Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Opdeler tekststrenge ved hjælp af kolonne- og rækkeafgrænsere.

Funktionen TEXTSPLIT fungerer på samme måde som Guiden tekst til kolonner, men i formelform. Det giver dig mulighed for at opdele på tværs af kolonner eller ned efter rækker. Det er den inverse funktion funktionen TEKST.KOMBINER

Syntaks

=TEXTSPLIT(tekst,col_delimiter,[row_delimiter],[ignore_empty], [match_mode], [pad_with])

Syntaksen for funktionen TEKSTSPLIT har følgende argumenter:

  • tekst       Den tekst, du vil opdele. Påkrævet.

  • [col_delimiter]       Den tekst, der markerer det punkt, hvor teksten skal overløbe på tværs af kolonner.

  • [row_delimiter]       Den tekst, der markerer det punkt, hvor teksten skal løbes ned i rækker. Valgfrit.

  • [Ignore_Empty]       Angiv SAND for at ignorere fortløbende afgrænsere. Standardværdien er FALSK, som opretter en tom celle. Valgfrit.

  • match_mode    Angiv 1 for at udføre et match, hvor der ikke skelnes mellem store og små bogstaver. Standardindstillingen er 0, hvilket gør et match, hvor der er forskel på store og små bogstaver. Valgfrit.

  • pad_with           Den værdi, som resultatet skal udfyldes med. Standardværdien er #N/A.

Bemærkninger

Hvis der er mere end én afgrænser, skal der bruges en matrixkonstant.   Hvis du f.eks. vil opdele med både et komma og et punktum, skal du bruge =TEKSTSPLIT(A1,{",","."}).

Eksempler

Kopiér eksempeldataene, og indsæt dem i celle A1 i et nyt Excel-regneark. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene. 

Opdel et navn og en sætning ved hjælp af en fælles afgrænser.

Data

Dakota Lennon Sanchez

At være eller ikke at være

Formler

=TEKSTSPLIT(A2, " ")

=TEKSTSPLIT(A3, " ")

Følgende illustration viser resultaterne.

Opdeler et navn og en sætning efter en mellemrumsafgrænser

Opdel matrixkonstanter i A2 i en 2X3-matrix.

Data

1,2,3;4,5,6

Formler

=TEKSTSPLIT(A2,",",";")

Følgende illustration viser resultaterne.

Excel TextSplit Eksempel 2

Data

Skal du. Eller lad være. Det er ikke noget forsøg. -Anonym

Formler

=TEKSTSPLIT(A2,".")

=TEKSTSPLIT(A2,{".","-"})

=TEXTSPLIT(A2,{".","-"},,FALSE)

Følgende illustration viser resultaterne.

Resultater af eksempel 2

Data

Skal du. Eller lad være. Det er ikke noget forsøg. -Anonym

Formler

=TEKSTSPLIT(A2,,".")

Følgende illustration viser resultaterne.

Resultater af eksempel 3

Data

Skal du. Eller lad være. Det er ikke noget forsøg. -Anonym

Formler

=TEKSTSPLIT(A2,,{".","-"})

Følgende illustration viser resultaterne.

Resultater af eksempel 4

Data

Skal du. Eller lad være. Det er ikke noget forsøg. -Anonym

Formler

=TEKSTSPLIT(A2,,{".","-"},SAND)

Følgende illustration viser resultaterne.

Resultater af eksempel 5

Tip      Hvis du vil fjerne den #I/T-fejl, skal du bruge funktionen IFNA. Eller tilføj argumentet pad_with.

Data

Skal du. Eller lad være. Det er ikke noget forsøg. -Anonym

Formler

=TEKSTSPLIT(A2,"",".",SAND)

Følgende illustration viser resultaterne.

Resultater af eksempel 6

Se også

Tekstfunktioner (reference)

Funktionen TEKST.FØR

Funktionen TEKST.EFTER

Funktionen TEKST.KOMBINER

Funktionen SAMMENKÆDNING

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×