere, kan lytte til, hvad billedet handler om. Du lærer også, hvordan du bruger Tilgængelighedskontrol til at sikre, at din præsentation er inkluderende, før du deler den.

PowerPoint-dias med titlen "Forbered begivenheden", som indeholder en grafisk liste ("Angiv datoen" "Sikre placeringen", "Invitere deltagere", "Arrangere forfriskninger" og "Opfølgning"), sammen med et billede af en spisesal

PowerPoint-præsentationer plejer at være meget visuelle, og personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dem, hvis du opretter dine slides med hjælp til handicappede for øje.

Windows: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i præsentationen. I den alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Microsoft 365

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Sørg for, at slideindhold kan læses i den rækkefølge, du har til hensigt.

Du kan bruge Tilgængelighedskontrol til at finde slides, der har mulige problemer med læserækkefølgen.

Når en person, der kan se, læser en slide, læser de normalt ting, f.eks. tekst eller et billede, i den rækkefølge, elementerne vises på sliden. I modsætning hertil læser en skærmlæser elementerne i en slide i den rækkefølge, de blev føjet til sliden, hvilket kan være meget forskelligt fra den rækkefølge, som ting vises i.

Det er vigtigt at kontrollere læseretningen for at sikre, at alle læser indholdet i den rækkefølge, du regner med.

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug det indbyggede slidedesign, når du oprettet en ny slide.

PowerPoint indeholder indbyggede slidelayouts, som du kan anvende på alle slides. Når du bruger dem med en ny slide, sørger disse layouts automatisk for, at læserækkefølgen passer til alle.

Brug de indbyggede slidedesign til inkluderende læserækkefølge

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel. Du kan endda bruge URL-adressen til siden, hvis den er kort og beskrivende, f.eks. www.microsoft.com.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Gå til Windows indstillinger, og aktivér filteret for gråtoneskala i Indstillinger > Øget tilgængelighed > Farvefiltre. Scan visuelt hver slide i præsentationen for forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed skrift eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Du kan også søge efter tekst i regnearket, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden.

Sørg for, at der er stor kontrast mellem teksten og baggrunden, så personer med nedsat syn tydeligt kan se den. Brug mørk tekst på en hvid eller råhvid baggrund, eller brug hvid tekst på en mørk baggrund.

Hvide og sorte skemaer gør det også nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Giv hver slide en entydig titel

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde dias uden titler.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængige af slidetitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste over slidetitler og gå direkte til den ønskede slide.

Bruge entydige diastitler

Skjule en diastitel

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Brug Tilgængelighedskontrol for at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler eller indlejrede tabeller.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedbelastning af læsebelastningen for ordblinde eller personer med nedsat syn. De kan f.eks. drage fordel af velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå kun at bruge store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Microsoft 365

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i PowerPoint præsentationer i Microsoft 365:

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Tip!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – det meste af tiden vil et par veltænkte udvalgte ord gøre. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, eller brug udtryk, der refererer til billeder, f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

PowerPoint genererer ikke automatisk alternativ tekst til tegnede billeder, f.eks. diagrammer eller ikoner. Hvis du vil tilføje et billede, der er et ikon, skærmbillede eller et andet billede, der ikke er et fotografi, skal du tilføje de alternative tekster manuelt.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede, og vælg Rediger alternativ tekst.

   PowerPoint Menuen Rediger alternativ tekst til billeder i Win32
  • Vælg et billede. Vælg Billedformat > alternativ tekst

   Knappen Alternativtekst for en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden Alternativ tekst i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

  Tip!: Du kan også vælge Opret en beskrivelse, så jeg kan få Microsofts skybaserede intelligente tjenester til at oprette en beskrivelse til dig. Dette tager et øjeblik, hvorefter resultatet vises i tekstfeltet. Husk at slette eventuelle kommentarer, PowerPoint der er tilføjet, f.eks. "Beskrivelse genereret med høj tillid."

Føj alternativ tekst til figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur eller SmartArt-grafik, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke i en af dens dele.

   PowerPoint Menuen Rediger alternativ tekst for figurer i Win32
  • Markér en figur eller SmartArt-grafik. Afhængigt af grafikken skal du vælge Figurformateller > Alternativ tekst.

   Knappen Alternativtekst for en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver figuren eller SmartArt-grafikken og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Ruden Alternativ tekst i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føj alternativ tekst til diagrammer

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et diagram, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

   PowerPoint Win32 Rediger alternativ tekst-menu for diagrammer
  • Markér et diagram. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen Alternativtekst for en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver diagrammet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden Alternativ tekst i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Gennemgå eller rediger automatisk genereret alternativ tekst i billeder

PowerPoint pc i Microsoft 365 automatisk alternativ tekst til billeder ved hjælp af intelligente tjenester i skyen. Du kan gennemse og redigere de alternative tekster automatisk.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på et billede, og vælg derefter Rediger alternativ tekst.

  • Vælg et billede. Vælg Billedformat > alternativ tekst

 2. I ruden Alternativ tekst skal du gennemgå beskrivelsen i tekstfeltet.

 3. Gør et af følgende:

  • Accepter den foreslåede tekst ved at lukke ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden.

  • Rediger den foreslåede alternative tekst ved at skrive din foretrukne tekst i feltet. Luk ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden, når du er færdig.

Markér visuelle elementer som dekorative

Hvis dine visuelle elementer kun er dekorative og tilføjer visuel interessante, men ikke er informative, kan du markere dem som dekorative uden at skrive alternativ tekst. Eksempler på objekter, der bør markeres som dekorative, er stilistiske kanter. Personer, der bruger skærmlæsere, vil høre, at disse objekter er dekorative, så de ved, at de ikke gå glip af vigtige oplysninger.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på et billede, og vælg derefter Rediger alternativ tekst.

  • Vælg et visuelt element. Afhængigt af typen af det visuelle element skal du vælge Format, Billedformat eller > Alternativ tekst.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ markeret i PowerPoint efter Windows

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i PowerPoint præsentationer i Office 2019:

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Tip!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – det meste af tiden vil et par veltænkte udvalgte ord gøre. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, eller brug udtryk, der refererer til billeder, f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

PowerPoint genererer ikke automatisk alternativ tekst til tegnede billeder, f.eks. diagrammer eller ikoner. Hvis du vil tilføje et billede, der er et ikon, skærmbillede eller et andet billede, der ikke er et fotografi, skal du tilføje de alternative tekster manuelt.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede, og vælg Rediger alternativ tekst.

   PowerPoint Menuen Rediger alternativ tekst til billeder i Win32
  • Vælg et billede. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen Alternativtekst for en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden Alternativ tekst i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

  Tip!: Du kan også vælge Opret en beskrivelse, så jeg kan få Microsofts skybaserede intelligente tjenester til at oprette en beskrivelse til dig. Dette tager et øjeblik, hvorefter resultatet vises i tekstfeltet. Husk at slette eventuelle kommentarer, PowerPoint der er tilføjet, f.eks. "Beskrivelse genereret med høj tillid."

Føj alternativ tekst til figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur eller SmartArt-grafik, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke i en af dens dele.

   PowerPoint Menuen Rediger alternativ tekst for figurer i Win32
  • Markér en figur eller SmartArt-grafik. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen Alternativtekst for en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver figuren eller SmartArt-grafikken og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Ruden Alternativ tekst i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føj alternativ tekst til diagrammer

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et diagram, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

   PowerPoint Win32 Rediger alternativ tekst-menu for diagrammer
  • Markér et diagram. Vælg Formatér > Alternativ tekst

   Knappen Alternativtekst for en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver diagrammet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden Alternativ tekst i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Markér visuelle elementer som dekorative

Hvis dine visuelle elementer kun er dekorative og tilføjer visuel interessante, men ikke er informative, kan du markere dem som dekorative uden at skrive alternativ tekst. Eksempler på objekter, der bør markeres som dekorative, er stilistiske kanter. Personer, der bruger skærmlæsere, vil høre, at disse objekter er dekorative, så de ved, at de ikke gå glip af vigtige oplysninger.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på et billede, og vælg derefter Rediger alternativ tekst.

  • Vælg et billede, vælg Formatér > Alternativ tekst.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Dekorativ. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ markeret i PowerPoint efter Windows

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i PowerPoint præsentationer i Office 2016:

Bemærk!: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. Med hensyn til lyd- og videoindhold bør du, ud over alternativ tekst, inkludere undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Gennemgå eller rediger automatisk genereret alternativ tekst i billeder

PowerPoint pc i Microsoft 365 automatisk alternativ tekst til billeder ved hjælp af intelligente tjenester i skyen. Du kan gennemse og redigere de alternative tekster automatisk.

Bemærk!:  Denne funktion er kun tilgængelig for Microsoft 365-abonnenter, der deltager i Office Insider-programmet. Hvis du er en Microsoft 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst for at åbne ruden Alternativ tekst.

 3. I ruden Alternativ tekst skal du gennemgå beskrivelsen i tekstfeltet.

 4. Gør et af følgende:

  • Accepter den foreslåede tekst ved at lukke ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden.

  • Rediger den foreslåede alternative tekst ved at skrive din foretrukne tekst i feltet. Luk ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden, når du er færdig.

Skærmbillede af ruden Formatér billede med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte billede

Føj alternativ tekst til billeder

PowerPoint genererer ikke automatisk alternativ tekst til tegnede billeder, f.eks. diagrammer eller ikoner. Hvis du vil tilføje et billede, der er et ikon eller et andet billede, som ikke er et fotografi, skal du tilføje de alternative tekster manuelt.

 1. Højreklik på et billede, og vælg Størrelse og placering.

 2. I ruden Formatér billede skal du vælge Alternativ tekst.

 3. Skriv den alternative tekst til billedet i tekstfeltet.

Føj alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på en SmartArt-grafik, og vælg Størrelse og placering.

 2. I ruden Formatér figur skal du vælge Alternativ tekst og skrive en beskrivelse af grafikken.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur, og vælg Størrelse og placering.

 2. I ruden Formatér figur skal du vælge Alternativ tekst og skrive en beskrivelse af figuren.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på diagrammet, og vælg Formatér diagramområde.

 2. I ruden Formatér diagramområde skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af diagrammet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér diagramområde med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte diagram

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige.

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug en af de medfølgende handicapvenlige skabeloner for at sikre, at dit slidedesign, farver, kontrast og skrifttyper er tilgængelige for alle målgrupper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindholdet.

 1. Hvis du vil finde en handicapvenlig skabelon, skal du vælge filer > Ny.

 2. I tekstfeltet Søg efter skabeloner og temaer online skal du skrive handicapvenlige skabeloner og trykke på Enter.

 3. Vælg en passende skabelon i søgeresultaterne.

 4. I vinduet til forhåndsvisning af skabeloner skal du vælge Opret.

Visningen Skabeloner i PowerPoint til Windows.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Åbn fanen Design.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift på fanen Indstillinger for tabeltypografi.

 4. Skriv kolonneoverskrifterne i tabellen.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg dine formateringsvalg i gruppen Skrifttype, som indeholder indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve.

Skærmbillede af gruppen Skrifttype under fanen Hjem

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Brug de medfølgende Office-temaer for at sikre, at dit slidedesign er handicapvenligt. Se en vejledning under Brug et handicapvenligt slidedesign.

 • Brug Tilgængelighedskontrol til at analysere præsentationen og finde utilstrækkelig farvekontrast. Den finder utilstrækkelig farvekontrast i tekst med eller uden fremhævninger eller links i figurer, tabeller eller SmartArts med uigennemsigtige farver. Den finder ikke utilstrækkelig farvekontrast i andre tilfælde, f.eks. tekst i et gennemsigtigt tekstfelt eller pladsholder oven på slidebaggrunden, eller problemer med farvekontrast i ikke-tekstindhold.

Gøre dias tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør slidesene i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige. (Se Titel på en slide for at få relaterede oplysninger).

Giv hver slide en titel

 • Vælg Gennemse > Kontrollér tilgængelighed for at kontrollere din præsentation for problemer.

Et enkelt trin i retning af inclusivity er at have en titel på hver slide, også selvom den ikke er synlig. Tilgængelighedskontrol kan pege på fire situationer, hvor en titel garanteres:

Indstilling

Beskrivelse

Rediger slidetitel

Vises, hvis sliden allerede har en titelpladsholder, og du bare vil udfylde den.

Tilføj slidetitel

Vises, når en slide ikke har en titelpladsholder.  Hvis du vælger denne indstilling, tilføjes en titelpladsholder, selvom det slidelayout, du brugte, ikke har en.  Udfyld den med den titel, du vil bruge.

Tilføj skjult slidetitel

Vises, hvis sliden allerede har en titelpladsholder, og du bare vil udfylde den. Pladsholderen placeres uden for sliden, så den er usynlig under slideshows og udskrifter. 

Angiv som slidetitel

Vises, når sliden ikke har en titelpladsholder. Når du vælger denne kommando, PowerPoint automatisk det, som det mener er det mest sandsynlige tekstfelt, til at være titlen. Men du kan ændre markeringen, hvis det er nødvendigt.

Brug entydige slidetitler

 1. Vælg Nulstil i gruppen Slides på fanen Hjem for at gendanne alle pladsholdere til den valgte slide.

 2. Skriv en entydig og beskrivende titel på sliden.

Skærmbillede af kommandoen Nulstil i gruppen Dias under fanen Hjem

Skjule en diastitel

Placer en titel uden for sliden, så den er usynlig, men stadig vil blive optalt af skærmlæsere.

 1. På fanen Vis skal du vælge Zoom og derefter reducere zoomprocenten til ca. 50 %, så margenerne uden for sliden er synlige. 

 2. Peg med musen på kanten af pladsholderfeltet Titel, så markøren bliver til en markør med fire hoveder. Flyttemarkør

 3. Træk pladsholderen Titel opad eller nedad, og slip den derefter uden for sliderammen. 

  En slidetitel placeret uden for den synlige slidemargen.

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug Tilgængelighedskontrol og ruden Læserækkefølge til at angive den rækkefølge, som skærmlæsere skal læse slideindholdet i. Når skærmlæseren læser denne slide, læser den objekterne i den rækkefølge, de er angivet i ruden Læserækkefølge.

 1. I din præsentation skal du vælge Gennemse > Kontrollér tilgængelighed.

 2. I sektionen Advarsler i ruden Hjælp til handicappede skal du vælge kategorien Kontrollér læserækkefølge. Alle slides, hvor læserækkefølgen af slideelementer ikke virker logisk, er angivet i denne sektion.

 3. For en slide i sektionen skal du vælge rullelistepilen ud for den og vælge Bekræft objektrækkefølge for at åbne ruden Læserækkefølge.

 4. Alle elementerne på sliden er angivet i ruden Læserækkefølge. Du kan trække og slippe elementer op og ned for at ændre læserækkefølgen. Hvis du vil flytte flere elementer, skal du holde Ctrl nede og klikke på elementerne og derefter flytte dem sammen.

  Bemærk!: Du kan også gruppere elementer sammen, så de læses sammen i stedet for individuelt. Hvis du vil gruppere elementer, skal du markere dem i ruden Læserækkefølge og derefter > Formatér > Grupper.

Ruden Læserækkefølge i PowerPoint

Du kan få mere at vide under Gør det lettere at læse slides ved hjælp af ruden Læserækkefølge.

Brug indbyggede slidedesigns til inkluderende læserækkefølge

PowerPoint har indbyggede slidedesigns, der indeholder pladsholdere til tekst, videoer, billeder og meget mere. temafarver, skrifttyper og effekter. For at sikre, at dine slides er handicapvenlige, er de indbyggede designs udviklede, så læserækkefølgen er ens for personer, som kan se, og personer, der bruger teknologi som skærmlæsere.

 1. Klik på Normal på fanen Vis.

 2. I ruden Miniature skal du finde det sted, hvor du vil tilføje den nye slide. Højreklik, og vælg Ny slide. Klik på den nye slide for at markere den.

 3. På fanen Design skal du udvide galleriet Temaer og vælge det slidelayout, du ønsker. PowerPoint anvender automatisk dette layout på den nye slide.

 4. Gå til den nye slide, og tilføj den titel og det indhold, du ønsker.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler.

I øjeblikket er det kun PowerPoint til Windows, der understøtter indsættelse og afspilning af undertekster eller undertekster, der er gemt i filer, der er adskilt fra videoen. For alle andre udgaver af PowerPoint (f.eks. PowerPoint til macOS eller mobilversionerne) skal undertekster være indkodet i videoen, før de indsættes i PowerPoint.

Understøttede videoformater til tekstning for hørehæmmede og undertekster varierer alt efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan tekstning for hørehæmmede eller undertekster vises. Du kan få mere at vide under Filtyper til undertekster, der understøttes PowerPoint.

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du kan gøre dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, omfatter også undertekster, in-band undertekster, åbne billedtekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Du kan finde flere oplysninger under Føj undertekster til medier i PowerPoint

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Alt, hvad du skal vide, for at skrive effektiv alternativ tekst

Brug en skærmlæser til at deltage i PowerPoint direkte session i Microsoft Teams 

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Filtyper til undertekster, som understøttes af PowerPoint

Mac: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i præsentationen. I den alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Microsoft 365

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Sørg for, at slideindhold kan læses i den rækkefølge, du har til hensigt.

Du kan bruge Tilgængelighedskontrol til at finde slides, der har mulige problemer med læserækkefølgen.

Når en person, der kan se, læser en slide, læser de normalt ting, f.eks. tekst eller et billede, i den rækkefølge, elementerne vises på sliden. I modsætning hertil læser en skærmlæser elementerne i en slide i den rækkefølge, de blev føjet til sliden, hvilket kan være meget forskelligt fra den rækkefølge, som ting vises i.

Det er vigtigt at kontrollere læseretningen for at sikre, at alle læser indholdet i den rækkefølge, du regner med.

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug det indbyggede slidedesign, når du oprettet en ny slide.

PowerPoint indeholder indbyggede slidelayouts, som du kan anvende på alle slides. Når du bruger dem med en ny slide, sørger disse layouts automatisk for, at læserækkefølgen passer til alle.

Brug de indbyggede slidedesign til inkluderende læserækkefølge

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel. Du kan endda bruge URL-adressen til siden, hvis den er kort og beskrivende, f.eks. www.microsoft.com.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Aktivér farvefilteret for gråtoneskala i Systemindstillinger > Tilgængelighed > Vis > Farvefiltre. I ældre versioner af macOS skal du gå til Systemindstillinger > Tilgængelighed > Skærm og markere Gråtoneskala. Scan visuelt slidene i din præsentation.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed skrift eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Du kan også søge efter tekst i regnearket, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden.

Sørg for, at der er stor kontrast mellem teksten og baggrunden, så personer med nedsat syn tydeligt kan se den. Brug mørk tekst på en hvid eller råhvid baggrund, eller brug hvid tekst på en mørk baggrund.

Hvide og sorte skemaer gør det også nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Giv hvert dias en entydig titel.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde dias uden titler.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængige af slidetitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste over slidetitler og gå direkte til den ønskede slide.

Bruge entydige diastitler

Skjule en diastitel

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Brug Tilgængelighedskontrol for at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler eller indlejrede tabeller.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedbelastning af læsebelastningen for ordblinde eller personer med nedsat syn. De kan f.eks. drage fordel af velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå kun at bruge store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Microsoft 365

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i PowerPoint præsentationer i Microsoft 365:

Bemærkninger!: 

 • For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

 • Hvis du vil aktivere højreklik på din Mac, skal du sørge for, at indstillingen Sekundært klik er valgt i Systemindstillinger.

Tip!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – det meste af tiden vil et par veltænkte udvalgte ord gøre. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, eller brug udtryk, der refererer til billeder, f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

PowerPoint genererer ikke automatisk alternativ tekst til billeder. Hvis du vil tilføje et billede, der er et ikon, skærmbillede eller et andet billede, der ikke er et fotografi, skal du tilføje de alternative tekster manuelt.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Genvejsmenuen til billeder med alternativ tekst valgt.
  • Vælg et billede. Vælg Billedformat > alternativ tekst.

   Knappen Alternativ tekst på båndet til et billede i PowerPoint til Mac.

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

Alternativ tekst i PowerPoint til Mac

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til figurer

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Genvejsmenuen til figurer med alternativ tekst markeret.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele figuren, ikke inde i en af dens dele.

  • Markér en figur. Vælg Figurformat > alternativ tekst.

   Knappen Alternativ tekst på båndet for en figur i PowerPoint til Mac.

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver figuren og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Ruden Alternativ tekst til figurer PowerPoint til Mac i Office 365

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på SmartArt-grafik. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Genvejsmenuen til figurer med alternativ tekst markeret.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele SmartArt-grafikken, ikke inde i en af dens dele.

  • Vælg SmartArt-grafik. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen Alternativ tekst på båndet til SmartArt i PowertPoint til Mac.

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver SmartArt-grafikken og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Ruden Alternativ tekst til figurer PowerPoint til Mac i Office 365

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

  Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst.... Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

  Genvejsmenuen til diagrammer med indstillingen Alternativ tekst markeret.
 3. Skriv en til to sætninger, der beskriver diagrammet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden Alternativ tekst til diagrammer i PPT til Mac i Office 365.

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Gør visuelle elementer dekorative

Hvis din præsentation har visuelle elementer, der kun er dekorative, kan du markere dem som dekorative uden at skrive alternativ tekst. Når en skærmlæser finder et sådant billede, meddeler den blot, at det er dekorativt, så brugeren ved, at de ikke gå glip af nogen oplysninger.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på et visuelt element. Vælg Rediger alternativ tekst....

  • Vælg et visuelt element. Vælg fanen Formatér for det visuelle element > Alternativ tekst.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Dekorativt billede med alternativ tekst PowerPoint til Mac tekst Office 365.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i PowerPoint præsentationer i Office 2019:

Bemærkninger!: 

 • For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

 • Hvis du vil aktivere højreklik på din Mac, skal du sørge for, at indstillingen Sekundært klik er valgt i Systemindstillinger.

Tip!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – det meste af tiden vil et par veltænkte udvalgte ord gøre. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, eller brug udtryk, der refererer til billeder, f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

Hvis du vil gøre dine præsentationer tilgængelige for et bredere publikum, kan du føje alternativ tekst til billederne i dine slides. PowerPoint genererer ikke automatisk alternativ tekst.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Genvejsmenuen til billeder med alternativ tekst valgt.
  • Vælg et billede. Vælg Billedformat > alternativ tekst.

   Knappen Alternativ tekst på båndet til et billede i PowerPoint til Mac.

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

Alternativ tekst i PowerPoint til Mac

Tip!: Du kan også vælge Opret en beskrivelse, så jeg kan få Microsofts skybaserede intelligente tjenester til at oprette en beskrivelse til dig. Dette tager et øjeblik, hvorefter resultatet vises i tekstfeltet. Husk at slette eventuelle kommentarer, PowerPoint der er tilføjet, f.eks. "Beskrivelse genereret med høj tillid."

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til figurer

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Genvejsmenuen til figurer med alternativ tekst markeret.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele figuren, ikke inde i en af dens dele.

  • Markér en figur. Vælg Figurformat > alternativ tekst.

   Knappen Alternativ tekst på båndet for en figur i PowerPoint til Mac.

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver figuren og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Ruden Alternativ tekst til figurer PowerPoint til Mac i Office 365

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på SmartArt-grafik. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Genvejsmenuen til figurer med alternativ tekst markeret.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele SmartArt-grafikken, ikke inde i en af dens dele.

  • Vælg SmartArt-grafik. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen Alternativ tekst på båndet til SmartArt i PowertPoint til Mac.

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver SmartArt-grafikken og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Ruden Alternativ tekst til figurer PowerPoint til Mac i Office 365

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

  Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst.... Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

  Genvejsmenuen til diagrammer med indstillingen Alternativ tekst markeret.
 3. Skriv en til to sætninger, der beskriver diagrammet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden Alternativ tekst til diagrammer i PPT til Mac i Office 365.

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Gør visuelle elementer dekorative

Hvis din præsentation har visuelle elementer, der kun er dekorative, kan du markere dem som dekorative uden at skrive alternativ tekst. Når en skærmlæser finder et sådant billede, meddeler den blot, at det er dekorativt, så brugeren ved, at de ikke gå glip af nogen oplysninger.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på et visuelt element. Vælg Rediger alternativ tekst....

  • Vælg et visuelt element. Vælg fanen Formatér for det visuelle element > Alternativ tekst.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Dekorativt billede med alternativ tekst PowerPoint til Mac tekst Office 365.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i PowerPoint præsentationer i Office 2016:

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede.

 3. I ruden Formatér billede skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af billedet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér billede med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte billede

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formatér SmartArt, og vælg derefter Figurindstillinger.

 3. I ruden Formatér figur skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af SmartArt-grafikken.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Brug følgende procedure til at føje alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Formatér figur.

 3. I ruden Formatér figur skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af figuren.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde.

 3. På fanen Diagramindstillinger i ruden Formatér diagramområde skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af diagrammet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér diagramområde med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte diagram

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Link. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 4. Skriv destinationsadressen for linket i feltet Adresse.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

  Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til linkteksten. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

 6. Vælg OK > OK for at gemme ændringerne.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug en af de medfølgende handicapvenlige skabeloner for at sikre, at dit slidedesign, farver, kontrast og skrifttyper er tilgængelige for alle målgrupper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindholdet.

 1. Hvis du vil finde en handicapvenlig skabelon, skal du > Ny fra skabelon.

 2. I tekstfeltet Søg i alle skabeloner skal du skrive handicapvenlige skabeloner og trykke på Retur.

 3. Vælg en passende skabelon i søgeresultaterne.

Siden Skabeloner i PowerPoint til Mac

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabeldesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabeldesign

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Brug indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve til at formatere teksten.

Skærmbillede af gruppen Skrifttype under fanen Hjem

Oprette opstillinger med punkttegn

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i diasset.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Punkttegn.

 4. Skriv den ønskede tekst til hvert punkttegn på listen.

Menuen Punktopstilling udvidet i PowerPoint til Mac.

Oprette sorterede lister

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i diasset.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Opstilling med tal/bogstaver.

 4. Skriv den ønskede tekst til hvert nummererede element på listen.

Menuen Opstilling med tal/PowerPoint til Mac.

Gøre dias tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør slidesene i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige. (Se Titel på en slide for at få relaterede oplysninger).

Brug entydige slidetitler

 1. Vælg Nulstil på fanen Hjem for at gendanne alle pladsholdere til den valgte slide.

 2. Skriv en entydigt og beskrivende titel på sliden.

Skærmbillede af kommandoen Nulstil i gruppen Dias under fanen Hjem

Skjule en diastitel

Placer en titel uden for sliden, så den er usynlig, men stadig vil blive optalt af skærmlæsere.

 1. På fanen Vis skal du vælge Zoom og derefter reducere zoomprocenten til ca. 50 %, så margenerne uden for sliden er synlige. 

 2. Peg med musen på kanten af pladsholderfeltet Titel, så markøren bliver til en markør med fire hoveder.

 3. Træk pladsholderen Titel opad eller nedad, og slip den derefter uden for sliderammen.

  Titlen på en PowerPoint slide, der flyttes uden for slidemargenen på macOS

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug Valgruden til at angive den rækkefølge, som skærmlæsere kan læse slideindholdet i. Når skærmlæseren læser denne slide, læser den objekterne i den omvendte rækkefølge, de er angivet i valgruden.

 1. Vælg Arranger på fanen Hjem.

 2. Vælg Valgrude i menuen Arranger.

 3. Lav om på læserækkefølgen i Valgruden ved at trække og slippe elementer til den nye placering.

Skærmbillede af valgruden, der viser alle objekter på diasset i omvendt rækkefølge

Brug indbyggede slidedesigns til inkluderende læserækkefølge

PowerPoint har indbyggede slidedesigns, der indeholder pladsholdere til tekst, videoer, billeder og meget mere. temafarver, skrifttyper og effekter. For at sikre, at dine slides er handicapvenlige, er de indbyggede designs udviklede, så læserækkefølgen er ens for personer, som kan se, og personer, der bruger teknologi som skærmlæsere.

 1. Klik på Normal på fanen Vis.

 2. Find det sted i miniatureruden, hvor du vil tilføje den nye slide, og højreklik.

 3. Vælg Ny slide, og vælg derefter den indsatte slide.

 4. På fanen Design skal du udvide galleriet temaer og vælge det slidelayout, du ønsker. PowerPoint anvender automatisk dette layout på den nye slide.

 5. Gå til den nye slide, og tilføj den titel og det indhold, du ønsker.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler.

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater til tekstning for hørehæmmede og undertekster varierer alt efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan tekstning for hørehæmmede eller undertekster vises.  Du kan få mere at vide under Filtyper til undertekster, der understøttes PowerPoint.

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du kan gøre dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, omfatter også undertekster, in-band undertekster, åbne billedtekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Alt, hvad du skal vide, for at skrive effektiv alternativ tekst

Brug en skærmlæser til at deltage i PowerPoint direkte session i Microsoft Teams 

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Filtyper til undertekster, som understøttes af PowerPoint

iOS: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, figurer, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i præsentationen. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder, tabeller og figurer

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed skrift eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedbelastning af læsebelastningen for ordblinde eller personer med nedsat syn. De kan f.eks. drage fordel af velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå kun at bruge store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føj alternativ tekst til billeder, tabeller, diagrammer og figurer

Føj alternativ tekst til billeder, tabeller, diagrammer, figurer og andre visuelle elementer, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive elementet for brugere, der ikke kan se det.

 1. Markér elementet, f.eks. et billede.

 2. Hvis du vil åbne den relaterede fane, f.eks. fanen Billede, skal du trykke på knappen Vis bånd Ikonet Rediger.

 3. Tryk på Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af elementet. Beskriv eksempelvis indholdet af billedet.

Markér visuelle elementer som dekorative

Hvis dine visuelle elementer kun er dekorative og tilføjer visuel interessante, men ikke er informative, kan du markere dem som dekorative uden at skrive alternativ tekst. Eksempler på objekter, der bør markeres som dekorative, er stilistiske kanter. Personer, der bruger skærmlæsere, vil høre, at disse objekter er dekorative, så de ved, at de ikke gå glip af vigtige oplysninger. 

 1. Markér det visuelle element, f.eks. et billede eller diagram.

 2. For at åbne den relaterede fane, f.eks. fanen Billede, skal du vælge knappen Vis bånd Ikonet Rediger.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Vælg til/fra-knappen Markér som dekorativ, og vælg derefter Udført.

Indstillingen Markér som dekorativ valgt i dialogboksen Alternativ tekst i PowerPoint til iOS.

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug en af de medfølgende Slidetemaer for at sikre, at dit slidedesign er handicapvenligt. De fleste af temaerne er udviklet til handicapvenlige farver, kontraster og skrifttyper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindholdet.

 1. Markér en slide.

 2. Tryk på knappen Vis bånd for at åbne fanen Hjem Ikonet Rediger.

 3. Tryk på Hjem > Design.

 4. Tryk på Temaer, og vælg derefter det ønskede tema.

Menuen Temaer i PowerPoint til iOS.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på knappen Vis bånd for at åbne fanen Tabel Ikonet Rediger.

 3. Tryk på Typografiindstillinger, og vælg derefter Kolonneoverskrift.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Menuen Tabeloverskrift i PowerPoint til iOS.

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på knappen Vis bånd for at åbne fanen Hjem Ikonet Rediger.

 3. På fanen Hjem skal du vælge indstillinger for tekstformatering.

Menuen Skrifttype i PowerPoint til iOS.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler.

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater til tekstning for hørehæmmede og undertekster varierer alt efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan tekstning for hørehæmmede eller undertekster vises.

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du kan gøre dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, omfatter også undertekster, in-band undertekster, åbne billedtekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Alt, hvad du skal vide, for at skrive effektiv alternativ tekst

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Filtyper til undertekster, som understøttes af PowerPoint

Android: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Indsæt alternativ tekst sammen med alle billeder, figurer og tabeller.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og figurer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i præsentationen. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til tabeller

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed skrift eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedbelastning af læsebelastningen for ordblinde eller personer med nedsat syn. De kan f.eks. drage fordel af velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå kun at bruge store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer.

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Vælg et billede.

 2. For at åbne fanen Billede skal du trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger.

 3. Rul ned til Alternativ tekst, og tryk på den.

 4. Skriv en beskrivelse af dokumentet.

  Dialogboksen Alternativ tekst til et billede i PowerPoint til Android.

Føj alternativ tekst til figurer

 1. Markér en figur.

 2. For at åbne fanen Figur skal du trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger.

 3. Rul ned til Alternativ tekst, og tryk på den.

 4. Skriv en beskrivelse af figuren.

  Dialogboksen Alternativ tekst til en figur i PowerPoint til Android.

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Tryk på et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på knappen Vis kommandoer for at åbne fanen Tabel Ikonet Rediger.

 3. Rul ned til Alternativ tekst, og tryk på den.

 4. Skriv en beskrivelse af tabellen.

  Alternativ tekst til en tabel i PowerPoint til Android.

Markér visuelle elementer som dekorative

Hvis dine visuelle elementer kun er dekorative og tilføjer visuel interessante, men ikke er informative, kan du markere dem som dekorative uden at skrive alternativ tekst. Eksempler på objekter, der bør markeres som dekorative, er stilistiske kanter. Personer, der bruger skærmlæsere, vil høre, at disse objekter er dekorative, så de ved, at de ikke gå glip af vigtige oplysninger.

 1. Vælg et billede for at åbne ruden Alternativ tekst.

 2. Hvis du vil åbne formateringsmenuen for det visuelle element, skal du trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger.

 3. Rul ned til Alternativ tekst, og tryk på den.

 4. Tryk på afkrydsningsfeltet Dekorativ. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Markér som dekorativ valgt i dialogboksen Alternativ tekst i PowerPoint til Android.

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug en af de medfølgende Slidetemaer for at sikre, at dit slidedesign er handicapvenligt. De fleste af temaerne er udviklet til handicapvenlige farver, kontraster og skrifttyper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindholdet.

 1. Markér en slide.

 2. Tryk på knappen Vis kommandoer for at åbne fanen Hjem Ikonet Rediger.

 3. Tryk på Hjem > Design.

 4. Tryk på Temaer, og vælg derefter det ønskede tema.

  Temaer til slides i PowerPoint til Android.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på knappen Vis kommandoer for at åbne fanen Tabel Ikonet Rediger.

 3. Tryk på Typografiindstillinger, og vælg derefter Kolonneoverskrift.

  Tip!: Når indstillingen er valgt, er den nedtonet.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

  Menuen Tabeloverskriftstypografier i PowerPoint til Android.

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på knappen Vis kommandoer for at åbne fanen Hjem Ikonet Rediger.

 3. På fanen Hjem skal du vælge indstillinger for tekstformatering.

  Menuen Skrifttype i PowerPoint til Android.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater for beskrivende undertekster og undertekster varierer efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan de beskrivende undertekster eller undertekster vises. 

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes.  

Du gør dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, omfatter også undertekster, in-band undertekster, åbne billedtekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Alt, hvad du skal vide, for at skrive effektiv alternativ tekst

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Office Online: Bedste fremgangsmåder til at gørePowerPoint til internettet præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint til internettet-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, integrerede objekter og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i præsentationen. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer eller integrerede videoer

Føje alternativ tekst til tabeller

Tilføj beskrivende tekst til links

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel. Du kan endda bruge URL-adressen til siden, hvis den er kort og beskrivende, f.eks. www.microsoft.com.

Tilføje linktekst

Redigere teksten i et link

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Gå til Windows indstillinger, og aktivér filteret for gråtoneskala i Indstillinger > Øget tilgængelighed > Farvefiltre. Scan visuelt hver slide i præsentationen for forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed skrift eller bruge en større skrifttype.

Brug cirkler eller animation til at fremhæve oplysninger i stedet for at pege med en laserpegepind eller bruge farve.

Tilføj figurer, hvis der bruges farve til at angive status. Tilføj f.eks. et markeringssymbol, hvis grøn bruges til at angive "bestået", og et stort X , hvis rød angiver "ikke bestået".

Formatere tekst til tilgængelighed

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Se efter diastekst, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden, for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses, så alle kan se den godt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Undgå orange, rød og grøn i skabelonen og teksten.

Brug mønstre i grafer i stedet for farver for at fremhæve udvalgte steder.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Giv hvert dias en entydig titel.

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde slides, der ikke har titler.

Personer, der bruger skærmlæsere og andre teknologiske hjælpemidler, hører tekst, figurer og indhold på slides læst op i en bestemt rækkefølge. Derfor er det en god ide at bruge slidelayoutene i PowerPoint til internettet, som sikrer, at indholdet læses op af skærmlæsere i en logisk rækkefølge.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængige af slidetitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste over slidetitler og gå direkte til den ønskede slide.

Sørge for en logisk læserækkefølge

Bruge entydige diastitler

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Hvis du vil sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler eller indlejrede tabeller, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedbelastning af læsebelastningen for ordblinde eller personer med nedsat syn. De kan f.eks. drage fordel af velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå kun at bruge store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Bemærk!: Tilgængelighedskontrol undersøger præsentationen for alle problemer, der kan løses i browseren. Du kan udføre en komplet kontrol ved at åbne din præsentation i skrivebordsappen og bruge skrivebordsversionen af Tilgængelighedskontrol til Windows eller Mac.

Føje alternativ tekst til billeder og tabeller

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til billeder og tabeller i dine PowerPoint til internettet-præsentationer.

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Genvejsmenu for et billede, der viser indstillingen Rediger alternativ tekst i PowerPoint Online.
  • Vælg et billede. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen Alternativ tekst på båndet for et billede i PowerPoint Online.
 2. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af billedet.

Dialogboksen Alternativ tekst i PowerPoint Online.

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Vælg SmartArt-grafik.

 2. Vælg Design > Alternativ tekst.

 3. Skriv en beskrivelse af SmartArt-grafikken.

Knappen Alternativ tekst på båndet til SmartArt i PowerPoint Online.

Føje alternativ tekst til figurer eller integrerede videoer

 1. Vælg en figur eller video.

 2. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

 3. Skriv en beskrivelse af figuren eller videoen.

Knappen Alternativ tekst på båndet for en figur og video i PowerPoint Online.

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Placer markøren i en celle i tabellen.

 2. Vælg Layout > Alternativ tekst.

 3. Skriv en beskrivelse af tabellen.

Knappen Alternativ tekst på båndet for en tabel i PowerPoint Online.

Gøre links og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tabeller i dine PowerPoint til internettet-præsentationer handicapvenlige.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. På fanen Tabelværktøjer skal du vælge Design.

 3. Vælg Kolonneoverskrift, og skriv kolonneoverskrifterne i tabellen.

Skærmbillede af gruppen Indstillinger for tabeltypografi på fanen Design i Tabelværktøjer, hvor indstillingen Kolonneoverskrift er valgt.

Gøre dias tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør slidesene i dine PowerPoint til internettet-præsentationer handicapvenlige.

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug en af de medfølgende handicapvenlige temaer og skabeloner for at sikre, at dit slidedesign, farver, kontrast og skrifttyper er tilgængelige for alle målgrupper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindholdet.

 1. I din browser skal du gå til Handicapvenlig PowerPoint skabeloneksempel.

 2. På siden Handicapvenlig PowerPoint skal du vælge Download. Skabeloneksempel er hentet til din enhed.

 3. Åbn eksempeleksempel i PowerPoint , vælg et passende slidedesign, og gem det.

 4. Åbn PowerPoint til internettetdin browser, åbn det valgte design, og opret din præsentation.

Brug en logisk læserækkefølge

Brug Valgruden til at angive den rækkefølge, som skærmlæsere kan læse slideindholdet i. Når skærmlæseren læser denne slide, læser den objekterne i den omvendte rækkefølge, de er angivet i valgruden.

 1. På fanen Hjem skal du vælge Arranger > Valgrude.

 2. Lav om på læserækkefølgen i Valgruden ved at trække og slippe elementer til den nye placering.

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. I gruppen Skrifttype skal du vælge indstillingerne for formatering.

Gruppen skrifttype i PowerPoint Online

Bruge entydige titler til dias

 1. Vælg et dias uden en titel.

 2. Vælg Layout på fanen Hjem.

 3. I dialogboksen Slidelayout skal du vælge et slidelayout, der indeholder titelpladsholdere, og derefter vælge Skift layout. Det nye layout anvendes på slidene.

 4. Skriv et entydigt navn i titelpladsholderen.

Bemærk!: En titel behøver ikke nødvendigvis at være synlig for at være tilgængelig. Personer, der bruger skærmlæsere, kan f.eks. høre titlen på en slide, selvom den ikke er synlig. I skrivebordsversionen PowerPoint du bruge ruden Markering til at slå synlighed til eller fra for titler og andre objekter på en slide.

Knappen Layout på båndet på fanen Hjem i PowerPoint Online.

Se også

Brug Tilgængelighedskontrol til at gøre tilgængeligheden bedre

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Alt, hvad du skal vide, for at skrive effektiv alternativ tekst

Brug en skærmlæser til at deltage i PowerPoint direkte session i Microsoft Teams 

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-email tilgængelig for personer med handicap

Filtyper til undertekster, som understøttes af PowerPoint

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×