Indholdsfortegnelse
×

Brug Klip,Kopiérog Sæt ind til at flytte eller kopiere celleindhold. Eller kopiér bestemt indhold eller attributter fra cellerne. Kopiér f.eks. resultatværdien af en formel uden at kopiere formlen, eller kopiér kun formlen.

Når du flytter eller kopierer en celle, flyttes eller kopieres cellen i Excel, inklusive formler og disses resulterende værdier, celleformater og kommentarer.

Du kan flytte celler i Excel ved at trække og slippe eller bruge kommandoerne Klip og Sæt ind.

Din browser understøtter ikke video.

Flyt celler ved at trække og slippe

 1. Markér de celler eller det celleområde, du vil flytte eller kopiere.

 2. Peg på kanten af markeringen.

 3. Når markøren bliver til en flyttemarkør flyttemarkør, skal du trække cellen eller celleområdet til en anden placering.

Flyt celler ved hjælp af funktionen til at klippe og sætte ind

 1. Markér en celle eller et celleområde.

 2. Vælg Startside > Klip Klippe eller tryk på Ctrl+X.

 3. Markér den celle, hvor du vil flytte dataene hen.

 4. Vælg Hjem>Sæt ind Sætte ind eller tryk på Ctrl+V.

Kopiér celler i dit regneark ved hjælp af kommandoerne Kopiér og Sæt ind.

 1. Markér cellen eller celleområdet.

 2. Vælg Kopiér, eller tryk på Ctrl+C.

 3. Vælg Sæt ind, eller tryk på Ctrl+V.

 1. Markér de celler, der skal flyttes eller kopieres.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem:

  billede af båndet i excel

  • Hvis du vil flytte celler, skal du klikke på Klip Knapflade.

   Genvejstast    Du kan også trykke på Ctrl+X.

  • Hvis du vil kopiere celler, skal du klikke på Kopiér Knapflade.

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 3. Markér cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

  Tip!: Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 4. Klik på Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Tastaturgenvej     Du kan også trykke på Ctrl+V.

Bemærkninger!: 

 • Excel vises en animeret bevægelig kant omkring celler, der er klippet eller kopieret. Tryk på Esc, hvis du vil annullere en bevægelig kant.

 • Eksisterende data i indsætningsområdet erstattes, når du klipper celler og sætter dem ind for at flytte dem.

 • Hvis du vil vælge bestemte indstillinger, når du indsætter celler, kan du klikke på pilen under Indsæt Knapfladeog derefter klikke på den ønskede indstilling. Du kan f.eks. klikke på Indsæt speciel eller Billede.

 • Som standard viser Excel knappen Indstillinger for Sæt ind i regnearket for at give dig særlige indstillinger, når du indsætter celler, f.eks. Bevar kildeformatering. Hvis du ikke vil have vist denne knap, hver gang du indsætter celler, kan du deaktivere denne indstilling. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis indstillinger for Sæt ind,når indhold indsættes, under Klip, Kopiér og Sæt ind i kategorien Avanceret.

Redigering med træk og slip er som standard aktiveret, så du kan bruge musen til at flytte og kopiere celler.

 1. Markér de celler eller det celleområde, der skal flyttes eller kopieres.

  Vælg celleindhold i Excel

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte en celle eller et celleområde, skal du pege på kanten omkring markeringen. Når markøren bliver til en flyttemarkør Flyttemarkør, skal du trække cellen eller celleområdet til en anden placering.

  • Hvis du vil kopiere en celle eller et celleområde, skal du holde Ctrl nede, mens du peger på kanten af markeringen. Når markøren bliver en kopieringsmarkør Excel kopimarkør, skal du trække cellen eller celleområdet til en anden placering.

Bemærk!: Eksisterende data i indsætningsområderne erstattes, når du flytter celler.

Når du kopierer celler, justeres cellereferencer automatisk. Når du flytter celler, justeres cellereferencer imidlertid ikke, og indholdet af disse celler og af eventuelle celler, der peger hen mod dem, kan blive vist som referencefejl. I dette tilfælde skal du justere referencerne manuelt.

Hvis det markerede kopiområde indeholder skjulte celler, rækker eller kolonner, kopieres de også. Du skal muligvis midlertidigt vise de data, som du ikke vil medtage, når du kopierer oplysninger.

 1. Markér de celler eller det celleområde, som indeholder de data, der skal flyttes eller kopieres.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem:

  billede af båndet i excel

  • Hvis du vil flytte markeringen, skal du klikke på Klip Knapflade.

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+X.

  • Hvis du vil kopiere markeringen, skal du klikke på Kopiér Knapflade.

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 3. Højreklik på den øverste venstre celle i indsætningsområdet, og klik derefter på Indsæt udklippede celler eller Indsæt kopierede celler.

  Tip!    Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 4. Klik på den retning, du vil flytte de omgivende celler i, i dialogboksen Indsæt udklip.

Bemærk!    Hvis du indsætter hele rækker eller kolonner, flyttes de omgivende rækker og kolonner nedad og mod venstre.

Hvis nogle af cellerne, rækkerne eller kolonnerne i regnearket ikke vises, har du mulighed for at kopiere alle cellerne eller kun de synlige celler. Du kan f.eks. vælge kun at kopiere de viste oversigtsdata i et dispositionsregneark.

 1. Markér de celler, der skal kopieres.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Klik på Find og vælg i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Gå til speciel.

  Billede af Excel-båndet

 3. Klik på Kun synlige celler under Vælg, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Kopiér Knapfladei gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  billede af båndet i excel

  Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 5. Markér cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

  Tip!: Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 6. Klik på Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Tastaturgenvej     Du kan også trykke på Ctrl+V.

 • Hvis du klikker på pilen under Indsæt Knapflade, kan du vælge mellem flere forskellige indstillinger for sæt ind, som skal gælde for dit valg.

I Excel indsættes de kopierede data i fortløbende rækker eller kolonner. Hvis indsætningsområdet indeholder skjulte rækker eller kolonner, skal du muligvis vise det skjulte indsætningsområde for at se alle de kopierede celler.

Når du kopierer eller indsætter skjulte eller filtrerede data i et andet program eller en anden forekomst af Microsoft Excel, kopieres kun de synlige celler.

 1. Markér det celleområde, der indeholder tomme celler.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Klik på Kopiér Knapfladei gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  billede af båndet i excel

  Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 3. Markér cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 4. Klik på pilen under Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Knapflade Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Spring over tomme.

 1. Dobbeltklik på den celle, som indeholder de data, der skal flyttes eller kopieres.

  Bemærk!    Du kan som standard redigere og markere celledata direkte i cellen ved at dobbeltklikke på dem, men du kan også redigere og markere celledata på formellinje.

 2. Markér de tegn i cellen, der skal flyttes eller kopieres.

  Sådan markeres celler eller områder.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem:

 4. billede af båndet i excel

  • Hvis du vil flytte markeringen, skal du klikke på Klip Knapflade.

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+X.

  • Hvis du vil kopiere markeringen, skal du klikke på Kopiér Knapflade.

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 5. Klik inde i cellen, der hvor du vil indsætte tegnene, eller dobbeltklik på en anden celle for at flytte eller kopiere dataene.

 6. Klik på Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Tastaturgenvej     Du kan også trykke på Ctrl+V.

 7. Tryk på Enter.

  Bemærk!: Når du dobbeltklikker på en celle eller trykker på F2 for at redigere den aktive celle, fungerer piletasterne kun inde i den pågældende celle. Hvis du vil bruge piletasterne til at flytte til en anden celle, skal du først trykke på Enter for at fuldføre redigeringsændringerne i den aktive celle.

Når du indsætter kopierede data, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Indsæt kun celleformateringen, f.eks. skrifttype eller fyldfarve (og ikke cellernes indhold).

 • Konverter eventuelle formler i cellen til de beregnede værdier uden at overskrive den eksisterende formatering.

 • Indsæt kun formularerne (og ikke de beregnede værdier).

 • Markér cellen eller celleområdet, der indeholder de værdier, celleformater eller formler, du vil kopiere.

  Sådan markeres celler eller områder

 • Klik på Kopiér Knapfladei gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  billede af båndet i excel

  Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 • Markér cellen øverst til venstre i indsætningsområdet eller cellen, hvor du vil indsætte værdien, celleformatet eller formlen.

 • Klik på pilen under Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem Knapflade, og gør derefter et af følgende:

  • Klik på Værdier, hvis du kun vil indsætte værdier.

  • Klik på Formatering for kun at indsætte celleformater.

  • Klik på Formler, hvis du kun vil indsætte formler.

   Bemærk!: Hvis de kopierede formler indeholder relative cellereferencer, justerer Excel referencerne (og de relative dele af blandede cellereferencer) i de duplikerede formler. Antag f.eks., at celle B8 indeholder formlen =SUM(B1:B7). Hvis du kopierer formlen til celle C8, henviser den duplikerede formel til de tilsvarende celler i den pågældende kolonne: =SUM(C1:C7). Hvis de kopierede formler indeholder absolutte cellereferencer, ændres referencerne i de duplikerede formler ikke. Hvis du ikke får de resultater, du ønsker, kan du også ændre referencerne i de oprindelige formler til enten relative eller absolutte cellereferencer og derefter kopiere cellerne igen.

Når du indsætter kopierede data, anvendes indstillingerne for kolonnebredde fra målcellerne til de indsatte data. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil ændre kolonnebredderne, så de passer til kildecellerne.

 1. Markér de celler, der skal flyttes eller kopieres.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem:

  billede af båndet i excel

  • Hvis du vil flytte celler, skal du klikke på Klip Knapflade.

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+X.

  • Hvis du vil kopiere celler, skal du klikke på Kopiér Knapflade.

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 3. Markér cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

  Tip!: Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 4. Klik på pilen under Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen KnapfladeHjem, og klik derefter på Behold kolonnebredder fra kilden.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×