Du kan hurtigt føje felter til en formular eller rapport ved hjælp af ruden Feltliste. Når du dobbeltklikker på et felt i ruden Feltliste (eller hvis du trækker et felt fra listen til formularen eller rapporten), opretter Microsoft Access automatisk det relevante kontrolelement for at få vist feltet – f.eks. et tekstfelt eller afkrydsningsfelt – og binder derefter kontrolelementet til det pågældende felt.

Hvis du ikke har en eksisterende formular eller rapport at tilføje et felt til, kan du se Introduktion til formularer eller Introduktion til rapporter, som kan hjælpe dig med at komme i gang.

Hvad vil du foretage dig?

Føje et felt til en formular eller rapport ved hjælp af ruden Feltliste

 1. Åbn rapporten i layoutvisning eller designvisning.

  Hvis ruden Feltliste ikke vises, skal du gøre et af følgende:

  • Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Funktioner på fanen Design
   -ELLER-

  • Tryk på Alt+F8.

 2. I ruden Feltliste skal du finde den tabel, der indeholder det felt, du vil tilføje. Hvis du vil vise eller skjule listen over felterne i hver tabel, skal du klikke på plustegnet (+) eller minustegnet (-) ud for navnet på tabellen.

  Bemærk!: Hvis databasen ikke indeholder nogen tabeller, er ruden Feltliste tom.

 3. Når du finder det felt, du vil tilføje, kan du gøre et af følgende for at føje det til formularen eller rapporten:

  • Dobbeltklik på feltet.

  • Træk feltet fra ruden Feltliste til formularen eller rapporten.

  • Hold Ctrl nede, og klik på flere felter, og træk dem derefter alle til formularen eller rapporten på samme tid.

   Bemærk!: Denne metode kan kun bruges på felter i sektionen Tilgængelige felter til denne visning i ruden Feltliste

  • Tilføj en række felter fra ruden Feltliste til formularen eller rapporten ved at gøre følgende:

  • Klik på det første felt i området.

  • Tryk på og hold Skift nede, og klik derefter på det sidste felt i området.

   Access vælger de felter, du klikkede på, samt alle felterne derimellem.

  • Træk de markerede felter til formularen eller rapporten.

   Bemærk!: Denne metode kan kun bruges på felter i sektionen Tilgængelige felter til denne visning i ruden Feltliste

 4. Access opretter det korrekte kontrolelement for at få vist hvert felt og binder også kontrolelementet til feltet. Desuden opretter Access et tilknyttet navn til kontrolelementet. Du kan redigere navnet ved at klikke på det én gang for at markere det og derefter klikke på det igen for at placere indsætningspunktet i navnet. Du kan derefter redigere navnet på samme måde, som du redigerer tekst i et dokument.

 5. Hvis du vil have et felt vist i en anden type kontrolelement end den, der oprettes automatisk af Access, kan du ændre kontrolelementet til en anden type. Du kan dog kun ændre det til en type, der passer til det pågældende felt. Eksempelvis kan du ændre et kombinationsfelt til et tekstfelt eller en liste, men du kan ikke ændre et kombinationsfelt til en kommandoknap.

  Skift et kontrolelement fra én type til en anden

  1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning ved at højreklikke på den i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

  2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Skift til.

   Hvis menupunktet Skift til er utilgængeligt, er der ingen andre typer kontrolelementer, der er passende for dette felt. Ellers viser Access en liste over typer af kontrolelementer.

  3. Klik på en af de tilgængelige kontrolelementer for at skifte kontrolelementet til den pågældende type.

   Kontrolelementet er bundet til feltet, men du skal muligvis angive nogle egenskaber for at få den nye kontrolelementtype til at fungerer som ønsket. For at få vist egenskabsarket for et kontrolelement skal du klikke på kontrolelementet for at markere det og derefter trykke på F4.

Øverst på siden

Føj et felt til en formular eller rapport uden at bruge ruden Feltliste.

Generelt er det at bruge ruden Feltliste den nemmeste måde at føje et felt til en formular eller rapport på. Men du kan også tilføje et felt ved at oprette et kontrolelement og derefter binde det til et felt. Følgende procedure viser dig hvordan.

 1. Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning eller Designvisning.

  Kontrolelementguider    Du kan bruge kontrolelementguiderne som en hjælp til at oprette kommandoknapper, listefelter, underformularer, kombinationsfelter og gruppebokse. En kontrolelementguide stiller dig en række spørgsmål om, hvordan du vil have kontrolelementet til at se ud og fungere, og derefter opretter den kontrolelementet og angiver egenskaberne for kontrolelementet baseret på dine svar. Klik på pil ned ud for galleriet Kontrolelement i gruppen Kontrolelementer under fanen Design. Hvis Brug kontrolelementguider ikke er fremhævet, skal du klikke på dem for at fremhæve dem.

  Knapflade

  Hvis du hellere vil oprette kontrolelementer uden hjælp fra guider, skal du klikke på Brug Kontrolelementguider, så det ikke er markeret.

  Knapflade

 2. Klik på værktøjet for det kontrolelement, du vil tilføje, i gruppen Kontrolelementer på fanen Design.

  Placer markøren over et værktøj for at se navnet på det. Access viser navnet på værktøjet.

 3. Klik det sted i formularen eller rapportens designgitter, hvor du vil placere det øverste venstre hjørne af kontrolelementet. Klik én gang for at oprette et kontrolelement i standardstørrelse, eller klik på værktøjet, og træk i rapportens designgitter for at oprette et kontrolelement i den størrelse, du ønsker.

 4. Hvis du har valgt Brug kontrolelementguider og det kontrolelement, du placerer har en guide knyttet til det, starter guiden og vejleder dig gennem indstillingerne for kontrolelementet.

 5. Hvis du ikke placerer kontrolelementet perfekt i første omgang, kan du flytte det ved at gøre følgende:

  1. Klik på kontrolelementet for at markere det. Hvis der er et navn tilknyttet kontrolelementet, skal du holde Ctrl nede og derefter klikke på navnet for at markere det også.

  2. Placer markøren over kontrolelementet, indtil den omdannes til en flyttemarkør Flyttemarkør.

  3. Klik på og træk kontrolelementet til den ønskede placering.

Hvis du bruger en kontrolelementguide, indeholder guiden muligvis trin, der kan hjælpe dig med at binde kontrolelementet til et felt. Hvis guiden ikke binder kontrolelementet til et felt, og kontrolelementet er af den type, der kan vise data (f.eks. et tekstfelt eller et kombinationsfelt), skal du angive et feltnavn eller udtryk i egenskaben Kontrolelementkilde for kontrolelementet, før det kan vise nogen data. Brug følgende fremgangsmåde til at binde et kontrolelement til et felt.

 1. Få vist egenskabsarket for kontrolelementet ved at klikke på kontrolelementet og derefter trykke på F4.

 2. På fanen Data i egenskabsarket skal du klikke på rullelistepilen ud for egenskaben Kontrolelementkilde og vælge det felt, du vil have vist i kontrolelementet. Du kan også skrive et udtryk i feltet Kontrolelementkilde.

  Du kan få mere at vide om udtryk i artiklen Opret et udtryk.

Øverst på siden

Få mere at vide om ruden Feltliste

Følgende liste indeholder tip om at arbejde med ruden Feltliste, der kan være nyttige for dig, når du føjer felter til formularen eller rapporten. For at få vist ruden Feltliste skal du åbne en formular eller rapport i layoutvisning eller designvisning og derefter trykke på ALT+F8.

 • Hvis formularen eller rapportens egenskab Postkilde er tom, og du trækker et felt fra ruden Feltliste til formularen eller rapporten, udfylder Access automatisk formularens eller rapportens egenskab Postkilde for dig.

 • Hvis formularens eller rapportens egenskab Postkilde er en SELECT-sætning eller et tabelnavn, kan du slå ruden Feltliste til eller fra mellem de følgende to tilstande:

  • Alle databasefelter    Viser de felter, der er tilgængelige for denne visning, sektionen Felter, der er tilgængelige i relaterede tabeller (hvis der findes sådanne tabeller), og de felter, der er tilgængelige i andre tabelsektion (hvis der findes sådanne tabeller).

  • Kun postkildefelter    Viser kun de felter, der er tilgængelige for denne visningssektion.

   For at skifte mellem de to tilstande skal du klikke på enten Vis kun felter i den aktuelle postkilde eller Vis alle tabeller nederst på ruden Feltliste.

   Bemærk!: Hvis du har angivet formularens eller rapportens egenskab Postkilde til en gemt forespørgsel, viser ruden Feltliste kun sektionen Tilgængelige felter til denne visning (der er ingen Viser alle tabeller-indstilling nederst på ruden Feltliste). Hvis du vil redigere postkilden, skal du højreklikke på et af felterne og derefter klikke på Rediger postkilde.

 • Hvis du har angivet formularens eller rapportens egenskab postkilde til en tabel, og du derefter trækker et felt fra sektionen Tilgængelige felter i relaterede tabeller i ruden Feltliste til formularen eller rapporten, ændrer Access Postkilden for formularen eller rapporten til en SELECT-sætning, der indeholder feltet, du vil tilføje. Hvis Access ikke kan fastslå, hvordan tabellerne skal relateres, vises dialogboksen Vælg relation, så du kan vælge den relevante relation.

 • Hvis du trækker et felt fra sektionen Tilgængelige felter i andre tabeller i ruden Feltliste til formularen eller rapporten, viser Access dialogboksen Angiv relation. Du skal bruge denne dialogboks til at angive en relation mellem den anden tabel og formularen eller rapportens postkilde. Hvis du ikke er sikker på, hvilke felter der skal angives i denne dialogboks, kan du klikke på Annuller og derefter undersøge dine tabelrelationer.

  Hvis du vil have mere at vide om relationer, kan du se Guide til tabelrelationer eller Opret, rediger eller slet en relation.

  Det er muligt, at et felt i sektionen Tilgængelige felter i andre tabeller i ruden Feltliste er indirekte relateret til postkilden i formularen eller rapporten gennem en af tabellerne i sektionen Tilgængelige felter i relaterede tabeller. Hvis det er tilfældet, kan det at trække et felt fra en af de relaterede tabeller til formularen eller rapporten medføre, at én eller flere tabeller flytter fra sektionen Tilgængelige felter i andre tabeller til sektionen Tilgængelige felter i relaterede tabeller.

 • Hvis postkilden i formularen eller rapporten er en SELECT-sætning eller en gemt forespørgsel, kan du få vist og redigere postkilden i Forespørgselsgenerator ved at højreklikke på et vilkårligt felt i ruden Feltliste og derefter klikke på Redigerpostkilde. Hvis postkilden er en tabel, aktiveres Forespørgselsgenerator i tabellen med denne kommando. Du bliver spurgt, om du vil oprette en forespørgsel baseret på tabellen. Klik på Ja for at ændre postkilden til en forespørgsel, eller klik på Nej for at lade postkilden forblive uændret.

 • Du kan åbne en tabel i dataarkvisning ved at klikke på Rediger tabel ud for navnet på tabellen eller ved at højreklikke på navnet på tabellen i ruden Feltliste og derefter klikke på Åbn tabel i dataarkvisning.

 • Du kan bruge ruden Feltliste til at tilføje en Opslagsfelt til en tabel ved at gøre følgende:

  1. Klik på Rediger tabel ud for tabellen, hvor du vil tilføje opslagsfeltet.

   Tabellen vises i dataarkvisning.

  2. Træk et felt fra ruden Feltliste hen til dataarket.

  3. Guiden Opslag starter. Følg vejledningen i guiden. Klik på Udfør på den sidste side.

 • Du kan fjerne ruden Feltliste fra højre side af arbejdsområdet i Access ved at placere markøren på titellinjen i ruden Feltliste, indtil den omdannes til en flyttemarkør Flyttemarkørog derefter trække ruden Feltliste til venstre. Du kan placere listen et vilkårligt sted i arbejdsområdet, eller du kan fastgøre den i venstre side af arbejdsområdet ved at trække den helt til venstre.

Øverst på siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×